Die geboorte van die Koning – Matteus 1:18-25 (Josef se verhaal)

God se verhaal in die OT

Die Bybel vertel vir ons een groot verhaal – van die skepping van alles af, tot by die herskepping met die nuwe hemel en aarde.  Dit is die verhaal van God se betrokkenheid by die wêreld.  Sy liefde veral vir mense in al hulle fases en fasette.

Hierdie verhaal van God met mense strek oor eeue en eeue, soos ons in Die Storie gesien het.  Elke persoon waaroor ons in die Bybel lees, vervul ’n rol in dié verhaal – van Adam af, regdeur Abraham tot by Esra en Nehemia.  Selfs die skarminkels in die verhaal, speel ’n rol.

God werk soms onsigbaar agter die skerms in die oorwegings van konings en amptenare en soms op kwalik onbedekte wyse deur wonders en buitengewone omstandighede.

Wat vir my egter veral wonderlik is van die verhaal van God is dat mense só ’n belangrike rol daarin speel. Ons sien God IN mense en hulle keuses en lewens:

HIER VOLG NOU DIE HELE EREDIENS – Klik op Continue Reading …

Verwelkoming

RUS

Toetrede

Liedboek 222 – Loof die Here God en prys sy heilige Naam – Afr., Eng., Afr. – sit

Votum en Seëngroet

Lofprysing

Psalm 146 – Prys die Here, loof en prys Hom, Ek wil God se lof besing – staan

Vonkk 124 – Jesus bring vreugde, redding en vreugde – Hy het mens vir ons geword – sit

HOOR

Kindertyd

Ons het nou die hele OT deurgelees.

Wonderlike verhale – kyk of julle van die karakters in die Bybel kan herken op die prent:

 • Van Adam en Eva en hulle kinders, Kain en Abel en Set;
 • Van Abraham en Sara en hulle kinders, Ismael en Isak;
 • Van Isak en Rebekka en hulle kinders Jakob en Esau;
 • Van Jakob wat twee vroue gehad het Lea en Ragel en 12 kinders.
 • Ook van Josef in Egipte en
 • Moses met die wet wat die volk deur die woestyn tot by die beloofde land lei.
 • Josua wat die land inneem wat die Here vir hulle gegee het.
 • Ons het gehoor van die konings,
 • veral Dawid en Goliat, Dawid en Batseba
 • en Salomo wat die tempel gebou het.
 • Ons het ook gehoor van die ballingskap toe die volk vêr na Babel weggevoer is, omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here.
 • Maar daar in die ballingskap was Daniël en sy drie vriende getrou aan die Here en het ons geleer dat die Here vir ’n mens sorg selfs as ’n mens vêr van jou bekende omgewing is, selfs in die leeukuil.
 • Ons het ook gelees van Ester en hoe die Here vir haar gebruik het om die Jode te beskerm.
 • Uiteindelik het ons gehoor van Esra en Nehemia wat die tempel weer gebou het en die volk wat weer tuisgekom het in hulle eie land.

Maar alles het begin by Adam en Eva en hulle kinders.  God is lief vir mense, mense soos julle, mense soos ek.

Ons begin nou die NT lees.

Waarmee begin die NT?

Met die geboorte van Jesus Christus.

Wie se kind was Jesus?

God se kind.

Maar wie was sy ma?

Maria, natuurlik.

So Jesus het God as pa en Maria as ma – nie waar nie?

Ja, maar dit is presies waar daar so maklik iets verkeerd kon gaan.

Jesus moes ook ’n aardse pa gehad het, om Hom te beskerm.

En Josef was ‘n uitstekende keuse daarvoor.  Nie net was hy ‘n bouer nie, wat vir Maria en Jesus sou kon sorg nie, maar hy was ook verloof aan Maria.  Hulle sou binnekort trou.

Toe Maria egter swanger raak met Jesus, kon Josef nie mooi verstaan hoe dit werk nie.

Hy wou nie trou met iemand wat miskien nie vir hom so lief was soos wat hy vir haar was nie.

