Skip to main content

God laat alles ten goede meewerk – Romeine 8:26-30

Jaar van die Bybel
Tema: God laat alles ten goede meewerk – Romeine 8:26-30
Youtube 09:00 19 Julie 2020 Somerstrand Familiediens

Kyk op Youtube

Kyk na kleiner video (171 MB)

Luister na klankbaan (89 MB)

Verwelkoming

Welkom van waar in die wêreld jy ook al af inskakel.

Die mense wat van Februarie die Psalms deurlees, het die week begin met Psalm 119, die langste Psalm, 172 verse! Psalm 119:65-72 wat vanoggend gelees is, se boodskap is: U is goed en U doen goed; leer my u voorskrifte. Omdat God goed is en goed eon, wil die Psalmis ons oorreed om God toe te laat om ons te onderrig.

Hoekom? Want, God se woorde, sy bevele, sy voorskrifte, sy opdragte, sy wet, en sy onderrig is die enigste goed: “Die onderrig uit u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.”

Wat ‘n voorreg om vandag as gemeente voor God te vergader sodat Hy ons kan onderrig!

Verjaarsdae

Baie geluk aan Theresa du Plessis, Sarolien Heunis, Liésl Knipe, en Graham Stander (10) verjaar vandag. Lee-Ann van Vuuren word ook 10 jaar oud hierdie week. Só ook Jason Hoops. Geluk ook aan Eben Schoeman (9), Robert Pienaar (8), Elle Marais (3) en Danie Kritzinger (2).

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Vandag is dit C vir Christus in haar Geloofsalfabet. Ds Pieter Nel staan vir haar in. Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet! https://youtu.be/IL3VkS0T4eY

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje en Cecile. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van ‘n verhouding met mense van ‘n ander geloof. Hoekom moet ek my geloof met iemand anders deel? Elspeth Liebenberg gaan dit hanteer.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

28 Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene wat volgens sy voorneme geroep is. (Rom 8:28)

Kindertyd

Gebed

Loflied

Lied 154 en 220 Kom nou tesaam en Met ons harte sing ons, Here

Skriflesing en prediking

Het jy al ervaar dat dinge net heeltemal verkeerd loop?

Ek lees die ware verhaal van ‘n koor in Beatrice, Nebraska, wat die Saterdagmiddag (1 Maart 1950) sou oefen van so 19:15 af. Die predikant het die plek gereed gemaak en gou huis toe gegaan vir ‘n vinnige aandete. Hy was net reg om terug te gaan toe hy sien sy dogter se rok was vuil. Die rok wat sy toe wou aantrek, moes eers gestryk word, so hy was laat.

Een van die hoërskool meisies, Ladona, het gesukkel met haar wiskunde en wou dit eers klaarmaak. Twee ander se motor wou nie vat nie, so hulle bel toe vir Ladona om hulle op te tel, so hulle al drie was laat.

Mevrou Schuster moes haar jong dogter by haar ma gaan los, want dié wou nie saamgaan nie, en sy was laat.

‘n Ander wou eers ‘n belangrike brief skryf. Nog ‘n ander was doodgewoon lui en wou wag tot die allerlaaste minuut. ‘n Ander het die horlosie nie dopgehou nie, en so lekker gekuier dat hy ook laat was.

Die pianis Marilyn Paul wou vroeg kom, maar het aan die slaap geraap en die dirigent, haar ma, was gevolglik laat saam met haar.

Om 19:25 het die kerk opgeblaas. Die dak het ingeplof en die mure het omgeval, weens ‘n lekkende gassilinder. Maar die koorlede was almal laat. Iets wat nog nooit tevore gebeur het nie.[1]

Dit is nie verbeelding nie.

God laat alles ten goede meewerk.

Kom ons luister na wat Paulus ons hieroor wil leer.

