Skip to main content

Jesaja 8:23-9:6 – Jesus is die Lig aan die einde van die tonnel

Jou plek in die gesin

Wie van julle is die oudste kind?  Die res van julle is dus tweede of derde, of middelste of vierde of vyfde of laaste kinders.  En ek wonder hoe jy gevoel het oor die plek wat jy in jou gesin gehad het?  Is jy as eerste kind voorgetrek?  Of is jy juis as laaste kind voorgetrek?  Of as middelste kind oorgesien?  En as jy ‘n uitblinker ouer boetie of sussie gehad het, is jy ook die hele tyd gemeet aan hulle prestasies?   Jy is waarskynlik baie keer nie in eie reg waardeer nie.

Dit was nie anders in die tyd van die Bybel nie.  Laban het vir Jakob ‘n streep getrek en toe Jakob sy oë uitvee het hy vier vrouens, en twaalf kinders.  En hy het eintlik net oë gehad vir sy lieflingvrou Ragel en vir haar twee kinders Josef en Benjamin.  Die ander tien seuns het dit moeilik gehad in die huis, om nie te praat van Dina, die enigste suster waarvan ons lees nie.  Haar broers was lief vir haar.  Hulle het selfs koelbloedig moord gepleeg toe sy aangerand is, maar verder hoor ‘n mens nie veel van haar in die Bybel nie.

Download the English version of the service and sermon:

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Nadenke onder orrelbegeleiding

Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.” (Jesaja 9:5)

Verwelkoming

  • Welkom veral vir nuwe intrekkers. Ons het ‘n pakket waar jy die meeste relevante inligting kan kry.  Suzette Blignault sal jou in die voorportaal kan help en ons leraars natuurlik ook.
  • Kom ons werk bietjie deur die aankondigings dat almal net weer ‘n idee kry van watter inligting en hulpmiddels daar alles beskikbaar is.
  • Onthou ons webtuiste en Facebook vir al hierdie en nog meer op datum inligting sowel as ons dagboek en die Bybelskool vir in diepte werk deur die Bybel.
  • Die moederskamer is vir ma’s en pa’s meesal met pap babatjies. Die konsistorie is vir ouers met peuters waar julle die diens kan dophou op die skerm. Enigiemand is natuurlik ook welkom in die kerk self, en ons nooi altyd die kinders vorentoe vir verjaarsdae en ‘n inleiding op die prediking.  Daarna gaan die glimwurms (voorskools), vuurvliegies (graad 1-3), glowstix (graad 4-6), en LED’s (graad 7) na hulle onderskeie lokale waar daar toepassings en kategese plaasvind tot die erediens klaar is.
  • Welkom veral aan ons graad eens – ons het foto’s van ses van julle gekry: Carna Heydenreich, Anle Jakobs, Lua Posthumus, Dawid van Zyl, Hanrich Stander en Neil Gerber. Baie welkom en ons ontvang graag foto’s van graad eens wat ons dan volgende week sal vertoon.
  • Clairwen Meyer brought her English family to our church. Welcome to you all.  We have a translation service that you can tune in via 98 FM with a radio app on your cellphone. You will probably also need a headset.  Thanks to Carisa Smuts that’s doing the translation from the booth on the gallery.  You can also get an English version of our Service on our website, if you would rather follow by reading.  Just go to the frontpage of ngkerksomerstrand.co.za and download the Word file on your cellphone where it says English translation in the first article: Isaiah 8:23-9:6 – Jesus is the light at the end of the tunnel.

Toetrede

Vonkk 9  Voor U – herhaal met Halleluja en Jesus Christus – sit

Votum en Seëngroet

Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn.  U het dié wat nie meer ’n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak.  Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly.” (Jesaja 9:1-2)

Lofsang

Vonkk 2 Kom juig oor God, sing almal saam (Ps. 66) – staan

Liedboek 161 Halleluja! Heer, U is ons lewe, middelpunt van ál ons hoop – staan

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Inleiding – kindertyd

Verjaarsdae en verwelkoming

Ek wil met julle gesels oor lig en donker.