Hy wou sy eie kinders by haar hê.

Maar, nou is sy swanger.

Hy het nie geweet dat dit eintlik die Heilige Gees was wat haar swanger gemaak het nie.

Josef was ‘n goeie man.  Hy wou Maria nie in die skande steek nie.  Hy wou net stilletjies die verlowing verbreek.

Toe droom Josef een nag.

Hy droom ’n engel van die Here sê vir hom:

“Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”

Wat dink julle doen Josef toe?

Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy presies gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met Maria getrou.

En Josef het Hom Jesus genoem.

Só begin die NT met die geboorte van Jesus.  Omdat Josef geluister het na God, kon hy sorg dat Jesus ‘n huis het, dat hy veilig kon bly – op ‘n keer moes hy juis vlug vir Herodes wat vir Jesus wou doodmaak – en Josef kon vir Maria die man wees wat sy nodig gehad het om Jesus se ma te kon wees.

Die NT begin met ‘n familie, met ’n huis.  En Jesus sluit ons almal in in sy familie, elkeen wat in Hom glo.

Jy is ook deel van Jesus se familie.  Ek ook.  Ons almal saam.

Gebed

Skriflesing

Matteus 1:18-25

Die geboorte van Jesus Christus

18Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus.

Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. 19Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. 20Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ’n engel van die Here in ’n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 21Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”

22Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:

23“Die maagd sal swanger word en

’n Seun in die wêreld bring,

en hulle sal Hom Immanuel noem.”

Die naam beteken God by ons.

24Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. 25Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar Seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het Hom Jesus genoem.

Woordverkondiging

God se verhaal in die OT

Die Bybel vertel vir ons een groot verhaal – van die skepping van alles af, tot by die herskepping met die nuwe hemel en aarde.  Dit is die verhaal van God se betrokkenheid by die wêreld.  Sy liefde veral vir mense in al hulle fases en fasette.

Hierdie verhaal van God met mense strek oor eeue en eeue, soos ons in Die Storie gesien het.  Elke persoon waaroor ons in die Bybel lees, vervul ’n rol in dié verhaal – van Adam af, regdeur Abraham tot by Esra en Nehemia.  Selfs die skarminkels in die verhaal, speel ’n rol.

God werk soms onsigbaar agter die skerms in die oorwegings van konings en amptenare en soms op kwalik onbedekte wyse deur wonders en buitengewone omstandighede.

Wat vir my egter veral wonderlik is van die verhaal van God is dat mense só ’n belangrike rol daarin speel. Ons sien God IN mense en hulle keuses en lewens:

 • God se teenwoordigheid word nie in die eerste plek in die wonders gesien nie, maar in die gehoorsaamheid van ’n Abraham wat sy seun Isak gaan offer, omdat God só gesê het.
 • Dit word gesien in die vertroue van die drie vriende van Daniël wat vir die koning sê, ons God sal ons red uit die oond, maar selfs as Hy dit nie doen nie, sal ons nie voor jou beeld buig nie.
 • Ons sien dit in Ester se vaste besluit om eerder die gevaar van die dood op die lyf te loop,  terwyl sy alles in haar vermoë doen om haar volk te red, as om net aan haarself te dink en te wag tot die koning haar roep.

Dít is hoe God se teenwoordigheid in dié wêreld gesien en ervaar word.  In hoe mense optree en lewe.

God se verhaal in die NT

Dit is nie anders in die NT nie.  Hier in Matteus sien ons ’n belangrike toneel van God se verhaal met die mens ontvou.  Dit is ’n deel van die verhaal wat ’n belangrike rol gaan speel in die uitkoms van God se verhaal van die herskepping van alles.

Aan die eenkant is dit duidelik in die NT dat God ’n plan vir die geboorte van sy Seun het.  Die verwagting het oor 400 jaar toegeneem vir ’n Verlosser.  Die tyd het ryp geword.  Johannes die Doper is al as wegbereider vir Jesus op pad.  Maria, Jesus se ma is al ingetrek in die plan wat God met die wêreld het.  Die engele staan gereed om hulle rol verder op verskillende maniere te speel.  Die skaapwagters wag al by die skape en die sterrekenners is al op reis.

