Skip to main content

Kolossense 2:6-23 – Christus in ons verander ons “hiermaals”

pilgrim-18Ek is op ‘n plek in my geestelike lewe wat ek al hoe meer van twee goed bewus raak – die “hiernamaals” waarheen God ons wil neem, en die suigkrag van die “hiermaals” wat ons die vreugde van God se teenwoordigheid kan ontneem.

Ek is aan die een kant al hoe meer bewus van die bestemming wat God vir ons as kinders van die Here het. Hy wil ons as sy kinders verwelkom in sy koninkryk om “heilig, sonder foute en onberispelik” voor Hom te lewe – die “hiernamaals” wat Paulus in hoofstuk een van Kolossense uitgespel het (1:27). Dit is die grootste geskenk wat enigiemand kan kry. Nie net omdat dit ‘n wonderlike uitsig is nie – en dit moet jy goed hoor – maar omdat dit hiérdie lewe heeltemal verander. As ek weet waarheen ek op pad is, kan ek bykans enigiets wat met my hier gebeur, hanteer. Om die waarheid te sê, my ewige bestemming verdryf my vrees vir enige bedreiging op hierdie aarde. Dit is ómdat ek ‘n “hiernamaals” het waarna ek uitsien, dat die “hiermaals” – soos Lina Spies daarvan praat – nie net vir my draaglik word nie, maar deurdrenk met die teenwoordigheid van God self.

Ek is egter aan die ander kant ook al hoe meer bewus van die suigkrag wat die “hiermaals”, dié wêreld, op ons uitoefen, die beklemming van die verydeling wat ons hier beleef, en ons van die vreugde van dié bestemming en van die reis daarheen wil beroof. Die wêreld se waardes en lewenstyl raak soos molasse waarin jy trap, wat jou vryheid beperk, wat jou menswees inkort, wat jou verhouding met die Here vervlak en uiteindelik tot stilstand kan ruk.

Dit is in dié beklemmende situasie wat Paulus se helder woord uit Kolossense 2:6-23 my tref en terugbring by die hoop op die heerlikheid wat daar in Christus Jesus is. Die geheim van hierdie lewe, van die “hiermaals”, is Christus. Die geheim van die volgende lewe, van die “hiernamaals”, is ook Christus. Dit was die punt van Paulus se boodskap in hoofstuk 1. “Christus is in julle (die hiermaals), Hy is die hoop op die heerlikheid (die hiernamaals).” (1:27).

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Aankondigings

  • Is daar nuwe mense vandag hier by ons?
  • Stel jouself ná die erediens bekend by die nuwe intrekkers tafel in die voorportaal
  • 3 September potjiekos vir ons as gemeente – nuwe mense baie welkom
  • Gebedsgeleentheid by die pier vir die verkiesing – video
  • Skakel in by Etienne se groep – inligting op PowerPoint
  • Sendingweek volgende week

RUS

Toetrede

Psalm 138:1-2 U loof ek met my hart wat sing – sit

Votum

Seëngroet

Lofsang

FLAM 5 Daar is geen grens aan U guns en genade – staan

Die wil van God

Ek lees uit Kolossense 3, dié deel wat volgende week eintlik aan die orde sou kom, maar weens Sendingweek natuurlik net in die kleingroepe hanteer gaan word.  Want, dit lig die opdrag om die ou lewe dood te maak sowel as die opdrag om die nuwe lewe te leef, so ongelooflik goed uit:

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. 9En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. (NAV)

Skuldbelydenis

Lied 245:1 Ek wat vergifnis, Heer ontvang het – sit

Genadeverkondiging

Nou kan ons die opdrag tot die nuwe lewe ontvang as ‘n gawe van God waartoe Hy ons in staat stel.

12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. (NAV)