Wie van julle is bang vir die donker?  Ek onthou uit my kinderdae hoe bang ek vir die donker was.  Een keer het ek wakker geword, maar daar was nie lig in die gang nie.  Ek het toe so vinnig ek kan gehardloop deur die gang tot by die sitkamer waar my pa en ma-hulle gesit het.  En weet julle wat sê ek toe vir hulle?  “Ek was niks bang nie!”

Ek het toe nie ‘n flits gehad nie.  Ek het egter vandag ‘n flits hier.  ‘n Baie lekker koplamp.  Dit sal mens baie help in ‘n donker gang, nê?  Oeps maar hy wil nie skyn nie.  Wat dink julle is die probleem?  Hy het nie batterye in nie! ’n Flits sonder batterye kan nie skyn nie!

Kom ons sit vir hom batterye in en kyk of hy kan skyn.  Ja, dit werk lekker, nê?

Die Bybel sê dat Jesus die Lig vir die wêreld is.  Hy vergewe ons as ons sonde gedoen het en Hom om vergifnis vra.  Hy help ons om geduldig te wees met ander mense.  Hy help ons om lief te wees vir ander mense.  Sonder Hom is ons soos ‘n flitslig wat nie batterye het nie.  Maar, as ons doen wat Hy ons leer, dan is dit asof Hy ons van binne af soos liggies laat skyn.  Hy gee ons die krag om soos ligte in die wêreld te skyn.

Die wonderlike ding is dat een lig soveel krag het dat dit die donker kan verdryf.  Bv. hierdie LED-koplig.  Dit skyn ver en maak alles lig.  Of ‘n nagliggie.  Wie van julle het ‘n nagliggie?  Hoe laat dit julle voel?  Die lig help ons om nie bang te wees nie.  Dit verdryf die donkerte.

Kom ons vra dat Jesus ons soos sonstrale sal maak om elke dag te skyn.

Flam 108 Jesus maak my soos ‘n sonstraal om elke dag te skyn – sit

Glimwurms, Vuurvliegies, Glowstix en LED’s gaan na julle onderskeie lokale

Verootmoediging

Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede sonder einde (korrekte vertaling) bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.” (Jesaja 9:6).

Ons bely meermale ons eie skuld en sonde en spreek ons behoefte aan vergifnis en vrede uit.  Vandag doen ons dit vir onsself sowel as vir die wêreld, dat daar vrede sonder einde sal wees, reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd.

Vonkk 40 Kom en vul ons met vrede – sit

Gebed

Skriflesing

Jesaja 8:23-9:6

23Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal Hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel.

9 Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn.

2U het dié wat nie meer ’n nasie was nie, baie gemaak,

hulle blydskap groot gemaak.

Hulle het hulle in u teenwoordigheid

verbly

soos mense bly is in die oestyd,

soos hulle juig wanneer hulle

die buit verdeel.

3Soos die dag toe Midian verslaan is,

het U die juk verbreek

wat op die volk gedruk het,

die stok waarmee hulle geslaan is,

waarmee hulle gedryf is.

4Elke soldateskoen wat in die oorlog

gebruik is,

en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word,

deur die vuur verteer word.

5Vir ons is ’n Seun gebore,

aan ons is ’n Seun gegee;

Hy sal heers, en Hy sal genoem word:

Wonderbare Raadsman,

Magtige God,

Ewige Vader,

Vredevors.

6Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Prediking

Jou plek in die gesin

Wie van julle is die oudste kind?  Die res van julle is dus tweede of derde, of middelste of vierde of vyfde of laaste kinders.  En ek wonder hoe jy gevoel het oor die plek wat jy in jou gesin gehad het?  Is jy as eerste kind voorgetrek?  Of is jy juis as laaste kind voorgetrek?  Of as middelste kind oorgesien?  En as jy ‘n uitblinker ouer boetie of sussie gehad het, is jy ook die hele tyd gemeet aan hulle prestasies?   Jy is waarskynlik baie keer nie in eie reg waardeer nie.

