Jesus verander water in wyn – Johannes 2:1-12

Troues in die ou Nabye Ooste was ‘n ongelooflike belangrike geleentheid vir families, gesinne en enkellopendes – net soos in die moderne tyd.

Vir Jode was ‘n troue ‘n feestelike geleentheid.

Die bruid het op die bruilofsdag aanbreek wit klere aangetrek (dikwels ryklik geborduur), haar met juwele versier, ‘n bruidsgordel om haar middel vasgemaak, haar gesig bedek met ‘n sluier en ‘n krans op haar kop geplaas.

Die bruidegom, geklee in sy beste klere, met ‘n mooi kopdoek op sy kop, het na die huis van die bruid se ouers vertrek. Hy is vergesel deur sy vriende, deur musikante en sangers. As dit in die aand was, het daar mans met fakkels saamgeloop.

Die bruidegom het sy bruid van haar ouers ontvang met hul seëninge en vriende se wense. Daarna het hy die hele partytjie terug begelei na sy eie huis of sy pa se huis. Daar is gesing en gedans met baie musiek.

Op pad terug het die vriende van die bruid en bruidegom ook aangesluit. Daar was groot vreugde en baie vrolikheid. Die aand is die bruid deur haar ouers na die huwelikskamer begelei, en die bruidegom deur sy metgeselle of ook deur die ouers van die bruid. Die volgende dag is die feestelikhede hervat. Dit het sewe dae lank aangegaan.

Johannes vertel vir ons van só ‘n troue:

Download English translation: Jesus turns water into wine – John 2_1-12

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Vooraf

Psalm 23:3 (Lina Spies) U dek in my teenwoordigheid ‘n tafel en Lied 301:1-4 Ons kom vier u maaltyd, Vader (koor)

Verwelkoming en aankondigings

Votum en seëngroet

Toetrede (tot Nagmaal)

Vonkk 198 (Afr / Eng)  Kom ons buig voor die Here (sit)

Voorbidding

Tafel gereed maak

Lied 303:1-2 Eet die brood (koor)

Nagmaal

Dankoffers

Flam 232 Jesus alleen kan ons vertrou (koor)

Skriflesing en prediking

Jesus verander water in wyn – Johannes 2:1-11

Wat is julle ervaring van familie-troues? Wat was goed? Wat was verrassend? Wat het nie so goed gewerk nie?

Gesels gou as gesinne daaroor.

Troues in die ou Nabye Ooste was ‘n ongelooflike belangrike geleentheid vir families, gesinne en enkellopendes – net soos in die moderne tyd.[1]

Vir Jode was ‘n troue ‘n feestelike geleentheid.

Die bruid het op die bruilofsdag aanbreek wit klere aangetrek (dikwels ryklik geborduur), haar met juwele versier, ‘n bruidsgordel om haar middel vasgemaak, haar gesig bedek met ‘n sluier en ‘n krans op haar kop geplaas.

Die bruidegom, geklee in sy beste klere, met ‘n mooi kopdoek op sy kop, het na die huis van die bruid se ouers vertrek. Hy is vergesel deur sy vriende, deur musikante en sangers. As dit in die aand was, het daar mans met fakkels saamgeloop.

Die bruidegom het sy bruid van haar ouers ontvang met hul seëninge en vriende se wense. Daarna het hy die hele partytjie terug begelei na sy eie huis of sy pa se huis. Daar is gesing en gedans met baie musiek.

Op pad terug het die vriende van die bruid en bruidegom ook aangesluit. Daar was groot vreugde en baie vrolikheid. Die aand is die bruid deur haar ouers na die huwelikskamer begelei, en die bruidegom deur sy metgeselle of ook deur die ouers van die bruid. Die volgende dag is die feestelikhede hervat. Dit het sewe dae lank aangegaan.

Johannes vertel vir ons van só ‘n troue:

1 Op die derde dag was daar ‘n bruilof by Kana in Galilea, en Jesus se moeder was daar. 2 Ook Jesus en sy dissipels is na die bruilof genooi. 3 Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.” 4 Maar Jesus sê vir haar: “Vrou, waarom pla u My? My uur het nog nie aangebreek nie.” 5 Sy moeder sê vir die dienaars: “Doen wat Hy ook al vir julle sê.” 6 Daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses klipkanne gestaan wat elk tussen twee en drie metretai (Een metretes was ongeveer 40 liter) bevat. 7 Jesus sê toe vir hulle: “Maak die kanne vol water.” En hulle het dit tot bo toe volgemaak. 8 Daarop sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner (of sermoniemeester).” Hulle het dit geneem. 9 Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het — hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het — roep hy die bruidegom 10 en sê vir hom: “’n Mens sit eers die goeie wyn voor en eers wanneer hulle begin dronk word, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou.”  11 Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die eerste van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy dissipels het in Hom geglo.

