Lewenslange Leer – Handelinge 18:24-19:38


Die verhaal van die kerk
Tema:  Lewenslange Leer – Handelinge 18:24-19:38
Youtube 09:00 6 September 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier met hierdie boodskap seën.

Erediens in die kerk

Ons het nie volgende week ‘n erediens in die kerk nie. Ek gaan twee weke met verlof. Ons hervat die eredienste in die kerk 09:00 Sondag 27 September met ‘n doopgeleentheid. Onthou om in te skryf by Liésl.

Verjaarsdae

Runa Bower en Ezekiel Ngalimani verjaar vandag. Baie geluk. Ezekiel word 6 jaar oud vandag. Die res van die verjaarsdae is op die skerm. Bel en wens mekaar geluk.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Vandag is dit die letter “J” in ds Thania Botha se Geloofsalfabet. J staan natuurlik vir JESUS! Maar hoe goed ken jy Hom? Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan ook oor die tema van Depressie. Ds Mynhard van Zyl van PE Lorraine neem dit waar. Hy gebruik die Bybelkarakter Elia om ons in die onderwerp in te lei.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Dit is week 7 van my fokus op die lewe van Paulus. Tot en met Advent. Ons lees saam die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 7 met Paulus se bediening in Efese op die tafel. Met die tema: Die Weg van die Here.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

Kindertyd

Dit is weer Kindertyd en julle superhero, oom Jaco Barnard, is terug en daarna loof ons die Here met Vonkk 40.

Loflied

Vonkk 40 – Kom en vul ons met vrede

Gebed

Skriflesing en prediking

CPD

Ek wonder hoe vorder jy met jou CPD punte hierdie jaar?

Enigiemand wat vandag in ‘n professionele beroep staan, moet mos hulleself verder toerus. Gesondheidswerkers, sielkundiges, onderwysers, ingenieurs,  rekenmeesters en selfs predikante. Ons moet almal ‘n aantal CPD punte per jaar verdien. CPD of te wel Continuing Professional Development of Voorgesette Professionele Ontwikkeling.

Ek self moet vyftig punte ‘n jaar verdien. ‘n Boek lees en opsom gee my 5 punte. ‘n Retraite of kursus 10 punte per dag. Skryf van ‘n boek gee jou 30 punte. Ek staan op 30 punte vir die jaar. Ek sal mooi moet beplan om die res op te maak.

Hoe vorder jy daarmee?

Ek weet hierdie punte is soms ‘n pyn, en dit kos tyd en geld en moeite. Maar, as jy jou reg instel daarvoor, kan dit baie werd wees.

Die hele idee van lewenslange leer is ‘n kosbare een.

Lewenslange leer is van die begin af belangrik

Maar die interessante is dat die idee van lewenslange leer nie ‘n moderne idee is nie. Lewenslange leer was nog altyd ‘n kern aktiwiteit.

As Moses geroep word om die volk uit Egipte uit te lei, dan beloof die Here vir hom:

“Ek sal jou leer wat jy moet sê.” (Eks 4:12).

En dit het regdeur Moses se bediening só gewerk. God het met hom gepraat, en hy het die volk geleer. Die wet van God, sy wil, sy riglyne vir die lewe. Die hele boek Levitikus is in die direkte rede geskrywe. God het Moses geroep en dan moes Moses vir die volk God se woorde leer.

En soos Moses die woorde gepraat het, het hy ook dit neergeskrywe op God se bevel. Só het dié woorde van God die kosbare inhoud geword wat vir selfs die kleinste kind in die gesin geleer kon word. Soos die Here deur Moses die volk leer:

6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.” (Deut 6:6-9)

Hierdie lering was die behoud van die volk van God. Hulle moes sorgvuldig doen soos die Here hulle deur die boeke van Moses geleer het. Nie links of regs daarvan afgewyk het nie.

Die lering van God het die volk laat floreer

Waar die volk daagliks gefokus het op die lering wat God vir hulle in die OT gegee het, het die volk gefloreer.

God se visie was dat sy lering lafenis bring:

“Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reëndruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante.” (Deut 32:2)

Want, God wil ons leer hoe die lewe werk, sodat ons kan floreer:

8Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. (Ps 32:8)

‘n Gebrek aan lering het die volk te gronde laat gaan

Waar hulle egter die Woord van God verwaarloos het, het die volk ongehoorsaam geword, en die weg van God verlaat.

Soos die Here in die 8ste eeu deur Hosea die situasie van die volk beskrywe:

6My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” (Hos 4:6)

Lewenslange leer is die hart van ons Christelike lewe

Uiteraard was lering daarom ook ‘n sleutel aktiwiteit in die kerk van die Here Jesus Christus. Só vertel die NT dit vir ons.

