Handelinge 4:32-37 – Om in te gee vir (om)gee

11 April 2021

Somerstrand familiediens

(Ligkids kwartaalafsluiting)

Teks: Handelinge 4:32-37 ( ook op Leesrooster: Psalm 133; 1 Johannes 1:1-2:2; Johannes 20:19-31) Tema: Om in te gee vir (om)gee

1.Verwelkoming & afkondigings (Chris)

-ons hou vandag Ligkids afsluiting

-verjaarsdae:

Ernst Kotze

Mari Krugel

Hennie Lategan

Petro Serfontein

Baie geluk ook aan elkeen wat in die week wat voorlê verjaar!

2.Votum & seëngroet (van hier en verder: Thania)

Verlede naweek was dit Paasnaweek – die hoogtepunt van Lydenstyd. Wat het ons gevier?/ Waaraan het ons weer gedink en waarvoor het ons vir God dankie gesê? Jesus se kruisdood EN dat Hy ook opgestaan het uit die dood. So het Hy die duiwel, die sonde en die dood vir altyd oorwin! Dit is vir ons ‘n bewys van hoe baie God vir ons omgee en van Sy vrygewigheid:

Johannes 3:16: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

1 Johannes 3:16: Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê (gegee).

Romeine 5:5b: God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

Omdat dit is Wie Hy is en a.g.v. wat ons reeds van Hom ontvang het, gee God die Vader, Jesus die Seun en Heilige Gees ook vandag vir ons genade en vrede. Amen.

3.Lofprysing (twee liedere) (Staande)

4.Verootmoedigingslied voor die Skriflesing (vra om God se leiding / gebed) (Sittend)

5.Skriflesing

Onderlinge mededeelsaamheid

32Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. 33Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. 34Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring 35en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

36Josef ‘n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is – dit beteken iemand wat mense moed inpraat – 37het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. (1983-vertaling)

Christene Gee om vir Mekaar

32–33 Almal wat Christene geword het, was baie lief vir mekaar. As iemand kos of klere nodig gehad het, het hulle dit vir hom/haar gegee. Dit was vir hulle lekker om hulle goed met mekaar te deel. Jesus se vriende was ook niks bang om met ander oor Hom te praat nie. Hulle het vertel dat Jesus dood was, maar dat Hy weer lewendig geword het. God was baie goed vir al die Christene.

34–35 Almal het kos en klere gehad. Mense wat êrens ’n erf of ’n huis gehad het, het dit verkoop. Hulle het dan die geld gevat en vir Jesus se vriende gegee. Hulle het die geld gegee vir elkeen wat dit nodig gehad het.

36–37 Een van die Christene wat so vir ander gesorg het, se naam was Josef. Hy het ’n plot gehad, en dit toe verkoop. Ook hy het sy geld vir Jesus se vriende gaan gee. ’n Mens kan sommer sien waarom Josef se bynaam Barnabas was. Dit beteken mos iemand wat mense weer moed gee. (NT vir kinders)

6.Boodskap

Dalk kan jy onthou wat gebeur het as jy as kind met ‘n speelding gespeel het en ‘n ander kind wil ook met daardie speelding speel of dalk sien jy dit by jou eie kind/ers – dan sal hulle gewoonlik die woordtjie: “Myne!” gebruik en heel moontlik die speelding teen hulle vasdruk of probeer weghou van die ander kind. Om iets te beskerm wat hulle glo aan hulle behoort, wat hulle graag wil hê of wat hulle bloot nie wil hê iemand anders moet kry nie, blyk om ‘n instinktiewe reaksie te wees. Niemand het hulle dit geleer nie. Hulle moet inteendeel geleer word om te deel of iets vir iemand anders te gee. So kom dit voor of ons as mense van nature selfgesentreerd/selfsugtig is. As kinders van die Here, sal ons dit toeskryf aan ons sondige natuur.

Hierdie gedrag strek tot in volwassenheid, al word dit meer subtiel as toe ons kinders was, is mense nie sommer mededeelsaam of vrygewig nie. Kyk maar net hoe sommige reageer as iemand voor jou in die verkeer indruk – jy is kwaad want dit was my plek of my beurt. Armoede en ongelykheid – een van die faktore wat daartoe bydra is ongetwyfeld omdat mense vir hulself ‘n oorvloed geld, besittings en magsposisies toeëien ten koste van ander.