Maar aan die ander kant is daar ’n probleem.  Josef is nie ingelig nie.  Hy sien God se teenwoordigheid nie raak nie.  Omdat hy kyk vanuit sy eie begrip van sy situasie, loop hy gevaar om God se plan doodgewoon mis te loop.

In die middel van God se storie

Josef se krisis is dat hy iewers in die middel van die groot verhaal van God ingesleep word om ’n rol te speel.  Hy bevind homself eensklaps, figuurlik gesproke, midde in die verhaal, sonder dat hy die verhaal verstaan.

Só vreemd is die omstandighede van die verhaal waarby hy betrek word, dat Josef God glad nie raaksien nie.  Al wat Josef aanvanklik sien, is dat sy vrou swanger is.  En dít kan hy nie verstaan nie.

Volgens Joodse gebruike was ’n verlowing net so bindend soos ’n huwelik.  Daarom word Josef as “haar man” en Maria as “sy vrou” aangedui.

Owerspel deur ’n verloofde vrou was gevolglik as egbreuk beskou.  Dit kon volgens Deuteronomium 22:23-24 selfs met die dood gestraf word.  Josef sou sonder enige probleem van haar in die openbaar voor ‘n regter kon skei en sy afgryse daarmee vir almal kon te kenne gee.  Hy kies egter om haar (en waarskynlik homself) die skande en bespotting te spaar.  Hy besluit om die verlowing stilweg te verbreek deur slegs voor twee getuies ’n skeibrief aan haar te gee.

Dit is egter dan, in hierdie oorweging in die stilte by homself, dat God Homself aan Josef openbaar.  ’n Engel van die Here is die boodskapper wat God se openbaring in ’n droom aan Josef kom gee.

Josef ontdek sy rol in God se verhaal

Josef ontdek, soos ons in Matteus lees:

 • God is die skrywer van die groot verhaal van die lewe.  Hy is die groot Teenwoordige.  Josef se oë gaan oop vir wat God besig is om in die hede te doen.  Hy sien skielik alles in die lig van God se teenwoordigheid en betrokkenheid by alles wat gebeur.
 • Dit is God wat deur die Heilige Gees die nuwe lewe in Maria verwek het.  Hy tree op in alles wat rondom ons gebeur.  Hy is besig om sy planne uit te werk en dié planne het ’n goddelike oorsprong.
 • Die Seun wat gebore sal word, se Naam moet Jesus (Verlosser) wees, want Jesus se lewensdoel is om verlossing van sonde te bring. En Josef kom agter dat hy die voorreg sal hê om Jesus sy Naam te gee.  Josef se rol is om Jesus aan te neem en te erken en ’n plek gee om te behoort in ’n gewone aardse familie.  Josef het dus ’n rol om te vervul.  Sonder Josef kan die verhaal nie vorder nie.
 • Op die koop toe, aangesien die swangerskap van God af kom, sal die Seun ook Immanuel genoem word, God by ons – waardeur Josef en ook ons in God se wêreld ingetrek word.  En Josef sou nooit weer hierna kon twyfel dat God bestaan en teenwoordig is in alles rondom hom.

God help Josef dus om die goddelike verhaal te verstaan en sy plek daarin te vind.

Want dít is hoe God werk.  Hy lig ons in oor waar ons in Sy storie inpas – en dan verander alles.  God werk nie sonder mense nie.  Hy is nie net lief vir mense nie.  Hy kan en wil nie sonder mense lewe nie.  Daarom laat Hy ons nie in die duister nie en trek ons in sy verhaal in.

Waar Josef vroeër uit die verhaal wou klim, en van Maria wou skei, verstaan hy nou wat aan die gebeur is.  God nooi hom letterlik in die verhaal in.  Daarom besluit Josef om in die verhaal te bly.  Hy word ’n gewillige medewerker in die uitspeel van God se geskiedenis.

