Skip to main content

God is BARMHARTIG – Psalm 112

God-give-me-strenght
O God give me strength – Lied uit The Insanity of God

Ek is dié week diep in my hart getref deur die verhaal van Dmitri, soos vertel deur Nik Ripken (luister na die verhaal by hierdie skakel).

Dmitri het grootgeword in die tyd toe die kommunisme dit baie moeilik gemaak het vir gelowiges en veral kerke om in Rusland te oorleef.  Sy pa het hom nog kerk toe geneem en geleer om die Bybel te lees en die liedere te sing van hulle kerk, maar dit het toenemend moeiliker geraak om kerk toe te gaan, omdat die regering die kerke toegemaak het.

Later was dit vir hom en sy gesin, vrou en twee kinders, net moontlik om een of twee keer ‘n jaar kerk toe te gaan.  Hy was ‘n fabriekswerker en die naaste kerk was later drie dagreise ver.

Hy het egter besluit om die Bybelverhale vir sy kinders te lees en só die Bybelse boodskap lewend vir hulle as gesin te hou.  Dit was groot pret en die seuns het lustig deelgeneem om ook self die verhale te vertel, en die liedere wat hulle pa hulle geleer het, te sing.

Gou het van die bure besluit om saam te kom luister, sodat hulle later ‘n groep van so 25 was wat een keer ‘n week saamgelees en gesing het.  Die owerhede het bewus geraak daarvan, hom gewaarsku, en uiteindelik het hy sy werk verloor toe die groep so 50 sterk was. Maar, hulle het voortgegaan al het ook sy vrou haar werk as onderwyser verloor en die kinders uit die skool geskop is.  Dmitri praat daarvan as “klein dingetjies” wat met hulle gebeur het.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS – Teks in WORD aan einde van bydrae – Afrikaans and English

Verwelkoming

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Toetrede

Psalm 112 – God wat oorvloed het, voorsien – sit

Votum en Seëngroet

Lofsang

Lied 161 – Halleluja! Heer, U is ons lewe, middelpunt van ál ons hoop – staan

Lied 251 – Salig dié wat arm voor God is – hulle erf Gods koninkryk (veral vers 2: Wie barmhartig langs die weg is, vind hulself het geen tekort) – staan

Verootmoediging

Rom. 13:8-14

8Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. 9Al die gebooie: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,” y of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” z10Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet.

11En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. 12Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem. 13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. 14Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie.

Lied 243 (x2) – Heer, wees genadig.  Heer, wees barmhartig – sit

Geloofsbelydenis

Apostoliese geloofsbelydenis

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 3. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
 4. gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees
 12. en ‘n ewige lewe.

Gebed

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Ek is dié week diep in my hart getref deur die verhaal van Dmitri, soos vertel deur Nik Ripken (luister na die verhaal by hierdie skakel).

Dmitri het grootgeword in die tyd toe die kommunisme dit baie moeilik gemaak het vir gelowiges en veral kerke om in Rusland te oorleef.  Sy pa het hom nog kerk toe geneem en geleer om die Bybel te lees en die liedere te sing van hulle kerk, maar dit het toenemend moeiliker geraak om kerk toe te gaan, omdat die regering die kerke toegemaak het.

Later was dit vir hom en sy gesin, vrou en twee kinders, net moontlik om een of twee keer ‘n jaar kerk toe te gaan.  Hy was ‘n fabriekswerker en die naaste kerk was later drie dagreise ver.

Hy het egter besluit om die Bybelverhale vir sy kinders te lees en só die Bybelse boodskap lewend vir hulle as gesin te hou.  Dit was groot pret en die seuns het lustig deelgeneem om ook self die verhale te vertel, en die liedere wat hulle pa hulle geleer het, te sing.

Gou het van die bure besluit om saam te kom luister, sodat hulle later ‘n groep van so 25 was wat een keer ‘n week saamgelees en gesing het.  Die owerhede het bewus geraak daarvan, hom gewaarsku, en uiteindelik het hy sy werk verloor toe die groep so 50 sterk was. Maar, hulle het voortgegaan al het ook sy vrou haar werk as onderwyser verloor en die kinders uit die skool geskop is.  Dmitri praat daarvan as “klein dingetjies” wat met hulle gebeur het.

