Wie weet of Hy nie weer voorspoed sal gee nie – Joël

Biddag vir reën Somerstrand 14 Februarie 2018

Verwelkoming

Ek gaan julle in gebed begelei aan die hand van die profesie van Joël. Ek het die bewegings in die boek in ses dele opgedeel. Daar gaan by vier daarvan tyd vir stilgebed wees. Volg net die PowerPoint en my instruksies.

Toetrede

Flam 22 Ek soek na U God, my God en Lied 163 Soos ‘n wildsbok – sing saam of luister net

Votum

O Here, onse God, ons verlang na U.

Ons sug, ons soek na U.

Soos stofdroë aarde verlang na die reën,

so dors ons ook na U. (Nav Vonkk 136)

Seëngroet

Ek groet julle in die Naam van die Vader, die Seun en die Skepper-Gees

1. Die vyand uit die noorde

Die profeet Joël tree waarskynlik in die tyd van Jeremia op. Hulle praat dieselfde taal oor die “vyand uit die noorde” (2:20) wat verwys na bedreiging van die Galdeërs onder Nebukadnesar. Dit is die laat sesde eeu vC.

2. Die effek van die droogte

Joël skilder hierdie bedreiging as ‘n vlaag van vier opeenvolgende sprinkaanplae (1:4) sowel as ‘n uitmergelende droogte (1:20). “Die landerye is vernietig, die grond is uitgedor. Ja, die graan is vernietig, die druiweoes het verdroog” (1:10). “Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk, die granaat, selfs die palm en die appelboom” (1:12).

Dít is ‘n metafoor vir die vyand wat teen die land optrek en hulle sal vernietig.

Aan die een kant is dit werklike sprinkane wat aan die hand van hulle vreeslike vreetlus beskryf word sowel as ‘n werklike droogte. Maar aan die ander kant is dit ook ‘n tekening van die politieke vyand, soos ons in hoofstuk 2 sal sien.

Die verwoesting van sprinkane en die droogte is iets waarmee ons almal kan identifiseer. Laat jou gedagtes ‘n bietjie gaan oor die effek wat dit in die groter Kaapland het. Bring die bedreiging wat dit vir mens en dier en omgewing het voor die Here.

Stilgebed

3. Kom by mekaar en roep saam na die Here

Vir Joël was dit duidelik dat dit alles dui op die “dag van die Here” (1:15; 2:1; 3:14) wat aanbreek. Maar die sprinkane en die droogte was ook tekens daarvan dat die Here nie net oordeel bring nie, maar in die oordeel ‘n hand van verlossing wil uitsteek na almal wat bereid is om hulle voor Hom te verootmoedig.

Die vernietiging word in landbou terme uitgespel, maar dit is ook ‘n metafoor vir die volk se lyding, want dit is “my” wingerd wat verwoes is, “my” vyeboom wat afgebreek, kaalgestroop, en die bas van afgevreet is (1:7).

Dit raak ‘n mens dat selfs in hulle vernietiging die Here hulle egter met Hom identifiseer. Hulle is steeds syne.

Daarom is die oproep soveel dringender: “Trek rouklere aan en treur, priesters … roep ‘n gewyde byeenkoms uit: Laat die oudstes en al die inwoners van die land saamkom in die huis van die Here julle God, en roep om hulp tot die Here” (1:13-14).

Die krisis wat die Here stuur, is gemik daarop dat daar ‘n nuwe eendragtigheid onder die volk gevestig kan word. God gebruik die verwoestende ervarings om die volk tot bekering te roep.

Terwyl die veeboere se vee bulk en blêr, roep Joël direk tot die Here en verklaar dat almal, soos die diere, “wag op uitkoms van U af.

Die Here roep ons op tot bekering deur die verwoestende effek wat ons om ons ervaar. Bring jou eie lewe voor die Here en maak reg wat verkeerd is. Hy vergewe en Hy vernuwe. Bid vir die uitkoms van die Here af.

Stilgebed

4. Kom met julle hele hart terug na My toe

Die Here roep hulle dus op om van harte terug te keer na Hom toe, een van die roerendste bekeringsboodskappe wat ons in die Bybel het. Die volk word tot ‘n vas van die hart opgeroep: “Skeur julle harte en nie julle klere nie, keer terug na die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, geduldig en vol troue liefde” (2:13).

Die Here fokus in Joël nie soseer op ‘n lys van die volk se sondes nie. Trouens, nêrens in die boek Joël vind ons só ‘n lysie van sondes nie. Dit is asof Joël in ag neem dat die volk eintlik self weet wat fout is. Die omstandighede is benard genoeg dat hulle kennis geneem het dat hier groot fout is, moontlik veral deur die sprinkaanplae.

