Skip to main content

Nogtans – Habakuk 3:17-19

Jaar van die Bybel 2020
Tema: NOGTANS! – Habakuk 3:17-19
Somerstrand 1 Maart 2020 18:30

Video

Barcelona 92 – Derek Redmond – 400 m finaal

Bid sonder ophou

Ons het verlede week oor gebed gepraat, en oor die Psalms.

Hoe gaan dit met die: “Dankie Here? En die: “Wat nou Here”? En die: “Vergewe my”?

Bid sonder ophou!

Onthou die belofte:

“If you don’t know what you’re doing, pray to the Father. He loves to help. You’ll get his help, and won’t be condescended to when you ask for it. Ask boldly, believingly, without a second thought.” (Jak 1:5).

Bid sonder ophou, selfs al gaan dit hoe sleg!

“Nogtans”

Daar is ‘n profeet in die OT wat vir ons ‘n gebed leer wat bedoel is vir regtig moeilike tye. Tye wat jy twyfel of dit ooit weer goed sal gaan. ‘n Gebed wat begin met die woordjie אָֽנִי (‘ani): “Nogtans”. In Engels: “Yet”.

Dit is wat die profeet Habakuk ons leer. Hy wil ons met die woordjie “nogtans” help om kontak te maak met die Here as Hy ver voel; as dit regtig swaar gaan.

Ballingskap

Habakuk het gelewe in die 7de eeu vC. In die tyd van die ballingskap. Nebukadnesar – julle sal hom onthou uit die verhaal van Daniël – het drie keer teen Jerusalem oorlog gemaak en die meeste van die mense weggevoer na Babel: 605, 597, 586 vC.

Julle ken miskien die liedjie “By the rivers of Babilon, where we sat down, and we wept, when we remember Zion.” Bony M. Nou dit is daardie tyd van die groot gehuil.

Swak leierskap

Dit was ‘n tyd van swak leierskap. Habakuk het gesien hoe koning Jojakim die land in die grond af bestuur. Jojakim het op ‘n tyd die Bybel se blaaie op ‘n keer so een vir een met ‘n messie afgesny en in sy kaggel gegooi (Jer 36).

Nebukadnesar het sy oë uitgesteek. En sommer sy seun, die jong 18 jarige  Jojagin, weggevoer in ballingskap na net drie maande in die saal. Sy oom Sedekia is koning gemaak, maar die skrif was aan die muur. Dit was net ‘n kwessie van tyd.

Boere het gesukkel

Die boere het gesukkel. Hulle kon nie meer op hulle plase bly nie, want die soldate het hulle afgemaai en hulle oeste gestroop. Kleinvee geslag. Die ekonomie het gesukkel. Niemand het regtig meer die Here gedien nie. Daar was doodgewoon nie meer ‘n toekoms vir enigiemand in die land nie.

En dan raak dit nog erger. In 586 vC voer Nebukadnesar die meeste van die inwoners van Jerusalem en Juda weg in ballingskap. Daar was niemand meer oor om na die landerye te kyk nie. Niemand kon meer die wingerde versorg en die olyfbome se takke snoei nie. Die vrugte wat daar wel was, het afgeval en verrot onder die bome.

Kan jy daarmee identifiseer?

Kan jy daarmee identifiseer? In ons land. In die wêreld. In jou persoonlike lewe.

Waar dit voel vir jou asof daar niks meer vastigheid is nie. Dat niemand meer die regte ding doen nie. Dat jy alleen staan.

Miskien is jy in ‘n situasie waar jy verlies ervaar. Dinge wat nie werk nie. Dit voel asof jy nie meer beheer het nie. Asof jou dyspier ook geskeur het in die 400 meter op die wêreldverhoog.

Dit is dan wat jy hierdie gebed nodig het.

Wat doen Habakuk?

Habakuk worstel met die Here

Habakuk worstel met die Here. Hy sit en huil voor die Here:

“Hoe lank nog, Here? Ek roep om hulp … Twis ontstaan en rusie neem toe. Daarom het die wet sy krag verloor … goddelose omsingel die regverdige.” (Hab 1:2-4).

Dit is waar só ‘n gebed om uitkoms begin.

Die Here antwoord hom:

“Skrikwekkend, vreesaanjaend is hierdie nasie …” (Hab 1:7)

Nie juis wat Habakuk wil hoor nie. Nebukadnesar gaan julle verwoes. Maar, dit is ‘n antwoord.

Habakuk wil meer hoor. Hy het die gewoonte gehad om op die muur van Jerusalem te gaan bid. Hy gaan staan toe op sy wagpos, op die uitkyk vir wat God vir hom verder gaan sê.

Habakuk maak seker of hy die Here reg gehoor het: “Here, het U hom bestem as oordeel?” (Hab 1:12). Is dit waar dat die ballingskap gaan kom?

Die Here belowe ‘n uitkoms

Die Here bevestig Habakuk se vermoede. Die oordeel is amper daar. Dit gaan nog baie slegter gaan voor dit beter gaan.