Die mense het nie net saamgedrom rondom Jesus omdat hulle siektes genees is, wonderwerke beleef het of van bose geeste bevry is nie. Hulle het saamgedrom om Jesus omdat Hy hulle dinge van God geleer het wat hulle asem weggeslaan het.

Jesus het die “weg van God” vir hulle geleer soos dit regtig was, nie soos die politieke en godsdienstige leiers voorgeskryf het nie (Matt 22:16). Hy het dit gedoen met die gesag van God self (Luk 4:32). Hy het nie ander skrywers aangehaal om sy kennis ten toon te stel, soos die rabbi’s graag gedoen het nie. Nee, Jesus het die Skrif aangehaal en dit gesagvol uitgelê.

Daarby het Jesus vir ons die Groot Opdrag gegee waarin lering sentraal staan:

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matt 28:19).

Hierdie leer (didaskō – om te onderrig) was direk teenoor die lering van die Fariseërs wat soos suurdeeg die denke van die Jode gevange geneem het en ongehoorsaam gemaak het aan die Skrif. Die Fariseërs het hulle eie idees aan die skares probeer verkoop, maar daarmee die stem van die Skrif stil gemaak (Matt 16:12).

Daarom het Jesus gesê:

“Neem my juk op julle, en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.” (Matt 11:25).

Jesus is ons voorbeeld van wie ons leer (manthanō­ – om instruksies te ontvang) En Jesus het vir ons boonop die Heilige Gees gegee wat ons eie private tutor is, wat ons herinner aan wat Jesus geleer het (Joh 14:26), en wat ons selfs in die moeilikste situasies in die moment kan leer wat ons nodig het om te sê (Luk 12:12).

Vreemd dat só baie van ons vandag dink dat ons kinders van die Here kan wees, en kan afskeep met die CPD van die geestelike lewe.

Die Christelike lewe is ‘n “Weg van God”

Want, sien, die Christelike lewe is ‘n pad, ‘n reis, ‘n Weg van die Here, ‘n Weg van God. Daar is inhoud wat jy moet baasraak. Daar is opdragte wat jy moet nakom. Daar is vaardighede wat jy moet inoefen.

In hierdie week se leeswerk van Paulus se derde sendingreis in Handelinge 18:24-19:38 lees ons van ten minste drie sulke CPD geleenthede. Telkens is dit gelowiges wat dieper ingelei word in die “Weg.”

Kom ons kyk na twee van dié geleenthede.

Apollos word onderrig in die “Weg”

24 ‘n Jood met die naam Apollos, ‘n boorling van Aleksandrië, het in Efese aangekom. Hy was ‘n welsprekende man, goed onderlê in die Skrifte. 25 Hy het oor die Weg van die Here (hodos) onderrig ontvang en geesdriftig gepraat en deeglike onderrig gegee oor die dinge wat op Jesus betrekking het, alhoewel hy net die doop van Johannes geken het. 26 Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Akwila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die Weg van God (hodos) nog duideliker uiteengesit. (Hand 18:24-26)

Let op dat Apollos reeds goed onderlê was in die Skrifte. Hy was besonder vaardig, ‘n ekspert, in die OT. In die uitleg en die toepassing daarvan.

Hy het reeds onderrig gegee in die “Weg” van die Here, in Grieks die hodos. Hy was geesdriftig. Deeglik. Welsprekend. Vrymoedig.

Maar, sy kennis was gebrekkig. Hy het nie die doop van Jesus geken nie. Net die doop van Johannes.

Só, wat gebeur? Priscilla en Akwila het agter gekom dat hy verdere opleiding nodig het – CPD – en het hom huis toe geneem en die “Weg” van God nog duideliker uiteengesit.

Interessant is dat ons nie lees dat hy weer gedoop is nie. Die doop van Johannes was goed genoeg. Trouens, nie een van die twaalf dissipels is deur Jesus gedoop nie. Laat dit insink. Ons lees nie eers dat hulle almal deur Johannes die Doper gedoop is nie. Net moontlik Andreas.

Die doop was dus nie die belangrike ding vir Apollos se CPD nie. Lering wel. Om die “Weg” van God beter te leer ken, sodat hy dit persoonlik kan bewandel, en sy preke meer inhoud kon hê.

Miskien is dit jou storie ook? Dat jy baie geesdriftig is. Maar dat jou kennis gebrekkig is. Dan het jy inhoud nodig. Jy het kategese nodig. ‘n Manier om die “Weg” van God nog duideliker te kan verstaan. ‘n Bybelskool of Leesplan of basiese dogmatiek.

Die twaalf dissipels van Efese ontvang die Heilige Gees

19:1 Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoërliggende gebiede gereis en afgegaan na Efese waar hy ‘n aantal dissipels aangetref het. 2 Hy het hulle gevra: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” Hulle het hom geantwoord: “Nee, ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.” 3 Toe vra hy: “Met watter doop is julle dan gedoop?” “Met die doop van Johannes”, het hulle geantwoord. 4 Daarop het Paulus gesê: “Johannes het gedoop met ‘n bekeringsdoop toe hy vir die volk gesê het om te glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Jesus.” 5 Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die Naam van die Here Jesus gedoop. 6 Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. 7 Altesaam was daar ongeveer twaalf mans.