Maria wys die gebrek aan wyn uit aan Jesus

Jesus is by ’n bruilof in die dorpie van Natanael, Kana. Sy ma is daar sowel as sy dissipels, ook waarskynlik sy broers (vers 12). Dit is op die derde dag na die gesprek met Natanael.

Miskien was dit ’n familie-troue wat moontlik verklaar hoekom Maria verantwoordelik gevoel het om die gebrek aan wyn aan Jesus uit te wys – hulle gevolg was immers ’n groot groep ekstra gaste! Dit kan ook verband hou met Natanael omdat dit sy tuisdorp was.

‘n Suksesvolle troue in daardie het die bruidegom, sy gesin en die dorpie waarin hy gewoon het, vereer. As die wyn sou opraak, sou dit die gaste oneer aandoen en skande op almal betrokke gebring het.[2]

Maria se interaksie met haar seun Jesus en die kelners sê vir my dat sy ook iets verstaan het van Jesus se deernis met mense, selfs wanneer so iets doodgewoon gebeur as wyn wat by ’n partytjie opraak. En dat sy ook geweet het dat Sy deernis tot optrede sal lei. Hoe dit ook al sy, sy bring die behoeftes van die gasheer en –vrou na Hom toe, in die verwagting dat Hy iets sal kan doen.

Jesus verander ‘n skande in ‘n seën

Dat Jesus antwoord dat Sy tyd nog nie gekom het nie, val aanvanklik vreemd op. Maar as ’n mens in gedagte hou dat Hy deurgaans kommunikeer dat Hy net doen wat sy Vader Hom wys (Joh 4:34-38; 5:19,30), kan dit wees dat Hy hier vir Maria sê dat Hy net sal doen wat Sy Vader Hom wys, en dit ook net op God se tyd, nie menslike tyd nie.

Dit wil ook lyk asof Hy dit geheim hou sodat Hy nie die bruidegom in die verleentheid bring nie.

Maria laat haar egter nie daardeur van stryk bring nie, maar val in by sy tydsberekening, en gee opdrag aan die dienaars dat hulle moet luister wat Jesus vir hulle sê. Sy skep dus ‘n ruimte vir Hom om op te tree, sonder dat sy Hom kompromitteer.

Let op hoe Jesus die eer vir die eerste proe gee aan die hoofkelner (architriklinos – moontlik die seremoniemeester), waarmee Hy doelbewus binne die protokol van die tyd optree. Die hoofkelner reageer met verbasing teenoor die bruidegom en komplimenteer hom dat hy die goeie wyn tot nou toe terug gehou het. Die beste kom laaste!

Ons lees egter nooit dat die hoofkelner in die proses agterkom dat dit eintlik Jesus is wat die wyn verskaf het nie – hoewel die kelners en Jesus se gevolg dit geweet het. Wat beteken dat Jesus die gasheer en –vrou, sowel as die bruidegom nie in die verleentheid stel met die wonder wat Hy vir en namens hulle gedoen het nie.

Jesus doen dus hierdie wonderwerk om eerstens te voorkom dat die bruidegom in die skande gesteek word by die troue. Hy verander die ses groot klipkanne se water in wyn. 600 liter!

Die opmerking van die hoofkelner teenoor die bruidegom is daarom die hoogtepunt van die verhaal. In plaas daarvan om die skande te verduur, is die bruidegom in die openbaar vereer vir sy buitensporige gasvryheid — en om die goeie wyn vir laaste te bêre (Joh 2:10).

Jesus het dus hier veel meer gedoen as om net ‘n behoefte te bevredig. Hy het ‘n skande in ‘n seën verander. Hierdie wonderwerk het dus meer as net ‘n tekort aan wyn herstel.

Geheimhouding was die sleutel wat verhoed het dat die familie oneer aangedoen word. Dit het Jesus ook in staat gestel om sy moeder se versoek te eerbiedig, maar terselfdertyd ook nie buite sy opdragte van die Vader op te tree nie (Joh 2:4).

Jesus laat blyk sy heerlikheid

Dit is in die tweede plek baie betekenisvol dat Jesus juis die ses groot klipkanne inspan. Want dit is die kanne wat vir die reiniging van die Joodse gaste (Mark 7:3-4) met hulle aankoms by die bruilof gebruik is.

