Soek jy na bewyse om te kan glo? – Lukas 24:33-48

Soek jy na bewyse om te kan glo?
Pulse 18 April 2021 – Lukas 24:33-48
 

Welkom

Ons het volgende week die 25ste nie ‘n Pulse diens nie, weens die vakansie. Ons het wel ‘n Pulse diens die 2de Mei, want die skole begin reeds daardie Maandag, die 3de Mei.

Groot nuus is dat ons beplan om die 30ste Mei net ná Pinkster weer in die kerk te begin met Pulse. Hier is ‘n lusmaker.

Pinkster

Pinkster gaan hierdie jaar ‘n bietjie anders wees weens Covid-19. Ek beplan om ‘n baie praktiese reeks oor gebed te hou. Die drie dienste in daardie tyd – Hemelvaart, sewende Sondag in Pase en Pinkstersondag sal soos normaal voortgaan. Ook twee Pulse dienste die twee Sondae.

Maar, die Pinksterreeks gaan dan in waarskynlik 12 kort episodes gepubliseer word – video’s, klankbane, en skriftelik. Indien moontlik gaan ek dit vooraf klaarmaak, sodat jy dit as ‘n reeks op jou eie tyd elke oggend of soos dit jou pas deur die dag kan kyk en die Here toelaat om jou te leer bid.

Gebed

Ons lewe in ‘n wêreld wat baie maak van bewyse.

Niemand van ons wil vir ‘n sucker gevang word nie. So, as die polisie sê jy het te vinnig gery, soek jy die bewyse, die video wat wys dat dit jou motor is wat te vinnig gery het. En natuurlik dat dit jy is wat in die motor is, en dat dit nie iemand anders is wat jou motor gevat het nie.

En as die bewyse daar is, dan moet jy betaal. Dit is hoe dit werk. As die bewyse daar is, het jy nie ‘n ander keuse nie. Jy moet betaal.

Bewyse is regtig belangrik. Sonder ‘n geboortesertifikaat kan jy nie ‘n ID kry nie. Sonder ‘n ID kan jy nie ‘n bestuurderslisensie kry nie. Sonder ‘n bestuurderslisensie kan jy nie motor ry nie. Jy het daardie bewyse nodig om aansoek te kan doen en die goedkeuring te kry om motor te ry.

Maar, dit werk natuurlik ook in jou guns. As jy ‘n ID het, en jy is oud genoeg, kan jy aansoek doen vir ‘n bestuurderslisensie. Hulle kan jou nie weier nie. En met ‘n bestuurderslisensie mag jy motor ry.

Bewyse is regtig belangrik. Om universiteit toe te gaan, moet jy ‘n matrieksertifikaat hê. Jy moet die regte aantal krediete hê om in jou vakrigting te kan studeer. En jy word nie toegelaat by die universiteit as jy nie bewys kan lewer dat jy betaal het nie.

En as jy aansoek doen vir werk, moet jy jou kwalifikasies wys. Daarsonder sal niemand jou vir ‘n onderhoud nooi nie. Bewyse is regtig belangrik.

Maar, kom ons gaan ‘n bietjie dieper.

Hoe weet jy jou ma en pa het jou lief?

Jy kan begin by die bewyse dat hulle lief is vir mekaar. Dat hulle getroud is. Jy kan kyk na die ringe aan hulle vingers. Of na hulle huweliksertifikaat.

Maar, dit is nie al nie. Jou pa en ma se liefde wys ook in ander dinge.

Hulle liefde wys in die feit dat hulle tyd met jou spandeer. Dat hulle vir jou sorg. Dat hulle jou aanmoedig en raad gee. Dat hulle jou vashou. En al hou jy in jou tienerdae nie meer so baie van drukkies nie, sal jy jou pa se sterk arms en jou ma se sagte hand nie maklik vergeet nie. Trouens, ‘n mens vergeet dit nooit nie.

Jou ma en pa se liefde wys nie net in die skriftelike en die simboliese bewyse van ‘n huweliksertifikaat en ringe nie. Dit wys ook in die manier waarop hulle vir jou lief is. Die tyd wat jou ma aan jou spandeer, is vir jou ‘n bewys dat sy vir jou lief is. Die woorde van aanmoediging wat jou pa vir jou gee, is ‘n bewys dat hy vir jou lief is.

Kom ons dink nou vanuit daardie hoek oor die liefde van God.

Hoe weet jy dat God vir jou lief het?

Wel, ‘n mens kan dit alreeds sien in die wêreld waarin ons leef. In hoe alles op ‘n fyn beplande wyse in mekaar en by mekaar pas.

‘n Mens staan verwonderd as jy dieper ingaan op die fisika en die sinergie raaksien tussen die vier natuurkragte wat sorg dat alles nie uit mekaar spat nie. Swaartekrag en elektromagnetiese kragte op ‘n afstand, en die sterk en swak kragte binne atome.