Dit het ’n groot impak nie net op Josef nie, maar ook op die plan wat God besig is om uit te voer:

 • So word die Seun van God, wat as ’n brose baba in ’n harde wêreld gebore word, verwelkom in die versorgende ruimte van ’n hegte huweliksverhouding.  Die Seun het ’n pa en ’n ma, ’n Naam omdat Hy ’n naamgewer (pa) het, ’n plek, ’n tuiste.  God het ons nodig – nie wesenlik as God nie – maar wel na sy menslike kant.  Hy het ma’s en pa’s en broers en susters en ooms en tannies en nefies en niggies en ouer mense in die geloofsgemeenskap nodig omdat Hy sonder ons alleen en geïsoleerd op aarde sou wees.
 • Daarmee is die dreigende gevaar dat Jesus as ’n buite-egtelike kind gereken sou word, afgeweer.  Josef aanvaar Jesus as sy eie seun toe God hom insig gee in die grootse betekenis van dié geboorte.
 • En Josef word Jesus se aardse beskermer teen die gekonkel van Herodes, want ons moet onthou, van die begin af word die teenstand teen Jesus gemonster, met Herodes wat in Jesus – selfs al is Hy nog ’n pap babatjie – ’n gedugte teenstander sien wat uitgewis moet word om die mag te kan behou.

Hierdie boodskap bring Jesus ook naby aan my.  Dit maak Hom Immanuel, God by my, maar nie net as God nie, as mens, as brose kleine kind in ’n krip:

 • een wat verwerp kon word – as Josef Hom nie geëien en erken het as sy eie nie;
 • een wat nooit sou bestaan het nie – as Maria Hom nie ontvang het van God in die mees intieme moontlike manier nie en ja gesê het vir Hom – ek wil jou hê;
 • een wat nooit sou behoort het nie – as daar nie ’n intieme familiekring was wat hulle arms vir Hom oopgemaak het nie.

Daarmee kan ek identifiseer en daardie beeld van Hom koester, my indink in Josef se verhaal – en Hom aanneem; my indink in Maria se verhaal – en vir Hom ja sê.

Kompeterende stories

Maar, God se verhaal is nie die enigste verhaal wat geskryf word nie.  Daar is baie verhale in die wêreld.  En hierdie ander verhale kompeteer vir ons aandag.  Ons sien dit ook in Matteus se verhaal van Jesus se geboorte.

 • ’n Mens sou na die verhaal kon kyk en sê, Maria het egbreuk gepleeg, en Josef behoort van haar te skei.  Dit is hoe Josef dit aanvanklik gesien het.  En niemand sou hom kon verkwalik daarvoor nie.
 • Die ander storie staan egter daarteenoor.  Maria is swanger deur die Heilige Gees en Josef kan deelneem aan God se plan om ’n Verlosser vir die wêreld te gee.  Josef kan nie onbetrokke bly nie.  Hy moet kies!

Alles hang af van watter verhaal Josef gaan glo – die menslike interpretasie van wat aangaan óf die goddelike interpretasie van wat hier werklik gebeur.

Dieselfde met ons.  Die wêreld is vol van kompeterende verhale.  Daar is bv. verhale wat sê:

 • Die belangrikste lewensdoel is om geluk en voorspoed na te jaag en daarmee basta.
 • Ander sê, die belangrikste lewensdoel is om mag na te streef en jou eie veiligheid te probeer waarborg.
 • Ander sê, daar is geen doel in die lewe nie.  Ons is bloot toevallig hier, die produk van eindelose toevallighede, en as ons sterf is ons net weer deel van die groot poel materie en energie waaruit ons omgewing bestaan.  So, geniet wat jy kan, maar moenie te hoog opgee oor die sin daarvan nie.
 • Nog ander sê, daar is niks absoluuts in die wêreld nie.  Jy kan maar glo wat jy wil.  Kies wat vir jou werk solank almal dan ook net kan kies wat vir hulle werk.

