Skip to main content

Elkeen wat opkyk, sal lewe – Numeri 21

Die pas begin versnel met die trek langs die Dooie See op aan die oostekant van die Jordaan.  Die eerste oorwinning wat die tweede generasie van Israel behaal, is teen die Kanaäniete van koning Arad wie se stede hulle met die banvloek tref.

‘n Mens sou wou dink dat die probleme van die verlede oorkom is.  Hulle oorwin juis dié mense waarteen hulle ouers verloor het 38 jaar gelede (Num. 14:45). Ek het drie weke terug oor die vier voorbidders voor die volk in Numeri 14 gepreek.

En ‘n mens begin opgewonde raak oor die feit dat hulle dié keer die Here aanroep in gebed, selfs ‘n gelofte aan Hom maak, en alles vir Hom gee, elke stukkie van die buit wat hulle in die oorlog maak.

Verset lei tot veroordeling

Maar nee, die opgewondenheid oor die tweede generasie verdamp wanneer dié groot oorwinning opgevolg word deur nog ‘n tranedal van verset oor kos en water.  Die skrywer gee dit weer met ‘n perfekte idioom: “die siel van die Israeliete het kort geraak.”  Hulle het sat geraak vir hierdie slegte kos.

Die blydskap oor die oorwinning was dus van korte duur.  In plaas daarvan om soos met die bedreiging van koning Arad van die Kanaäniete tot die Here te bid, vaar hulle uit teen Moses en die Here oor hulle omstandighede.  Die reis deur die woestyn het ‘n groot tol van hulle geëis.  Miskien was daar verwyte teen hulle ouers.  Maar dieper was die ongeduld met die Here.

Die Here se reaksie dié keer op hulle verset is weereens drasties.  Hy stuur giftige slange onder hulle in en baie van die Israeliete sterf.  Die giftigheid van hulle verset word begroet deur die gif van God se oordeel.  Verset lei tot veroordeling.

Vertroue lei tot verlossing

Die Here se oordeel word egter genadiglik begroet met skuldbelydenis deur die volk – teenoor die Here sowel as teenoor Moses – en die hoeveelste voorbidding deur Moses vir die volk in verset.  Op bevel van die Here maak Moses hierdie keer ‘n koperslang maak met die belofte: “Elkeen wat gepik is en daarheen opkyk, sal lewe.”

Die slang het die vloek voorgestel wat hulle getref het.  Deur die slang “op te lig” teen die paal is die vloek weggeneem, sodat, wanneer hulle daarheen gekyk het, ‘n teken van geloof en vertroue, hulle genees sou word.

En dit is presies wat gebeur.  Soos hulle na die koperslang opgekyk het in vertroue, het die gif uit hulle sisteem verdwyn en het die lewe teruggekeer en is hulle genees.  Vertroue lei tot verlossing.

Uit die hierdie boodskap wil ek ‘n paar gevolgtrekkings trek vir jou eie geestelike lewe.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Verwelkoming

Aankondigings

Toetrede

Ons begin met ‘n lied waarin ons God die Vader aanbid.

VONKK 53 Skuil By Die Vader – sit

Votum en Seëngroet

Lofsang

Ons sit ons aanbidding en lof voort met twee liedere. Die een oor die vreugde wat Jesus bring. Die ander oor die Heilige Gees wat in ons werk.

Lied 258 Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding – evangeliewoord! – staan

Lied 439 O Heil’ge Gees, o God in ons – staan

Gebed

Skriflesing gekombineer met kindertyd

Numeri 21

Steek jou hand op as jy al ooit in ‘n restaurant was. Hoe was dit? Beskryf vir my die spyskaart. Hoe was die diens. Wat het dit gekos?

Het jy al ooit kos geëet waarvan jy nie gehou het nie?

Het jy geweet dat toe die Israeliete in die woestyn gereis het, God hulle elke dag goeie kos gegee het? Hy het vir hulle manna (dit het soos heuning gesmaak) en vleis gegee om te eet (kwartels, soos klein hoendertjies).

Dit was soos om elke dag by ‘n restaurant te eet en niks hoef te betaal nie!

Maar, dink julle die mense was gelukkig met wat God hulle gegee het?

Nie regtig nie. Hulle het só gewoond geraak aan die kos dat hulle eerder ander kos wou hê.

