Jesus het gesag oor siekte – Markus 1:29-39

Tema: Jesus het gesag oor siekte – Markus 1:29-39
NG Kerk Somerstrand 7 Februarie 2021 – Youtube 09:00

Verwelkoming

Baie welkom by ons Youtube erediens. Dit is die een byeenkoms wat ons nog ‘n “sense of community” gee. Of jy nou inskakel om 09:00 of enige ander tyd hierdie week, ons gesamentlike luister na die Woord van God bind ons geestelik aan mekaar.

Kerkbyeenkomste

Ons het goeie nuus hierdie week gekry dat ons weer in die kerk byeenkomste kan hou. Net 50 mense om mee te begin. Ons begin vandag reeds met die belydenisaflegging van ons katkisante. Ek maak ‘n opname en saai ‘n deel daarvan volgende week uit.

Volgende week begin ons in alle erns. Skryf net in by Liésl.(info@somerstrandgemeente.co.za).

Kinderkerk – Ligkids

NGK Somerstrand begin vandag met ‘n splinternuwe kinderkerk. Ons nooi al ons Glimwurms (voorskools), Vuurvliegies (graad 1-3) en Glowstix (graad 4-6) kinders en hulle ouers om deel te neem. Ouer kinders en lidmate natuurlik ook welkom!

Ons noem hierdie Youtube aanbieding Ligkids. Die video is al vroegoggend beskikbaar op hierdie Youtube playlist en op Somerstrand se Facebook.

Ligkids is bedoel vir ouers met kinders voorskools tot 13 jaar oud. Dit is ‘n kinderkerk aanbieding waarby die kategese ingesluit is. Ons wil ons ouers toerus om hulle kinders te begelei in ‘n “fun” geestelike omgewing. Ons sal bid, en sing, en lees en leer hoe om kids van die Lig te wees.

Ons verwelkom ds Thania Botha wat verantwoordelikheid gaan neem vir Ligkids. Ouers sal haar onthou van Lofkabouters waarby ons gemeente verlede jaar ingeskakel het vir kategese.

Ligkids gaan gedurende die skoolkwartaal aangebied word. Ons volg dieselfde Leesrooster as die Familiediens Sondae om 09:00 wat by hierdie Youtube playlist beskikbaar is. Ouers kan dus by albei eredienste insluit. Julle kan ook die stiltetyd materiaal gebruik by Bybelskool.com.

Ons is opgewonde oor Ligkids. Sien jou daar!

Siekes en sterfgevalle

Sover was ons gemeente bevoorreg dat baie lidmate siek was van die virus, maar dat niemand oorlede is nie. Baie van julle het wel familie en vriende op ander plekke aan die dood afgestaan. Ons wil ons meegevoel met julle betuig. En sterkte vir almal wat nog met die nagevolge van die virus sukkel.

Ons dink egter ook aan ander lidmate wat siek of in die hospitaal is. Veral aan die familie van Lang Piet de Villiers wat Vrydag oorlede is. Mag die Here jou en jou kinders en kleinkinders bystaan, Valda. Julle het sulke diep spore in ons gemeente en gemeenskap getrap. Ons eer sy nagedagtenis.

Verjaarsdae

Daar is twee lidmate wat vandag verjaar. Annatjie du Plessis en Clement Jackson. Baie geluk. In die week verjaar ook die Venter drieling. 9 Februarie word Chanelle, Gizelle en Raynard 12 jaar oud. Baie geluk julle drie. Die res van die name van dié wat hierdie week verjaar is op die skerm. Wens hulle geluk hierdie week.

Aankondigings

Ons is hier om die Here te aanbid, so ek wil jou nie vermoei met al die aankondigings vóór ons na die Here geluister en Hom aanbid het nie.

Die res van die aankondigings sal ek dus aan die einde van ons aanbieding doen. Daar is ‘n hele paar aankondigings, so luister asb enduit klaar. Daar is belangrike inligting oor ons eredienste en die kategese. Jy kan dit ook lees in ons Nuusbrief of op ons Webtuiste. Sorg ook dat jy daar ingeskryf is. Volg net die skakels.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Toetrede

Vonkk 53 – Skuil by die Vader

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 505 – Jesus, U gaan voor

Gebed

Skriflesing en prediking

Jesus het gesag oor onreinheid

Dit is al amper ‘n jaar wat ons lewens ingeperk is op een of ander manier. Die gesag wat die regering oor ons lewens uitoefen, is besig om eksponensieel toe te neem. Ons sien dit nie net in die inperking van byeenkomste nie, maar ook in die inperking van wat ons mag doen en wat nie. Selfs in watter medisyne ons kan gebruik en watter nie. En dit is nie net by ons in Suid-Afrika nie. Dit is wêreldwyd.

