Skip to main content

Satan versoek Jesus in die woestyn – Matteus 4:1-11

Die lewe is darem nie maklik nie! Van die hoogtepunt van die doop en die duif word Jesus gelei na die dieptepunt van die duiwel se versoeking.

Dit is egter nie slegte nuus nie. Dit is goeie nuus. Dit is die evangelie. Hoekom? Want Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom, sonder klag, sonder om terug te deins.

Dit is immers al die eerste oorwinning. Om nie in te gee voor die behoefte om dinge makliker in die lewe te hê nie. En Jesus slaag die toets uiteindelik met vlieënde vaandels as ewige getuienis dat ons in Hom die oorwinning oor die duiwel, die versoeker en aanklaer, het.

Wat ons moet raaksien is dat dit die Gees se eerste taak was ná Hy op Jesus neergedaal het. Die Gees moes Jesus sterk maak vir die uitdagings wat in sy bediening op Hom gaan wag.

Jesus must face these temptations now, and win at least an initial victory over them. If he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and they may overwhelm him.” (NT Wright – Matthew for Everyone).

En ‘n mens kan kwalik aan drie versoekings dink wat beter aan God se doel met dié woestyn tydperk in Jesus se lewe beantwoord.

Let op die hele versoeking in die konteks van ‘n vas geplaas word. Jesus moes dus enduit die vas volhou.

Kom ons lees dit in Matteus 4:1-11.

Download translation in English: Satan tempts Jesus in the wilderness – Matthew 4_1-11

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Satan versoek Jesus in die woestyn – Matteus 4:1-11
Somerstrand 09:00 9 Februarie 2020

Verwelkoming en aankondigings

  • Ons het iemand vir Milo-klub. Elizke Crouse en drie studente. Ons is baie dankbaar!
  • Bid vir volgende Saterdag se fasilitering. Ons is 25 kerkraadslede en gemeentelede. Bid dat die Here vir ons wysheid sal gee oor die verdere ontwikkeling van ons gemeente.
  • Ons het ‘n kinderdiens volgende week. Kinders bly dus in die diens. Ons gaan gesels oor Abel. En oor Kain wat gedink het sy broer is ‘n “nikswerd”. Maar, dit is nie hoe God oor Abel gedink het nie. Daar is wonderlike dinge wat oor Abel in die NT vir ons gesê word. Gebruik die kleingroepmateriaal ook in julle families om voor te berei.
  • Medelye met Anne-Marie Crause met die dood van haar broer. Begrafnis vandag.
  • Agtergrond is die skildery Christ in the Desert van Ivan Kramskoi van 1872.

Toetrede

Lied 179 Vader in die hemel  (sit)

Lofsang

Lied 476 v 1 en 4 ‘n  Vaste burg (staan)

Lied 513 Soek in God jou sterkte (staan)

Kindertyd

Was jy al baie honger? Hoe het dit gevoel? As ‘n mens honger is, doen ‘n mens maklik ‘n verkeerde ding. Want jy raak so honger dat jy maklik vergeet dat jy nie mag eet van die koek in die kombuiskas nie.

Dit is soos wanneer jou pappa of mamma op ‘n dieet gaan.  Weet julle wat is ‘n dieet? Dink julle dit is maklik? Nee, want jy raak lus vir ‘n lekker stuk koek, maar nou mag jy nie. Jy mag net ‘n wortel eet.

Kom ons speel die speletjie “Simon sê.”

As ek sê “Simon sê”, dan moet jy doen wat ek sê. Maar as ek nie sê “Simon sê” nie, dan moet jy dit nie doen nie. Gereed? Goed, kom ons speel.

Simon sê: “Steek jou hand op.”

Simon sê: “Steek jou ander hand op.”

“Goed, laat sak jou hande.”

O wêreld! Ek het ‘n paar van julle uitgevang, nie waar nie? Ek het nie gesê: “Simon sê” nie, nie waar nie?

Kom ons probeer weer.

Simon sê: “Laat sak jou hande.”

Simon sê: “Vat aan jou elmboog.”

Simon sê: “Klap jou hande.”

“Vat aan jou neus.”

Oeps! Ek het weer van julle uitgevang. Kom ons probeer nog een keer.

Simon sê: “Vat aan jou neus.”

“Trek jou oor!”

Mooi!

Julle begin dit agterkom, nie waar nie?

In hierdie speletjie van “Simon Sê” doen jy wat Simon vir jou sê om te doen. Maar, in die regte lewe moet jy doen wat die Bybel vir jou sê om te doen. Want dit is God se Woord aan ons.

Het jy geweet dat die Satan sal probeer om jou te laat doen wat hy wil hê jy moet doen?