FLAM 171 Hosanna, hosanna, hosanna in die hoogste – staan

HOOR

Gebed

Skriflesing

Kolossense 2:6-23

Saam met Christus gesterf en opgestaan

2:6 Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly in Hom leef; 7 in Hom is julle gewortel en in Hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle onderrig is, terwyl julle oorvloedige dankbaarheid betoon. 8 Pasop dat niemand julle meevoer deur leë en misleidende filosofiese redenasies wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente, en nie op Christus nie. 9 In Hom is die volle wese van God immers liggaamlik teenwoordig. 10 En in Hom, wat Hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle met hierdie volheid vervul. 11 In Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige aard weggeneem is, 12 toe julle in die doop saam met Hom begrawe is. In Hom is julle ook saam opgewek deur die geloof in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13 Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredinge, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het Hy julle saam met Hom lewend gemaak nadat Hy al ons oortredinge vergewe het. 14 Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit vir altyd weggeneem toe Hy dit aan die kruis vasgespyker het. 15 Nadat Hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het Hy hulle in die openbaar ten toon gestel toe Hy hulle in sy triomftog meegevoer het.  16 Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor ‘n fees, ‘n nuwemaansfees of die Sabbat nie. 17 Hierdie dinge is net ‘n skaduwee van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. 18 Moenie dat iemand wat aandring op sogenaamde selfvernedering en die aanbidding van engele, en wat hom in visioene verdiep, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard dink hy sonder rede baie van homself 19 en hou nie vas aan die Hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind deur gewrigte en spiere, met groeikrag wat van God kom.  Leef die nuwe lewe in Christus 20 As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos: 21 “Moenie daaraan vat of proe of raak nie”? 22 Al hierdie voorskrifte is gebaseer op mensgemaakte voorskrifte en leringe wat mettertyd tot niet gaan. 23 Hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde godsdienspligte, gewaande nederigheid en liggaamlike kastyding, die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. (BDV)

Inleiding

Kinders kom almal na vore.  Annalet gaan met julle gesels.

Lied 543 Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein – staan

Integrasie

1.  Ek is op ‘n plek in my geestelike lewe wat ek al hoe meer van twee goed bewus raak – die “hiernamaals” waarheen God ons wil neem, en die suigkrag van die “hiermaals” wat ons die vreugde van God se teenwoordigheid kan ontneem.

2.  Ek is aan die een kant al hoe meer bewus van die bestemming wat God vir ons as kinders van die Here het. Hy wil ons as sy kinders verwelkom in sy koninkryk om “heilig, sonder foute en onberispelik” voor Hom te lewe – die “hiernamaals” wat Paulus in hoofstuk een van Kolossense uitgespel het (1:27).

Dit is die grootste geskenk wat enigiemand kan kry. Nie net omdat dit ‘n wonderlike uitsig is nie – en dit moet jy goed hoor – maar omdat dit hiérdie lewe heeltemal verander.  As ek weet waarheen ek op pad is, kan ek bykans enigiets wat met my hier gebeur, hanteer.  Om die waarheid te sê, my ewige bestemming verdryf my vrees vir enige bedreiging op hierdie aarde.  Dit is ómdat ek ‘n “hiernamaals” het waarna ek uitsien, dat die “hiermaals” – soos Lina Spies daarvan praat – nie net vir my draaglik word nie, maar deurdrenk met die teenwoordigheid van God self.

3.  Ek is egter aan die ander kant ook al hoe meer bewus van die suigkrag wat die “hiermaals”, dié wêreld, op ons uitoefen, die beklemming van die verydeling wat ons hier beleef, en ons van die vreugde van dié bestemming en van die reis daarheen wil beroof. Die wêreld se waardes en lewenstyl raak soos molasse waarin jy trap, wat jou vryheid beperk, wat jou menswees inkort, wat jou verhouding met die Here vervlak en uiteindelik tot stilstand kan ruk.

3.1  Dink maar net wat die effek op jou is as jy die afgelope weke se nuus in herinnering roep, hoe nie net ‘n klomp mense hulle lewens in Orlando, Nice en München verloor het nie – weens verwarde radikale mense – maar ook ‘n swart versorger van ‘n outistiese pasiënt geskiet word, en amper sy lewe verloor in Miami – die polisie wou blykbaar eintlik die pasiënt skiet, kan jy nou meer, maar skiet die swart man wat met sy hande in die lug lê op die grond, geen bedreiging op enige manier nie! – en plaaslik ‘n kaping wat skeef loop en Gordon Patterson wat wel met sy lewe boet.

Dit laat ‘n mens half fatalisties dink oor die lewe.  Dit laat jou dink dat die radikales oorneem in hierdie wêreld; dat die dwase die ghitaar slaan en dat reg en geregtigheid net nie meer kan seëvier nie.

3.2  Dink maar aan die effek wat die veranderende moraal van ons Westerse samelewing op jou eie waardes het.  Ek was twee keer dié week in gesprekke met gelowiges oor saamwoon, en besef net hoe, wat op ‘n tyd heeltemal onaanvaarbaar was – die hele samelewing het gedink dat dit verkeerd was – nou selfs vir gelowiges iets geword het waaroor hulle soms nie meer eers wonder nie.  Dit is ekonomies – trek by mekaar in.  Kyk eers die kat uit die boom uit, voor jy jou vasbind in ‘n huwelik.

En dié wat vashou aan ‘n Bybelse etiek hier rondom word onder druk geplaas van ander om juis dié waardes te los en nie van toepassing te maak op hulle kinders nie.  En wonder, moet ek nie ook maar verander om in lyn te kom met wat die samelewing se waardes vandag is nie?