Romeine 8:26-30

As jy nie weet wat om te bid nie

As Paulus skryf oor die lyding van hierdie wêreld, die feit dat dinge nie werk soos dit moet nie, nie in die skepping nie, ook nie in ons lewe nie, en hy praat oor die sug wat daar in ons lewe is na verandering, dan skryf hy oor die Gees en sê die volgende:

26 So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie;

Dit het al baie met my gebeur dat ek bid oor ‘n saak, maar ek nie regtig weet wat ek moet vra nie. Daar is ‘n stuk onsekerheid in my oor wat die regte pad vorentoe sal wees. En dan is ek eintlik maar net stil voor die Here.

Soms is die stilte so lank dat ek eintlik by myself wonder of ek nie maar moet ophou nie. Die versoeking is daar om op te hou bid, om maar Gods water oor Gods akker te laat loop, want wat gaan my gebed, veral so ‘n stil gebed, nou eintlik help!

Tree die Gees vir jou in

Maar, sê Paulus, dit is juis wanneer jy jouself as swak beleef, as jy nie verder weet nie, as jy stil geraak het, wat jy moet aanhou bid. Want dit is dán wat die Gees aan die werk kom, sê Paulus.

… maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie.

Hierdie hulp van die Gees is iets wat in ons hart gebeur, wat ons op ‘n baie besondere manier verbind aan ons Vader wat in die hemel is. Die Gees tree vir ons deur vanuit ons hart, vanuit ons ongevormde gedagtes, met God in gesprek te tree. Hy bring ons sugte voor God in die vorm van sy eie versugtinge, om dié dinge wat ons nie weet nie goddelike terme aan die Vader te bring.

Hy is immers die Helper, die Voorspraak, die Trooster, die Advokaat.

Wanneer ons swak is en nie mooi weet waarvoor ons behoort te bid nie, dan kom die Gees ons te hulp!

Wat ons van onsself moet verstaan is dat ons tussen twee wêrelde lewe. Die huidige wêreld wat onder die oordeel van God is, en die toekomstige wêreld waar ons vir ewig in God se teenwoordigheid sal lewe.

En die Gees is nie net die eerste gawe in ons van die toekomstige bedeling nie, maar Hy is ook die Een wat aktief in ons binnekant aan die werk is om die suigkrag van die huidige wêreld tot niet te maak en ons in die vryheid wat God vir sy kinders bedoel het, te laat lewe.

Daarom hou ons aan bid, selfs al is dit ‘n worsteling, selfs al weet ons nie presies wat ons moet bid nie.

God weet wat die bedoeling van die Gees is

En dit is dan wat die wonder gebeur:

27 Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat Hy volgens die wil van God vir die heiliges intree.

God wat weet wat in ons hart, in ons gedagtewêreld, aangaan, weet ook wat die bedoeling van die Gees is. En Hy weet dat die Gees volgens die wil van God intree vir ons as die heiliges, die kinders van God.

God reageer dus nie net op ons eie onbeholpe woorde nie, maar juis op die gebed van die Gees wat seker maak dat God se wil in ons lewe sal plaasvind.

God sorg dat alles ten goede meewerk

En dit is daarom dat:

28 Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene wat volgens sy voorneme geroep is;

Dit is die belofte wat ons daarom kan vasgryp. Dat maak nie saak of ons presies weet wat moet gebeur nie. God weet wat moet gebeur. En sy belofte is dat alles ten goede sal meewerk vir hulle wat God liefhet, vir ons wat volgens sy voorneme geroep is.

So, ons weet nooit presies hoe dinge gaan uitwerk nie. Ons weet nie hoe negatiewe dinge wat met ons gebeur kan meewerk ten goede nie. Maar, ons het ‘n belofte waaraan ons kan vasgryp wat vir ons ‘n idee gee.

Paulus sê dat God besig is met ons lewens sodat die volgende met ons sal gebeur:

29 want Hy het diegene wat Hy reeds vooruit gekies het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy Seun te word, sodat Hy die Eersgeborene onder baie broers kan wees; 30 en diegene wat Hy vooruit bestem het, het Hy ook geroep; en diegene wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek; en diegene wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

Die woordjie vir “vooruit gekies” (proginōskō) kan ook vertaal word as “vooruit geken.” Dit is omdat God ons vooruit geken het, van ons geweet het selfs nog voor ons gebore is, dat Hy ons bestem het om gelykvormig aan die beeld van sy Seun te word.