Dit was daarom goed om verlede week baie spesifiek van Jesus se gesag te lees. En dit is nie ‘n inperkende gesag waarin Hy mense huis toe stuur, omdat hulle aan een of ander kwaal ly. Of ‘n kwaal kan opdoen nie.

Nee, Jesus stuur niemand huis toe nie. Hy tree op en bevry die man met die onrein gees. Jesus reinig die man sodat hy deel kan bly van die geloofsgemeenskap. Hy vermenigvuldig die man se lewensmoontlikhede. Hy herstel hom tot sy volle menswees.

Dit is die tipe gesag wat Jesus het. Hy perk jou nie in, of sonder jou nie af as jy probleme het nie. Hy bevry jou van jou onreinheid. Hy maak jou vry sodat jy met vrymoedigheid die pad saam met Hom en die geloofsgemeenskap kan leef.

Dit was die boodskap van Markus 1:21-18. Jesus het gekom om ons vry te maak van die onreinhede wat ons bind.

En die uitnodiging aan jou staan steeds:

“Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Joh 1:9 – Bybel 2020-vertaling).

Jesus het egter nie net gesag oor demone nie. Hy reinig ons nie net van ons onreinheid en ongeregtighede nie. Nee, Jesus het ook gesag oor siekte.

Jesus het gesag oor siekte

Dit is die volgende punt wat Markus in sy Evangelie beklemtoon. Ons lees eers Markus 1:29-34:

Genesings in Simon se huis

(Matt 8:14-17 ; Luk 4:38-41 )

29 Nadat hulle uit die sinagoge gekom het, het hulle dadelik saam met Jakobus en Johannes na die huis van Simon en Andreas gegaan. 30 Simon se skoonmoeder het siek gelê met koors, en hulle het Hom dadelik van haar vertel. 31 Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koors het haar verlaat en sy het hulle bedien.

32 Toe dit aand word en die son reeds onder was, het hulle almal wat siek en deur demone besete was, na Hom gebring. 33 Die hele dorp het by die deur saamgedrom. 34 Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het. (Bybel 2020-vertaling)

Raakpunte met Covid-19

Dit is onvermydelik dat ‘n mens hierdie gedeelte lees en die raakpunte sien tussen die koors van Simon se skoonma en die huidige Covid-19 pandemie. Want dit is een van die simptome van die koronavirus.

Almal wat die afgelope jaar al in die greep van ‘n koors was wat nie gebreek kan word nie, of wat iemand in die huis gehad het wat aan koors gely het, sal die raakpunte met hierdie verhaal kan waardeer.

Dit is mos asof die koors jou beetpak. Jou in sy greep kry. Dit is nie maar net dat jy koors kry nie. Dit is asof die koors jou in die hande kry.

Geen wonder dat ‘n mens voel asof die lug uit jou longe gedryf word nie. Dat jy gaan lê en slaap en voel jy wil nooit weer wakker word nie. ‘n Mens voel swak. Uitgeput. Lusteloos. Leweloos.

Petrus se skoonma se lewe was in gevaar

Dit is hoe Petrus se skoonma gevoel het. Sy moes gaan lê van die koors. Die koors het haar lewe onderbreek. Sy kon nie meer huishou vir Petrus en sy familie nie. Dit was so erg dat die twee stelle broers – Jakobus en Johannes, Simon Petrus en Andreas –  nie tyd verspil het na kerk by die sinagoge nie. Hulle het Jesus dadelik na haar toe geneem in Petrus se huis. Haar lewe was in gevaar.

Jesus tree onmiddellik op

Jesus se optrede is merkwaardig.

Hy tree onmiddellik op en genees Petrus se skoonma. Vers 31:

Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koors het haar verlaat en sy het hulle bedien.

Dit is so vinnig en so gesagvol wat Jesus optree met hierdie koors.

Verstommend. Gesagvol.

Jesus wek haar uit haar siekte op

Maar wat die genesing nog meer merkwaardig maak, is die feit dat Markus dieselfde woord gebruik vir haar “opwekking” uit die koorssiekte as wat hy later ook sal gebruik vir die “opwekking” uit die dood. Die Griekse woord egeirō.

Jesus het haar hand gevat en haar “opgehelp” is dit vertaal in ons teks. Maar, dit is beter om die woord “opgewek” te gebruik sodat die ooreenkomste met ander plekke waar die woord gebruik word, te kan sien. Markus gebruik presies dieselfde Griekse woord egeirō vir genesings (vgl Mark 1:31; 2:9,11-12; 5:41; 9:27) as vir opwekkings uit die dood (Mark 6:14,16; 12:26; 14:28; 16:6).

Wat dit vir ons sê, is dat die genesing van Petrus se skoonma se koors as’t ware op dieselfde vlak as ‘n opwekking “uit die dood” uit lê.