Dit is midde-in dié kompeterende verhale waarin ons ons pad moet vind.

Teenoor dié verhale sê die Bybel vir ons:

 • Die doel van die lewe is nie om geluk te vind nie, maar om God te vind.  Alles vind hulle bestemming in ’n verhouding met God.
 • Die doel van die lewe is nie om voorspoedig te wees in terme van besittings nie, maar in terme van jou begrip van en verhouding met God.  Dan beleef jy sin en betekenis.
 • Die doel van die lewe is nie om mag na te streef nie, maar jou oor te gee in die hande van die Almagtige, dié een wat alles begin het en alles tot ’n volmaakte einde sal meevoer.  Dan ervaar jy dat God jou insluit in Sy wêreld.
 • Die lewe is daarom nie doelloos nie; dit is nie lukraak nie; dit is nie ’n ewige siklus van lewe en dood nie; dit is ’n persoonlike reis saam met God wat alles met Homself volmaak en in Wie se teenwoordigheid die lewe volledig sin maak.
 • Daarom is die lewe nie relatief nie – ’n mens kan nie net glo wat jy wil nie – daar is diep waardes en waarhede wat God aan ons openbaar wat ’n verskil maak in hierdie wêreld.

Kies om jou rol in God se verhaal te speel

Jy is daarom in die middel van God se verhaal met die wêreld.  Gelukkig weet jy baie meer van die verhaallyn as wat Josef begryp het.  Maar jy het steeds nodig om jou plek te vind – ’n mens kan dit só maklik mis.

Josef se verhaal wil jou aanmoedig en oorreed om jou rol in God se verhaal te ontdek, om in die verhaal in te klim, soos Josef, en uit te vind hoe God dié verhaal verder met jou lewe gaan skryf.

Wat jy prakties nodig het, is net die volgende – en dit geld ons almal, want ons is almal altyd weer op pad na die bestemming wat God vir ons het, al loop ons ook hoe lank al ’n pad met die Here:

 • Begin om ’n joernaal te hou van wat met jou gebeur – gebeurtenisse, indrukke, insigte.  Die daily examen help verskriklik baie daarmee.
 • Skryf jou gebede neer – dít is wanneer jy bid dat jou lewe begin fokus op wat op God se hart is.  Skryf ook jou drome neer.  Dit kan soms verrassende helderheid bring.
 • Lees die Bybel altyd, elke dag, sonder ophou.  Psalm 1 sê nie sonder rede dat iemand wat God se Woord ter harte neem, soos ‘n boom is wat by watervore geplant is.  Die lees van die Woord, die vreugde wat jy in die lees en oordink daarvan vind, grawe watervore van lewe na jou toe, “channels of water” soos die Hebreeus vertaal kan word, sodat jy voorspoedig kan raak in alles wat die Here op jou hart lê.
 • Begin doodgewoon om iets te doen vir ander – soos jou hart en jou lewe voor die Here jou lei.  Dit is terwyl ons besig is om ’n verskil te maak in die lewe, dat die roeping van die Here opdaag.

Soos Paulus, wil ek sê, dit is nie vir my sleg om dieselfde goed oor en oor te sê nie.  Want dit onderstreep weer die waarheid aan elkeen van ons en dit bemoedig jou op die pad wat God met jou wil loop.

Wat ek egter wel vandag wil beklemtoon is die volgende.

 • Josef kon nee gesê het vir Maria en Jesus.  Hy was binne sy reg.  Almal sou dit verstaan het.
 • Maar hy sou die avontuur van sy lewe gemis het.  Hy sou die teenwoordigheid van die Here gemis het.  Hy sou die Verlosser van die wêreld gemis het.
 • En só sou ons dit ook kon mis.

Vandag is die dag dat jy ’n keuse moet maak.  Doen dit nou.

Gebed

LEEF

Dankoffer

Slotlied

Liedboek 367 – Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste! – staan

Seën

Liedboek 312 – Amen

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment