Die eindtyd – Openbaring 2-3 (kleingroepmateriaal)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van getrouheid, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons lees dié week die laaste hoofstuk oor Die eindtyd in Die Storie.  Dit handel oor hoofstuk 1-5 en 19-22 in Openbaring.  Julle kan die hele verhaal in Die Storie lees en met mekaar deel wat julle daarin tref.  Ek gaan vir die kleingroepbyeenkoms net op die briewe aan die sewe gemeentes konsentreer, hfst. 2-3.  Daar is meer inligting oor Openbaring by http://www.bybelskool.com beskikbaar.

Lees Openbaring 2-3 (of bl. 495-497 in Die Storie).  Wat tref jou in dié gedeelte? Gee mekaar ruim tyd om te deel wat die Here deur die gedeelte vir julle persoonlik sê.

Continue Reading

Paulus se laaste dae – die 2de brief aan Timoteus (kleingroepmateriaal)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van een van die geloofsgewoontes van getuienis, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons lees dié week die hoofstuk oor Paulus se laaste dae in Die Storie.  Julle kan die hele verhaal lees en met mekaar deel wat julle daarin tref.  Ek gaan vir die kleingroepbyeenkoms en die erediens volgende week net op die 2de brief van Paulus aan Timoteus konsentreer.  Daar is ook ’n uitdeelstuk oor dié brief by die kerk beskikbaar.  Laai dit hier af in Word formaat: 2 Timoteus (saamgestel uit my www.bybelskool.com materiaal).

Continue Reading

Paulus se sending – kleingroepmateriaal Handelinge 16:11-40 (20-26 Oktober)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van een van die geloofsgewoontes van getuienis (om die liefde van Christus te deel), eerlikheid (om die waarheid in liefde te praat), gasvryheid (om uit te reik en in te sluit), of deernis en omgee (om behoeftiges en noodlydendes te help), soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Continue Reading

‘n Nuwe begin – Handelinge 9 – kleingroepmateriaal (13-19 Oktober)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van omgee, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons begin dié week met die laaste vier hoofstukke van Die Storie.  In die eerste drie gaan ek fokus op die lewe van Paulus.

’n Bietjie agtergrond oor Paulus: Paulus is gebore in Tarsus in Silisië (Hand 22:3, 28; Fil 3:5) tussen ongeveer 1 tot 5 nC. Volgens Hieronymus was sy familie van Galilea, maar het in 4 vC na Tarsus verhuis. Hy was ‘n Jood, met die Hebreeuse naam Saulus (dit beteken begeer), uit die stam van Benjamin. Hy het egter ook Romeinse burgerskap gehad, met die Latyns-Romeinse naam Paulus (dit beteken klein).  Sy familie het kort na sy geboorte na Jerusalem verhuis, waar hy grootgeword en opgevoed is aan die voete van die Fariseër Gamaliël (Hand 22:3).  Hy was goed bekend met die situasie in Jerusalem, en die Jode het sy storie goed geken (Hand 26:4 vv).  Sy pa was immers ook ‘n Fariseër (Hand 23:6).  Trouens, hy was ‘n vertroueling van die priesterhoofde.  Hoewel hy ‘n bietjie jonger as Jesus was, was hy waarskynlik bewus van die gebeure rondom Jesus in dié se verhoor in Jerusalem, soos sy betrokkenheid by die steniging van Stefanus ‘n paar maande later getuig.

Continue Reading

Die opstanding – kleingroepmateriaal 15-23 September (Joh 21:1-14)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van deernis, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Die Storie vertel die verhale van Jesus se opstanding aan die hand van Sy interaksie met ’n hele aantal mense.  Aan die een kant is Johannes, Josef en Nikodemus, sowel as ‘n paar vroue, getuies van die feit dat Jesus regtig dood was.  Die Fariseër en die wagte interessant genoeg ook.  Aan die ander kant is ’n hele reeks mense getuies van die opstanding, dat Jesus regtig lewe.  Die wagte slaan soos dooies bewusteloos neer voor die engel wat die klip voor die graf wegrol.  Die vroue – Maria Magdalena, Maria, Jakobus se ma en Salome – hoor die gerusstellende boodskap van Jesus se opstanding en is oorstelp van skok, maar het ook ’n ontsaglike blydskap.  Petrus en Johannes sien die leë graf en glo.  Maria sien Jesus in die tuin staan en gaan vertel die dissipels na haar ontmoeting: “Ek het die Here gesien.”  Die Emmaus-gangers verkeer in diep gesprek met Jesus en herken Hom toe Hy brood saam met hulle breek.  Jesus wys sy hande en voete vir die dissipels en eet ’n stuk gebakte vis in hulle teenwoordigheid.  Tomas word uitgenooi om sy vinger in die spykermerke te steek en sy hand in Jesus se sy te steek.  Hy reageer met geloof: “My Here en my God!” Jesus eet weereens vis en brood saam met ’n groepie van sewe dissipels by die Meer van Tiberias.  Al elf dissipels sien Hom by die berg waar Jesus hulle bymekaarroep vir sy laaste opdrag aan hulle om dissipels te gaan maak en doop, en die mense alles te leer wat Jesus aan hulle opgedra het.

