Wie ore het, moet luister – Matteus 13:18-23

Dit is eenvoudige ‘n feit dat sommige mense na die Woord luister en dit vergeet, nooit iets daarmee doen nie. Dit het gee effek in hulle lewe nie. Sommige luister en raak selfs opgewonde daaroor, maar kry nie dit reg om te doen wat die Woord sê nie. Ander luister nog dieper, maar as slegte dinge met hulle gebeur of goeie dinge hulle aandag aflei, dan volhard hulle nie om na die Woord te luister en dit te doen nie.

Gelukkig is daar ook dié mense wat aanhou luister en aanhou om te leef in die Woord. Dit is hulle wat vrug dra in die koninkryk van God. Hulle kan deur God gebruik word om sy wil te laat geskied.

“Wie ore het, moet luister.”

Download the English translation: He who has ears let him listen – Matthew 13_18-23

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Wie ore het, moet luister – Matteus 13:18-23
23 Februarie 2020 Somerstrand 09:00

Verwelkoming en aankondigings

Toetrede

Lied 172 x2 Heilig, heilig, heilig (sit)

Votum en Seëngroet

Lofsang

Psalm 148 Prys uit die hemele die Heer – vers 1 en 9: almal; vers 3: koor; vers 6: dames; vers 7: mans  (staan)

Lied 462:1-3 Aan U, ons Vader, lof en dank (staan)

Kindertyd

Ek het hier ‘n plant. Pluk van sy blare. Hoe ruik dit? Wat is dit? Hoe proe dit? Waarvoor gebruik jy dit? Waarvandaan kom die plantjie? Van ‘n Basilie-saadjie.

Basilie is ‘n baie lekker kruie wat ons in ons kos gebruik. Maar, soos met alle sade, moet jy dit op die regte plek plant. Dit moet son en skaduwee hê. Dan moet die grond voorberei word. Jy maak die grond los. Werk kompos in. Dan span jy ‘n toutjie. Dan plant jy die saadjies in ‘n reguit lyn. Baie vlak. Jy druk ‘n klein gaatjie met jou vinger. Net 3 mm diep. Dan saai jy die saadjie. Jy krap eintlik net ‘n bietjie grond oor die saadjie. En 30 cm van mekaar af. ‘n Liniaal se lengte. Dan moet jy dit natmaak. Gereeld. Dan wag jy 7-14 dae. En dan het jy ‘n klein Basilieplantjie.

Ons het al gesels oor die gelykenis van die Saaier. Verlede jaar by die Milo-klub. Ek wil vandag weer daaroor gesels.

Jesus gebruik graag gewone goed om vir ons van God se goed te vertel. Hy vertel dat daar eendag ‘n boer was wat saad gesaai het sodat daar plantjies kon opkom.

Ons kan sê die saad is soos die Woord van God, die Bybel, wat ons hoor. Saad word op grond gesaai. God se Woord word in ons harte gesaai wanneer ons die woorde van die Bybel hoor.

Die saad wat die boer gesaai het, het op verskillende soorte grond geval. Net so val die woorde van die Bybel op die harte van verskillende soorte mense.

Kom ons hoor op watter soorte grond die saad geval het en wat daarmee gebeur het.

1) Party saad het op die harde pad geval. Die voëls het gekom en dit sommer gou opgepik.

Jesus sê hiermee dat party mense wel die Woord van God hoor, maar as hulle nie versigtig is nie, vat ons vyand, die duiwel, dit weer weg uit hulle harte. Hulle vergeet sommer gou wat hulle gehoor het en dit is nie vir hulle belangrik om te doen wat God van ons vra in die Bybel nie.

2) ‘n Ander deel van die saad het op ‘n rotsagtige plek geval waar die grond maar vlak was.

Daar het wel plantjies opgekom waar hierdie saad gesaai is, maar dit kon nie regtig wortels vorm in die vlak grond nie. Toe die son warm word, het dit die plantjie verskroei en dit het verdroog, omdat daar nie wortels gevorm het nie.

Mense wie se harte soos hierdie soort grond is, is wel bly om God se Woord te hoor. Maar as dit moeilik voel om te dóén wat God vra, verloor hulle sommer die lus om dit te doen en doen dan eerder wat makliker is.

3) ‘n Ander deel het tussen die onkruid geval.

Die plantjies het wel opgekom, maar die onkruid het vinniger gegroei en die plantjies verstik (oor dit gegroei) sodat hulle nie verder kon groei nie.