  • Die Bybel sê: “Jy mag nie steel nie”, maar as jy winkel toe gaan om iets te koop en die kassier gee vir jou te veel geld terug, sal Satan probeer om jou die geld te laat hou. Hy sal sê: “Dis nie steel nie”, maar as ons iets neem wat nie aan ons behoort nie, dan is dit mos steel, nie waar nie? Dit is wat die Bybel vir ons sê.
  • Die Bybel sê: “Wees lief vir jou vyande.” Maar, as iemand jou seermaak, sal die Satan sê: “Maak hulle terug seer, want hy het eerste begin.”
  • Die Bybel sê: “Jy mag nie lieg nie”, maar as jy toevallig ‘n blompot van jou ma gebreek het en sy vra of jy weet hoe dit gebreek het, sal Satan sê: “Moenie vir haar sê nie. Jy gaan in die moeilikheid beland!”

Dit is wat ook met Jesus gebeur het. Die Satan het probeer om Jesus dinge te laat doen wat verkeerd was.

  • Weet jy wat Jesus gedoen het toe die Satan vir Hom verkeerde dinge wil laat doen? Jesus het vir Satan gesê, Hy doen net wat die Bybel vir Hom sê. Hy doen nie wat “Satan sê”, nie. Hy doen net wat die “Skrif sê.”

Dit is die beste manier om te doen wat God sê, nie waar nie? Lees die Bybel en doen net wat God vir jou sê om te doen. Nie wat die Satan vir jou sê om te doen nie!

Kom ons bid: “Ons Vader, help ons om te doen wat Jesus gedoen het. Help ons om te doen wat die Bybel vir ons sê om te doen, in plaas van om te luister na wat Satan wil hê ons moet doen. Amen.”

Verootmoediging

Vonkk 104 Wat ‘n vriend (sit)

Voorbidding

Skriflesing en prediking

Satan versoek Jesus in die woestyn – Matteus 4:1-11

Die lewe is darem nie maklik nie! Van die hoogtepunt van die doop en die duif word Jesus gelei na die dieptepunt van die duiwel se versoeking.

Dit is egter nie slegte nuus nie. Dit is goeie nuus. Dit is die evangelie. Hoekom? Want Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom, sonder klag, sonder om terug te deins.

Dit is immers al die eerste oorwinning. Om nie in te gee voor die behoefte om dinge makliker in die lewe te hê nie. En Jesus slaag die toets uiteindelik met vlieënde vaandels as ewige getuienis dat ons in Hom die oorwinning oor die duiwel, die versoeker en aanklaer, het.

Wat ons moet raaksien is dat dit die Gees se eerste taak was ná Hy op Jesus neergedaal het. Die Gees moes Jesus sterk maak vir die uitdagings wat in sy bediening op Hom gaan wag.

Jesus must face these temptations now, and win at least an initial victory over them. If he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and they may overwhelm him.” (NT Wright – Matthew for Everyone).

En ‘n mens kan kwalik aan drie versoekings dink wat beter aan God se doel met dié woestyn tydperk in Jesus se lewe beantwoord.

Let op die hele versoeking in die konteks van ‘n vas geplaas word. Jesus moes dus enduit die vas volhou.

Kom ons lees dit in Matteus 4:1-11:

1Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om versoek te word deur die duiwel.

2En Hy het vir veertig dae en veertig nagte gevas en was later honger.

3En die een wat versoek, het nadergekom en vir Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word.”

4Maar Hy het geantwoord en gesê: “Daar is geskrywe:

‘Die mens sal nie van brood alleen

lewe nie,

maar van elke woord

wat by die mond van God uitgaan.’ (Deut 8:3)”

5Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en hy het Hom op die hoogste punt van die tempelterrein laat staan,

6en hy sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af, want daar is geskrywe:

‘Hy sal sy engele oor U opdrag gee

en hulle sal U op die hande dra

sodat U nie u voet teen

’n klip stamp nie.’ (Ps 91:11-12)”

7Jesus het vir hom gesê: “Daar is ook geskrywe:

‘Jy moenie die Here jou God

op die proef stel nie.’ (Deut 6:16)”

8Vervolgens neem die duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle prag

9en hy sê vir Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.”

10Toe sê Jesus vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar is geskrywe: ‘Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.’ (Deut 6:13)”

11Toe los die duiwel Hom, en kyk, die engele het nadergekom en Hom versorg.

1. Luister na die “Skrif sê”

Die versoeking van die duiwel (diabolos) is in die eerste plek dat Jesus iets wonderbaarliks sal doen om sy honger te stil – dat Hy van klippe brode moet maak.

Die doel van die duiwel is daarmee dat Jesus sal val vir die versoeking om sy krag ter wille van Homself te misbruik. Hy sou daarmee ook sy vas verbreek het

Maar, die duiwel is nie die enigste agent hier nie. Dit is nie net “Satan sê” wat aktief is nie. Jesus speel nie daardie spel nie. Hy speel die spel van die “Skrif sê.”