Let op dat die twaalf mans in Efese dissipels (mathētēs) genoem word. Hulle was na alle waarskynlikheid volgelinge van Johannes wat nog gewag het vir Jesus.

Hulle word daarom in die Naam van Jesus gedoop, omdat hulle nou eers tot geloof in Jesus gekom het. Paulus lê vir hulle die hande op en die Heilige Gees kom oor hulle en stel hulle in staat om in tale te praat en te profeteer.

Maar, dit is nie al nie, ons lees in die volgende verse dat Paulus dié twaalf dissipels verder onderrig in die sinagoge waar hy die Jode saamgetrek het om ook hulle van die boodskap van die koninkryk van God, die “Weg”, te oortuig.

Toe dit nie slaag nie:

9 … aangesien sommige van hulle hardkoppig was en nie wou glo nie, en die Weg (hodos) voor die menigte beswadder het, het hy weggegaan, die dissipels van hulle afgesonder en daagliks in die lesingsaal van Tirannus besprekings gehou. 10 Dit het twee jaar aangehou, sodat al die inwoners van Asië, Jode en Grieke, die woord van die Here gehoor het.

Waar Apollos reeds goed onderlê was in die Skrifte, en eintlik net beter moes leer hoe die boodskap van Jesus daar inpas, was meer nodig vir hierdie twaalf manne van Efese. Hulle is aan ‘n twee jaar plus kategese onderwerp, want hulle moes die “Weg” van God leer ken.

En hulle het uitgeblink in hierdie CPD, want almal in daardie provinsie het uiteindelik die woord van die Here gehoor en kennis geneem van die “Weg.”

Want, dit is wat die Christelike lewe is – ‘n lewenstyl, ‘n manier van doen, ‘n gedragskode.

Jy sal weet waar jy staan in jou kennis van die “Weg”. Elkeen van ons – op watter vlak ons ook al is – het hierdie dieper onderrig in die “Weg” van God nodig. Elkeen van ons het ‘n ontwikkelingsplan nodig, ‘n plan om te groei in jou kennis van die Skrifte, die ervaring van die Gees, en die praktiese inoefening om dié “Weg” nie net self te leef nie, maar ander daarin te onderrig.

Hoekom?

Omdat hierdie Weg van God radikaal anders is as die Weg van die wêreld. Omdat jy die “Weg” van God net kan baasraak as jy “magtig raak in die Skrifte” – soos Apollos. As jy ook al hoe meer in die “kragveld van die Heilige Gees” leef – soos die 12 dissipels van Efese,

Dit is dán wat jy gaan weet hoe jy die “teenstand gaan hanteer” wat onvermydelik sal kom as jy getrou bly aan die “Weg” – soos die gelowiges in Efese toe hulle boodskap die ekonomie van hulle tyd seergemaak het en daar ‘n opstand in Efese gekom het. Gaan lees hierdie week wat daar gebeur het.

So, hoe staan dit in jou lewe met lewenslange kategese?

  • ‘n Hele aantal van julle is ingeskryf by die Bybelskool en werk deur die Bybel op julle eie tyd.
  • Dieselfde geld die Prontuit die Waarheid waar ons die vier evangelies saam deurlees. Jy kan te enige tyd inskryf daar. Daar is ‘n argief om die vorige weke se stof te bereik. Ons is by week 64 van 105. Hoop om einde volgende jaar klaar te maak.
  • Nog ‘n hele aantal is ingeskryf vir die Eenjaar Bybelleesprogramme en ek hoop om ‘n plan te kry om daarmee aan te gaan.

Maar, onthou, ‘n mens leer deur wat jy lees te leef. Die insigte wat jy in die Woord kry, moet jou keuses bepaal. Die beloftes wat jy in die Woord kry, moet voor die Here gebring word vir vervulling. Die opdragte wat jy in die Woord kry, moet uitgevoer word, en gehoorsaam word.

  • As jy dieper wil delf in wat ons glo, kan jy gerus my boek Wie is God? Ek het dit in 52 weke opgedeel op die webtuiste met die teks van die belydenisskrifte daarby sodat jy dit in ‘n jaar se tyd kan deurwerk.

En dan het ek nog nie eers begin om die talle goeie skrywers wat daar is, te noem nie. CS Lewis, JI Packer. Tom Wright. Ravi Zacharias. Tim Keller. John Piper.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Slotlied

Lied 269 – God bly met u waar u ook mag gaan

Seën

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle almal.

En die gemeente sê: “Amen!”

Paulus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.