Dit was nie anders in die tyd van die Bybel nie.  Laban het vir Jakob ‘n streep getrek en toe Jakob sy oë uitvee het hy vier vrouens, en twaalf kinders.  En hy het eintlik net oë gehad vir sy lieflingvrou Ragel en vir haar twee kinders Josef en Benjamin.  Die ander tien seuns het dit moeilik gehad in die huis, om nie te praat van Dina, die enigste suster waarvan ons lees nie.  Haar broers was lief vir haar.  Hulle het selfs koelbloedig moord gepleeg toe sy aangerand is, maar verder hoor ‘n mens nie veel van haar in die Bybel nie.

Naftali en Sebulon

Ons het nou in Jesaja van twee van dié seuns en hulle nageslag gelees, Naftali en Sebulon.  En laat ons nou nie doekies omdraai nie.  Hierdie twee seuns en later hulle stamme het uitdagings gehad.  Dit was nie maklik in die huis van Jakob nie.  Hulle was sesde en tiende op die lys, Naftali ‘n seun van die slavin Silpa, en Sebulon die tiende en laaste kind van Lea, die een wat sy juis sy naam gegee het omdat sy gedink, nou sal Jakob van my hou.  Nou sal hy by my bly …  maar tevergeefs.

Jakob het nie veel van ‘n seën op sy sterfbed aan hulle toegesê nie.  Hy het darem erken dat Naftali ‘n mooi en vlugvoetige man was en dat sy mense ook só sal wees (Gen. 49:21): “Naftali is ’n takbok wat vry rondloop, hy het ’n mooi nageslag.”  Oor Sebulon het hy eintlik voorspel dat hy in die vergetelheid sal wegraak.  Julle kan meer oor hulle lees in die Kleingroepmateriaal.

Moses was wel in sy beoordeling van die stam wat uit Naftali gegroei het in Egipte meer positief.  Hy verwoord die seën van die Here oor hulle (Deut. 33:23): “Naftali geniet baie guns, hy word ryklik geseën deur die Here en besit die see en die suide.”  Dieselfde oor Sebulon: “Jy moet bly wees, Sebulon, as jy op pad gaan.” (Deut. 33:18).  Hy wou hê dat Sebulon met oorgawe moes leef.

Die toekoms lyk donker

Maar dit het gelyk of dié seën tot niks gaan kom nie, want toe die twee stamme in die beloofde land inkom, het hulle nie ‘n groot bydrae met die Intog gelewer nie en gevaar geloop om eerder deel van die Kanaäniete te word (Rigt. 1:30,32).

Daar was soms opflikkerings, soos dié keer dat hulle darem onder die leierskap van Debora hulle deel gedoen het in die oorlog en vir hulle doodsveragtende optrede geloof is (Rigt. 4:10; 5:18).  Hulle het ook albei hulle deel gedoen met die feesvieringe toe Dawid later koning geword het, en het volop meel en vyekoeke, rosyntjiekoeke, wyn en olie, grootvee en kleinvee gebring vir sy inhuldiging (1 Kron. 12:40).

En toe kom die groot ballingskap in 722 v.C.  En hulle word nie net verwoes in die oorlog teen Assirië nie, maar die meeste van hulle word weggevoer.  Die toekoms vir dié twee stamme het duister gelyk.

Hiskia ontferm hom oor Naftali en Sebulon met ‘n Paasfees

Wat min van ons egter weet is dat koning Hiskia sewe jaar later in Jerusalem nie net die uitdaging van die koning van Assirië die hoof gebied het nie, en hom die aftog laat blaas het nie, maar uitgereik het na die stamme van die Noordryk.

En dan volg die wonderlike verhaal dat Hiskia aan die begin van sy regering in 715 v.C. ‘n groot Paasfees reël en nie net sy eie mense van Juda uitnooi om te kom nie, maar uitnodigings na die oorblyfsel van al die mense in die Noordryk gestuur het (2 Kron. 30:10).  En hoewel baie van hulle Hiskia se uitnodiging afgelag en die boodskappers gespot het, was daar sommige wat tot inkeer gekom het en die pad Jerusalem toe aangepak het om vir die eerste keer in eeue ná die skeuring tussen die Suid- en Noordryk die Paasfees in Jerusalem te vier.