Op ‘n ligter noot was dit duidelik aan die begin van Lockdown 2020, toe sommige mense so baie toiletpapier gekoop het dat daar nie oor was vir ander nie en as jy in sekere winkels ingestap het was die rakke leeg omdat mense nie gedink het aan ander wat ook dalk hierdie produk sou nodig hê nie. Toe die inenting beskikbaargestel word, het ons gesien hoe sekere lande en individue dit wegraap voordat ander wat dit veel meer nodig het dit kon kry. Die klem op individualisme en die verbruikerskultuur wat op selfvervulling fokus, moedig dit ook aan dat mense eerder iets vir hulself hou, dinge bymekaarmaak en so van ander weerhou/wegneem.

God gee egter keer op keer in Sy Woord die opdrag:

Deut.15:8 – Wees vrygewig.

Deut.15:11 – Daar sal altyd armes in jou land wees en daarom beveel ek jou om vrygewig te wees met jou medemens wat in nood en arm is.

1Tim.6:18 Wees ryk in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.

Hebr.13:16 Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want DIT is die offers wat vir God aanneemlik is.

God wil dat vrygewigheid en mededeelsaamheid ‘n eienskap van ons Sy kinders sal wees, eerder as dat ons bekend is vir ons selfsugtige natuur. Van ‘n man en vrou van God word daar onderskeidelik in Ps.37:26 & Spr.31:20 gesê –

Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente.

Sy het ‘n oop hand vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges.

In Hand.4 sien ons hoe God se opdragte prakties uitgeleef word. Ons word voorgestel aan en geinspireer deur mense wat kontra hulle selfsugtige sondige natuur en die heersende kultuur opgetree en ‘n gemeenskap wat daarom radikaal anders gelyk het as waaraan ons (heel moontlik al) gewoond geraak het.

-Daar het niemand het dit wat hy gehad het vir homself gehou nie – die mense het alles met mekaar gedeel (v.32).

-Daar het niemand gebrek gely nie (v.34), maar daar is gesorg dat elkeen volgens hulle behoeftes gehad het wat hulle nodig het (v.35).

Wanneer ons iets vir iemand gee of gevra word om iets te deel, dan wil ons die meeste van die tyd graag iets terugkry of in ruil hê. Daar moet goeie rede wees om dit te doen! Wat het hierdie mense motiveer / wat was die rede om soos hulle het vir mekaar om te gee, om mededeelsaam en vrygewig te wees? Ons vind hier meer as genoeg rede en aansporing om God se opdrag na te kom en dit as geloofsgewoonte in te oefen om in te gee vir (om)gee!

1)Hulle gee omdat hulle glo in God se vrygewigheid.

Eerstens, word God se vrygewigheid beklemtoon deurdat Hy vir Jesus gestuur het en Jesus wat Sy lewe gegee het om ons van sonde te verlos en die dood te oorwin. Petrus en Johannes is pas uit die tronk vrygelaat, maar hulle is gevange geneem omdat hulle verkondig het dat Jesus uit die dood opgestaan het. En soos iemand wat aangesê word om iets nie te doen nie, maar dan presies dieselfde ding doen, sien ons dat hulle voortgaan om om daaroor te getuig (v.33). So herinner hulle aan God se vrygewigheid.

Ons het egter nie net twee persone se getuienis nie, maar die hele Bybel wat ons herinner hoe vrygewig God is:

-God het aan ons die lewe gegee

-die skepping waarin ons woon

-Hy voorsien in behoeftes (kos, klere, selfs ‘n offerlam vir Abraham en droeë grond)

-Hy reageer as mense roep en beantwoord gebede

-Hy gee die Heilige Gees

-Hy gee gawes

-in vers 33 lees ons dat Lukas (die skrywer van Handelinge) getuig dat hulle ook voortdurend God se genade (dat Hy vir hulle goeie dinge gegee het wat hulle nie verdien het nie) beleef het

Deur God se vrygewigheid leer Hy ons:

1)God se vrygewigheid is ‘n getuienis van Sy getroue voorsienigheid in mense se lewe en daarom kan ons met vrymoedigheid gee wanneer die Here dit ons op die hart druk. Want God sal in elke behoefte van ons ryklik voorsien – Fil.4:19.

