Skip to main content

Pinkster 2021 – Waak en bid

Waak en bid – Pinkster 2021 – Inleiding

Ek het al baie oor gebed gepreek. Ook verskillende Pinksterreekse oor gebed gehou. Maar, hierdie reeks is anders. Hierdie reeks is vir gelowiges wat dieper in die praktyk van gebed wil ingaan. Wat wil leer hoe om beter te bid. Ek is in my voorbereiding getref deur hierdie stelling van Dick Eastman: “Where there is an absence of prayer there will be an absence of power. Where there is frequency of prayer there will be a continuing display of God’s power.” (Dick Eastman, The Hour That Changes the World). Daar is diep in my ‘n behoefte om jou bloot te stel aan hierdie krag van gebed. Aan die werklikheid dat gebed dinge verander. Hoekom? Want God stel Homself oop om op ons versoeke en behoeftes te reageer. Gebed ontsluit God se krag in ons lewe. (Laai die reeks in pdf vorm af)

01 Aanbid

Ons begin met die eerste element van gebed: Aanbidding. Terwyl ons gewoonlik eers ons eie behoeftes in gebed na God toe bring en dan nadink oor wat aan God en sy belange behoort, keer die Here Jesus die orde om. Eerstens: u naam, u koninkryk, u wil; dan: gee ons, vergewe ons, lei ons, en verlos ons. En die heel eerste gebed is om God se Naam te heilig, om Hom te aanbid as die Heilige. Om in eerbied voor Hom te kniel, soos die vier Lewende Wesens in die hemel; soos die 24 ouderlinge op hulle trone gerangskik om God se troon.

02 Wag

Die tweede element van gebed is om op die Here te wag. Om te wag op die Here kan so eenvoudig wees as om doodgewoon stil te wees en jou gedagtes op Hom te fokus as Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is só min stilte rondom ons, soveel gedagtes wat ook in onsself rondmaal, dat ‘n paar minute van absolute stilte wondere sal verrig om jou in die teenwoordigheid van die Here in te neem. Ek gebruik Psalm 33 om jou te help om op die Here te wag.

03 Bely

As ons regtig tot stilstand gekom het in ons aanbidding en wag op die Here, is dit vanselfsprekend dat ons bewus kan raak van ons eie sonde. Dit is die derde element van ons gebed. Skuldbelydenis is om jou skuld in belydenis teenoor Hom te erken, soos jy God se heiligheid in aanbidding erken het. Trouens, skuldbelydenis sluit in dat jy van God vra om selfs dinge aan die lig te bring wat jy nie voorheen as sonde raak gesien het nie. Ek gebruik die bekende Psalm 51 van Dawid om jou in sondebelydenis te begelei.

04 Bid die Woord

Die vierde element van gebed vloei uiteraard voort uit die vorige elemente. Waar ons deur aanbidding en wag op die Here in sy teenwoordigheid gekom het, en ons alles wat skeiding maak tussen ons uit die weg geruim het, kan ons die beloftes van die Here aangryp en in gebede omskep. Die vierde element is dus om die Woord te bid. Veral waar ‘n mens reeds op die Here gewag het en ‘n belofte van Hom gekry het. Hierdie deel van die gebed is gemik daarop om waar jy reeds ‘n belofte gekry het, die Here doelbewus te herinner aan sy beloftes. Jesaja 62 gee ‘n merkwaardige opdrag: “Gun julleself geen rus nie … maar, gun Hom ook geen rus nie …” totdat Hy geantwoord het!

05 Waak

Ons kom by die vyfde element van gebed. Om te Waak. Daar word nie baie oor hierdie deel van gebed gepraat nie. Geen wonder nie, want dit is nie ‘n maklike deel van gebed nie. Die kere waar die Bybel van hierdie tipe gebed praat, is dit duidelik dat die bidders dit moeilik vind. Die doel van hierdie gebed is om te bid vir die geestelike weerbaarheid van jouself en die gelowiges om jou. Ons is verantwoordelik om nie net vir onsself nie, maar vir al die heiliges in te tree, te bid en te smeek, volhardend te pleit, vir hulle “waaksaam te wees”.

06 Tree in

Ons kom by die sesde element van gebed, om “in te tree” vir, om voorbidding te doen. Voorbidding is eintlik die grootste voorreg van die gelowige. Soos met ‘n priester behels voorbidding eintlik twee bewegings. ‘n Beweging na God toe met die sake waarvoor voorbidding gedoen word. En dan ‘n beweging na mense toe waarin die seën van die Here uitgedeel word en mense tot ‘n lewe vir God opgeroep word.

