Skip to main content

Stiltetyd aan die hand van die RCL tekste – eerste kwartaal 2017

In die eerste kwartaal 2017 gaan ons in die gemeente Somerstrand weer die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik aan die hand van hierdie hulpmiddel.  Laai Stiltetyd vir die eerste kwartaal 2017 hier af (pdf – 1.6 MB)

Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30.

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik.

BYBELSKOOL

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Eksodus by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 18 Januarie.  Skryf in by bybelskool.com om die daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die konsistorie vanaf 25 Januarie vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes.

PREEKTEKSTE

Die voorgestelde preektekste kom vier keer uit die OT profete: Jesaja en Miga, een keer uit die Psalms, vyf keer uit die evangelies van Matteus en Johannes, en vyf keer uit die briewe in die NT: 1 Korintiërs, 2 Petrus, en Kolossense.

 1. 1-8 Januarie 2017: Jesaja 42:1-9; Psalm 29; Handelinge 10:34-43; Matteus 3:13-17
 2. 9-15 Januarie 2017: Jesaja 49:1-7; Psalm 40:1-11; 1 Korintiërs 1:1-9; Johannes 1:29-42
 3. 16-22 Januarie 2017: Jesaja 9:1-4; Psalm 27:1, 4-9; 1 Korintiërs 1:10-18; Matteus 4:12-2
 4. 23-29 Januarie 2017: Miga 6:1-8; Psalm 15; 1 Korintiërs 1:18-31; Matteus 5:1-12
 5. 30 Januarie-5 Februarie 2017: 1 Korintiërs 2:1-12 (13-16); Jesaja 58:1-9a (9b-12); Psalm 112:1-9 (10); Matteus 5:13-20
 6. 6-12 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:1-9; Deuteronomium 30:15-20; Psalm 119:1-8; Matteus 5:21-37
 7. 13-19 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:10-11, 16-23; Levitikus 19:1-2, 9-18; Psalm 119:33-40; Matteus 5:38-48
 8. 20-26 Februarie 2017: 2 Petrus 1:16-21; Eksodus 24:12-18; Psalm 2; Matteus 17:1-9
 9. 27 Februarie-5 Maart 2017: Matteus 4:1-11; Genesis 2: 15-17, 3:1-7; Psalm 32; Romeine 5: 12-19
 10. 6-12 Maart 2017: Johannes 3:1-17; Genesis 12:1-4a; Psalm 121; Romeine 4:1-5, 13-17
 11. 13-19 Maart 2017: Johannes 4:5-42; Eksodus 17:1-7; Psalm 95; Romeine 5:1-11
 12. 20-26 Maart 2017: Johannes 9:1-41; 1 Samuel 16:1-13; Psalm 23; Efesiërs 5:8-14
 13. 27 Maart-2 April 2017: Johannes 11:1-45; Esegiël 37:1-14; Psalm 130; Romeine 8:6-11
 14. 3-9 April 2017: Psalm 31:9-16; Matteus 21:1-11; Jesaja 50: 4-9a; Filippense 2:5-11
 15. 10-16 April 2017: Kolossense 3:1-4; Handelinge 10:34-43; Psalm 118:1-2, 14-24; Johannes 20:1-18

Hoe om hierdie stiltetyd boek te gebruik

Laai Stiltetyd vir die eerste kwartaal 2017 hier af (pdf – 1.6 MB)

Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Een van die maniere wat gelowiges deur die eeue gebruik het om die Bybel só te lees, dat dit jou lewe beïnvloed, jou transformeer, is Lectio Divina, geestelike of goddelike lees.

Gebruik die volgende metode om hierdie tekste deur te werk:

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.