Huisgodsdiens 2 Samuel 1

2 Samuel 1

Huisgeloof week van 22 tot 28 Junie

OMGEE-GESPREKKE

Gesels oor treur en rou. Ouers kan kinders help om te verstaan wat dit is deur te gesels oor iets wat die kinders onlangs hartseer gemaak het. Ouers kan ook self vertel van ’n verlies waaroor hulle gerou het.

BYBEL LEES

Lees 2 Samuel 1:17-27

• Herinner mekaar eers aan die agtergrond van die gedeelte. Kyk by die kleingroepmateriaal om jul geheue te verfris.
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Dawid en Jonatan was baie goeie vriende. Gesels met mekaar oor vriendskap. Wie is julle vriende? Wat maak van iemand ’n goeie vriend?
• Julle kan ook gesels oor die sterk gevoelens wat ’n mens beleef wanneer jy hartseer is. Ons mag maar hartseer wees – kyk hoe hartseer was Koning Dawid. Wat kan ’n mens doen wanneer jy hartseer is? (Bv. Dawid wat stories vertel oor die mense oor wie hy hartseer is – herinneringe deel.)

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Ken julle iemand wat hartseer is? Gaan maak ’n draai by daardie persoon en luister na hulle.

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Dawid, huisgeloof, Huisgodsdiens, Jonatan, Samuel

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.