Een aand was daar al 75 mense ingedruk in die huisie, skouer teen skouer, wang teen wang, om waar Dmitri op ‘n stoel gesit het na die Bybelverhale te luister.  Die polisie het ingebars en hom baie hardhandig beveel om op te hou, anders sal dit hom suur bekom. ‘n Klein oumatjie het nie op haar laat wag nie, en soos ‘n OT profeet van ouds haar vinger vir die polisieman geswaai en gewaarsku dat hy nou aan die gesalfde van die Here raak en dit nie sal oorleef nie.  Twee dae later is dié polisieman aan ‘n hartaanval dood.

Ontsag het die dorpie aangegryp en die volgende geleentheid was daar 150 mense wat kom luister het.  Die owerhede het egter ingegryp en hom in ‘n tronk so 1000 km verder vir 17 jaar opgesluit.  Daar het Dmitri dit swaar gehad.  Hulle het hom gespot en gemartel, om hom tot insig te bring dat daar nie ‘n God is nie, en dat geloof sinneloos is.

Twee geloofsgewoontes het hom egter standvastig gehou in die tronk.

In die eerste plek was daar ‘n Lied wat sy pa hom geleer het, ‘n Lied van die hart (HeartSong), wat hy elke oggend op aandag langs sy bed met sy twee hande na die ooste gerig, gesing het, selfs al is hy male sonder tal geslaan en gespot deur die wagte en die 1500 geharde misdadigers in die tronk.

In die tweede plek was daar die tekste uit die Bybel wat hy op stukkies papier geskryf het, as hy dit enigsins in die hande kon kry, en dan as offer aan die Here geplak het op ‘n nat pilaar in sy klein tronksel, so hoog soos hy kon bykom, en dan die Here geloof het.  Ook dié Bybeltekste is telkens afgeruk en hy is gemartel daaroor en met die dood gedreig.

Een dag het hy ‘n A4 bladsy in die hande gekry en vol geskryf met tekste uit die Bybel, geplak op die pilaar en die Here geloof.  Die bewaarders het egter ingestorm, hom ernstig aangerand en gewaarsku dat dit moet end kry.

Dit het hulle geïnspireer om die ondenkbare bose ding te doen, om klere van sy vrou te laat haal uit sy huis, ‘n vrou van die straat af in te bring, haar daarmee aan te trek, en hom onder die illusie te laat dat hulle haar nou ook in die tronk het.  Hulle het haar oor drie dae gemartel terwyl hy dit kon aanhoor, sonder dat hy geweet het dit is nie sy nie.  Na drie dae het hulle haar “lyk” uitgedra terwyl hy dit uit die verte kon sien.

Dmitri was stukkend en het verklaar dat hy sy geloof sal afsweer.  Hulle kan die volgende dag vir hom papiere bring dat hy sy geloof kan afsweer, sodat hy na sy kinders kan gaan omsien.  Hy was al 17 jaar daar, en dit het vir hom net te veel geword.

Dié aand het hy absoluut uitgemergel in sy tronksel gesit, toe daar ‘n wonder gebeur.  Sy familie het om die stoel waarop hy gesit het om die Bybelverhale te vertel, gekniel in hulle huis en vir hom gebid.  Hulle het net geweet, iets drasties is verkeerd, en Dmitri het gebedsondersteuning nodig.  Hoe weet ‘n mens nie, maar Dmitri vertel, hy het skielik in sy moedeloosheid en uitputting hulle stemme hoor bid.  Hy het onmiddellik moed geskep, geweet sy vrou is nie dood nie, dat die Here hulle nie versaak het nie, en die volgende oggend geweier om enigiets te teken.