2)om te gee onvoorwaardelik/sonder om iets terug te verwag. Ons kan onmoontlik vir God iets in ruil gee van dieselfde waarde as wat Hy vir ons gegee het.

3)Dit beteken natuurlik nie dat ek en jy nie hoef dankie te sê vir wat ons van God ontvang het nie. En dit is die tweede wat Hy ons in Sy vrygewigheid leer: Om te gee is ‘n reaksie van dankbaarheid teenoor God. Dit bring ons by ‘n tweede rede waarom die mense so gemotiveerd was om mededeelsaam en vrygewig te wees.

2)Hulle het gegee asof hulle wat hulle gee vir die Here gee.

Ons lees dat die mense wat hulle grond verkoop het die geld gebring het en dit voor die voete van die apostels neergesit het, met die verstaan dat die apostels Jesus verteenwoordig het en hulle het maar net die geld namens Hom bestuur/volgens Sy wil gebruik. Ons word dikwels ontmoedig om te deel of te gee, omdat mense dit wat ons gee misbruik of dit nie waardeer nie. God weet dit, ek is seker Hy is ook dikwels teleurgestel in hoe mense teenoor Sy vrygewigheid reageer… maar daarom sê Hy: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. (Kol 3:23-24) En in Matt.25:35-40 herinnerJesus dat wat ons aan vir ander doen, wanneer ons vrygewig is deur vreemdelinge te verwelkom, vir behoeftiges iets te gee om te eet en te drink, klere om aan te trek, huisvesting, wanneer ons hulle versorg en besoek…dan het ons dit ook aan Hom gedoen.

3)’n Verdere rede waarom die mense moontlik so gemotiveerd was om te gee, was omdat hulle van die oortuiging was dat God hulle aan/vir mekaar gegee het. Ons lees in vers 32 van die besonderse eenheid wat daar tussen die gelowiges was. Hierdie eenheid was nie iets wat van buite af op mense afgedruk is nie, maar dit was gewortel in ‘n eenheid van hart en siel. M.a.w. hulle het mekaar beskou as broers en susters in Jesus, omdat Jesus elkeen liefgehad het het hulle mekaar liefgehad en daarom het hulle ook na mekaar omgesien. Baie wat tot bekering gekom het, is hulle deur hulle eie familie verwerp en het die kerk hulle familie geword. God gee ons as gelowiges aan mekaar, verbind ons aan mekaar, om na mekaar om te sien. Wanneer ons mekaar as familie beskou dan sal ons met meer vrymoedigheid gee.

Wat kan ek gee/deel?

2.1)Geld / goeters (besittings)

As jy meer as genoeg van iets het om versorg te wees/ in jou gesin se behoeftes te voorsien, dan kan jy dit wat jy het mos vir die gee wat nie het nie.

2.2)Tyd en aandag

Dit het nie sommer net gebeur dat die mense met mekaar oor die weg gekom het nie, dit het tyd en aandag gegee.

2.3)Troos en hoop gee

-deur teenoor mekaar te getuig van Jesus

-deur mekaar te bemoedig

2.4)Talente / gawes

-hulle kon verskillende dinge goed doen: verkondig, land bewerk,bemoedig

-God het aan elkeen van julle ’n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. (1 PETRUS 4:10 NLV)

(Aktiwiteit om die boodskap vas te lê by die kinders)

Kom ons bid nou saam. Gebed.

7.Video word gewys: Ligkids Kwartaal 1

8.Ligkids span word vorentoe genooi (Almal hou maskers aan)

9.Kinders word vorentoe genooi om hulle geskenkies te kom kry en span deel sjokolades uit aan kinders. Kinders gaan sit dadelik wees. (Almal hou maskers aan)

10.Sing twee Ligkids liedjies saam met videos wat gemaak is

11.Uitsending

Mag jy ryk wees aan dankbaarheid, sodat jy God se vrygewigheid kan raaksien en waardeer wat jy het

Mag jy ryk wees aan empatie, sodat jy ander se behoeftes sal raaksien en bereid wees om hulle te help

Mag jy ryk wees aan gasvryheid, die bereidheid om na mense te luister, jou tyd en aandag aan hulle te skenk

Mag God julle in alles altyd ryk genoeg maak om by elke geleentheid vrygewig te kan wees, sodat Hy daarvoor gedank sal word.

-2 Kor.9:11

12.Amen lied

13.Koffie en kolwyntjies na die diens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.