Mense wie se harte soos hierdie soort grond is, hoor ook wel God se Woord. Partykeer gebeur dit egter dat hulle harte so vol is van ander dinge. Hulle wil dalk heeltyd dinge doen wat vir hulself lekker is en hulle goed laat voel. Of hulle is vreeslik bekommerd. As ‘n mens se hart so vol is van ander dinge, gebeur dit maklik dat jy nie tyd maak om régtig mooi na God se Woord te luister nie.

4) Die ander saad het in goeie grond geval.

Hierdie saad het opgekom, mooi sterk gegroei en dit kon ‘n goeie oes lewer.

Mense wie se harte soos hierdie soort grond is, luister mooi na God se Woord. Hulle is opgewonde daaroor en wil graag doen wat die Bybel leer – want hulle is lief vir God. God se Woord kan hulle dan sterk maak om ander van Hom te vertel.

Soos die plante wat goed groei en waarvan hulle saad weer nuwe plantjies laat groei en ‘n groot oes bring, kan God ‘n mens wat lief is vir Sy Woord, gebruik om ‘n groot oes vir Hom in te bring.

 • Dink julle dit was die moeite werd om die saad op al die verskillende soorte grond te saai?
 • Soos watter soort grond wil jy graag hê moet jou hart wees.

Julle kan nou saadjies plant by die huis sodat hul kan sien hoe dit groei as julle daarvoor sorg. Die saadjies is met kleeflint vasgeplak in die bakkie. In die portaal is daar lekker goeie grond. Onthou om die saadjies van die kleeflint af te haal. En daar is genoeg vir nog so 80 gemeentelede om ook te vat. Gebruik dit om jou hierdie week te herinner aan die tema van ie preek: Wie ore het, moet luister.

Dankoffer

Verootmoediging

Vonkk 58 (x1 koor; x1 gemeente) Ons vind ons krag in die Here (sit)

Voorbidding

Skriflesing en prediking

Wie ore het, moet luister – Matteus 13:18-23

18 “Maar wat julle betref, luister nou na die gelykenis van die saaier.” 19 “Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is. 20 Die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met vreugde ontvang. 21 Maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net ‘n rukkie; as verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hy dadelik. 22 En die saad wat tussen die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. 23 Die saad wat egter op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en begryp. En hy dra vrug — die een honderd-, die ander sestig-, en die ander dertigvoudig.” (2020-vertaling)

Dit is eenvoudige ‘n feit dat sommige mense na die Woord luister en dit vergeet, nooit iets daarmee doen nie. Dit het gee effek in hulle lewe nie. Sommige luister en raak selfs opgewonde daaroor, maar kry nie dit reg om te doen wat die Woord sê nie. Ander luister nog dieper, maar as slegte dinge met hulle gebeur of goeie dinge hulle aandag aflei, dan volhard hulle nie om na die Woord te luister en dit te doen nie.

Gelukkig is daar ook dié mense wat aanhou luister en aanhou om te leef in die Woord. Dit is hulle wat vrug dra in die koninkryk van God. Hulle kan deur God gebruik word om sy wil te laat geskied.

“Wie ore het, moet luister.”

Voorbereiding en versorging

Hierdie gelykenis van Jesus verklaar vir ons hoekom daar soveel verskillende reaksies is op die Woord. Dit het alles met die voorbereiding en versorging van jou hart te make.

 • Dié mense wat vrug dra, is gelowiges wat moeite maak met die voorbereiding van die grond van hulle harte. Dit is mense wat weet dat net voorbereide grond regtig ’n kans het om vrug te dra. Hulle sorg dus dat die pad omgeploeg word, dat dit skoongemaak word van klippe en onkruid, wat sorg dat daar geen kompetisie is vir die saad om te ontkiem en groei nie.
 • Anders gestel, dit is mense wat moeite doen met die versorging van die grond om dit te beskerm teen ander invloede: teen die voëls wat pik, teen die klipbanke wat beperk, teen die onkruid wat verstrik, alles toestande wat ’n direkte impak op die vrugbaarheid van die grond het.

Dit is hoe Jesus dit vir sy dissipels uitlê. Voorbereiding en versorging.

1. Die grond van die pad dui op mense wat die Woord hoor en nie verstaan nie. Hoekom nie? Want hulle gee nie aandag daar aan nie, en die Bose roof wat in hulle harte gesaai is.

Dit gebeur wanneer ek nie moeite doen om by ’n beter begrip uit te kom wat die Woord van my vra nie. Die saad verdwyn eenvoudig. Ek verloor eenvoudig die vermoë om die Woord in te neem. My lewe raak “oppervlakkig”.