Of in die biologie, hoe haarfyn die prosesse uitgewerk is wat lewe moontlik maak. Met die DNA in elke sel wat die beste sagteware program is wat ooit geskep is. ‘n Alfabet van vier letters – A, C, G, en T – wat jou hele menswees bepaal. ‘n Sagteware program in elke lewende sel in jou liggaam wat drie miljard van hierdie letters bevat (lees gerus die uitstekende boek van Stephen Meyer, Return of the God Hypothesis, wat ‘n mens inlei in hierdie verstommende wêreld).

Maar, ‘n mens sien dit die beste in die Bybel, veral waar ons God se liefde in konkrete verhale kan lees. Verhale wat vir ‘n mens wys hoe God is, en wat jou uitnooi om Hom te vertrou om op dieselfde wyse sy liefde aan jou te openbaar.

Kom ons lees een van die verhale waar Jesus vir die dissipels gewys het dat Hy vir hulle lief is. Julle onthou nog die verhaal van die Emmausgangers, Kleopas en sy metgesel, waarskynlik Maria, sy vrou (Joh 19:25 waar hy Klopas genoem word). Jesus het aan hulle verskyn, maar toe weer verdwyn.

Ons lees in Lukas:

LUKAS 24:33-48

33 Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die elf, en die ander saam met hulle, bymekaar gevind het. 34 En hulle (die dissipels) het gesê: “Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn!” 35 Hulle (die Emmausgangers) verduidelik toe wat op die pad gebeur het, en hoe Hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het.

Jesus se verskyning aan die dissipels 

36 En terwyl hulle hierdie dinge meedeel, het Hy tussen hulle gestaan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle.” 37 En hulle was verskrik en vreesbevange, en het gedink dat hulle ’n gees sien. 38 En Hy het vir hulle gesê: “Hoekom is julle verskrik en hoekom kom daar twyfel op in julle hart? 39 Kyk na my hande en my voete, dat dit Ek self is; raak aan My en kyk, want ’n gees het nie vleis en bene soos julle sien Ek het nie.” 40 En nadat Hy dit gesê het, het Hy vir hulle sy hande en voete gewys. 41 Maar aangesien hulle van vreugde steeds nie kon glo nie en verwonderd was, het Hy vir hulle gesê: “Het julle iets hier om te eet?” 42 En hulle het vir Hom ’n stuk gebraaide vis gegee; 43 en Hy het dit gevat en voor hulle geëet.

44 En Hy het vir hulle gesê: “Hierdie is my woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog saam met julle was, dat alles vervul moet word wat oor My geskryf staan in die wet van Moses en in die profete en psalms.” 45 Toe het Hy hulle verstand geopen om die Skrifte te verstaan; 46 en Hy het vir hulle gesê: “So staan dit geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag opstaan uit die dood, 47 en dat in sy Naam bekering tot vergifnis van sondes verkondig moet word aan al die nasies. Deur te begin vanaf Jerusalem48 is julle getuies van hierdie dinge. 49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader oor julle. Maar julle moet in die stad bly totdat julle beklee is met krag uit die hoogte.”

1. Jesus verskyn aan sy dissipels na sy opstanding uit die dood

Jesus het nou al aan ‘n hele paar mense verskyn. Hy het verskyn aan Maria Magdalena, aan Maria, sy ma, aan Salome, Maria se suster, Jesus se tannie, aan Petrus, en aan Kleopas en sy vrou Maria verskyn, moontlik ook aan Johannes. Almal van hulle was ooggetuies van Jesus se kruising, dood en begrafnis, sowel as van sy verskyning uit die dood. En dit is maar op die eerste dag, die Sondag!

Hier verskyn Jesus nog ‘n keer aan die elf dissipels waar hulle saam met die Emmausgangers vergader en alreeds die verhale oor Jesus se opstanding en verskyning met mekaar deel.

Jesus sal benewens die groep van elf dissipels, Thomas ingesluit, hierna nog aan sy skeptiese broer Jakobus en uiteindelik ook aan ‘n groep van 500 gelowiges verskyn. En na sy hemelvaart sal Hy nog talle kere verskyn, onder andere aan sy vyand Paulus.

Veral die feit dat Jesus aan ‘n skeptikus verskyn, sowel as aan een van sy grootste vyande, is tekens vir ons, bewyse, dat Jesus regtig opgestaan het, en dat sy liefde groter is as wat ons ooit sou kon dink.

Die een broer van Jesus, Jakobus, was baie skepties oor Jesus. Hy het Hom uitgedaag om sy wonderwerke te gebruik om almal te oortuig dat Hy die Messias is (Joh 7), maar het self glad nie in Hom geglo nie. Tot Jesus uit die dood aan Jakobus verskyn het. Dit het Jakobus totaal verander. Hy raak ‘n groot leiers in die kerk (Hand. 15). Ditto Jesus se ander broer, Judas, wat ook ’n brief in die NT geskryf het.

Paulus se latere getuienis is van groot belang omdat sy verandering van vyand in vriend nie op ’n ander manier verklaar kan word as dat die opgewekte Jesus aan hom verskyn het nie.  Hy praat onomwonde van die liggaamlike opstanding van Jesus, want dit is hierdie Jesus wat aan hom verskyn het (Hand. 13:34-37; 1 Kor. 15; Fil. 3:21).