En ek weet dat die verskille hieroor nie sommer bygelê gaan word nie, en dat daar selfs mense vandag hier in die kerk is wat hieroor verskil, maar ek vra die geestelike vraag, hoe rym dit met die Bybelse openbaring wat ons van God het?  Hoe kan jy nou ja sê vir saamwoon, en dan dink dat die huwelik en familiewees en uiteindelik ‘n gesonde samelewing daardeur bevorder kan word, iets wat glashelder regdeur die Bybel as ‘n kosbare geskenk van God geskets word, maar dan binne die riglyne wat Hy daarvoor neerlê?

3.3  En dan praat ‘n mens nie eers van die verydeling van mense wat hulle geloof in God prysgee, wat eintlik ‘n eie geloof begin formuleer, christelike humaniste of agnostici word, en baie mense se lewens daardeur omkrap en diep vrae laat vra oor hulle eie geloof.  Soos ek verlede week gesê het, dít is dinge wat binne die geloofsgemeenskap gebeur.  Die duisternis is nie net daarbuite nie.  Dit is baie keer hier tussen ons, kom vanuit ons eie geledere.

4.  Dit is in dié beklemmende situasie wat Paulus se helder woord uit Kolossense 2 my tref en terugbring by die hoop op die heerlikheid wat daar in Christus Jesus is.

Die geheim van hierdie lewe, van die “hiermaals”, is Christus.  Die geheim van die volgende lewe, van die “hiernamaals”, is ook Christus.  Dit was die punt van Paulus se boodskap in hoofstuk 1.  “Christus is in julle (die hiermaals), Hy is die hoop op die heerlikheid (die hiernamaals).” (1:27).  Dit is waaroor ek verlede week gepraat het.

Sewe keer word die frase “in Hom” in hierdie perikoop herhaal.  Drie keer word gesê dat ons “saam met Hom” is.  Op tien maniere word die geheim van Christus wat in ons is en saam met ons is, en wat ons lewens nou beslissend verander, uitgespel.

  • Ons is “in Hom” gewortel, opgebou en versterk in die geloof. Ons het “in Hom” die volle wese van God beskikbaar.  Ons is “in Hom” met God se volheid vervul.  Ons is  “in Hom” besny deurdat ons sondige natuur weggesny is.  Ons is “in Hom” opgewek uit die geestelike dood, en kan ons nou lewe volgens die volheid van God wat in ons is, deur Christus.
  • Drie keer word gesê dat ons “saam met Hom” is. Die inhoud daarvan is dat ons “saam met Hom” begrawe, opgewek en lewend gemaak is.  Ons sonde is aan die kruis gespyker en dood gemaak. Ons skuld is weg.  Ons is opgewek saam met Christus in ‘n nuwe lewe wat ons nou vir Hom kan lewe.  Ons lewe eintlik die “hiernamaals” nou in die “hiermaals”, as jy jou kop daarom kan kry.

Die geheim van hierdie lewe, van alle lewe, is dus Christus.  Hy is in ons.  Ons is saam met Hom.  En in die “in ons” en in die “saam met Hom” lê die hele geheim van die geestelike lewe opgesluit.

5.  Daarom die opdrag van Paulus: “Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly in Hom leef.” (2:6).

As die lewe Christus is, moet jy jou lewe om Christus laat draai.  As die geheim van die lewe Christus is, dan moet jy niks in jou pad laat staan om dit om Christus te laat draai nie. Niks!

Hy herhaal dié opdrag in vers 19: “Leef die nuwe lewe in Christus.” (2:19).

Ons is soos bome wat gewortel is in die grond van Christus, sê Paulus. Ons wortels drink die sap van sy lewegewende woorde in, soos Hy dit deur sy Woord en Gees vir ons gee.  Ons takke bring die voeding wat Hy gee na die blare en soos ons ons inoefen in die geloof met geloofsgewoontes, laat Hy ons floreer in die wonder van God se krag in ons, sodat ons vrugte kan dra tot sy eer.

Die geestelike lewe het dus te make met die onsigbare en persoonlike dele van ons geestelike lewe (wortels en voeding), sowel as die sigbare en publieke dele daarvan (takke en vrugte).   In alles, waar jy alleen is, en waar jy in ander se geselskap is, moet jy jou daarop toelê om jou lewe om die Here Jesus Christus te laat draai, dat Hy altyd die eerste plek in jou lewe inneem, presies soos Hy die eerste plek in die heelal en die kerk inneem (1:15-20).

6.  Ek is besig om my voor te berei vir die Bybelskool oor Genesis en beoog om deur te werk tot by Josua en Rigters. En dié leeswerk laat ‘n onuitwisbare indruk van die doel van God se bemoeienis met ons.