Hulle was egter duidelik onbekend met hulle eie tradisies en het nie geweet hoe om hulle te reinig en die Paaslam te te eet volgens die voorskrifte nie (2 Kron. 30:18).  Maar, nietemin het Hiskia vir hulle gebid dat die Here in sy goedheid vir hulle versoening sal doen.  En sommige van hulle was darem daar en het weer deel geword van hulle eie tradisies!

Watter wonderlike stukkie evangelie in die OT.

Jesaja bring ‘n groot hoop vir die toekoms

En dit is met dié afgryslike geskiedenis van die ballingskap van die Noordryk en die stukkie hoop wat die Paasfees gebring het, dat Jesaja in dié tyd ‘n profesie lewer oor Naftali en Sebulon, maar nie sommer só nie.  Dit is ‘n grootse visie.

Jesaja gee hier ‘n prentjie van uitkoms in die toekoms.  Dit sal groot verligting bring vir die duisternis waarin gebiede van Sebulon en Naftali, die pad na die see van Galilea, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene net te vore gedompel is.

Dié uitkoms word spesifiek verbind aan ‘n Seun wat vir hulle gebore sal word, waarvan die titels sy uitstaande kenmerke uitspel, kenmerke wat Goddelik van aard sal wees: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, en Vredevors.  Die Messias sal die Dawidsryk herstel, maar anders as Dawid wat bekend was vir sy militêre optrede, sal Hy vrede bring, en dit vir altyd.

Hy hak dus nie net aan by die inkeer wat by sommige van Sebulon in sy eie tyd gekom het nie, maar by wat die Messias sal doen as Hy kom om alles nuut te maak.

En ons leer by Jesaja dat die Messias nie kom vir dié mense wat Hom nie nodig het nie.  Hy kom vir dié wat Hom nodig het, vir die gewone mense, vir die mense wat nie eers reg weet hoe hulle Hom reg moet dien nie.  Vir diégene vir wie die leiers moet reghelp en intree en voorbidding doen.

Jesus vervul dié profesie deur in Kapernaum sy lig te laat skyn

8 eeue later is dit presies wat gebeur met Jesus se vestiging in die dorp Kapernaum, juis in dié gebied, die gebied van Sebulon en Naftali.  Dié feit was vir die evangelieskrywers ‘n duidelike vervulling van die eerste deel van Jesaja se profesie oor Sebulon en Naftali, soos ons in Mat 4:12–17 lees.  Jesus is dus die lig waarna Jesaja in die profesie uitgesien het.

En die koninkryk wat Jesus kom stig het, is die vervulling van die tweede deel van die profesie oor die Dawidsryk wat uiteindelik vir die nasies die lig van God se vrede gebring het.

Jesus is die lig aan die einde van die tonnel

Dit is hoe die Here werk.  Die Messias bring lig in die donkerte, die donkerte wat ons in ons omdra, die donkerte wat ander aan ons doen.  En dit is bedoel vir die gewone mense, vir elkeen van ons.

Jesus is die Lig aan die einde van die tonnel, vir Sebulon en Naftali, die die Jode, vir alle nasies, vir ons.  Daar is niemand soos Hy nie.  Daar is niemand wat só ‘n groot omkeer vir sesde en tiende kinders kan bring dat hulle nie deur die orde van hulle geboorte gedefinieer word nie, maar deur die verlossing wat Christus vir hulle bring.

En dit is die boodskap ook vir jou.  Jesus is daar vir gewone mense.  Hy bring lig vir gewone mense.  Hy is die lig aan die einde van die tonnel.  Hy verdryf die duisternis in ons lewens en maak dat ons skynende ligte in hierdie wêreld word.

Verbly jou dus in die lig wat Hy vandag in jou lewe inskyn. Ontvang dit.  Vind jou vreugde in Jesus.  En dien Hom met jou hele lewe.

GOD STUUR ONS UIT OM TE LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Vonkk 68 Ere aan God, bring Hom die eer! – staan

Seën

Amen

Respons

Vonkk 68:1 se laaste drie reëls ‘n Kind vir ons geskenk! ‘n Seun vir ons gegee! ‘n Koningskind is vir ons gegee!

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.