Toe kom daar oorlog. Die Kanaänitiese koning Arad het teen hulle geveg en ’n aantal van hulle gevange geneem.
Die Israeliete het egter gebid en ’n gelofte aan die Here gedoen: As U hierdie volk en hulle stede in ons mag gee, sal ons hulle stede aan U offer.
Die Here het hulle gebed verhoor en die Kanaäniete in Israel se mag oorgegee. Die Israeliete het die Kanaäniete verslaan en hulle stede heeltemal verwoes. Die Here het hulle gered! Wonderlike nê?!
Die Israeliete het toe verder getrek op pad na die beloofde land.
Sommige van die mense het egter ongeduldig geword. Hulle was moeg vir die lang pad. Hulle het begin kla by Moses. Hulle het nie van die kos gehou nie. Hulle wou meer water hê. Hulle was sommer net ontevrede.
Toe het hulle begin om oor God te kla. Hulle het gesê dat Hy hulle nie goeie brood gegee het om te eet nie. Hulle het gesê dat Hy hulle miserabele kos gegee het. Die Israeliete het gesê dat hulle wens hulle was terug in Egipte!

 

Die Here was baie ontsteld met sy volk. Hy het hulle goeie kos gegee om te eet en water om te drink. Hy het hulle altyd versorg en beskerm teen die wilde diere en slange in die woestyn.

Die Here het toe besluit om die Israeliete te leer dat Hy die enigste was wat hulle kon red. Hy het giftige slange in die kamp gestuur.

Die slange het die mense gebyt en baie van hulle het siek geword en gesterf.

Nou het die volk geweet dat hulle die Here nodig gehad het om hulle te beskerm.

Hulle het geweet dat hulle verkeerd was om te kla oor die manier waarop die Here vir hulle gesorg het. Hulle het aan Moses gesê hulle is baie jammer vir al hul klagtes.

Hulle het bely: “Ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat Hy die slange van ons af wegneem.”

Moses het tot die Here gebid oor die slange. Hy het vir die Here gesê hoe jammer die mense was. Die Here het Moses se gebed beantwoord.

Hy het egter nie die giftige slange van die kamp af geneem nie, maar Hy het iets gedoen wat die Israeliete sou help om te onthou dat hulle Hom altyd vir hulp moet soek.

Hy het vir Moses gesê om ‘n koperslang te maak. Moses moes die koperslang op ‘n paal gesit sodat al die mense dit kon sien. As iemand deur ‘n giftige slang gebyt word, kon hulle na die koperslang kyk en gesond gemaak word. Dit sou hulle help om te onthou dat God vir hulle sal sorg.

 

Baie van die Israeliete wat deur die slange gebyt is, het na die koperslang op die paal gekyk en is gesond gemaak.

Hulle het onthou dat God vir sy mense sorg. Net God kon hulle gesond maak. Hulle het geleer om gelukkig en tevrede te wees met die dinge wat die Here aan hulle gegee het. Hulle het geleer om nie oor die Here se gawes te kla nie!

 

Toe Jesus gesterf het aan die kruis het die dieper betekenis van die koperslang vir ons duidelik geword.

Jesus het gesê: Soos Moses die slang in die woestyn op ‘n paal gesit het, so sal Ek aan ‘n kruis hang, sodat elkeen wat in My glo, die ewige lewe sal hê (Joh 3:14-16).

Prediking

Die pas begin versnel met die trek langs die Dooie See op aan die oostekant van die Jordaan.  Die eerste oorwinning wat die tweede generasie van Israel behaal, is teen die Kanaäniete van koning Arad wie se stede hulle met die banvloek tref.

‘n Mens sou wou dink dat die probleme van die verlede oorkom is.  Hulle oorwin juis dié mense waarteen hulle ouers verloor het 38 jaar gelede (Num. 14:45). Ek het drie weke terug oor die vier voorbidders voor die volk in Numeri 14 gepreek.

En ‘n mens begin opgewonde raak oor die feit dat hulle dié keer die Here aanroep in gebed, selfs ‘n gelofte aan Hom maak, en alles vir Hom gee, elke stukkie van die buit wat hulle in die oorlog maak.