Van die begin af was dit God se doelwit om in gemeenskap met ons te leef. Dit is wat agter die paradysverhaal lê.  God wat met Adam en Eva in gemeenskap wou leef.  God wat mense as sy beeld gemaak het om met Hom in verhouding te lewe.  Dit is immers wat die hele idee van die mens as God se beeld is.  In hulle moes iets van God gesien word.  Hulle was geskep as God se verteenwoordigers, nie net om op die aarde op te tree en dit te bewoon, bewerk en bewaar nie, maar om met Hom in gemeenskap te lewe.

Dit is só roerend om God se roep na Adam en Eva weer te lees: “Mens, waar is jy?”  Want God wou met hulle in die aandwindjie wandel.  Die mens het egter dié kans verspil deur te eet van die boom van kennis van goed en kwaad en die voorreg van die ruimte van die paradys verloor.

7.  Omdat God tegelyk heilig en genadig is, het Hy egter telkens maniere geprakseer om dit vir die mens moontlik te maak om in sy teenwoordigheid te kan kom.  Hy wou dit in sy genade moontlik maak vir ons om dit te kan uithou met ‘n God wat heilig is, in wie daar geen duisternis is nie.

7.1  Hy het vir hulle heilige plekke gegee, plekke waar Hy op ‘n besondere manier mense ontmoet het, plekke waar altare opgerig is om die wonder van God se teenwoordigheid te herdenk.  Abraham, Isak en Jakob.  God het uiteindelik die tabernakel gegee in die woestyn, en die tempel in Israel om dit moontlik te maak om in sy teenwoordigheid te kom met offers en gawes, met gebed en liturgie.

7.2  Hy het vir hulle heilige mense gegee wat sy boodskap op verskillende maniere vertolk het.  Priesters, profete, konings, wyses, liturge, predikers.  Hulle was telkens illustrasies van en inspirasies tot ‘n heilige lewe.

7.3  Hy het uiteindelik vir hulle, en vir ons, ‘n heilige boek gegee, in die eerste plek die OT, wat sy openbaring was en is aan hulle en ons en waarin Hy vir hulle en ons die manier om met Hom te lewe, uitspel.  Want, in die riglyne van die Bybel was die evangelie van die gemeenskap met God opgesluit.  Elkeen wat die woorde van dié boek gehoorsaam, het die voorreg van gemeenskap met God geniet.

8.  Maar nou het God vir ons Christus gegee. Sy heilige plek is nou in ons, daar waar Christus sy intrek deur sy Gees geneem het.  Sy heilige mens is nou jyself, daar waar Christus nou deur jou aan die werk kom.  Sy heilige boek is nou die woorde van die Bybelse openbaring wat deur sy Gees ingeskryf word in jou lewe as ‘n brief aan die wêreld, waarin jy die voorreg het om ‘n lewende getuienis van God in hierdie wêreld te wees en te word.

9.  Maar, dan moet jy in Hom bly leef, en saam met Hom die nuwe lewe ontdek, ontgin en ontplooi. Die geheim van herlewing is nie om nuwe goed te leer en te doen nie.  Die geheim van herlewing is om in Christus en saam met Hom te begin leef.

Dán kan jy die suigkrag van hierdie wêreld ontkom. Dan kan jy die molasse van die moraliteit van hierdie wêreld afskud en ‘n nuwe lewe vir God lewe, heilig, sonder foute en onberispelik.  Dan kan jy nee sê vir die misleidende filosofiese redenasies van hierdie wêreld wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë, en nie op die openbaring van Christus soos die Bybelse openbaring dit aan ons gebring het nie.

10.  Ek sluit af. Ek is dus steeds op ‘n plek in my geestelike lewe wat ek al hoe meer van die konflik tussen twee goed bewus raak – die “hiernamaals” waarheen God ons wil neem, en die suigkrag van die “hiermaals” wat ons die vreugde van God se teenwoordigheid kan ontneem.

Maar, die wonder van die inwonende Christus – Hy wat in my is, Hy saam met wie ek leef – hou die hoop lewend dat die “hiermaals” vir my sal eindig in die “hiernamaals” en vir elkeen wat in Hom bly, en in Hom leef.

En ek sal graag saam met jou dié reis onderneem en jou op die pad ondersteun met “Reisgenote” sowel as “Ontdek jou gawes” en later in die jaar weer die “Bybelskool” waar ons begin met “die oorsprong van alle dinge” – Genesis – en regdeur gaan lees tot Josua en Rigters.

LEEF

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Lied 271 Heil’ge Jesus wat my lewe wil heilig, hart en wil en rede – staan

Seën

Respons

Lied 223:1 Aan Jesus, Koning, al die eer! – staan

View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.