Ontdek jou gawes – derde kwartaal 2016

 

VoorbladGod het ons deel van ‘n gemeenskap van gelowiges gemaak.  Deur die gawes wat Hy vir elkeen van ons gee, vestig Hy sy koninkryk op aarde.  Deur die Ontdek jou gawes kursus sal jy nie net jou genadegawes ontdek nie, maar ook kan begin ontwikkel.  Dit gaan jou geestelike lewe meer doelgerig maak en jou in die proses ook verryk, soos talle van ons lidmate oor die jare van getuig.

Jy kan die volgende verwag van die kursus.  * Jy gaan besin oor wat die Bybel leer i.v.m. genadegawes.  * Jy gaan die gawes wat God deur sy Gees vir jou gegee het, identifiseer.  * Jy gaan ‘n nuwe waardering ontwikkel vir jou medegelowiges se gawes.  * Jy gaan jou gawes in ‘n nuwe lig sien en leer om dit te gebruik.

Die kursus word oor ses weke op Woensdagaande aangebied.  Almal is welkom.  Ons begin die 17de Augustus om 18:00 in die konsistorie.  Elke sessie duur ‘n uur en ‘n half.  Ons sluit af die 21ste September.

Skryf in by die kerkkantoor.  Die sluitingsdatum is 14 Augustus.  Die koste is R100.  Dit sluit die kursusboek in.

Chris van Wyk

Ontdek jou gawes

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.