Dit is volbring!

Tennebrae diens Donderdag 29 Maart 18:00 Somerstrand

PowerPoint 1: Dit is Volbring!

Dulce Jesus Mio speel.

Doof musiek uit en PowerPoint af

Chris lees inleiding:

Beleef die laaste ses uur van Jesus se kruisiging met woord en beeld. Uur vir uur. Soos die Skrif dit vir ons vertel. Sewe kruiswoorde troef die leed en die laster. Genade vir jou. En vir my. Dit is Volbring!

PowerPoint 2: 09:00

Funeral Bell Tolling.mp3

PowerPoint doof uit

Chris lees:

“Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Dit was die derde uur toe hulle Hom gekruisig het.”

Video van die kruisiging (Son of God): 1:46:07 (prosessie buite stad) – 1:48:50 (tweede slag van hamer op opskrif)

Skerm doof uit

Chris lees:

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”

Lynette lees:

“Toe kruisig hulle Hom en verdeel sy klere deur te loot oor wie wat sou neem.”

PowerPoint 3: 10:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Chris lees:

“Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou — as jy die Seun van God is, red jouself, en kom af van die kruis!”

Lynette lees:

“Laat hy homself red as hy die Christus van God, die Uitverkorene, is!”

Chris lees:

 “Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie!”

Lynette lees:

“As jy die koning van die Jode is, red jouself!”

PowerPoint 4: 11:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Chris lees:

“Jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself én ons!”

Lynette lees:

“Het jy nie ontsag vir God nie? Jy ondergaan per slot van sake dieselfde straf! In ons geval is dit regverdig, ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.”

PowerPoint 5 Acapella Chris: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”

PowerPoint 6 Acapella gemeente Afrikaans: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”

PowerPoint 7 Acapella gemeente Engels: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”

PowerPoint doof uit

Pouse

Chris lees:

“Amen, Ek sê vir jou: Jy sal vandag nog saam met My in die paradys wees.”

Pouse

Chris lees:

“Vrou, kyk, daar is u seun!”

“Kyk, daar is jou moeder!”

PowerPoint 8: 12:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Pouse

Lynette lees:

“Toe die sesde uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die negende uur toe.”

‘n Tyd van stilte

PowerPoint 9: 13:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Stilte

 

PowerPoint 10: 14:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Lynette lees:

“Teen omtrent die negende uur het Jesus met ‘n harde stem uitgeroep.”

Chris lees:

“Eli, Eli, lemá sabagtáni?”

“My God, my God, waarom het U My verlaat?”

Lynette lees:

“Hierna het Jesus, omdat Hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die Skrif vervul sou word, gesê.”

Chris lees:

“Ek is dors.”

Lynette lees:

“Daar het ‘n kruik vol suur wyn gestaan. Hulle sit toe ‘n spons vol suur wyn op ‘n marjoleintak en bring dit na sy mond.”

Lynette lees:

“Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle: ‘Kyk, hy roep Elia.’ Iemand het gehardloop, ‘n spons met suur wyn deurweek, dit op ‘n riet gesit en vir Hom gehou om te drink, met die woorde: ‘Wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal.’”

“Toe Jesus die suur wyn geneem het, sê Hy,”

Chris lees:

“Dit is volbring!”

Pouse

PowerPoint 11: 15:00

Funeral Bell Tolling.mp3

Powerpoint doof uit

Lynette lees:

“Met ‘n harde stem het Jesus uitgeroep.”

Chris lees:

“Vader, in u hande gee Ek my gees oor!”

Lynette lees:

“Nadat Hy dit gesê het, het Hy sy asem uitgeblaas.”

Lynette skeur lap.

Lynette lees:

Die voorhangsel van die heiligdom is in twee geskeur, van bo tot onder. Toe die centurio, wat reg oorkant Hom gestaan het, Hom sy asem so sien uitblaas, sê hy.”

Chris lees:

“Waarlik, hierdie man was die Seun van God!”

Pie Jesu (Sarah Brightman) speel.

Musiek doof uit.

PowerPoint 12: kerse doodblaas

Stap voor by die doopvont om en blaas een kers dood op pad uit.

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Pieter

  Jy kan uiteraard lees wat ek self oor Romeine en Efesiërs geskryf het:

  Maar, as jy ‘n bietjie dieper wil delf, kan jy kyk na die volgende bronne:

  • Faithlife Study Bible (korter kommentaar oor die hele Bybel)
  • NET Bible (kort tekstuele kommentaar oor die hele Bybel – gratis op YouVersion se Bible app)
  • Scripture Direct (uitstekende woordverklarings oor die hele NT – gratis as app)
  • Keener, C. S. The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Second Edition). IVP Academic. 2014.
  • Vosloo, W., & van Rensburg, F. J. Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. 1993
  • Van Zyl, A. H.. Die Bybel verklaar: 1983-vertaling. Kaapstad: Lux Verbi. 1993

  Dan is daar natuurlik volbloed kommentare.
  Op Romeine:

  Op Efesiërs:

  • Lincoln, Andrew T. Ephesians WBC 1990
  • Bruce, F. F. The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians NICNT
   1984
  • Foulkes, Francis Ephesians TNTC 1989
  • Stott, John R. W. The Message of Ephesians BST 1991
  • Fowl, S. E. Ephesians: A Commentary. Westminster John Knox Press 2012
  • Roberts, J. H. Die brief aan die Efesiers. N G Kerk-Uitgewers. 1990
  • William Barclay http://www.dannychesnut.com/Bible/Barclay/Galatians%20and%20Ephesians.htm
 • Avatar

  Pieter

  |

  Naand Chris.
  Kan jy my dalk help met goeie bronne om studie van Effesiers en Romeine te doen.
  Dankie vir jou wonderlike werk en leeringe

 • Avatar

  Petra Marneweck

  |

  Die inhoud van die preek bevestig wat hierdie week in ons Bybelstudiegroep bespreek is en versterk my geloof dat Jesus opgestaan het. Baie dankie vir die besondere boodskap

 • Avatar

  Dean van Wyk

  |

  Baie dankie Rethie vir hierdie inspirerende boodskap. Ek is oorspronklik van PE en woon nou 20jaar lank in PTA.
  In my stiltetyd vanoggend het ek Fil 2:12b-13 gelees en dit kan net deur die Gees van God wees dat ek op hierdie preek afgekom het.

  God seën jou bediening en geniet die see( ek beny julle).

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Hansie. Die Here is goed vir ons.