Ek leer nie om diep te dink oor wat God sê nie. En die duiwel sit nie stil nie. Die Bose kom roof die saad van die woord uit my hart, sodat dit onvrugbaar in my lewe kan bly.

Wanneer gebeur dit? Wanneer ek nie die moeite wil doen om te reflekteer en te reageer op die Woord wat ek hoor nie. In die erediens. In die sel. In my stiltetyd.

Waar ek dus nie myself inspan om die Woord te verstaan nie, verdwyn die Woord. Waar ek nie fokus op begrip en onderskeiding nie – en onthou dit is jou keuse, niemand anders gaan dit vir jou doen nie – verdwyn die Woord. Neem die Bose dit weg uit jou lewe. Is dit asof jy dit nog nooit gehoor het nie.

Ek kan dit nie sterk genoeg beklemtoon dat dit ’n uiters groot gevaar is nie. Dit kan met jou hier in die kerk, in die gemeenskap van die gelowiges gebeur. ’n Lewe wat nie fokus op nadenke en refleksie nie, is ’n lewe wat onvrugbaar bly. Die Bose roof die saad van die woord van God uit jou hart uit, as jy nie daarop fokus om dit te verstaan en die waarde daarvan te omhels nie.

Wie ore het, moet luister.”

2. Die grond op die klipbanke dui op mense wat die Woord met vreugde hoor, maar struikel as gevolg van verdrukking of vervolging.

Dit is die sogenaamde “mooiweer” mense. Hulle vreugde hou net ‘n rukkie. Belangrik, dit is niemand anders se skuld as hulle eie nie. Want, die rede daarvoor, sê Jesus, is: “Hulle laat nie toe dat die Woord wortel skiet by hulle nie!” Hoe tragies!

Dit gebeur wanneer jy sit in die kerk of by die huis met jou Bybel, en dit lees, selfs luister daarna, miskien selfs ’n kort gebed bid in reaksie op die boodskap wat jy hoor, maar nie doen wat die Bybel vir jou sê nie. Dan skiet die Woord nie wortel in jou lewe nie.

Die Woord is daar vir dink en doen, vir luister en leef. As jy nie doen wat jy gehoor het nie, bly jou luister onvrugbaar. As jy ook weer nie dink oor wat jy gedoen het nie, bly jou lewe eweneens onvrugbaar.

En dit vererger as daar verdrukking of vervolging is, as jou gehoorsaamheid iets van jou gaan kos, wanneer jy jou ware Christen kleure moet wys, maar die prys net te groot is.

As die donker wolke saampak en jy die swaarweer van die lewe moet trotseer en aan die Here getrou moet bly, en jy nie toegelaat het dat die Woord wortel skiet in jou lewe nie, sal jy dit nie maak nie. Sal jou lewe onvrugbaar bly.

Wie ore het, moet luister.”

3. Die grond met die onkruid dui op mense wat die Woord hoor, maar nie vrug dra nie as gevolg van die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom.

Dit is die sogenaamde “materiële” mense. Dié waarskuwing slaan na twee kante toe. Dit raak die armes en die rykes, die sukkelaars en die suksesvolles, die ellendiges en die elite. Almal van ons kan potensieel hulleself bekommer oor allerlei. Almal van ons kan potensieel ons lewe om ons begeertes laat wentel. Materialisme kom voor onder die rykes sowel as die armes.

Die sug na welstand en welvaart kan egter, sê Jesus, die groei van die Woord van God in jou uitdoof. Dit uitkanselleer. Waar jy nie in afhanklikheid van God werk en jou bekommernisse en jou begeertes vir Hom gee nie – soos ons verlede week in Filippense 4 geleer het nie – raak die Woord stil in jou. Raak jou lewe onvrugbaar.

Wie ore het, moet luister.”

4. Die goeie grond dui op mense wat die Woord hoor, begryp en doen, en daarom vrug dra.

Hulle is die “vrugbare” kinders van die Here. Hulle doen natuurlik alles wat die ander nie gedoen het nie. Hulle reflekteer – hulle is nie net “oppervlakkige” mense nie. Hulle laat toe dat die Woord wortel skiet by hulle, al is dit vol uitdagings – hulle is nie net “mooiweer” mense nie. Hulle fokus nie op hulle bekommernisse nie, en ook nie op hulle begeerte na welvaart nie, maar op God. Hulle is nie net “materiële” mense nie. Maar, dieper nog as dit, hulle lewe afhanklik van God en vra van Hom dat Hy hulle sal voorberei, sal gereedmaak, sal skoonmaak, sodat hulle vrug kan dra. Hulle lewe wentel om die bewuste teenwoordigheid van die Here.