Want, dit is hoe Jesus kyk na alles wat in hierdie wêreld verkeerd gaan. Hy red ons van die dood sodat ons die lewe in Hom kan hê. Hy wek ons op uit die dood, sodat ons vry van onreinheid, siekte en die finale vyand die dood, die ewige lewe kan beërwe wat God vir ons skenk deur geloof.

Die nuus van die bevryding in die sinagoge en die genesing in die huis het vinnig versprei. Daardie Saterdagaand het die son wel ondergegaan, maar vir die skares wat saamgedrom het by die deur van Petrus se huis het die lig juis aangebreek.

Baie siekes en duiwelbesete mense is na Jesus gebring en Hy het hulle almal genees en bevry, maak nie saak aan watter siekte of besetenheid hulle gely het nie.

Wat sê dit vir ons vandag?

Jesus het gesag oor siekte en die dood.

Dit lyk eintlik asof Jesus hier amper voor die voet genees en bevry. Dit getuig natuurlik van sy bereidheid om die effek van die sondeval ook in terme van siekte en besetenheid op te hef. Dit getuig van sy gesag oor die lewe en die dood. Die genesing is immers in Markus se oë gelykstaande aan ‘n opwekking uit die dood.

Jesus genees vandag nog

’n Facebook vriend van my, Philip Coetzee, het dit onlangs – November 2020 – beleef. Ek gee ‘n skakel na sy getuienis wat hy vir my gestuur het: Lig nà die duisternis. Dit is ook in die Lig tydskrif gepubliseer: Soms word jy tot gehoorsaamheid geruk.

So ‘n paar maande voor November is Philip gediagnoseer met aggressiewe long kanker. Hy is opgeneem in die intensiewe sorg eenheid te midde van die hoogtepunt van die Covid-19 krisis. Hulle het verskeie monsters uit sy long geneem vir ontleding ter bevestiging van die diagnose.

Na sewe dae het hy in diepste donkerste duisternis ingegaan. ‘n Erge vrees en eensaamheid het hom beetgepak. Hy het ernstig begin bid tot God om hom te help uit hierdie angswekkende toestand.

Hy het skielik ondervind dat God in die vertrek is. Maar, dat dit is asof die Here met sy rug na hom toe staan. Terwyl hy verder bid, het die angs net toegeneem.

En toe, so skielik as wat alles gekom het, so skielik was alles weg. Dit was asof die Here na hom toe omdraai en na hom luister. Hy het ‘n gevoel van verlossing van die ewige duisternis ervaar. Die beskerming en vertroosting in die arms van sy Heer was oorweldigend.

Dieselfde middag kom die pulmonoloog na hom toe en sê dat die laaste skandering en x-strale wys dat die donker kolle verdwyn  het. Hy kon dit nie verklaar nie. Op die negende dag het hulle weer x-strale geneem sowel as bloed toetse, en alles was skoon sodat hy op die tiende dag kon huis toe gaan.

Dit is die eerste boodskap wat ek wil hê dat jy moet hoor uit hierdie gedeelte. Dat God genees. Dat God selfs vandag nog genees.

Gebeur dit met almal in alle gevalle?

Maar, sou jy wou vra, gebeur dit met almal wat siek is? Dat hulle só ‘n ingrype van die Here ervaar? Nee, jy weet mos, dit gebeur nie altyd só nie, sou jy vir my wou sê.

Ja, ek weet, dit gebeur nie altyd só nie.

Maar, ons moet nie die realiteit ontken van wat met Philip gebeur het nie. En as ons terugdink in ons eie lewe sal ons sulke momente in ons eie geskiedenis – of van mense naby aan ons – onthou waar God genees het. Of bevryding gegee het op wonderbaarlike maniere. Ek herinner jou weer aan die 2011 boek van Craig Keener wat meer as ‘n 1 000 van dié verhale nagevors en opgeteken het: Miracles. The Credibility of the New Testament Account (Baker Publishing Group. Kindle Edition).

Jesus genees nie altyd vandag nie

Maar, ja, dit gebeur nie altyd nie.

Maar, voor jy dink dat die Here wispelturig is, óf dat ek maar net verwagtings wil bestuur, kom ons lees verder in Markus 1, want die antwoord lê in die volgende perikoop. Markus 1:35-39:

Jesus se prediking in Galilea

(Luk 4:42-44 )

35 Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het Hy opgestaan, buitentoe gegaan en na ‘n verlate plek vertrek. Daar het Hy gebid.

36 Simon en dié saam met hom het agter Hom aan gegaan. 37 Toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U.” 38 Maar Hy sê vir hulle: “Laat ons êrens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het Ek gekom.” 39 En Hy het deur die hele Galilea gegaan, in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. (Bybel 2020-vertaling)

Jesus genees nie almal in Kapernaum nie

Wat let jy hier op?

