Skip to main content

Wees Vrygewig – Vertrou – Matteus 6

Ons leef in ’n wêreld waar bekommernis ’n kommoditeit geraak het.  Ek het dit al ’n paar keer gesê:  bekommernis en vrees word aan ons bemark soos ’n kommoditeit, want hoe banger ons is, hoe meer geld gaan ons spandeer in ’n poging om veilig te voel.  So alles, oral, sê vir ons ons moet bekommerd wees.  As jy nog nie bekommerd is nie, is dit omdat jy nog nie weet wat aangaan nie.  As jy bekommerd is, is jy nog nie bekommerd genoeg nie.

En Jesus sê ons moenie bekommerd wees nie?

Toetrede

Matteus 6, wat ons vandag gaan lees, praat oor bekommernis:

Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie.

Dink na:  wat is die dinge waaroor jy jou bekommer?  Lys al jou bekommernisse eerlik voor God.  (Families gesels)

Stil gebed / gesels

Votum

Heer, U is ons voëlvlug na vryheid,

in u nabyheid kruip ons weg.

U beskerm ons: In ons benoudheid is u getrouheid onbeperk.

U versterk ons daagliks, o Here;

ons gee ons lewens in u hand.

Ons besing die liefde en trou waarmee U ons vashou

heel ons lewe lank.

Lied

Psalm 31 v1 & 9 almal, koor v 8

Seëngroet

Jesus sê ook in Matteus 6:

26Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle.

Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. 29Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.

30As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie?

Onthou, God sorg vir ons!  Daarom hoef ons nie bekommerd te wees nie, want by die Drie-enige God is daar vir ons elkeen genade en vrede.

Lofsang

Vonkk 92 Als so mooi en wonderlik

Wet

Jesus sê in vanoggend skrifgedeelte, Matteus 6:19-24:

19“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 21Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

22“Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. 23Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”

24“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

Later, wanneer praat oor einde, sê Jesus (Matteus 25:31-46):

31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ’n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

41“Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, 42want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; 43Ek was ’n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’ 44Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of dors of ’n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?’ 45En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’ 46En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”

Verootmoediging

Lied 232 v2 Om ons vry te maak van sonde

Geloofsbelydenis

Gebed

Skriflesing

Matteus 6:19-24 (reeds gelees); 25-35

Respons

Lied 471 x2 Soek allereers die koninkryk van God

Inleiding

Storie:  Pandora, deur Victoria Turnball

Preek

Moenie bekommerd wees nie?!

Wanneer ’n mens die Bybel lees, is dit altyd goed om bewus te wees van wat met jou gebeur terwyl jy lees – wat die emosies is wat die teks by jou losmaak.  Hoe meer emosioneel jou reaksie is, hoe belangriker is dit dat jy reflekteer oor daardie reaksie.

Soos vanoggend se teks, wanneer Jesus sê: Moet julle nie bekommer nie.

Moet jou nie bekommer nie?!  Regtig?  Is dit enigsins moontlik?  Meeste van die tyd voel dit asof die lewe aanmekaargesit is met bekommernisse.  Ons is bekommerd oor ons werk…  oor ons huis… ons kinders… ons finansies… ons land… ons veiligheid… Noem maar op, ons het ’n bekommernis wat daarby pas.

Dan sê Jesus ons moenie bekommer wees nie?

Ons leef in ’n wêreld waar bekommernis ’n kommoditeit geraak het.  Ek het dit al ’n paar keer gesê:  bekommernis en vrees word aan ons bemark soos ’n kommoditeit, want hoe banger ons is, hoe meer geld gaan ons spandeer in ’n poging om veilig te voel.  So alles, oral, sê vir ons ons moet bekommerd wees.  As jy nog nie bekommerd is nie, is dit omdat jy nog nie weet wat aangaan nie.  As jy bekommerd is, is jy nog nie bekommerd genoeg nie.

En Jesus sê ons moenie bekommerd wees nie?

Twee Here

Maar onthou nou, ons Skrifgedeelte vandag het eintlik ’n entjie vroeër al begin:  waar Jesus sê jy kan nie twee base dien nie.  Jy kan nie God en geld dien nie.  As jy probeer, sê Jesus, gaan jy die een liewer hê as die ander.

Let op, Jesus sê nie geld is boos of selfs sleg nie.  Hy sê bloot dat geld ’n swak Here is.  Want dis letterlik die woord wat hy gebruik, wat in die Afrikaans vertaal word as “baas”:  Here.  Dis iets wat jy aanbid, iets wat jou volle lojaliteit het.

So hoekom kan ons nie ons lojaliteit vir geld en besittings gee nie?

Skaarste

Want die wêreld van die geld-here, is ’n wêreld van skaarste.

Onthou, die probleem is nie geld per se nie.  Die probleem is wanneer geld of besittings ons Here word – wanneer ons daarop vertrou.  Wanneer ons glo dat geld ons diepste behoeftes kan bevredig, dan ontdek ons ewe skielik dat ons nooit genoeg het nie.  Die oomblik wat ons op geld begin vertrou, betree ons ’n wêreld van tel en optel en opgaar.  Geen wonder ons is bekommerd nie.  In ’n wêreld van skaarste is daar eenvoudig nooit genoeg nie.

Die ekonomie van liefde

Jesus nooi ons in ’n alternatiewe wêreld in. Hy nooi ons om met God te leef, in verhouding met God.  God, wat – anders as geld – onbeperk is.  God wie se liefde oneindig is.