Die Gees het Hom immers die woestyn ingelei. Waarmee die Gees Jesus wil help, is dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, dat Hy die Skrif sal gehoorsaam, sodat Hy later wonders kan doen soos die Skrif sê.

Jesus staan daarom die duiwel teë met die woord uit Deuteronomium 8:3. Die “Skrif sê”, sê Jesus, dat die fokus op God se woorde belangriker is as die fokus op brood.

Daarmee verwerf Jesus die vrymoedigheid om tog later vir God vir wonders te vra. Maar, baie spesifiek waar wonders in God se bedoeling inpas, waar die wonders om die “Skrif sê” gaan, en nie om Homself nie. En later in die evangelie vermeerder Hy dan ook brood by twee geleenthede (hfste 14 en 15) benewens nog ‘n klomp ander wonderdade.

2. Luister in konteks

Die versoeking van die duiwel is in die tweede plek dat Jesus God se beloftes van beskerming in die Skrif – Psalm 91 – uit konteks sal gebruik.

Hierdie keer is die speletjie van “Satan sê” dat Jesus vir Hom naam sal maak deur van die hoogste punt van die tempel af te spring. Die doel van die duiwel is daarmee dat Hy God se beloftes ter wille van Homself buite konteks sal misbruik. Dat Hy op “Satan sê” en nie op die “Skrif sê” sal reageer.

Weereens is die Gees ook hierin betrokke. Waarmee die Gees Jesus wil help, is dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy voluit op God se beloftes binne konteks kan staatmaak, as ‘n getuienis aan ander van hoe om die beloftes van God in die Skrif reg te kan gebruik. Beloftes word nooit gebruik om God se arm te probeer draai om teen sy eie wil op te tree nie.

Jesus staan die duiwel daarom teë met die woord uit Deuteronomium 6:16 dat Hy God se naam hoog wil hou, deur Hom nie uit te tart of te versoek nie. Daarmee verwerf Jesus die vrymoedigheid om tog op God se beloftes aanspraak te maak in vele situasies in sy bediening, onder andere in die vele kere wat Hy gelowiges verseker van God se bereidheid om gebede te verhoor soos dit inderdaad talle kere gebeur het.

3. Leef gehoorsaam aan die “Skrif sê”

Die versoeking van die duiwel is in die derde plek dat Jesus sy koninkryk op aarde sal vestig deur voor die duiwel neer te kniel en hom te aanbid in stede daarvan om Hom teë te staan.

Die duiwel se doel daarmee is om Jesus te oorreed om die maklike uitweg, die weg van die minste weerstand, die kortpad na roem en eer, te volg.

Waarmee die Gees Jesus wil help, is dat Jesus ook vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy van die begin af bereid sal wees om die baie moeiliker pad van die lydenspad en die kruis te volg, soos die “Skrif sê, nie soos die “Satan sê” nie. Dit is net deur selfverloëning en selfontlediging dat Jesus die oorwinning oor die duiwel en die dood sal kan behaal.

Jesus staan die duiwel daarom teë met die woord uit Deuteronomium 6:13 dat ‘n mens God alleen mag aanbid en dien. Dit is wat die “Skrif sê.” Daarmee skaar Jesus Hom volledig aan God se kant en verklaar Hy Homself bereid om God se pad met Hom te stap, al kos dit Hom ook al wat.

Let op dat Jesus die duiwel as Satan – teëstander – aanspreek in hierdie laaste versoeking waarmee Hy nie net sy roeping omhels om die Satan teë te staan nie, maar sy gesag oor die Satan ook demonstreer deur Hom weg te wys. Jesus kies onwrikbaar vir die “Skrif sê” en Hy sê konsekwent nee vir die “Satan sê.” Die Satan los Jesus dan ook vir ‘n tyd. Want Hy kon sien Jesus het nie vir sy dodelike speletjie geval nie.

Let ook op dat die engele wel vir Jesus kom versorg het ná die duiwel Hom met rus gelaat het. ‘n Mens lei af dat hulle die hele tyd daar was, want hulle het “nadergekom”!

God kom dus in ‘n sekere sin sy belofte in Psalm 91 self na, sonder dat Jesus eers hoef te vra! En God stuur sommige uit die geledere van die engele, die “goddelike raad”, om Jesus te onderskraag. Dit is baie betekenisvol, want dit is hemelse wesens wat getrou gebly het aan God toe die Satan en sy volgelinge hulle teen God verset het.