Wie ore het, moet luister.”

Hoe kan ek dus sorg dat ek goeie grond is?

Wat beteken dit prakties?

Hoe kan ek dus sorg dat ek goeie grond is?

 1. Wel, jy moet rekening hou met die Bose deur met diep denke te leef. Jy moet nadink oor wat jy lees in die Bybel. Nie daardeur jaag net om dit op ‘n lysie af te merk nie. Ek het dié week weer ernstig gekyk na die verband tussen die OT en die NT. Ek sal dié week meer skrywe daaroor vir diegene wat die OT saam lees in die Eenjaarplan. Dit draai om die wyse waarop daar oor bloed in Levitikus 17 in die OT geskryf word wat die onderbou gee vir die NT se lering dat deur die bloed van Jesus daar vir ons versoening gekom het. Wat ook verklaar hoekom die eerste gemeente die gelowiges uit die heidene verbied het om bloed te eet. As jy nie só omgaan met die Skrif nie, raak jou Bybellees maklik “oppervlakkig”. Kan die Here jou nie dieper neem in die betekenis van die Skrif vir jou lewe en verlossing nie.
 2. Jy moet leer om met die verdrukkings en vervolgings van die lewe saam te lewe, op God te vertrou, en nie net te verwag dat alles mooiweer in jou lewe sal wees nie. Daarom is geloof so belangrik. Jy moet vasgryp aan God en nie in jou toewyding aan Hom verflou nie. Ek is weer deur die lees van die verhaal in die NT van die Griekse vrou in Tirus, die Siro-Fenisiese vrou soos sy bekendstaan, geënergeer tot geloof. Jesus sê letterlik vir haar: “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” (Matt 15:28). Of soos dit in die OAV staan: “laat dit vir jou wees soos jy wil hê.” En sy het dit “against all odds” geglo en “dit was soos sy dit wil hê”. As jy nie só met die Skrif omgaan nie, sal die uitdagings van hierdie lewe vir jou te veel word om te hanteer. Sal jy verval in ‘n “mooiweer” geloof. Jy glo wanneer dit goed gaan. Jou geloof verdamp wanneer dit sleg gaan.
 3. Jy moet leer om die bekommernisse en die begeerlikheid van die lewe op hulle plek te sit, sodat dit nie jou lewe beheer nie, en op God te fokus. Anders raak jy maklik ‘n “materiële” mens wat net fokus op jou eie begeertes en hoe jy bó kan uitkom. Daarom is gebed rondom jou behoeftes so belangrik, soos ons in Filippense 4:4-9 leer. Soos Jesus op ‘n plek sê wanneer die dissipels sukkel om ‘n kind van sy demoniese epilepsie te genees, hierdie goed kan deur niks anders uitgedryf word: “behalwe deur gebed en vas nie.” (Mark 9:29). Ek praat vanaand juis oor die opdrag in die Skrif: “Bid sonder ophou.” Julle is welkom om by te woon.
 4. En jy moet in die Here se teenwoordigheid lewe, elke dag, elke uur, elke oomblik. Dan kan Hy vrug dra deur jou lewe.

Daar is nie ’n ander pad nie. Daar is nie ’n ander manier nie. En dit geld almal van ons, die ellendiges en die elite, die rykes en die armes, die oues en die jonges.

Oorweeg om by een van my vier nuwe korter Bybelleesprogramme in te skakel. Ons is al sewentig mense:

Ek gee elke oggend ‘n Whatsapp boodskap oor die gedeelte wat jy daardie dag gaan lees. Stuur jou naam en van met selnommer na Chris van Wyk (0825749191), sê vir watter Bybelleesprogram jy kans sien (OT / NT / Psalms / Spreuke), en stoor my selnommer onder my naam op jou selfoon.

Ek begin met die Whatsapps Maandag 24 Februarie 2020.

Ek geniet veral die volgende metodiek in my eie lees van die Bybel as God se Woord aan my. Ek vra altyd:

 • Wat staan daar? (oor God, mense, die wêreld)
 • Wat beteken dit? (beloftes en opdragte)
 • Wat beteken dit vir my? (luister en leef)

Gebed

Slotlied

Lied 527:1-2 Die werk behoort aan U, ons Heer ( staan)

Onthou die saadjies!

Seën

Respons

Lied 312

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.