Huisgeloof – 10-16 Mei

OMGEE-GESPREKKE

Vertel vir mekaar wat julle weet van die Heilige Gees.  Wie is die Heilige Gees?  Wat doen die Heilige Gees?

BYBEL LEES

Lees 1 Korintiërs 2:1-5 uit Die Nuwe Testament vir Kinders

1–2 Liewe kinders van die Here, onthou julle nog toe ek die eerste keer vir julle van Jesus kom vertel het? Ek het nie gemaak of ek vreeslik slim is nie. Ek het nie ’n klomp moeilike woorde gebruik nie. Julle het ook geen ander slim stories van my gehoor nie. Ek wou oor niks ander as oor Jesus praat nie. My preke was baie eenvoudig. Ek het julle net vertel dat Jesus vir julle sondes aan die kruis gesterf het. As julle vir Jesus lief is, sal God julle sy vriende maak.

3–4 Ek was baie keer baie bang wanneer ek gepreek het. Ek het geweet dat ek nie ’n belangrike mens is nie. Maar julle het geglo wat ek vir julle vertel het. Dit was nie omdat ek so mooi gepreek het nie. Dit was net die Gees van God wat julle gehelp het om te glo wat ek gepreek het.

5 Julle kan dus weet dat julle nie Christene geword het omdat ’n leraar mooi gepreek het nie. Dit was net God wat in julle gewerk het. Hy het julle gewys dat alles waar was wat ek vir julle vertel het.

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Vertel vir mekaar wat julle glo van Jesus.
  • Het jy geweet dat jy dit nie vanself glo nie? Jy glo dit omdat die Heilige Gees jou help om dit te glo!

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Volgende week is Pinkster!  Ons gaan gesels oor waarmee die Heilige Gees ons alles help.  Bid vir al die dominees wat Pinkster gaan preek, dat die Heilige Gees vir hulle sal help om die regte goed te preek.        Bid dat die Heilige Gees ook vir jou sal help om ’n gehoorsame kind van God te wees.

Woon Donderdagaand 18:30 saam die Hemelvaart biduur by.

GESEËN OM TE SEËN

Dink aan maatjies wat julle kan saam nooi Kinderpinkster toe en nooi hulle solank.

geloof, Heilige Gees, huisgeloof, Huisgodsdiens, pinkster

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.