Onthou ook dat hierdie Psalm vroeër vir Maria ook van waarde was. Gabriël se aankondiging van die geboorte van Jesus het eggo’s van Psalm 91 ingesluit, wat praat van die beskerming van die Allerhoogste in wie se skaduwee ons kan vernag, in wie ons ‘n toevlug het, op wie ons kan vertrou. Jesus het dus ook in die skaduwee van die Allerhoogste rus gevind, soos sy moeder vroeër (Luk 1:35)!

Betekenis en boodskap

Dit is só ‘n ryk gedeelte wat die moeite werd is om diep en lank oor na te dink. Ons leer so baie uit die voorbeeld van Jesus. Sodat ons Hom kan navolg in die versoekings in ons eie lewe.

1. Die oer-versoeking

Wat ons moet oplet is dat die Vader en die Gees hier in ‘n baie intense proses betrokke is om die Seun vir sy roeping voor te berei.

En dit in die aangesig van uiterste teëstand, met Satan as die primêre teëstander. Sodat Hy sal kies wat die “Skrif sê” en nie wat die “Satan sê” nie. Die oer-versoeking van ‘n Adam en Eva:

“Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie?” (Gen 3:1).

Wat ten diepste hier op die spel is, is Jesus se gehoorsaamheid aan God. Gaan Hy doen wat God sê? Gaan Hy doen wat die Skrif sê? Of gaan Hy doen wat die Satan sê?

Die duiwel wil twyfel oor God en sy Woord by Jesus saai en Hom onafhanklik van God laat optree. Hy ís immers God!

Die Vader en die Gees wil Jesus leer om sy Seunskap wel te omhels, maar sy status nie ter wille van Homself te misbruik nie. Sy Seunskap moet ter wille van God se bedoeling uitgeleef word, wat uiteindelik die swaarste ding van alles van Hom sou vra, die kruisdood. ‘n Toets wat Jesus met vlieënde vaandels slaag.

2. “Skrif sê” versus “Satan sê”

Wat ons dus moet oplet is hoe Jesus vir ons wys hoe ons self in versoekings die Satan se listige planne in die wiele kan ry. Dit gaan ten diepste oor wat die “Skrif sê” teenoor wat die “Satan sê.”

En ons moet leer om net te reageer as ons hoor wat die Skrif sê. Veral oor etiese sake, want ons lewe in ‘n sekulêre bestel waar heel pertinent gelowiges vervolg word wat lewe volgens wat die Skrif sê.

Natuurlik moet ons die Skrif in konteks uitlê. Elke woord in sy vers, elke vers in sy hoofstuk, elke hoofstuk in sy boek, elke boek in die lig van die hele Bybel, en vandaar af weer terug, die hele Bybel in die lig van elke boek, elke boek in die lig van elke hoofstuk, elke hoofstuk in die lig van elke vers, elke vers in die lig van elke woord. Alles het met alles te make.

Maar, die een ding wat ons nooit mag doen nie, is om te ignoreer wat die Skrif sê nie. As die Skrif sê iets is sonde, dan is dit sonde. As die Skrif sê iets is goed, dan is dit goed:

16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam 17 sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.” (2 Tim 3:16-17)

3. Jesus is in staat om ons te help

Wat ons in die derde plek moet besef dat Jesus self vir ons bid en in staat is om ons te help om versoekings te weerstaan.

Hebreërs verwys na hierdie versoekings in die woestyn en sê:

18 Want omdat Hy self gely het toe Hy versoek is, is Hy in staat om dié wat versoek word, te help.” (Hebr 2:18)

Hoe doen Jesus dit? Paulus sê:

13 Geen versoeking het oor julle gekom behalwe ‘n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.” (1 Kor 10:13)

En ons moet nie die effek van ‘n gehoorsame lewe onderskat nie. Soos wat jy gehoorsaam word in die versoekings wat oor jou pad kom, hoe meer jy luister na wat die “Skrif sê”, en nie na wat die “Satan sê” nie, hoe meer kan jy néé sê vir versoekings.

Soos Spreuke sê oor die opdragte en beloftes in die Skrif:

22dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen, dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word.” (Spr 6:22)

Petrus herinner ons:

9Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou.” (2 Pet 2:9)

Dit is waarom Jesus ons leer bid het:

““Laat ons nie in versoeking kom nie” (Matt 6:13)

wat ook vertaal kan word as: “Lei ons nie in (‘n tyd van) toetsing nie” wat eenvoudig verstaan kan word as: “laat ons nie sondig nie”.

Want God kan niemand versoek nie, en die gebed gaan eintlik oor die feit dat ons van God vra om ons digby Hom te hou, sodat ons nie afdwaal deur ons sonde nie. Daarom die frase wat daaraan gekoppel is:

“maar verlos ons van die Bose.” (Matt 6:13)

Slotlied

Vonkk 277 U is die lig (staan)

Respons

Lied 312 Amen

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.