Dat Jesus nie almal genees het nie. Let op dat dit ná ‘n tyd van gebed gebeur. En in gebed die opdrag kry om verder te gaan. Om nie net op een plek te bly en sy gesag oor siekte en die dood uit te oefen nie.

“Daarvoor het Ek gekom!” Om op ander plekke ook te kom, sodat Hy wat daar kan doen? Daar te preek!

Sien, Jesus wil nie net as ‘n wonderwerker bekend staan nie. Daarom beperk Hy die sensasie rondom die wonderwerke. Probeer Hy mense keer om te veel van sy wonderwerke te vertel.

Hoekom? Want, Jesus wil hê dat sy wonders sy woorde sal onderstreep, want dit is uiteindelik sy woorde wat ons harte en lewens verander. En ‘n heel hart is belangriker as ‘n heel liggaam.

Ons leer in die Evangelie van Johannes iets daarvan in die ontstellende verhaal van die man wat by die poel van Betsata genees is. Hy is ná 38 jaar genees, maar lyk asof hy daarna steeds in sonde voort geleef het. Hoor net Jesus se waarskuwing aan hom toe hulle later in die tempel ontmoet: “Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat iets slegters nie met jou gebeur nie.” (Joh 5:14; vgl ook die owerspelige vrou in Joh 8).

Ten spyte van hierdie waarskuwing verklap die man egter Jesus aan die Jode wat aanleiding gee daartoe dat hulle Jesus oor die genesing vervolg het, omdat dit op ‘n sabbatdag gebeur het (Joh 5:15-16). Dit wil dus lyk asof die man sy Geneser verraai. Dat sy liggaam genees is, maar dat sy hart onaangeraak gebly het deur Jesus.

Genesing van die hart is noodsaaklik

Ons moet dus genuanseerd kyk na genesing. God genees. Vandag nog. En Hy doen dit baie keer onmiddellik en sonder verwyt. Soos in die evangelies.

Maar, die genesing van die hart is steeds die eintlike ding wat moet gebeur. En soms in God se wysheid sluit dit genesing van die liggaam uit.

Die verhaal van Joni Eareckson Tada is ‘n uitstekende voorbeeld. Sy is ’n kwadrupleeg ná ’n duikongeluk. Sy het ’n wêreldwye bediening, maar steeds vanuit ’n rolstoel. Joni glo in genesing, maar bely dat die Here dit in haar geval nog nie gedoen het nie. Trouens, sy sukkel toenemend met pyn in haar verlamde ledemate en het onlangs kanker behandeling gekry. Op die koop toe het sy in Desember 2020 Covid-19 opgedoen.

Al dié uitdagings blus egter nie haar vasgryp aan God nie. Soos sy in haar boek skryf, sy soek altyd: “God’s redemption in her pain.” Sy sê onder andere:

“Pain is a bruising of a blessing; but it is a blessing nevertheless. It’s a strange, dark companion, but a companion – if only because it has passed through God’s inspecting hand. It’s an unwelcome guest, but still a guest.” (A Place of healing: wrestling with the mysteries of suffering)

Jesus is in beheer van ons lewe

Ek sluit af.

1. Jesus het gesag oor onreinheid en onrein geeste.

Ons kan Hom vertrou en vra vir bevryding. En ons as geloofsgemeenskap moet uitreik na mekaar, vir mekaar bid, en die Here vertrou vir bevryding in mense se lewe

2. Jesus het gesag oor siekte en selfs die dood.

Ons kan Hom vertrou en vra vir genesing. Dit is ‘n opdrag aan ouderlinge in die gemeente:

14 As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die Naam van die Here met olyfolie gesalf het. 15 Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. (Bybel 2020-vertaling)

En let op dat dieselfde Griekse woord daar gebruik word, egeirō! “Oprig” kan hier ook beter vertaal word met “opwek” om die verband met die opwekking uit die dood te kan agterkom.

3. Waar Hy ons gebede om genesing nie beantwoord nie, of dan nie beantwoord soos ons dit wil hê nie, moet ons nie moed verloor nie.

Want, ons het reeds van Hom die geskenk van die ewige lewe ontvang.

Hierdie wêreld kan dit nie van ons wegneem nie. Die inperking kan dit nie van ons weghou nie. Siekte of selfs die dood kan ons nie daarvan beroof nie.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00.

Eredienste

Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook. Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by my eie YouTube playlist doen. Die Kinderkerk kan jy op hierdie playlist by Youtube bereik. Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.

Ons laat weet binnekort van ons ander aanbiedinge oor Youtube.

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Lied 269 – God bly met u waar u ook mag gaan

Seën

En die gemeente sê:

Amen

Lied 314 – Amen

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.