Deur hierdie klipkanne se water in wyn te verander, kontrasteer Johannes die reinigingswater van die Jode wat beperkte nut het, met die wyn van die nuwe lewe wat Jesus gee.

Dit is dus net ’n klein groepie wat regtig insae het in die feit dat hier ’n wonder plaasgevind het. Johannes noem dit ’n wonderteken (semeion), omdat Jesus daardeur Sy heerlikheid laat blyk het (1:14,51), wat sy dissipels tot geloof in Hom beweeg het.

Daarmee sluit Johannes by ’n hele paar OT gedeeltes aan wat op soortgelyke wyse van God se ingrype as tekens gepraat het (Eks 3:12 – die aanbidding by die doringbos wat nie ophou brand het nie; Eks 4:1-9 – die kierie van Moses wat ’n slang word; Jes 7:10-16 – die belofte van die jong vrou wat swanger sou word; Jes 66:19 – die belofte van Jerusalem en Sion se herstel as die teken vir die nasies.)

Daarmee bring Jesus onder andere ook Jesaja 25:6 in vervulling wat van ’n oorvloed van wyn praat met die feesmaal wat God vir die volk voorberei.

“Die Here die Almagtige gaan ’n feesmaal gereed maak vir al die volke, ’n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn.”  (Jes 25:6)

Jesus bring herstel

Daarmee maak Johannes in die derde plek sy punt: wie Jesus se wonderteken verstaan, het die sleutel tot die betekenis van Jesus se bediening, en wat hierna in alle erns begin. Jesus bring herstel. Hy word as die Deernisvolle Dienskneg van God geteken, die Een wat alles nuut kom maak.

Dit is daarom ook die eerste van baie situasies in die Johannesevangelie waar Jesus iets herstel tot sy oorspronklike toestand. ‘n Verlamde wat loop. ‘n Blinde wat sien.

Die wonderwerk wys ook die diep besorgdheid van Jesus vir mense. Hy ontmoet mense op die punt van behoefte, ongeag hoe onbelangrik hierdie behoefte mag lyk, sodat Hy hulle lewens kan verander, hulle diep behoefte aan herstel, kan bevredig.

Betekenis en boodskap

1. Dit is vir my merkwaardig dat Jesus ’n wonderteken doen sonder vertoon of aanstellerigheid. Hy toon sy heerlikheid, versterk die geloof van sy dissipels, maar oordonder nie die hoofkelner of die bruidegom met sy mag nie. Dít is die voorbeeld wat ‘n mens ook graag sal wil navolg – doen wat jy kan doen, met die gawes wat die Here jou gee, sonder om die aandag op jouself te vestig, en ander in die skadu te stel.

Dit is die tipe deernis wat ons moet wys in ons uitreik en betrokke raak met mense. Om te help sonder dat ons in die sentrum kom en, by wyse van spreke, die bruilof oorneem.

2. Dit is nog meer merkwaardig wat Jesus vir ons van God hier kom openbaar. God se genade is soos ‘n massiewe ondergrondse fontein wat wag om deur te breek. Dit soek net ‘n Maria wat sê, doen wat Hy vir julle sê om te doen. Dit soek net ‘n paar kelners wat Jesus se opdrag uitvoer en die water vir die hoofkelner neem. Op pad gebeur die wonder, hoe weet hulle nie, maar boy oh boy, nooit het wyn só goed gesmaak soos daardie dag nie.

Dit is die God wat jy aanbid. Dit is die God wat in die krisisse in jou lewe teenwoordig is. Doen wat Hy vir jou sê. Voer sy opdragte uit, en jy sal ook ervaar dat water in wyn verander.

Gebed

Hangers van Hoop

  • Video
  • Somerstrand Barmhartigheid LENT Uitdaging
    • 40 dae voor Paassondag (wat op Aswoensdag, 26 Februarie, begin) is een van die oudste feeste in die kerk
    • 40 dae – 40 items
    • Neem ‘n swart sak en plaas elke dag van Lent (Lydenstyd) een item uit jou klerekas
    • Bring kerk toe op Paassondag en plaas in blou barmhartigheidsboks

Lof

Vonkk 80 Ek is bly, ek is bly (staan)

Lied 220:1-3 Met ons harte sing ons, Here (staan)

Seën

[1] Youngblood, R.F., Bruce, F.F. & Harrison, R.K., Thomas Nelson Publishers eds., 1995. Nelson se nuwe geïllustreerde Bybelwoordeboek.

[2] Met erkenning aan Steven Runge 2016. Water into Wine: The Social Impact of Jesus’ Miracle at Cana. In Faithlife Study Bible. Bellingham, WA: Lexham Press.

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.