God is BARMHARTIG: 27 Sept – 3 Okt

OMGEE-GESPREKKE

Gesels met mekaar oor iemand wat dié week vir jou omgegee het.  Hoe het dit gevoel?  Wat het dit vir jou beteken?

BYBELLEES

Terwyl iemand Psalm 112 voorlees, fokus op watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom.  Neem twee minute stilte om daaroor na te dink na die voorlesing.

Ons ontvang God se Woord deur na mekaar te luister.  Deel met ons watter insig jou tref, watter belofte jou inspireer, watter opdrag jou motiveer.

GESEËN OM TE SEËN

“Barmhartigheid is ’n lewe van diens, ʼn lewe van omgee, ʼn lewe waarin ander mense se belange vir jou net so swaar weeg soos jou eie, ʼn lewe waarin jy jou hulpbronne, tyd, invloed en vaardighede gebruik om vir ander te sorg, of dit nou is om hulle te beskerm, te versorg, te koester of vir hulle regte op te kom.”  Bespreek.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Omgee vra van ons om oë en ’n hart vir ons naaste te hê, en dan hande en voete aan ons gevoel van barmhartigheid en omgee te gee: “Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?” (1 Joh. 3:17).

Hier is ’n paar voorstelle om jou gedagtes te prikkel om die geloofsgewoonte dié week te beoefen:

  • Dink aan mense wat in nood is, soos weduwees, weeskinders of minderbevoorregtes. Dink biddend vir wie jy iets prakties kan doen deur jou invloed te gebruik of deur ’n uitstappie te reël, met inkopies te help of regshulp of maatskaplike hulp te verleen.
  • Vra vir iemand: “Wat kan ek vandag vir jou doen?” Dit kan iemand in jou familie of in jou vriende- of werkkring wees. Dit kan iets klein of groot wees. Dit kan iets moeilik of maklik wees.
  • Kies een van die sendelinge vir wie ons as gemeente ondersteun. Vra vir hulle wat jy vir hulle kan doen. Miskien het hulle kruideniersware nodig wat jy vir hulle kan stuur. Dalk kan jy hulle help met hulle banksake of ander administratiewe take vir hulle doen. Oorweeg ‘n geloofsoffer om hulle te ondersteun.
  • Maak ’n ekstra bord kos en bêre dit in jou vrieskas (of hier by die kerk) vir iemand wat dit dalk kan nodig kry. As jy die bord kos met iemand deel, maak ook kontak en gesels met die persoon om iets van die liefde van die Here oor te dra.
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment