HuisGeloof 2-8 Sept 2013 – Jesus en die kindertjies

OMGEE GESPREKKE

Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy gevoel het iemand is baie lief vir jou.  Wat het jou so geliefd laat voel?

BYBEL LEES

Lees Hoofstuk 25 van Die Storie of Markus 10:13-16 (Die verhaal van Jesus en die kindertjies)

 • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
 • Wat dink julle bedoel Jesus wanneer hy sê die koninkryk is vir mense soos kinders?
 • Wat leer hierdie storie vir jou oor Jesus?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

As ouers dit nog nie doen nie, kan julle dit oorweeg om jul kinders gereeld te seën.  Lees hier meer oor hoe om jou kind te seën.

GESEËN OM TE SEËN

 • Jesus is baie lief vir kinders.  Tog sien ons gereeld kinders wat op straat woon of wat nie kos het nie.  Onthou, ons help hulle nie wanneer ons vir hulle direk geld gee nie.  Hoe gaan julle hierdie week sulke kinders help?  Hier is ’n paar idees:
  • Ithemba Lam is ’n plek van veiligheid vir babas in Forest Hill.  Hulle het finansiële ondersteuning nodig, asook skenkings van kos, doeke, “wet wipes”, formule melk en alle baba-verwante goed!  Hulle benodig ook vrywilligers.  Kontak Kim by 084 agt honderd 2014. 
  • Siyakatala Jeugsentrum by Maranatha is net agter die lughawe in Forest Hill.  Hulle benodig altyd meubels, skryfbehoeftes, skoolgeld, klere, skoene en vars kruideniersware.  Kontak hulle by 041 586 dubbel nul17.
  • Khayalethu ACVV Jeugsentrum en Khayalethu Oliver Huis in Noordeinde benodig finansiële ondersteuning, vrywilligers en goed soos toiletware, skryfbehoeftes, klere, medisyne, ens.  Kyk op hul webtuiste vir ’n meer volledige lys  en kontak hulle by 041 484 5dubbel ses 7.  Jy kan ook met Elsje Nelson gesels vir meer inligting.
  • Hoor by Charlene Brewis hoe julle MTR Smit kan ondersteun (kry haar nommer op die almanak onder “Diens van Barmhartigheid:  Gemeente-aksies”) of by Theo Havemann hoe jy die kinders in o.a. Helenvale kan help (sy nommer is in die almanak onder “Diens van Barmhartigheid:  Gemeenskapsaksies).
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags: , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment