Die Verlosser kom – Kerssangdiens 2016 – Wees Wakker en Waaksaam

Evening Landscape with Two Men by Caspar David Friedrich

Evening Landscape with Two Men by Caspar David Friedrich

’n Engel van die Here het in ’n droom aan Josef verskyn en die Verlosser van die wêreld aangekondig:

Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” – Matt. 1:20-21

Die Verlosser se aangekondiging word egter van die begin af teengestaan. Die Skrifgeleerdes het verniet vir Herodes tot insig probeer bring met ‘n aanhaling uit Miga 5:1 dat hierdie geboorte gevier moet word. Die Christus, het hulle gesê, sal gebore word In Betlehem in Judea:

En jy, Betlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal ’n leier voortkom wat vir my volk Israel ’n herder sal wees.” (Matt. 2:5-6)

Die boodskap het egter sy hart verhard, en Herodes het die Christus teengestaan en probeer uitwis. Waarmee Herodes ‘n simbool raak van alle mense wat nie met vreugde op die Verlosser reageer nie.

Dit is egter anders met ons vandag. Ons het groot vreugde in die feit dat ons dié Verlosser nie net verwag nie, maar met vreugde reeds lankal ontvang het.

Op hierdie eerste Advent Sondag rig ons daarom oë op die wederkoms van die Here. Hy het gekom en ons het Hom leer ken. Ons sien uit na sy wederkoms en roep mekaar op om gereed te wees as die Here ons kom haal. Niemand weet die presiese dag nie, daarom moet ons wakker en waaksaam bly. Dit is wat Jesus vir ons in die profetiese rede van Matteus 24 vertel.

HIER VOLG DIE HELE ERDIENS:

Verwelkoming

Baie dankie aan al die deelnemers:

Henru en Valmarie van Zyl, Jenni en John-James  Jacobs, Mark, Marcell en Lize   Müller, Adriaan en Stephan Vorster, Alexa en Layla Barnard, Dylan Fourie, Emma van Heerden, Anke Serfontein, Alet Finlaison, Yvonne Weitsz, Elsje Oosthuizen, Monique Millard en Janke Voges.  Dankie ook aan Janneke Jacobs en Anél van Deemter, asook die Kerkkoor.  Sonder Albert se vaardige leiding op die orrel en verskeie insette in die liturgie sal dit natuurlik ook nie moontlik wees nie.  Dankie!

Agtergrond: Evening Landscape with Two Men by Caspar David Friedrich

DIE VERLOSSER IS HIER

Votum – Lied 178 Dona Nobis Pacem (2x) – gemeente – sit

Seëngroet

 • Christus, lank verwag (Vonkk 97) – koor

’n Engel van die Here het in ’n droom aan Josef verskyn en die Verlosser van die wêreld aangekondig:

Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” – Matt. 1:20-21

 • Ding dong (Vonkk 244) – koor
 • O die goeie tyding, o die blye tyding (Lied 344) – gemeente – staan

Inleiding – kindertyd

The Jesus Storybook Bible - Every story whispers his name - Sally Lloyd-Jones en Jago

The Jesus Storybook Bible – Every story whispers his name – Sally Lloyd-Jones en Jago

Skyfie Een:

Alles was gereed.  Die oomblik waarop God gewag het.  Eindelik was die tyd reg.  God het belowe dat Hy ons sou kom help.  Hy sou ‘n Verlosser stuur.  Iemand wat ons kan help.

Maar, hoe sou Hy kom?  Hoe sou Hy lyk?  Wat sou Hy doen?

Die aarde het asem opgehou.  Toe niemand kyk nie, in die nag, het Hy gekom.

The Jesus Storybook Bible - Every story whispers his name - Sally Lloyd-Jones en Jago

The Jesus Storybook Bible – Every story whispers his name – Sally Lloyd-Jones en Jago

Skyfie Twee:

Daar was ‘n jong dogter.  Sy was verloof aan Josef.

Een oggend was sy in haar kamer besig. Skielik was daar ‘n groot lig.  Die engel Gabriël het verskyn.  In haar kamer.

Sy het die lang man daar sien staan. Hy het soos ‘n lig geskyn.  Sy was baie bang.

Jy hoef nie bang te wees nie, Maria,” sê die engel.  “God is baie gelukkig met jou.

Mari kyk rond of hy nie miskien met iemand anders praat nie.

Maria,”sê Gabriël, en hy lag vol blydskap.  Maria se oë raak sommer vol trane.

Maria,” sê Gabriël.  “Jy gaan ‘n kindjie hê.  ‘n Seun.  Jy moet Hom Jesus noem.  Hy is God se eie Seun.  Hy is die Een!  Hy is die Verlosser!

