Skip to main content

Moenie die Heilige Gees bedroef nie – Jesaja 63:7-64:10 en Markus 1:9-11

As ons terugkyk

Download English translation: Do not grieve the Holy Spirit.

Ek onthou ‘n keer toe ons gesin op pad Kaap toe was. Met een van my Jettas. Wat ‘n lekker motor vir sy tyd. Dié dag was daar egter fout. Die enjin wou nie lekker krag lewer nie. As jy gewone spoed probeer ry, dan lewer die enjin al hoe minder krag. Die enigste manier was om voet in die hoek te ry. Want dan was daar krag. Die oomblik as ek normaal probeer ry het, dan wou-wou die enjin net vrek.

Maar, dit kon tog nou nie só aangaan nie. Ek draai toe in by Humansdorp na die Volkswagen garage. Die fout was toe al die tyd ‘n filter. ‘n Petrolfilter. Nogal ‘n diens gehad net voor die rit. Die petrolfilter was egter ‘n prul. Nuwe woord wat ek geleer het. Dit is wat in Engels ‘n “dud” genoem word. ‘n Prul. ‘n Pure Petrolfilter Prul.

‘n Paar rand later en ons kon normaal ry, tot verligting van my gesin …

Ek wonder as jy terugkyk na hierdie jaar of daar nie ook sulke momente was vir jou nie. Jou lewe verloop so normaal soos altyd. Dan skielik is daar ‘n haakplek.

Jy kry ‘n pyn wat soos sooibrand voel, en ‘n week later lê jy in die hospitaal met ‘n angiogram. Gelukkig is die stente van ‘n bietjie meer gehalte as die pure prul van ‘n petrolfilter wat ek eenkeer gekry het.

Of jy word gekonfronteer met die dood van ‘n geliefde. En maak nie saak of dit nou lank verwag was of aardskuddend skielik, dit is altyd ontwrigtend. Jy kan nie voortgaan asof alles normaal is nie.

Ons as gemeente het ook beleef dat ons tot stilstand geruk is met ons begroting wat net nie meer wou uitwerk nie. Ons het vir jare probeer byhou, voet in die hoek, maar die kummulatiewe effek van ‘n stagnerende inkomste en die stygende kostes het ons by baie moeilike keuses gebring.

Die effek daarvan sal ook nog lank by ons bly al het ons gemeente darem goed op opgelig hier aan die einde met ons Tiendemaand dankofferfees, en die Kersfees-kermis. Ons gebede sal egter bly vir almal wat deur die ontwrigting geraak is.

Ons as kerk het ook beleef dat die besluite van die Algemene Sinode van 2019 ‘n wye rimpeleffek gehad het op sinodes en gemeentes. Talle sinodes, ringe en gemeentes het reeds gesprekke gehad. Talle doleer. Presies wat die gevolge daarvan sal wees, sal eers mettertyd regtig sigbaar word.

Continue reading

Lewe heilig in alles – Jesaja 52:7-12 en 2 Korintiërs 6:14-7:1

Die lied Stille Nacht is seker die gewildste Kersfeeslied. Miskien selfs die gewildste lied. Punt. Die lied is in meer as 300 tale verwerk.

‘n Jong priester, Joseph Mohr, moes ‘n plan maak vir die diens die Oukersaand 1818 in die dorpie Oberndorf in Oostenryk. Die Salzach rivier het sy walle oorstroom en die orrel in die St Nicholas kerk beskadig. Hy het musiek nodig gehad. Die orrel sou nie werk nie.

Joseph het twee jaar tevore die woorde van die gedig Stille Nag geskryf. Hy besluit toe die gedig na Franz Xaver Gruber die skoolmeester en orrelis van die nabygeleë dorp Arnsdorf te neem. Hy het gevra dat Franz ‘n melodie en ghitaarbegeleiding skryf vir die gedig vir Oukersaand.

Só is die lied wat ons so goed ken gebore. Karl Mauracher, die orrelbouer wat die orrel in die Obendorf kerk versorg het, was só bly oor die lied dat hy die komposisie vir ‘n paar reisende volksangers gegee het, die Strassers en die Rainers. Só het die lied versprei na bykans elke deel van hierdie wêreld.

Die eerste vers lui só in Duits:

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Heilige Nacht

Wat ek wil hê dat julle moet oplet in die lied, is die twee keer wat daar van heiligheid gepraat word. Die nag van Jesus se geboorte word nie net beskryf as ‘n afwagtende stilte nie. Ook as ‘n “heilige” nag. Josef en Maria word beskryf as “hoogheilig”, amper onaantasbaar heilig in hulle verwagtende vertroue.

Jesus se geboorte was immers ‘n heilige oomblik, ‘n moment waarop hemel en aarde stil gaan staan het in eerbied vir die Heilige Jesus wat gebore is.