07 Vra

Ons kom by die sewende element van gebed, “om te vra”. Andrew Murray sê daar is eintlik net twee tipe gebede – gebed vir persoonlike behoeftes, en gebed wat vir ander intree by God. En hy moedig ons aan om meer van voorbidding vir ander te maak as van gebed vir persoonlike behoeftes (Met Christus in die skool van gebed). Ons kan egter vrymoedigheid neem om te vra, selfs vir baie persoonlike goed. Ons moet net onthou dat selfs in gebed vir persoonlike behoeftes is dit in die konteks van “ons” behoeftes.

08 Sê dankie

Na die gewigtige gebede van waak en voorbidding kom ons by die dankbaarheid en vreugde wat God in ons hart gee, omdat Hy ons hoor en ons ook verhoor. Onthou om hierdie video sowel as die volgende video oor “sing” vandag te kyk as jy teen Sondag klaar wil wees met die reeks. Die agtste element is: “dankie sê”. Soos Paulus ons oproep: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.” (Fil 4:6-7). Danksegging is eintlik ook ‘n belydenis. Maar nie van skuld en sonde nie. Nee, van alles waarmee die Here ons seën.

09 Sing

Ek wil jou amper wed dat jy nie gedink het “sing” gaan een van die temas van gebed wees nie. Of miskien is dit net ek wat nie voorheen daaraan gedink het om dit in te sluit in my lering oor gebed nie! Tog, as ek terugdink aan tye en plekke waar ek die Here se teenwoordigheid op besondere maniere ervaar het, het dit talle kere met musiek en sang te make gehad. Sang is immers deel van God se opdrag aan ons regdeur die Skrif. Want, sang is natuurlik gebed op ‘n melodie. Om te sing in opdrag van die Here is ook nie net ter wille van Hom of ter wille van jou eie geestelike verdieping nie. Die Here het sang selfs gebruik in die van die oorloë wat Israel by betrokke was. Sang is deel van ons geestelike toerusting. Dit is die manier waarop ons sorg dat die Woord van God diep in ons insak. Veral waar ons Psalms sing. Dit is die manier waarop ons binnekant tot rus kom in die teenwoordigheid van God, sodat ons vreugde kan ervaar in sy inwoning.

10 Dink na

Ons kom by die tiende element van gebed: “om na te dink”of “te bepeins”. Regdeur die Skrif word ons opgeroep om na te dink oor wat God sê, om die betekenis daarvan vir ons te bepeins, sodat ons alles wat God daarin vir ons neergepen het, kan nakom. Dit is die primêre manier waarmee God met ons praat. Dick Eastman noem hierdie element van gebed “The Gift of Attention”. Dit is om te buig voor die Skrif en die inhoud daarvan jou binnekant te laat vul, sodat jy dit in jou lewe kan toepas, dat jy dit kan navolg.

11 Luister

Ons kom by die elfde element van gebed, “om te luister”. ‘n Hele paar van die vorige elemente van gebed het al te make gehad met luister. Om te wag op die Here. Om oor die beloftes in sy Woord na te dink, en met Hom in gesprek te tree daaroor. Trouens, gebed is ‘n dialoog, ‘n gesprek. Dit impliseer dat God na ons luister, en dat ons na Hom luister. Ek wil vir jou drie perspektiewe gee om hierdie manier van “luister” in gebed te kan beoefen. Hoe om die woord van God toe te laat om jou voornemens en gedagtes te beoordeel (Hebr 4:12). Hoe om die vrede van Christus toe te laat om in jou hart te regeer (Kol 3:15). Hoe om die Heilige Gees toe te laat om deur jou gewete te werk (Rom 9:1).

12 Loof

Ons kom by die laaste en twaalfde element van gebed, “om God te loof en prys”. Die verskil tussen aanbidding – waarmee ons begin het – en lofprysing – waarmee ons afsluit – het meer met houding te make as met substansie. Aanbidding is om op jou aangesig te val of te kniel voor God (Ps 95:6). Lofprysing daarenteen is om op te staan, die dagbreek wakker te maak en vir almal te vertel wie God is en wat Hy doen (Ps 57:8-9). Om God te loof in gebed beteken om sy allesoortreffende waarde te erken. Dit is om God se krag en heerlikheid voor alle mense, voor die hele skepping, te erken. Waar jy in aanbidding hierdie dinge net vir die Here sê, juig jy in lofprysing dit uit dat almal dit kan hoor.

Waak en bid – al 12 elemente van gebed

Hierdie video vat al die elemente saam, elkeen so 4-5 minute lank. Gebruik dit om al 12 die elemente van gebed deur te werk. Dit sal ongeveer ‘n uur neem.

 

 

 

 

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.