Die ekonomie van liefde is anders as die ekonomie van geld.  Ek dink ouerskap is hier ’n goeie voorbeeld.  As iemand ‘n kind het en hulle kry nog ’n kind, is dit nie asof die liefde wat hulle vir hul eerste kind gehad het, nou verdeel word tussen die twee kinders nie.  Nee, hulle het die eerste kind nog net so lief soos voorheen.  Maar daar is skielik méér liefde.  Soms dink ’n mens:  ek het hierdie mens so lief, ek kan nie nog iemand lief hê nie.  Ek is nie in staat tot meer liefde nie.  En dan verstom jy jouself wanneer jy nog meer liefde kry.  Hoe meer jy liefde weggee, hoe meer liefde het jy.  Liefde – en veral God se liefde – kan nie getel en opgetel en opgegaar (gebêre) word nie.

Wanneer jy in hierdie wêreld leef, dan leef jy in ’n wêreld van oorvloed, eerder as skaarste.  ’n Wêreld van tevredenheid.  In hierdie wêreld – die wêreld wat Jesus die koninkryk van God noem – in hierdie wêreld raak dit skielik ’n opsie om nie bekommerd te wees nie.

Oorvloedige liefde in ’n wêreld van skaarste

Ek weet, dis nie aldag maklik om in hierdie wêreld van God se oorvloedige liefde te bly nie.

Dis natuurlik ook hoekom Jesus doodgemaak is.  Want die magte van die wêreld het so baie belê in die ekonomie van skaarste, dat die beeld wat Jesus voorhou van ’n koninkryk van oorvloedige liefde gewoon vreesaanjaend was.  Want skaarste skep vrees.  Vrees maak dat ons vir ons leiers soek – here soek – wat ons dink ons sal beskerm.

Maar oorvloed bring vryheid.  En God laat hom nie onderkry deur mense se vreesagtige geklou aan skaarste nie.  Jesus sterf aan die kruis.  Maar in stede van rekening hou en betaling eis, doen God die onverwagse: God wek uit die dood uit op.  God bring lewe uit dood.

Dit is die hoogste vorm van oorvloedige liefde:  dat God in Jesus selfs die dood oorwin het.  Dat daar regtig geen vrees meer oor is nie.

En dis die wêreld waarin Jesus ons innooi.  ’n Wêreld van oorvloed, vrygewigheid, vryheid.

Maar.  Die wêreld van oorvloed en vrygewigheid en vryheid, is ook ’n wêreld van broosheid en kwesbaarheid en vertroue.  Om te leef in die wêreld van God se oorvloedige liefde, eerder as die wêreld van vrees en skaarste, vra byna ongekende dapperheid.

’n Lewe van oorvloedige vrygewigheid

Dit vra dat ons oorvloedig sal liefhê.  Dit vra dat ons sal vertrou – nie net op God nie, maar ook op mekaar.  Dit vra dat ons vrygewig sal wees, ook met ons liefde.

Dit is opvallend dat die goed waaroor Jesus in hierdie gedeelte praat – kos en water en klere – presies dieselfde goed is waaroor Jesus praat wanneer hy in Matteus 25 praat van die laaste oordeel.  Wanneer ons leef in die wêreld van God se oorvloedige liefde – eerder as die wêreld van vrees en skaarste – dan is ons ook vrygewig.  Want ons weet dat God se voorsiening onbeperk is.  Dat God betroubaar is.  Dat liefde meer raak, hoe meer jy dit weggee.

Nou weer, ek weet dis nie maklik nie.  Ons is omring van ontelbare beelde van skaarste en ’n oorverdowende geskreeu wat vir ons sê hoe bang ons moet wees, dat daar nié genoeg is nie, dat ons nié veilig is nie.

Maar dalk is dit presies waar ons moet begin.  Om in hierdie gedruis van vrees en skaarste, ons oë oop te maak en die oomblikke te sien waar die koninkryk van God deurbreek.  Die oomblikke van oorvloed.  Van liefde.  Van vrygewigheid.  Van vertroue.

Kom ons probeer dit hierdie week.  Wees op die uitkyk na plekke en oomblikke waar jy raaksien dat God sorg.  Dalk gebeur daar iets of sien jy iets raak wat jou diep laat asemhaal, laat ontspan en herinner dat jy God kan vertrou.  Dat God se liefde oorvloedig is.

Vir my was dit die afgelope week, in die middel van ’n bitterlik moeilike dag, ’n helder, vol reënboog oor ’n stormagtige see.  Dalk is dit ’n enkele oomblik van net wees saam met jou kinders.  Of ’n whatsapp video van kleinkinders wat oorsee bly.  Dalk is dit ’n vreemdeling wat onverwags vriendelik is.  Dalk is jy daardie vreemdeling.

Wat dit ook al gaan wees, ek wil jou nooi om te probeer om hierdie week daardie tekens van God se sorg raak te sien.  En om dan dapper en broos op God se oorvloedige liefde te vertrou.

Gebed

Dankoffer

Koor Vonkk 231

Slotsang

Lied 266 Ons Vader

Seën

Moet julle nie oor môre bekommer nieBeywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.  Want die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Respons

Lied 313 Amen

bekommerd, bekommernis, matteus 6, oorvloed, preek, Rethie van Niekerk, skaarste, vertrou, vertroue, Vrees, Wees Vrygewig

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.