Heiligabend

Heiligheid is ook ‘n tema wat ‘n belangrike rol speel in die gebruik van ‘n Adventskrans. U ken dit goed, die sirkelvormige krans van immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Die vier kerse wat opeenvolgend elke Sondag aangesteek word tot vandag op Kersdag. Dit beeld die betekenis van ons verwagting op Jesus uit: hoop, geloof (liefde), vreugde en vrede.

En dan steek ons die middelste kers aan op Kersfees, die “Christus Kers”. Dit verteenwoordig die lig wat die geboorte van Jesus vir ons gebring het. Die kleur is wit. Hoekom? Want dit beeld Jesus se sondeloosheid en heiligheid uit. Dat Hy ons witter as sneeu was soos wat Jesaja voorspel het (Jes 1:18).

In Duitsland word hierdie kers eintlik op Oukersaand aangesteek. Oukersaand word daarom ook “Heiligabend” genoem wat hierdie tema van heiligheid onderstreep.

Wanneer Jesaja die geboorte van Jesus voorspel, is dit ‘n aspek wat hy talle kere onderstreep.

Download the English translation: Living holy in everything

Continue reading

Maak reguit paaie vir jou voete – Jesaja 35:1-10 en Hebreërs 12:12-13

Ek onthou die opwinding van ‘n wandelpad. Die voorbereiding. Die beplanning van die roete. Die bymekaar maak van mense saam met wie jy gemaklik voel om te stap. Die skoene. Die rugsak. Die toerusting. Die proviand.

‘n Bietjie anders as in diensplig. Daar was dit vasbyt. Aftjop. Baie lank stap. Geen hutte. Reën. Koud. Warm. Stof. Blase op die voete. Veral die “hel” sal my bybly. Gamkaskloof. Met ‘n gebreekte toon daardeur.

Wat ‘n vreugde om daarna die Hottentots-Holland berge te betree. 12 km ipv 50.  Baie water. Uitstekende hutte. Die pragtige Outenikwa en die boomryke Tsitsikamma. Die korter roete van Harkerville en die effens moeiliker roete in die Drakensberg. Met die leer op na Mont-Aix-Sources. Die pragtige uitsig van bo die Tugela waterval af oor die amfiteater.

Talle lesse geleer. Lewenswysheid. Ek onthou een stapmaat wat ‘n bietjie gesukkel het. Die aande in die hutte het sy eenvoudig gaan sit en kon nie weer opstaan nie. En dan die versoeke aan haar man: “JP, as jy my baie lief het …” Dan is dit vir water. Dan vir iets anders. En JP was ewe gedwee lief vir haar.

Jy sal jou eie ervarings hê van wandelpaaie. Sommige herinneringe sal goed wees. Ander minder goed. Maar, onaangeraak is ‘n mens nie op só ‘n wandelpad nie.

Jesaja praat in hoofstuk 34-35 oor twee wandelpaaie. Die een goed. Die ander skrikwekkend sleg.

Download the English translation: Make straight paths for your feet

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue reading

Wees bly dat die Gees op jou rus – Jesaja 11:1-10 en 1 Pet 4:12-19

Mosaïek is ‘n kunsvorm wat minstens 4000 jaar oud is. Dit het sy oorsprong in Mesopotamië, die bakermat van die Bybelse beskawing. Hulle het stukkies gekleurde klippe, glas en ander materiale gebruik. Die Grieke en Romeine het die kunsvorm uitgebrei met ingewikkelde geometriese vorme en verskillende materiale.

Die kunsvorm is ook in kerke nagevolg. Pragtige mosaïek mure is deur die eeue geskep met nuwe soort teëls van glas gemaak. Dit is “smalti” genoem. Lugborrels is toegelaat om in die glasteëls te vorm sodat die teëls diepte en skoonheid aan die kunswerk kon verleen. Baie van hierdie werke gloei soos dit die lig reflekteer wat daarop skyn. En omdat hulle meesal nie pleisterkalk of bry (grout) gebruik het nie, is van die werke asemrowend mooi (Artisticportland).

Elke stukkie is belangrik om die geheel te kan sien

Maar nou, drie dinge van ‘n mosaïek:

  1. Elke stukkie van die mosaïek is belangrik. Elke stukkie moet op sy besondere plek wees. Anders maak die volle prentjie nie sin nie. Dit neem baie beplanning en sorgvuldige plasing van elke stukkie op sy plek, sodat die geheel uiteindelik sin maak, en die eindproduk sy funksie kan vervul, om ons te betower met sy skoonheid.
  2. Maar, net so belangrik, jy kan nie die geheel sien as jy net na een stukkie kyk nie. Jy kan ook nie die geheel produk beoordeel as al die stukkies nog nie in plek is nie. Jy moet wag dat alles eers in plek is, voordat jy ‘n oordeel fel.
  3. Om die eindproduk regtig te waardeer, moet jy van naby kyk, en van ver, sodat jy waardering kan kry vir die rol wat elke stukkie daarin speel, en jy uiteindelik die volle prentjie kan sien wat uit die voltooide mosaïek na vore kom in die geheelbeeld.