Verset lei tot veroordeling

Maar nee, die opgewondenheid oor die tweede generasie verdamp wanneer dié groot oorwinning opgevolg word deur nog ‘n tranedal van verset oor kos en water.  Die skrywer gee dit weer met ‘n perfekte idioom: “die siel van die Israeliete het kort geraak.”  Hulle het sat geraak vir hierdie slegte kos.

Die blydskap oor die oorwinning was dus van korte duur.  In plaas daarvan om soos met die bedreiging van koning Arad van die Kanaäniete tot die Here te bid, vaar hulle uit teen Moses en die Here oor hulle omstandighede.  Die reis deur die woestyn het ‘n groot tol van hulle geëis.  Miskien was daar verwyte teen hulle ouers.  Maar dieper was die ongeduld met die Here.

Die Here se reaksie dié keer op hulle verset is weereens drasties.  Hy stuur giftige slange onder hulle in en baie van die Israeliete sterf.  Die giftigheid van hulle verset word begroet deur die gif van God se oordeel.  Verset lei tot veroordeling.

Vertroue lei tot verlossing

Die Here se oordeel word egter genadiglik begroet met skuldbelydenis deur die volk – teenoor die Here sowel as teenoor Moses – en die hoeveelste voorbidding deur Moses vir die volk in verset.  Op bevel van die Here maak Moses hierdie keer ‘n koperslang maak met die belofte: “Elkeen wat gepik is en daarheen opkyk, sal lewe.”

Die slang het die vloek voorgestel wat hulle getref het.  Deur die slang “op te lig” teen die paal is die vloek weggeneem, sodat, wanneer hulle daarheen gekyk het, ‘n teken van geloof en vertroue, hulle genees sou word.

En dit is presies wat gebeur.  Soos hulle na die koperslang opgekyk het in vertroue, het die gif uit hulle sisteem verdwyn en het die lewe teruggekeer en is hulle genees.  Vertroue lei tot verlossing.

Uit die hierdie boodskap wil ek ‘n paar gevolgtrekkings trek vir jou eie geestelike lewe.

1. Moenie net kla nie, bid!

Die eerste gevolgtrekking is dat daar ‘n groot verskil is tussen kla en bid.  Die verskil lê egter nie in die inhoud nie, maar net in die gerigtheid.

  • Die Israeliete kla oor God toe hulle behoeftes nie bevredig word nie, met destruktiewe gevolge.
  • Die Israeliete bid tot God toe hulle gebyt word deur die slange, met positiewe gevolge.

Dieselfde het gebeur toe hulle net daarvoor aangeval is deur die Kanaäniete.  Gebed bring verlossing.  Klagtes bring verwydering.

Ek wil dit deurgee aan jou as bemoediging.  Soos Paulus in sy brief aan die Filippense skryf: “Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.” (Fil. 4:6-7).  Moenie net kla nie, bid!

2. God bring verlossing vir dié wat op Hom vertrou

Die tweede gevolgtrekking is dat God dié verlos wat op Hom vertrou. In Jesus se gesprek met Nikodemus verwys Hy na die koperslang as ‘n OT skadubeeld van die verlossing wat God bring: “Moses het die slang in die woestyn hoog op ’n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.” (Joh. 3:14-15).

Dit is die konteks wat Jesus gee aan die bekende uitspraak van Joh. 3:16: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Ek wil die wonderlike versekering vandag vir jou gee dat Jesus vir jou aan die kruis van Golgota verhoog is, sodat jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.  Dit is die belofte wat Hy vir jou gee.  Dit is die belofte waarop jy kan vertrou.

Jesus gaan verder om te sê: “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie.” (Joh. 3:17-18a).  Hy hang aan die kruis tot ons redding.  As jy dit glo, word jy nie veroordeel nie, sal jy gered word, sal jy die ewige lewe hê.

3. God bring veroordeling vir dié wat nie in Jesus glo nie

Daar is egter ‘n ander kant waaroor mense nie vandag genoeg praat nie, die derde gevolgtrekking.  Jesus se boodskap van verlossing is werklik, net so werklik soos die koperslang in die woestyn was.  Dié wat opgekyk het, het bly lewe.

Maar, dit is net so waar, dié wat nie opgekyk het nie, wat nie op God se verlossing vertrou het nie, het nie bly lewe nie.  Wie anders verkondig, is besig met ‘n valse evangelie.

Soos Jesus dit in Johannes 3 aan Nikodemus stel: “Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.” (Joh. 3:18b).  Wat waar was in die woestyn, is waar vir ons vandag ook.