Die bewaarders was op vir Dmitri en het hom uit sy sel gesleep om hom aan die galg buitekant die tronk te gaan ophang.  En skielik gebeur die verdere wonder.  Soos een man het die ander 1500 gevangenes in die tronk hulle hande na die ooste gelig en Dmitri se lied van die hart begin sing.

Vir Dmitri het dit geklink soos ‘n engelekoor.  Die wagte het ontsteld hom gelos en gevra: “Maar, wie is jy?” Waarop hy geantwoord het: “Ek is ‘n seun van die Lewende God, en Jesus is sy Naam!

En net ‘n tydjie later is hy vrygelaat en met sy familie herenig.

Kom ons luister na Dmitri se hartlied in Russies, met ‘n Engelse en Afrikaanse vertaling op die skerm (Die eerste reël is my eie weergawe van die klankbaan en Google Translator af, so dit moet gekorrigeer word!) – jy kan hier na ‘n weergawe daarvan luister (ook op CD beskikbaar):

O, Bože, Bože, daj mi sily
Za blizhnikh dooshoo pologat’
Ee v serdtse vechna do mogheeli
Vrughghum obeedhee vse proshat’
Ee v serdtse vechna do mogheeli
Vrughghum obeedhee vse proshat’

Poost’ cumnee v grood’ moyu brosayoot
Ne preeznavaya choostv svyatikh
Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot
Ya dooshoo polozhoo aza neekh
Poost’ nevaveedyat, prokleenayoot
Ya dooshoo polozhoo aza neekh

Oh God, God, give me strength
To lay my soul down for those close to me (my neighbors)
And in my pure heart to the grave
To forgive all wrong doings of my enemies

Let them throw stones at my chest
Not recognizing the feelings of saints,
Let them hate, curse –
I will lay down my soul for them

O God, God, gee my krag
Om my siel neer te lê vir die naby aan my
En in my rein hart na die graf
Te vergewe al die verkeerde dade van my vyande

Laat hulle klippe teen my bors gooi
Sonder om die gevoelens van die heiliges te erken
Laat hulle haat en vervloek –
Ek sal my siel neerlê vir hulle.

Die verhaal illustreer vir ons nie net die barmhartigheid van God wat vir Dmitri staande gehou het in die tronk nie, hom sterk gemaak het om lief te bly vir sy vyande tot die end nie, maar ook die belangrike funksie van geloofsgewoontes – liedere en Bybeltekste.  Om die waarheid te sê, soos Nik in ‘n ander konteks skryf, geloofsgewoontes is gemik daarop om hou vir swaarkry dae voor te berei.  Jy kan nie iets in swaarkry beoefen wat jy nie daarvoor ingeoefen het nie.  Jy kan nie iets in die tronk inneem, wat jy nie vóór die tronk ingeoefen het nie, by wyse van spreke.

Skriflesing

Met dié verhaal as agtergrond wil ek dié Psalm lees.  En ek doen dit doelbewus.

In  die eerste plek, omdat ‘n mens die Psalm moet hoor teen die uitdaging van duisternis, teenstand, slegte tyding, behoeftiges, en goddeloses, soos dit ook in die Psalm aangeraak word. Ook die tema vir vandag – God is BARMHARTIG – moet teen die agtergrond van verganklikheid en verydeling gehoor word.  God is barmhartig – daarop kan ons reken.  Maar in Dmitri se geval het die positiewe uitkomste, die barmhartigheid waarvan die Psalm praat, jare geduur voordat dit sy lot verander het.

In die tweede plek lees ek die Psalm om ons te herinner aan die noodsaak van geloofsgewoontes.  Hierdie Psalm is die ABC van wie ons is, van wat ons doen, van hoe ons lewe.  Dit is in die bemeestering van dié dinge wat ons krag in die uitdagings van die lewe lê.  Dit is dié dinge waardeur God ons die begeleiding gee om aan Hom getrou te bly, selfs al gebeur wat ook al.

Hoor die Psalm dus as ‘n beskrywing van Dmitri se lewe, die ABC van wie ons as kinders van die Here is, maak nie saak wat die uitdagings is wat ons moet trotseer nie:

Psalm 112

Halleluja! 