Download the English translation: Rejoice that the Spirit rests on you

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue reading

Moenie bang wees vir gehoorsaamheid nie – Jesaja 7:10-16 en Matteus 1:18-25

“Watchful eyes”

Die berugte ateïs Richard Dawkins het onlangs erken dat ‘n wêreld sonder godsdiens en God tot morele agteruitgang sou lei. Dawkins het drie weke terug op 8 November aan The Times in Brittanje gesê hy vrees dat die afskaffing van godsdiens sleg sou wees vir die samelewing, omdat: “it would ‘give people a licence to do really bad things.’”

“People may feel free to do bad things because they feel God is no longer watching them,” het hy in ‘n onderhoud met Giles Whittell by The Times en The Sunday Times Cheltenham Literature Festival gesê.

Dawkins het op sy nuwe standpunt uitgebrei en ‘n eksperiment deur een van sy voormalige leerlinge, Melissa Bateson aan die Universiteit van Newcastle, in herinnering geroep. Sy het ‘n koffiestasie vir die studente beskikbaar gestel met ‘n “honesty box”, ‘n eerlikheidskas, waar die studente vir die koffie kon betaal.

“They help themselves to coffee and they are supposed to put money in the box … and each week the honesty box takes in less than the amount of coffee taken,” het hy gesê.

Dawkins het egter gesê, toe ‘n paar “watchful eyes” op die pryslys geteken is, was die inkomste aansienlik hoër.

Dit is ‘n radikale verandering van standpunt. Net vier jaar terug het Dawkins nog gesê dat kinders beskerm moet word van die godsdiens van hulle ouers. Maar nou, slegs ‘n paar jaar later, dink Dawkins en ander ateïste anders. En die feit dat dit ateïste is wat die wekroep laat hoor, moet ‘n waarskuwing vir ons as Christene wees oor die gevolge van ons voortgesette sekularisasie.

Soos John Watts in sy kommentaar op Jesaja dit stel:

“All society is held together by invisible bonds—common concerns that have a moral base. When these disappear, the body politic disintegrates.”

Dit is waaroor Jesaja skryf in hoofstuk 3-5. Maar, Jesaja wyt die disintegrasie van die samelewing nie aan die afwesigheid van godsdiens per se nie. Dit gaan nie daaroor of daar ‘n “alsiende oog” by die eerlikheidskas is of nie. Nee, Jesaja sê die disintegrasie van die samelewing is God se oordeel.

Download the English translation: Do not be afraid of obedience

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue reading

Wandel in die lig van die Here – Jesaja 2:1-5 en Lukas 24:13-36

Ons oë is baie belangrik. Dit is een van die kosbaarste gawes wat ons het. Watter vreugde is dit nie om ‘n sonsondergang te kan waarneem nie. Watter voorreg is dit nie om in die oë van ‘n geliefde te kyk en die aanvaarding en vertroue daarin te kan raaksien nie.

Om te kan sien, is wonderlik. Wanneer ons dus probleme met ons oë ervaar, is dit daarom ‘n groot uitdaging, ‘n groot verlies. En ek praat nie eers van totale blindheid nie. Ek praat net van een of ander gebrek. Dit kan baie inhiberend wees.

Die probleme met ons fisiese oë is egter kleingeld in vergelyking met die probleme met ons geestelike oë. Soos Helen Keller een keer gesê het – en onthou sy was nie net blind nie, ook heeltemal doof – “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.”

Dit was die probleem met Israel in die tyd van Jesaja. Hulle het oë gehad, maar hulle kon niks sien nie. Hulle was siende blind. Hulle het oë gehad, maar hulle kon nie vir God en sy wil vir die lewe raaksien nie.

Daarom roep Jesaja vir Israel tot bekering. Maar, weet ons, tevergeefs. Uiteindelik ná twee eeue van waarskuwings het die Here hulle in ballingskap weg laat voer. Duisternis het oorgeneem.

Tog is dit nie al wat Jesaja vir die volk gesê het nie. Ten spyte van hulle blindheid praat Jesaja in hoofstuk 2 van ‘n nuwe toekoms wat gaan aanbreek. Van ‘n tyd waarin die volk van God sal wandel in die lig van die Here.

Van ‘n “advent” wat God bepaal – die Latynse woord vir “koms” – ‘n parousia – die Griekse vertaling daarvan – wat in die NT ook met Jesus se wederkoms verbind word.

Download English translation: Walk in the light of the Lord.docx

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue reading