Daar kom ‘n skeiding tussen die duisternis en die lig

En so kom die skeiding”, sê Jesus.  Wat Johannes reeds in die eerste hoofstuk vir ons gesê het: “Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad.” (Joh. 3:19a).  Hoekom?  “Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie.” (Joh. 19b-20).

Soos Johannes in sy Openbaring later sal skrywe, sal ons hierdie skeiding al hoe duideliker raaksien in die wêreldgeskiedenis.  Dié mense wat ongehoorsaam is aan God se Woord sal die lig haat, sodat hulle dade nie aan die kaak gestel word nie.  Hulle sal ‘n boodskap verwelkom wat na hulle smaak is, wat aanpas by hoe hulle wil lewe.

4. Kom na die lig, sodat dit duidelik kan blyk dat jy in gehoorsaamheid aan God lewe

Dit is waarom ek in die vierde plek dringend by jou aandring om in die lig te lewe.  Om die genade van God te benut in ‘n lewe van gehoorsaamheid.

Want, dit is hoe mense leef wat op God vertrou.  Dié mense wat op God vertrou, sál aan sy Woord vashou en al hoe meer daaraan gehoorsaam word. Soos Jesus sê: “Wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Dít is waarom die oproep tot ‘n heilige lewe so belangrik is, en so konsekwent deur die NT beklemtoon word.  Geloof in Jesus Christus lei altyd tot gehoorsaamheid aan sy wil vir die lewe.  Daarsonder is geloof dood en nutteloos en kom mense onder sy oordeel: “Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.

5. Laat ons Christus nie uittart deur in verset teen God te kom nie

As Paulus daarom na die verhaal van die koperslang in Numeri 21 verwys, gebruik hy dit as ‘n waarskuwing dat God nie deur afgodsdiens en onsedelikheid uitgetart moet word nie, want só ‘n verset teen God sal jou dood beteken, omdat dit ‘n verset en verwerping van Christus inhou.

Ek wil daarom in die vyfde plek hê dat jy raaksien in Paulus se skrywe aan die Korintiërs dat Paulus ‘n dubbele betekenis aan die preëksistente Christus se optrede teenoor die volk toeken.  Hy sê: “Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle Hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom. En moenie teen God in verset kom nie, soos sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as ’n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ’n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef.” (1 Kor. 10:9-11).

Let op dat vir Paulus Christus dus die een was wat die volk in die woestyn laat omkom en laat lewe het.  ‘n Duidelike verwysing na die dubbele betekenis wat Jesus vir mense het in terme van verlossing en oordeel, soos Jesus dit self uitspel in Johannes 3.

6. God voorsien oorvloedig vir mense wat op Hom vertrou

Ek wil afsluit met ‘n sesde gevolgtrekking, iets wat ons eintlik in die afloop van die verhaal van die koperslang, vind.  Julle kan dit gerus gaan lees by die huis in die res van hoofstuk 21.

Die verlossing van die gif van die slange is nie die enigste voorsiening van die Here hier in die woestyn toe die volk se “siele kort geraak het” nie.  Op hulle verdere trek noord langs die Dooie See op, waar hulle met die Amoriete en Refaïete, die reuse, slaags sou raak, voorsien die Here vir hulle water by ‘n put.  In ‘n besondere lied word dié gebeurtenis gedenk.

Hulle verslaan ook ‘n aantal konings op pad, selfs voor hulle die beloofde land binneval.  Gaan lees hoe Israel ‘n bestaande gedig van die Amoriete oorneem waarin die Amoriete liries was oor hulle eie oorwinnings, en hoe hulle op subtiele wyse spot met die Amoriete met die byvoeging: “Maar nou het ons op hulle losgetrek”!   Selfs Og van Basan, die reus met ‘n bed van yster, sowat vier meter by twee meter groot, val voor hulle.

God voorsien oorvloedig vir mense wat op Hom vertrou.  Jy kan dit dié week nie net onthou nie, maar daarop vertrou.

Gebed

Dankoffers

Vonkk 107 Heer God Almagtig – koor

Gemeentevraelys

Slotsang

Lied 532 Gemeente v1 en 3; Koor v2 Ons Vader, neem ons hande en maak ons één – staan

Seënbede

Amen

Respons

Lied 189 Halleluja!

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.