א ALEF Hoe gelukkig is die mens wat ontsag het vir die HERE, 

ב BET wat groot vreugde vind in sy gebooie. 

Dit is die OT weergawe van die inleiding van die Bergrede.  Waar Jesus jare later sal sê: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is,” (Matt. 5:3), sê die Psalmis geseënd is dié wat ontsag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy openbaring.  Dit is dié mense wat weet hoe arm hulle voor God is, wat weet dat Hy groter is as ons, dat sy weë beter is as ons eie planne, dié mense wat ontsag het vir Hom, wat waarlik gelukkig en geseënd is.

En waar Jesus die gevolge sal uitspel as: “want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel,” sê die Psalmis:

ג GIMEL Sy nageslag sal magtig wees in die land — 

ד DALET ‘n geslag opregtes wat geseën word. 

ה HE Oorvloedige rykdom is in sy huis, 

ו WAW en sy regverdigheid hou vir altyd stand. 

Dit is darem net ‘n ongelooflike belofte, nie waar nie.  ‘n Prentjie word geteken van ‘n familie wat groot word in die land, ‘n familie wat nie net opreg lewe nie, maar geseënd, vol van oorvloedige rykdom in hulle huis.  Let op nie op die beurse van die lewe, die ekonomiese werklikhede van die dag nie, maar in hulle huis, in die geluk, die geseëndheid, die oorvloed wat daar in die interaksie van die familielede onderling is.

En omdat hulle vreugde lê in die openbaring van die Here, in sy opdragte en voorskrifte, tree hulle regverdig op, hou hulle regverdigheid vir altyd stand.  Niks kan dit omver werp nie, nie teenstand nie, nie misverstand nie.  Wat reg is, is reg, en sal altyd so wees.

Dit is waarom die Psalmis kan sê:

ז ZAJIN Hy skyn in die duisternis as ‘n lig vir die opregtes; 

Daar is darem niks soos iemand wat regverdig is en opreg.  Dit is regtig soos ‘n lig wat skyn in die duisternis.  Soos Jesus in die Bergrede sou sê: “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” (Matt. 5:14-16).

Let op daardie laaste opmerking van Jesus oor goeie werke.  Want dít is wat die Psalmis sê:

ח GET hy is genadig, barmhartig en regverdig. 

Interessant, jy sou dié vers óf kon vertaal as ‘n beskrywing van God óf as ‘n beskrywing van die gelowige wat vreugde vind in God se gebooie.  Want, dit is inderdaad uitruilbaar.  Soos Psalm 111 al reeds van God gesê het, is dit ook waar van sy kinders: hulle is genadig, barmhartig en regverdig.  Hulle is die lig vir die wêreld, hulle doen goeie werke, sodat die hele wêreld kan sien dat God goed is, dat Hy genadig is, dat Hy barmhartig is, dat Hy regverdig is.

Daarom dat die Psalmis die saligspreking kan herhaal:

ט TET Dit gaan goed met ‘n mens  wat goedhartig is en uitleen, 

י JOD wat sy sake eerlik bestuur; 

כ KAF want hy sal nooit wankel nie. 

Dit is immers so:

ל LAMED ‘n Regverdige bly vir altyd in die herinnering. 

En omdat hy nie bang is vir die toekoms nie, want sy regverdigheid sal ‘n blywende getuienis wees vir almal om te sien, maak nie saak wat mense aan hom en met hom doen nie, daarom is hy ook nie vir die hede bang nie:

מ MEM Vir slegte tyding is hy nie bang nie; 

נ NUN sy hart is standvastig, hy vertrou op die HERE. 

ס SAMEK Sy hart is bestendig, hy is nie bang nie; 

En let op – en onthou die verhaal van Dmitri:

ע AJIN uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. 

Al neem dit 17 jaar, al moet ‘n mens deur baie vervolging en lyding gaan, die genade en barmhartigheid van die Here, sy regverdigheid en goedhartigheid triomfeer altyd oor die kwade.