2. Jesus spandeer tyd met die dissipels

Maar dit is nie al nie. Die tweede keer wat Jesus aan hulle verskyn, doen Hy moeite om hulle te oortuig dat Hy nie ‘n gees is nie. Hy sê vir hulle:

“Kyk na my hande en my voete.” Dit is tog Ekself. “Raak aan My en kyk, want ’n gees het nie vleis en bene soos julle sien Ek het nie.”

En met dit wys Jesus vir hulle sy hande en sy voete, dieselfde hande en voete waardeur die spykers aan die kruis gekap is, en waarin hulle nog die merke kon sien. Die bewys dat Hy regtig vir hulle lief gehad het. Dat Hy bereid was om te sterf vir hulle sondes.

Hulle vrees verander wel in vreugde, maar dit was nog steeds net te veel vir hulle. Hulle was net te verstom oor wat hulle sien. Hulle kon net nie hulle koppe rondom hierdie opgestane Here kry nie.

Dan vra Jesus vir hulle:

“Het julle iets hier om te eet?”

En hulle het vir Hom ’n stuk gebraaide vis gegee. En toe Hy dit vat en voor hulle eet, toe weet hulle, dit is regtig Jesus. Die Een wat die wêreld so lief gehad het dat Hy bereid was om die hoogste prys vir hulle te betaal.

3. Jesus maak hulle verstand oop om die Skrifte te verstaan

Maar, Jesus weet dat Hy binnekort na die hemel toe moet vertrek. Daarom wys Hy nie net vir hulle die werklikheid van sy liggaamlike opstanding nie. Hy wys nie net vir hulle dat Hy werklik ‘n liggaam het nie. Hy wys nie net vir hulle dat Hy net soos hulle kan weglê aan ‘n stuk gebraaide vis nie.

Nee, Hy maak hulle verstand oop om die Skrifte te verstaan, om die konneksie te maak tussen wat in die OT staan en wat hulle in Hom ervaar. Want, van die wet van Moses regdeur tot die profete en die psalms, gaan dit in die OT oor Jesus.

En die oomblik as jy die konneksie maak, as jy raaksien hoe die OT vervul is in Jesus, dan weet jy dat hierdie Jesus regtig die beloofde Messias is. Dat sy opstanding werklik is. Dat Hy vir jou lief is, want, die Bybel het dit al lank terug, eeue terug, gesê.

In Psalm 22 praat Dawid bv van Jesus se kruisdood:

17 ‘n Bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurboor. 18 Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. 19 Hulle verdeel my klere onder mekaar, en hulle loot oor my boklere. (2020-vertaling).

In Psalm 16 praat Dawid van Jesus se opstanding:

9 Daarom is my hart bly en juig my binneste; ja, my liggaam bly veilig, 10 want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie.

Soos Petrus dit aanhaal in sy toespraak op Pinksterdag:

26 Daarom juig my hart en jubel my tong; ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef, 27 want U sal my siel nie aan Hades (die doderyk) oorlaat, en u Heilige nie ontbinding laat beleef nie. (2020-vertaling).

Dit is verstommend dat hierdie antieke tekste na tien eeue in Jesus se lewe vervul kan word.

Dit is waarom Jesus hulle verstand oopmaak dat hulle hierdie dinge kan raaksien en die verbande kan trek tussen hulle ervaring en God se openbaring in die Skrif. Want, dit is dan dat die vertroue in God ‘n vaste werklikheid raak in jou binnekant. Dat sy liefde vir jou ‘n werklikheid raak.

4. Soek jy na bewyse om te glo?

Dit bring die boodskap by ons uit. Die bewyse dat Jesus uit die dood opgewek is, is helder en duidelik. Die bewyse dat Hy sy dissipels lief gehad het en tyd met hulle spandeer het, is duidelik. Die bewyse dat alles wat met Jesus gebeur het ‘n vervulling was van wat God van lank tevore af al beplan het, is duidelik.

Ek het maar twee van die honderde voorspellings in die OT gelees wat in die NT in vervulling gegaan het. Dit is benewens die duisende verwysings na die OT in die NT (leer meer daaroor in G K Beale en D A Carson se monumentale werk Commentary of the New Testament use of the Old Testament).

Die bewyse vra nou van jou ‘n besluit. Om die boodskap van Jesus se opstanding uit die dode te aanvaar. Om die getuienis van die dissipels te aanvaar. Om die getuienis van die Bybel te aanvaar.

God het jou lief. Hy het sy Seun vir jou laat sterwe. Meer nog, uit die dood uit laat opstaan. Sodat jy die gawe van die ewige lewe uit sy hand kan ontvang.

En as jy daardie boodskap aanvaar, dan raak jy ook ‘n getuie daarvan. Wat vir ander van God se groot liefde vir hierdie wêreld moet vertel.

Die opstanding uit die dood is die bewys van God se liefde.

Die bewyse eis van jou ‘n besluit.

Gebed

Seën

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.