Die God wat al die planete gemaak het, alles gemaak het met net ‘n woord, Hy het Homself nou klein gemaak.  Hy het afgekom na ons toe.  As ‘n baba.

Maar wag!  God stuur ‘n baba om sy werk te doen?

Dit is net te wonderlik!” sê Maria.  Maar haar hart bons in haar binneste.  “Hoe kan dit waar wees?” vra sy.

 

Kan iets te wonderliks wees vir God?” vra Gabriël.

Toe glo Maria vir God.  “Ek is beskikbaar.  Wat God sê, sal ek doen.

The Jesus Storybook Bible - Every story whispers his name - Sally Lloyd-Jones en Jago

The Jesus Storybook Bible – Every story whispers his name – Sally Lloyd-Jones en Jago

Skyfie Drie:

Dit was ook net soos die engel gesê het.  Sy was swanger.

Hulle moes egter na Betlehem toe gaan.  Josef het haar versigtig op die donkie laat ry.

The Jesus Storybook Bible - Every story whispers his name - Sally Lloyd-Jones en Jago

The Jesus Storybook Bible – Every story whispers his name – Sally Lloyd-Jones en Jago

Skyfie Vier:

Toe hulle by die klein dorpie kom, was daar glad nie plek vir hulle nie.

Gaan weg,” sê die mense.  “Daar is nie plek vir julle nie.

Waar sal hulle bly?  Die baba is op pad.  Hy is amper daar.

Toe sê iemand: “Julle kan in ons stal bly.”

The Jesus Storybook Bible - Every story whispers his name - Sally Lloyd-Jones en Jago

The Jesus Storybook Bible – Every story whispers his name – Sally Lloyd-Jones en Jago

Skyfie Vyf:

Hulle het toe saam met die koeie en die donkies en die perde gebly.  Daar was selfs ‘n skaap, en ‘n hoender en ‘n muis.

Die nag het God vir ons die grootste geskenk ooit gegee.  Sy baba Seun. Jesus.

Maria en Josef het hom warm toegedraai.  Hulle het hom in ‘n krip gesit.  Die koeie het nie omgegee nie.  Want Hy lê toe mos op die strooi wat hulle moet eet!

Maar, almal was bly.  God het by ons kom bly.

 • Kom kinders, besing met ‘n vrolike stem (Lied 349) – gemeente (1,3,4 almal, 2 dames) – sit

DIE VERLOSSER WORD TEENGESTAAN

Die Verlosser se aangekondiging word egter van die begin af teengestaan.  Die Skrifgeleerdes het verniet vir Herodes tot insig probeer bring met ‘n aanhaling uit Miga 5:1 dat hierdie geboorte gevier moet word.  Die Christus, het hulle gesê, sal gebore word In Betlehem in Judea:

En jy, Betlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.  Uit jou sal ’n leier voortkom wat vir my volk Israel ’n herder sal wees.” (Matt. 2:5-6)

Die boodskap het egter sy hart verhard, en Herodes het die Christus teengestaan en probeer uitwis.  Waarmee Herodes ‘n simbool raak van alle mense wat nie met vreugde op die Verlosser reageer nie.

Dit is egter anders met ons vandag.  Ons het groot vreugde in die feit dat ons dié Verlosser nie net verwag nie, maar met vreugde reeds lankal ontvang het.

 • Die Heiland is gebore (Lied 353) – gemeente (1,3 almal, 2 mans) – sit
 • Die vreugde van Kersfees – koor
 • Joy to the world – gemeente (Eng/Afr [lied 201:1]/Eng) – staan

DIE VERLOSSER ROEP ONS OP TOT WAAKSAAMHEID

Skriflesing – Matt. 24:36-44

Op hierdie eerste Advent Sondag rig ons daarom oë op die wederkoms van die Here. Hy het gekom en ons het Hom leer ken.  Ons sien uit na sy wederkoms en roep mekaar op om gereed te wees as die Here ons kom haal. Niemand weet die presiese dag nie, daarom moet ons wakker en waaksaam bly.  Dit is wat Jesus vir ons in die profetiese rede van Matteus 24 vertel:

Die profetiese rede: die dag en die uur van die wederkoms

(Mark 13:32–37; Luk 17:26–30; 34–36)

36“Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. 37Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. 38In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. 39Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. 40Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 41Twee vroue sal by die meul koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 42Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie.