Daarom kan die Psalmis verder gaan en die lewe beskryf van iemand wat nie bang is nie, wat nie skroom om as barmhartige te lewe nie, want Hy vrees nie die teenstand en teëspoed nie:

פ PE Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges; 

צ TSADE sy regverdigheid hou vir altyd stand; 

ק KOF met waardigheid styg sy aansien. 

En soos dit male sonder tal gebeur het reg deur die geskiedenis:

ר RESJ Die goddelose mens sien dit en vererg hom; 

שׁ SJIN hy kners sy tande maar verloor moed. 

ת TAW Die begeerte van goddelose mense gaan tot niet. 

Die vorige eeu het die groot verdrukking van kommunisme in Rusland en die Oos-Europese unies gesien.  Miljoene mense is op onmenslike wyse verdruk en ateïsme in hulle kele afgedruk.  Families is uitmekaar geruk, kerke is gesluit, gelowiges is in die tronk gestop en op onmenslike maniere behandel en gemartel.  Lenin, Stalin, Malenkov, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, en Gorbachev het mekaar opgevolg, hulle vererg vir die gelowiges, hulle tande gekners, maar uiteindelik moed verloor.  Die Berlynse muur het simbolies geval en die kommunisme se begeerte om geloof uit te roei, het tot niet gegaan.

Dieselfde is besig om te gebeur in China, hoewel die tydskaal verskil, en die Chinese regering nog sterk staan. Uiteindelik sal die goddeloosheid nie seëvier nie, want: “die begeerte van goddelose mense gaan tot niet.

Woordverkondiging

Wat wil dié psalm dan vir ons sê?  Veral as ons die boodskap nou meer spesifiek toespits op ons tema: God is BARMHARTIG?  En as ons die ervarings van gelowiges in vervolging in ag neem, mense van wie Dmitri slegs een voorbeeld is?

Ek dink die ding wat ons vandag moet hoor, is dat ons op die regte manier oor God se barmhartigheid moet dink.

As ons hoor dat God barmhartig is, dink ons baie keer dat dit beteken dat Hy ons enige pyn en leed kan en sal spaar; dat Hy sal sorg dat ons nie in die moeilikheid kom nie; dat Hy sal sorg dat ons voorspoed het; dat Hy sal sorg dat niks ons fisies en andersins ontbreek nie.  Kortom, dat Hy daar is om ons lewe te laat uitwerk.  Die prentjie wat ons van Hom het, is dat Hyself soos die Barmhartige Samaritaan ons sal optel, en versorg as ons dit nodig het (Luk. 10).

Dit is natuurlik waar dat Hy soos die Barmhartige Samaritaan is.  Maar, ons moet onthou dat die Samaritaan barmhartig was juis vir die man wat onder rowers deurgeloop en vir die dood langs die pad gelos is. Die feit dat God omgee en versorg, sluit nie uit dat die verganklikheid en verydeling van die lewe ons tref nie.  Kinders van God gaan gebuk onder dieselfde uitdagings as wat die res van die wêreld ervaar.  Ons raak ook siek, kom ook in die moeilikheid, beleef ook onrus en ly ook verliese.

Ons prentjie van God moet in pas kom met beide die Bybel en die realiteit wat ons ervaar.  En nie net ons nie, maar die geloofsgemeenskap reg oor die wêreld.

Want as ons die regte prentjie van God het, kan ons die betekenis daarvan, dat God inderdaad barmhartig is, ter harte neem, dít wat Psalm 111-112 verkondig.

In die eerste plek beteken God se barmhartigheid vir ons dat Hy raaksien wat met ons gebeur en dat dit sy hart raak.  Soos die Psalmis sê: “Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.”  (116:15).  Dit is ‘n metaforiese uitspraak wat toegepas kan word op enige ongeluk of pyn wat ons tref.  Elke keer wat hy swaarkry of raaksien hoe ander swaarkry, weet, God beleef dit baie meer intens as wat jy kan droom.  Dit raak sy hart.  Hy gee om.  Dit is nie ‘n geringe saak vir Hom nie.