Maar, sê die Here ook, daar kom ‘n einde aan hierdie lyding:

“As dit talm, wag daarop, want dit kom vir seker, dit sal nie uitbly nie.” (Hab 2:3).

Die Here praat verder en belowe vir Habakuk dat die uitkoms nie net vir die volk Israel sal wees nie:

“Ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos water die see oordek.” (Hab 2:14).

Habakuk bid “Nogtans”

En dit verander Habakuk se gebed. Hy is met ontsag gevul. Trouens, hy kom agter, die Here is barmhartig selfs te midde van hulle ontsteltenis (Hab 3:2). God is reeds besig om tot die redding van sy volk op te trek (Hab 3:13). Al is dit nog nie daar nie. Al moes hulle uiteindelik 70 jaar daarvoor wag.

Dit is dan wat Habakuk sy “nogtans” gebed bid:

“Al sou die vyebome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie, kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle oor wees nie; nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag, Hy maak my voete soos wildsbokke, op my hoë plekke laat Hy my loop.” (Hab 3:17-19)

Ek het verlede week vir jou ‘n paar gebede geleer. Vandag moet jy hierdie gebed aanleer.

Jy moet die woordjie “nogtans” aanleer in jou gebede. Trouens, in jou lewe.

‘ani (אָֽנִי) – “Nogtans” – “Yet”.

Dit is ‘n gebed vir wanneer jy moet volhard. Sommer in die gewone lewe ook. In sport. in toetse. Met jou ouers. Met jou tiener. Met die lewe. Met die Here.

Prakties

Daar is vier fases waardeur ‘n mens gaan.

1. Worstel met die Here

Habakuk wou sy volk tot inkeer bring. Hy het gepleit dat hulle die Woord moet nakom. Dat hulle moet doen wat God in sy Woord beveel. Maar tevergeefs. Van die leiers tot die leke het almal gedoen net wat hulle wou.

Jy moet dus weet, ‘n gebed om verandering is ‘n worsteling. Dit gaan van jou vasbyt vra.

2. Wag op die Here

Habakuk het egter nie op sy eie besluit wat nou gedoen moet word nie. Hy het gewag op sy pos totdat die Here gepraat het. Totdat hy seker was van God se wil.

En die Here het twee dinge vir hom gesê:

  • Een, daar kom ‘n oordeel. Aanvaar dit. Jy gaan dit nie keer nie.
  • Twee, Ek sal dinge verander. Trouens, ek sal die hele wêreld verander!

Jy sal dus moet volhard totdat God praat. Jy kan dit nie forseer nie.

3. Loof die Here vir sy uitkoms

Maar, terwyl jy wag, is daar ‘n ander ding wat jy moet doen. Jy mag nie in sak en as gaan sit nie. Jy mag nie!

Selfs al is niks nog reg nie, moet jy die Here loof vir wat in die toekoms gaan gebeur. Die Here het belowe dat Hy die volk sal terugbring. Hy sal dinge herstel. En al sien ek nog niks daarvan nie, sê Hababkuk, ek sal die Here loof vir wat Hy gaan doen.

So, al bot die vyebome nie, al is daar geen opbrengs aan die wingerdstokke nie, al stel die olyfbome teleur, al is daar niks te ete in die landerye nie, al het die kleinvee uit die kraal verdwyn, en al is daar geen beeste meer in die stalle nie: “Nogtans sal ek jubel!” In die Here, my God.

God is my krag. Hy maak my voete los. Hy leer my om op hoë plekke te loop. Hy sal dinge weer anders maak. Daarop kan ek vertrou.

Hierdie “Nogtans”-gebed is dus ‘n lofgebed. Jy kies om te kyk na die Here en wat Hy gaan doen. Nie wat rondom jou in die land en in die veld gebeur nie.

4. Wees gehoorsaam

En in jou lofprysing, moet jy steeds self gehoorsaam bly. Aan sy Woord, aan wat Hy sê. Maak nie saak wat ander sê nie. Met die “Nogtans”-gebed sê jy: “Ek sal gehoorsaam bly.” Maak nie saak wat met my gebeur nie. Ek sal gehoorsaam bly.

Soos Jesus dit vir ons in die NT gewys het. Hy het presies geweet wat die plan van die Here is met sy lewe. Die Donderdagnag in Getsemane het Hy geweet Hy moes die volgende môre die kruis dra. Die pyn en die skande het soos ‘n berg voor Hom gelê. Hy het geworstel met die beker wat Hy moes drink. Kon dit nie maar by Hom verbygegaan het nie, Here?

Maar, Jesus het eintlik vooraf geweet, dié pad sal Hy moet loop. Daarom bid Hy in Getsemane: “Nogtans” (Matt 26:39). Nie my wil nie, maar U wil. Hy val in by dit waarvoor God vir Hom geroep het. Hy sê vir die Here, ek wil anders, maar nogtans, ek sal doen wat U wil.

Dit is die gebed wat Habakuk jou vanaand wil leer.

Dit is hoe die “nogtans” gebed werk. Worstel met die Here, wag op sy uitkoms, kies om Hom te loof en prys, kom wat wil, en gehoorsaam Hom in die fynste detail in jou lewe.

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.