Die Koninkryk is vir onbelangrikes

Skriflesing Matt 18:1-9

INLEIDING

Daniël Webster het gesê: Dit wat jy op marmer graveer sal vergaan, op koper, dit sal verweer. Tempels sal tot stof verander, maar die beginsel – liefde vir God en jou medemens – wat jy op die onuitwisbare geheue van ‘n kind graveer, sal soos ‘n lig skyn tot in ewigheid.

Die doop is die sigbare teken wat simboliseer dat God sy liefde op Lisa [die kind wat gedoop word] se hart graveer.  Julle as doopouers en ons as gemeente moet vir Lisa leer hoe leef mense op wie se harte God sy liefde kom graveer het.  Ons moet die stof van die letters afvee en ‘n voorbeeld wees van hoe gedoopte mense leef.

Gedoopte mense beantwoord God se liefde met liefde vir Hom en vir ons naaste.  Lisa se ouers en ons as gemeente het ook graveer-werk om te doen op Lisa se hart, aangesien sy nie vanoggend bewus is van God se beloftes aan haar nie.

Die vraag is hoe beantwoord ons God se liefde?  As die dissipels Jesus hierdie vraag vra, sê Hy die Koninkryk is vir onbelangrike mense, want ons beantwoord nie God se liefde met ‘n posisie van belangrikheid nie.

Dan leer Jesus ons die volgende vier dinge:

VERANDER[v3]

In die oorspronklike teks beteken dit om terug te bring.  Aan die dissipels sê Jesus hulle moet verander van hulle opinie om ‘n posisie te verwerf voor God.  Hulle moet soos kinders word en net wees .  In Jeremia 31:18 vra Efraim ook “bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer, want U is die Here, my God”

Judas het spyt gekry dat hy Jesus verraai het en die 30 silwermuntstukke terug gebring na die priesterhoofde [Matt 27:3].

God het Homself van Israel afgewend [Hand 7:42].  God het verander teen die volk toe hulle die goue kalf gemaak het.

Jesus sê dus vir die dissipels hulle moet verander en soos ‘n kind, ‘n onbelangrike word as hulle in die Koninkryk wil kom.

JOUSELF GERING AG [V4]

Dit beteken letterlik om af te daal na ‘n laer rang.  Dit is ook wat Jesus die Farisiërs leer in Matt 23:11-12.  Die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien.  Wie hoogmoedig is, sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word.

Jesus het homself verneder en die gestalte van ‘n slaaf aangeneem [Fil 2:7,8].

ONTVANG KINDERS [V5]

Om iemand op te neem as jou familie.  Deur dit te doen, neem jy vir God op in jou lewe.  Jy moet jouself aanpas by God se tandaarde en nie verwag God moet Hom by jou standaarde aanpas nie.

BEHOU KINDERS [v6]

Moenie mense afvallig maak nie [Grieks = skandalizo]. Moenie veroorsaak dat iemand ophou glo nie.

Moenie wantroue skep by ander mense nie.

Moenie valse voorbeelde stel nie.

Moenie mense opstandig maak teen God nie [Efes 6:1-4].

TOEPASSING

Doopouers en elkeen wat glo, moet bereid wees om hierdie riglyne van Jesus te volg.  Dit maak die pad van die geloof soveel makliker.  Die grootste uitdaging is dat dit soveel anders is as ons menslike natuur, wat dink ons moet alles deur prestasie verwerf.

SLOT

Wat graveer ons op ander mense se lewens?

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.