43“Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. 44Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Integrasie

Jesus gebruik die verhaal van Noag om die onverwagsheid van die wederkoms te beklemtoon.  Alles het gelyk of dit normaal aangaan.  Daar is geëet, gedrink en getrou.  Tot op dié dag wat die sondvloed hulle almal weggesleur het.

Genesis vertel vir ons dat dit die ondergrondse water – die tehom of “diepte” – was wat uitgebars het bo die aarde, saam met ‘n ongelooflike stortreën wat die aarde na sy vorige staat – omring deur water – verander het.  Die skepping is as’t ware omgekeer. Alles is verswelg.  Alles wat leef en beef op aarde het omgekom in die sondvloed.

Die punt van Jesus se verwysing na die tyd van Noag, is dat Hy waarsku dat dit net só sal wees, sê Jesus, met die wederkoms van die Here.  Daar sal geëet, gedrink en getrou word – soos in die tyd van Noag.  Tot op dié dag wat die wederkoms plaasvind.  Jesus sal net skielik daar wees.  Soos ‘n groot vloed wat alles verswelg soos dit in die tyd van Noag was.  Die een oomblik sal jy nog rustig besig wees met wat jy doen.  En dan sal alles skielik anders wees.  Sal jy met sy teenwoordigheid moet rekening hou.

 • Vir dié wat in ‘n verhouding met Hom was, sal dit ‘n feestelike wedersiens
 • Vir dié wat Hom geïgnoreer het, sal dit ‘n ontstellende verswelgende afskeid

Soos Jesus sê, daar sal twee mense langs mekaar op die land werk.  Die een sal saamgeneem – as’t ware in die ark van redding – en die ander een sal agtergelaat word. Twee vroue sal by die meul koring maal, sê Jesus.  Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word.

En die punt van dié gelykenis?

Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie … julle moet altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.

Wakker en waaksaam.

DIE VERLOSSER STUUR ONS OM GETROU AAN HOM TE LEWE

Hoe moet ons dit doen?

Jesus gee vir ons ‘n idee in hoofstuk 25 wat dit behels, hoewel ‘n mens natuurlik die hele Bybel hieroor kan nalees, bv. Ps. 122 en Romeine 13 wat ook vir vandag aangegee is as tekste deur die RCL.  In hoofstuk 25 is daar drie uitnemende gelykenisse wat

 1. die dissipels aanspoor tot waaksaamheid in hulle verhouding met die Here Jesus (gelykenis van die tien meisies – 25:1-13),
 2. getrouheid met hul eie bediening (gelykenis van die muntstukke – 25:14-30) en
 3. barmhartigheid teenoor dié wat die evangelie regdeur die wêreld neem (gelykenis van die skape en die bokke – 25:31-46).

Jou oliekan moet vol bly – ook in die tyd van afskakel wat in die vakansietyd kom.  Daagliks moet jou verhouding met die Here vernuwe word, moet jy onder leiding van die Gees lewe.

Jou gawes moet nie onbenut bly nie – ook en veral in dié tyd van afskakel.  God wil hê ons moet mekaar in dié tyd bemoedig.  Gebruik jou gawe van bemoediging daarvoor.  God wil hê dat ons in dié tyd sal uitdeel, presies soos Hy vir ons die gawe van sy Seun gegee het.  Gebruik jou gawe van uitdeling daarvoor.  God wil hê dat ons vir mekaar sal bid.  Gebruik jou gawe van voorbidding daarvoor.  En so kan ek aangaan met al die gawes wat God vir jou gegee het.

En, veral belangrik, ons is verantwoordelik om die evangelie regdeur die wêreld te neem.  Ons moet ook dié mense ondersteun wat die risiko aanvaar om oor grense in ander lande en kulture te gaan werk.  Hulle is die mense waaroor Jesus in die gelykenis praat van die skape en die bokke.

Dit gaan nie daar in die algemeen oor barmhartigheid nie.  Nie dat dit nie ook belangrik is nie.  Maar, dit gaan daar oor die dissipels self:

Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers susters van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.

Dink dus spesifiek aan ons sendelinge en hulle families.  Ons is vir hulle verantwoordelik. Só word ons en bly ons deel van die skape, en nie van die bokke nie!

Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie … julle moet altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.

Gebed

 • Hoor die blye tyding (Vonkk 245) – koor

Dankoffers

 • Somerkersfees – instrumente
 • Hosanna, hosanna – koor

Slotlied

 • Die wat die Here wil dien (Lied 601:1,3,4) – gemeente – staan

Seën

Amen

Respons

 • Lied 358  se Refrein: Kersfees kom, Kersfees kom – gee aan God die eer. Skenk ons ‘n helder Somerkersfees In hierdie land, o Heer.
     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?