In die tweede plek beteken God se barmhartigheid vir ons dat ons Hom kan smeek om uitkoms, kan smeek sodat ons ook die wonder kan beleef dat sy barmhartigheid insluit dat Hy optree en uitkoms gee.  Soos John Wycliffe, die Engelse Hervormer (1329-1384), beleef het, ‘n storie wat ek meer volledig by die Bybelskool vertel het.  Sy passie om alle mense die geleentheid te gee om die Bybel in hulle eie taal te laat lees, het eers op ‘n siekbed in vervulling gegaan.  Die Here het daar, ten spyte van die teenstand van sy vyande, hom ondersteun met Psalm 118:17: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.”  En drie jaar later, net voor sy dood, het Hy die Engelse vertaling van die Bybel voltooi. Sy gebed om uitkoms, nie net vir homself nie, maar vir alle gelowiges, ook tot vandag toe nog, is deur die Here beantwoord.

In die derde plek beteken dit dat ons kan staatmaak daarop dat alles ten goede sal meewerk vir dié wat God liefhet, dié wat deel is van die liggaam van Christus, dié wat Hy geroep en uiteindelik sal verheerlik as kinders van God.  Só leer Paulus ons in Rom. 8:26-28.  Dit is die tipe barmhartige God wat God is.  Dit is Hy wat Hom oor ons ontferm.

Ons het dit gesien in die lewe van Dmitri.  Uiteindelik het die Here sy geloof in Hom met ‘n barmhartige uitkoms geseën.  Nie dat Dmitri soseer die hele tyd daarvoor gevra het nie.  Hy was baie meer geïnteresseerd om selfs in die marteling aan die Here getrou te bly deur sy twee geestelike dissiplines vol te hou, as wat hy noodwendig verlos wou word van die vervolging.  Maar, die Here het hom verlos.  En al was dit nie die ervaring van tallose ander nie, dit neem nie weg dat die Here se barmhartigheid uiteindelik triomfeer oor die goddeloosheid nie.

In die vierde plek beteken dit dat ons self tot barmhartigheid geroep word, soos Psalm 112:5 so prakties uitspel: “Dit gaan goed met ‘n mens wat goedhartig is en uitleen.” Trouens, al die kenmerke van die gelowige in dié Psalm kan met die barmhartige karakter van God, sy genade en regverdigheid, verbind word: opregtheid, eerlikheid, standvastigheid, en bestendigheid.  Ons is soos Hy is.

Daarom gee ek vir julle dié week die geloofsgewoonte OMGEE om te beoefen.  Gaan wees barmhartige Samaritane vir dié wat julle pad kruis.  Ek het inligting gegee, voorbeelde en kleingroep- en huisgeloofmateriaal wat jou daarin kan begelei.  Jesus was barmhartig, soos sy Vader was en soos hulle steeds is.  Hulle verwag ook van ons om vir ander mense om te gee. Jesus het immers gesê: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is” (Luk. 6:36).  Daarin wil ons Hom navolg.

Ek het in die boekie Barnabas hieroor geskryf en dit só opgesom: “Barmhartigheid is ’n lewe van diens, ʼn lewe van omgee, ʼn lewe waarin ander mense se belange vir jou net so swaar weeg soos jou eie, ʼn lewe waarin jy jou hulpbronne, tyd, invloed en vaardighede gebruik om vir ander te sorg, of dit nou is om hulle te beskerm, te versorg, te koester of vir hulle regte op te kom.”  Julle kan in die kleingroepe gesels oor die praktiese implikasies daarvan.

Gebed

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Dankoffer

Slotsang

Lied 332 – God se liefde, so oneindig, sien die nood van sondaars raak – staan

Seënbede

Lied 314 – Amen – staan

y Eks. 20:13–20:15; 20:17; Deut. 5:17–5:19; 5:21

z Lev. 19:18

View all posts in this series

Psalm 112

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.