Die Here wil deur die ontberinge wat hulle ekonomies en polities beleef hulle terugwen vir Homself. Hy fokus dus meer op hoe om dinge reg te maak, as op dié dinge wat die probleem in die eerste plek veroorsaak het. Bekering lê hier dus nie soseer in die toe-eiening van die sondelysie nie, maar in die terugkeer met hulle hele hart na die Here toe.

Let ook op hoe die beskrywing van God ooreenkom met die beloftes wat Moses met die Intog in die land aan die volk oorgedra het: “Wanneer al hierdie dinge, die seën en die straf wat ek (Moses) jou voorgehou het, oor jou kom … en jy terugkom na die Here jou God en Hom gehoorsaam en jy en jou kinders met hart en siel doen wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou omstandighede verander.” (Deut. 30:1-2).

Dit het God reeds op die berg Sinai gesê: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.” (Eks. 34:6-7).

Dít is wie God is, selfs in sy oordeel. Hy kan van plan verander en sy straf herroep. Hy kan red, sê Joël, maar nie sonder meer nie. Daar is genade vir dié wat hulle resloos op Hom verlaat. Sy genade troef dus steeds sy oordeel, soos ons nog helderder in die NT sien.

Maar dan, sê Joël: “Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig …” Hy is bereid om straf te herroep. “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie; of Hy nie weer voorspoed sal gee nie” (2:13-14) moedig Joël die mense aan.

Stilgebed

 5. Bekering sal die vervulling van God se rykste beloftes oopsluit

In die tweede rondte van Joël se aankondiging met die ramshoring in hoofstuk twee bars die visioen deur dat die verootmoediging van die volk die gewenste uitwerking sal kan hê. Die redding van die Here sal in drie transformasies gesien kan word:

 • die vyand sal verdryf word en hulle land sal herstel word (2:18-20),
 • die volk en die omgewing sal volledig herstel word (2:21-27), en
 • God se Gees sal op alle mense uitgestort word (2:28-32).

Die profeet roep daarom die hele gemeente bymekaar, jonk en oud, “self dié wat nog drink”!, leiers, priesters en volgelinge, om hulle te reinig voor die Here. Die normale gang van die lewe – selfs die uitsonderlike gang daarvan (wittebroodskamer) – moet onderbreek word om die Here te smeek om medelye en om die openbaring dat Hy hulle God is. Niemand is te jonk (suigelinge) of te oud, te belangrik of te onbelangrik, te besig of te ontspanne, om die ontmoeting met die Here te mag mis nie. Die hoop is dat die Here die straf sal herroep, sodat hulle nie ‘n bespotting onder die nasies sal word en wees nie.

Die Here herstel hulle land: ekonomies en polities. Hulle sal weer oorgenoeg hê om van te lewe. Die Here herstel die volk. Hulle sal die Here weer kan dien soos van ouds: “Dan sal julle weet dat Ek in julle midde is, Israel. Ek is die Here julle God en niemand anders nie” (2:27).

Joël roep die volk daarom op, om selfs vóór die uitkoms gekom het, die Here te loof: “Kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want Hy gee vir julle reën as teken van geregtigheid, soos voorheen sal Hy stortbuie en laat reëns vir julle laat uitsak” (2:23).

Die toppunt van die belofte is egter geestelik: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …” Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom.

Die Gees word op jonk en oud, manlik en vroulik en op alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– trouens op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.” – uitgestort, iets wat met Pinksterdag in vervulling gegaan het (Hand 2).

Stilgebed

6. God gee oorvloed vir sy volk in sy blywende reddende teenwoordigheid

In ‘n reeks metafore van oorvloed – volop wyn, oorvloed melk, oorvloed water – word die toekoms van Juda en Jerusalem geteken in hoofstuk drie. “Op daardie dag sal die berge drup van die sap van druiwe, en die heuwels sal vloei van melk, en al die spruite van Juda sal stroom van water” (3:18).

Die feit dat dit “op die berge” en “op die heuwels” en “in al die spruite van Juda” gesien en ervaar sal word, dui op die oorvloed van God se blywende reddende teenwoordigheid.

Die Here herstel dus die verhouding met Hom en vergewe hulle die afvalligheid, en Hy wys dit ook in die tydelike seën van reën.

Gebed

Slotlied

Lied 433:1 Kom Skepper-Gees, kom gee u seën en laat die oes sing in die reën – acapella (x2)

Seën

Mag God se seën oor jou stroom soos sagte reën;

mag sy hand jou uitred en bewaar.

Mag jy sy goedheid elke dag opnuut ervaar;

mag jou lewe uit dankbaarheid Hom loof en eer,

dat die wêreld kan weet dat God regeer.   

Amen (Vonkk 87 n.a.v. Psalm 67)

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.