Skip to main content

Miga 3:1-12 – die moed om onreg aan te spreek

Kleingroepmateriaal 13-19 April 2015 in voorbereiding vir die erediens 19 April

BegeesterdRUS

  1. Vertel mekaar ‘n kort verhaal van wat dit vir jou beteken het dat iemand jou tereggewys het oor iets wat jy verkeerd gedoen het.
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is: Wat anders eis die HERE van jou
as om net te doen wat reg is,
om troue liefde te bewys en om noulettend die pad saam met jou God te loop?” (Miga. 6:8 – voorgestelde BDV).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

  1. Miga is ‘n tydgenoot van Jona, Jesaja, Hosea en Amos in die 8ste eeu v.C. Sy boek is die sesde in die reeks van die Twaalf Kleiner Profete. Miga se eenvoudige diep boodskap is dat die Here van die volk die volgende vra: “om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om noulettend die pad saam met jou God te loop.” Omdat hulle dit egter nie doen nie, beplan die Here ‘n ramp teen die volk en hulle leiers, die ballingskap van 722 v.C., soos ons dit uit die geskiedenis weet.

In hoofstuk 3 gee Miga die redes vir God se optrede aan. Die ramp kom weens die leiers se gewelddadigheid, onreg en gierigheid. Dit maak van geregtigheid in die regspraak ‘n grap. En die volk volg hulle leiers hierin na. Dit is in dié situasie wat Miga geroep word om die volk te waarsku en hulle sondes bekend te maak.

  1. Lees Miga 3:1-12
  2. Wat tref jou in hierdie gedeelte?
  3. Ons dink baie keer aan die werk van die Gees in ons lewe uit die perspektief van die troos wat Hy bring asook die vrug wat Hy in ons lewe dra. Watter nuwe perspektief bring Miga se beskrywing van die werk van die Gees in vers 8 vir jou in jou denke oor die invloed van die Gees?

LEEF

  1. Watter dinge uit die nuusgebeure van die afgelope tyd tref julle tans wat handel oor gewelddadigheid, onreg en gierigheid? Deel met mekaar dié dinge wat julle ontstel – ook dié dinge wat ander mense (as ons) in ons land ontstel.
  2. Miga dink aan vervulling met die Gees as die krag om op te tree teen onreg. Daarvoor gee die Gees vir hom ‘n sin vir wat reg is, en die moed om te praat oor geweld, onreg en gierigheid. Wat vra die Here nou van julle in ons eie situasie – dink aan die dinge wat julle in punt 7 gedeel het?
  3. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.