God wou hê dat Jesus nie alleen as mens in die hemel saam met Hom sal wees nie, maar dat daar ‘n skare broers en susters vir Hom sal wees, ‘n nuwe geloofsfamilie.

Jesus is die prentjie wat God vir almal van ons het. Hy is die Eersgeborene (prōtotokos), die sjabloon, die templaat, die “mold” van die tipe mens wat God van almal van ons wat in Hom glo, wil maak.

Prakties

Dit is die doel van alles wat met jou gebeur. Die goeie en die slegte. God laat alles ten goede meewerk in jou lewe sodat jy gelykvormig (summorphos) kan word aan die beeld van sy Seun.

Dieselfde sagte aanslag wat Jesus het, wil die Here in ons skep. Dieselfde nederigheid wat Jesus het – dit wat ons in Matteus 11 verlede week geleer het – dít wil die Here in ons skep.

  • Sagtheid kan net kom as die harde en ongenaakbare kante van ons menswees deur allerlei swaarkry en beproewinge afgebreek word.
  • Nederigheid kan net kom as ons arrogansie en selfsug uitgedaag word; deur dié dinge waaroor ons geen beheer het nie; deur dié dinge wat ons onafhanklikheid uitdaag.

Ek is self deur tye van beproewing die afgelope vyf jaar op baie terreine in my lewe, waarvan die verlies van ‘n kleindogter die mees onlangse was. En die effek op my is dat ek begin leer om die Here Jesus toe te laat om my al hoe meer in sy juk in te span, sodat ek van Hom kan leer, en sy sagtheid en nederigheid kan aanleer, soos Hy kan wees.

Die voorbeeld van Josef

Dit is so wonderlik om die verhaal van Josef te lees en te herlees. Want, hy is só ‘n goeie voorbeeld van wat die Here doen met beproewings in jou lewe. Hoor net weer wat sê Josef as tweede in bevel van Egipte as hy sy broers vergewe.

Julle wou my kwaad aandoen, julle het dit nie goed bedoel met my nie, julle het my verkoop as ‘n slaaf, maar:

God het my lewe vir iets goeds bedoel (Gen 50:20).

Dit is wat die Gees met ons lewe wil doen

Dit is die doel van hierdie grootste werk van die Gees in ons harte en in ons lewens. Die Gees wil ons gelykvormig maak aan die beeld van die Seun, sodat ons soos Hy sal wees. Kinders van God. Sy verteenwoordigers. Wat al hoe meer soos Hy lewe.

Dit is die belangrikste ding wat God wil doen in jou lewe. Om gelykvormig te raak aan sy Seun. En alles wat met jou gebeur – die goed en die sleg – span God in om jou daarby uit te kry. Want, as God kan slaag in sy doel om jou soos Jesus te maak, dan sal jy ook kan erken, alles werk ten goede mee, vir dié wat God liefhet.

God is goed en God doen goed.

So het ons geleer in Psalm 119 waarmee ek die diens begin het. Hy wil ons sy voorskrifte leer. Want wat Hy met ons lewens wil doen, is die enigste goed.

God sal alles ten goede vir jou laat meewerk.

Gebed

Toekoms

Ek fokus van volgende week af op die lewe van Paulus tot en met Advent. Uit die boek Handelinge en gefokus op sy dertien briewe. Die storie van die kerkperspektiewe uit die briewe van Paulus.

Weer met ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Bid dat die Here my sal lei en in staat sal stel om dit te kan uitvoer!

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Slotlied

Ons sing daardie pragtige lied: As vreugde my deel is, of smart my verteer (Vonkk 156 – die bekende It is Well with my soul).

Vonkk 156 – As vreugde my deel is, of smart my verteer

Seën

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle.

En die gemeente sê: “Amen!”

[1] Tan, P.L., 1996. Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the Times, Garland, TX: Bible Communications, Inc.

View all posts in this series

Romeine

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.