Skip to main content

Leefblad 21 tot 27 November 2016

leef-voorblad-kleinPERSOONLIKE LEEFBLAD

RUS

Ons vier volgende Sondag Koninkryksdag, die laaste dag van die kerkjaar.  Dit is ook ons Kerssangdiens.  Dink na oor die afgelope jaar en loof die Here vir die goeie wat jy ervaar het in sy teenwoordigheid as Koning.  Gee vir Hom dié dinge waarmee jy nog sukkel.

HOOR

Die Here Jesus se koningskap word van die begin af teengestaan.  Die Skrifgeleerdes het tevergeefs vir Herodes tot insig probeer bring met ‘n aanhaling uit Miga 5:1 dat die Christus se geboorte as koning gevier moet word (Matt. 2:5-6). Herodes het die Christus teengestaan en probeer uitwis.  Waarmee Herodes ‘n simbool raak van alle mense wat nie met vreugde op die Verlosser reageer nie.

Dink na oor die teenstand vandag teen die Koningskap van Christus in die lewe.  Waar sien jy dit raak?  Hoe raak dit jou?

Lees nou Matt. 24:36-44.

Jesus gebruik die verhaal van Noag om die onverwagsheid van die wederkoms te beklemtoon.  Alles het gelyk of dit normaal aangaan.  Daar is geëet, gedrink en getrou.  Tot op dié dag wat die sondvloed hulle almal weggesleur het.  Hoe sien jy dieselfde sorgeloosheid vandag ook raak?

Jesus sê dat sy wederkoms vir dié wat in ‘n verhouding met Hom was ‘n feestelike wedersiens sal wees.  Vir dié wat Hom geïgnoreer het, sal dit ‘n ontstellende verswelgende ervaring wees.  Hoe raak dit jou?

LEEF

Op watter maniere kan jy sorg dat jy gereed sal wees vir sy koms?  Hoe kan jy waaksaam bly?  Antwoord die Here in gebed.

SAAMLEEF

Ingenooi deur God

Ons vier volgende Sondag Koninkryksdag, die laaste dag van die kerkjaar.  Dit is ook ons Kerssangdiens.  Nooi elkeen om in gebed en in stilte na te dink na oor die afgelope jaar en die Here te loof vir die goeie wat hulle ervaar het in sy teenwoordigheid as Koning.  Laat hulle dié dinge waarmee hulle nog sukkel vir Hom gee.  Open dan met gebed.

Ingaan in God se tyd

Die Psalm vir die week, Psalm 122, reflekteer die vreugde van die aankoms van die pelgrims in Jerusalem.  Die Psalmis loof God vir die drievoudige seën van Jerusalem: dit was die plek wat eenheid geskep het onder die volk in hulle diversiteit, dit was die plek waar hulle lof kon bring aan God vanuit die geloofsgemeenskap, en dit was die plek wat vrede gebring het deur die regspraak wat billik en volgens God se voorskrifte moes geskied.

Die Psalmis nooi daarom sy medepelgrims uit om te bid vir vrede vir Jerusalem, sodat sy verdedigingswalle kan hou teen alle aanvalle en daar rustigheid in die vestings van die volk kan wees.  Dit sluit alle gelowiges (familie en vriende) in Jerusalem in, sowel as die tempel, die plek van God se teenwoordigheid, in Jerusalem sodat dit altyd met hulle goed sal gaan.
Laat iemand die Psalm lees en bid dan saam vir vrede en eenheid in ons kerk en gemeente rondom ons gehegtheid en gehoorsaamheid van die Woord van God.

Luister na God se Woord

Die Here Jesus se koningskap word van die begin af teengestaan.  Die Skrifgeleerdes het tevergeefs vir Herodes tot insig probeer bring met ‘n aanhaling uit Miga 5:1 dat die Christus se geboorte as koning gevier moet word (Matt. 2:5-6). Herodes het die Christus teengestaan en probeer uitwis.  Waarmee Herodes ‘n simbool raak van alle mense wat nie met vreugde op die Verlosser reageer nie.

Dink na oor die teenstand vandag teen die Koningskap van Christus in die lewe.  Waar sien julle dit raak?  Hoe raak dit julle?

Lees nou Matt. 24:36-44.  Wat ruk jou?  Wat troos jou?

Luister na mekaar

Deel met mekaar wat julle tref.  Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye 

Jesus gebruik die verhaal van Noag om die onverwagsheid van die wederkoms te beklemtoon.  Alles het gelyk of dit normaal aangaan.  Daar is geëet, gedrink en getrou.  Tot op dié dag wat die sondvloed hulle almal weggesleur het.  Hoe sien julle dieselfde sorgeloosheid vandag ook raak?

Jesus sê dat sy wederkoms vir dié wat in ‘n verhouding met Hom was ‘n feestelike wedersiens sal wees.  Vir dié wat Hom geïgnoreer het, sal dit ‘n ontstellende verswelgende ervaring wees.  Hoe raak dit julle?

Luister weer na God se Woord

Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer).  Hoe het hierdie gesprek jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Die punt van dié gelykenis is: “Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie … julle moet altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.”  Hoe kan julle wakker en waaksaam bly?

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Ons is ook verantwoordelik om die boodskap van hierdie evangelie regdeur die wêreld te neem.  En ons moet dié mense wat die risiko aanvaar om oor grense in ander lande en kulture te gaan werk, ondersteun.   Mense soos ons sendelinge.  Tree vir hulle in in julle gebede.  Raak ook betrokke by hulle op enige manier wat die Here op julle hart lê.

FAMILIE-LEEF

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Ek stel voor dat julle eerder die Psalm vir die week, Psalm 122, gebruik in families met kleiner kinders.  Met tieners kan julle gerus die SAAMLEEF gedeelte gebruik.

Lees Psalm 122 en gesels met mekaar oor wat julle daarin tref.

Gesels saam oor die vreugde van die aankoms van die pelgrims in Jerusalem.  Jy kan fokus op die waarde van Jerusalem vir die volk van daardie tyd: dit was die plek wat eenheid geskep het onder verskillende mense; dit was die plek waar saam kon sing en die Here loof; dit was die plek wat vrede gebring het deur leiding oor dinge wat volgens God se voorskrifte was en dié wat nie daarvolgens was nie.

Gesels dan oor die waarde van ons gemeente en kerk vir ons eenheid, lof aan God, en leiding vir die lewe.  Hoe is dit vandag dieselfde?  Hoe is dit vandag verskillend?  Wat kan ons leer by die rol wat Jerusalem vir sy mense gespeel het?

LEEF

Bid saam vir vrede en eenheid in ons kerk en gemeente rondom ons gehegtheid en gehoorsaamheid van die Woord van God.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.