Watter verhaal oor die opstanding het die meeste tot jou gespreek?  Hoekom?  Wat beteken dit vir jou?

Continue Reading

Jesus, die Seun van God – kleingroepmateriaal 1-7 September (Joh. 10:22-42)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle betrokkenheid by barmhartigheidswerk, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Gesels met mekaar oor ’n ervaring van Jesus wat jou van sy Godheid oortuig het.  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Die Storie gaan voort met die verhale van Jesus se bediening, maar fokus meer op dié verhale wat Hom as die Seun van God voorstel. 

Continue Reading

Herbou die mure – die verhaal van Esra en Nehemia – Nehemia 8 (4-10 Augustus)

Die Kronistiese Geskiedwerk (1&2 Kronieke, Esra en Nehemia) wys ons hoe jy te werk gaan om ‘n geloofsgemeenskap weer op te bou.

  • 1 en 2 Kronieke werp ’n waarderende blik op die verlede om hulle identiteit te vorm – hulle is deel van die wêreldgemeenskap (Adam), deel van die volk van Israel (Abraham), deel van die koninkryk van Juda (Dawid) en deel van die volk van God (Jahwe).
  • Esra en Nehemia lig die werk van drie leiers ná die ballingskap uit:
    • Serubbabel wat die verhouding met God herstel deur die bou van die tempel en die herstel van die liturgiese omgang met God;
    • Esra wat fokus op die regte en reflekterende lees van die Bybel sodat dit die hele lewe kan deursuur;
    • Nehemia wat op die herstel van die muur van Jerusalem fokus sodat die geloofsgemeenskap kan gedy in ‘n veilige ruimte waarin lewe kan floreer.

Dit gee vir ons prentjies van hoe ons met God kan saamwerk in ons eie tyd wat uiters inspirerend is.  Dié boodskap word verder ondersteun deur die 3 profete, Haggai, Sagaria en Maleagi, wie se profesieë direk met hierdie opbou tydvak te make het.

Continue Reading

’n Koningin met skoonheid en moed – Ester 4 (28 Julie tot 3 Augustus)

Ester se verhaal speel af in die tyd van die Persiese koning Xerxes – of Ahasveros, soos hy in die Bybel genoem word – in die stad Susan (486-465 v.C.).  Die gebeure van die boek kan daarom geplaas word tussen die verhaal van Esra 1-6 (die terugkeer onder Serubabbel van 539 v.C. af) en Esra 7-12 (die tyd van Esra en Nehemia van 458-430 v.C.).  Susan is ook die stad wat Daniël in een van sy visioene gesien het (Dan. 8) en waarvandaan Nehemia sy werk in Jerusalem in opdrag van Artaxerxes (Artasasta – Neh. 2:1), Xerxes se seun, gaan doen.  Artaxerxes was nie Ester se eie seun nie, maar hulle moes mekaar waarskynlik wel geken het.  Só moontlik ook Nehemia en Ester.
Continue Reading

Die terugkeer huis toe – Haggai 1 (21-27 Julie)

Die boeke Esra en Nehemia wys vir ons hoe jy te werk gaan om ‘n geloofsgemeenskap weer op te bou ná ’n tyd van chaos (ballingskap). Ná die Kronis (waarskynlik Esra self) in 1 en 2 Kronieke sy waarderende blik op die verlede gegooi het om daaruit dinge te neem wat identiteitsvormend is, vertel hy in Esra-Nehemia verder van die drie leiers ná die ballingskap, naamlik:

Continue Reading

Daniël in ballingskap – Daniël 3 (14-20 Julie)

Die boek Daniël fokus op God se aktiewe soewereine betrokkenheid in die geloofsgemeenskap sowel as in die koninkryke van hierdie wêreld:

  1. soos geïllustreer deur ses verhale van Daniël en sy vriende se wedervaringe tydens die ballingskap in Babilon – hfst. 1-6 – sowel as
  2. soos beskryf in ’n reeks van vier apokaliptiese visioene – hfst. 7-12.

Aan die eenkant demonstreer dit God se voorsiening en versorging vir dié wat aan Hom getrou en lojaal bly ten spyte van talle uitdagings (Daniël en sy drie vriende), sowel as sy aanvaarding van enigiemand wat hul vertroue in Hom plaas, selfs heidense konings (Nebukadnesar, Darius).

Aan die anderkant demonstreer dit God se invloed en ingrype in die geskiedenis wat nie net die wel en weë van konings en koninkryke bepaal nie, maar afstuur op ’n finale afrekening met die boosheid van die mensdom en die vestiging van Sy koninkryk op aarde.

Kleingroep byeenkoms

Continue Reading