Die laaste stukkie van die legkaart – Titus 2:11-14

Die verhaal van die kerk: Paulus versit berge
Tema: Die laaste stukkie van die legkaart – Titus 2:11-14
Somerstrand Youtube 09:00 15 November 2020

Youtube
Klankbaan (44 MB)
Boek

Verwelkoming

Baie welkom by ons Youtube erediens. Ek nooi jou uit om die Here te loof en prys, Hom te aanbid. Ek het ‘n hele paar nuwe liedere. Dankie aan Albert Troskie.

Ons lees vandag ‘n gedeelte uit die brief aan Titus en fokus op Paulus se klem op ‘n gesonde geloof, ‘n gesonde leer, en ‘n gesonde lewe, veral in die publieke lewe.

Verjaarsdae

Karen Becker, Martin Coetzee, Anmari van den Berg en Nicola Cilliers verjaar vandag. Baie geluk. Hierdie week verjaar Jano Vogel ook. Hy word vyf jaar oud. Baie geluk.

Onthou die Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Toetrede

Lied 117 – Loof die Heer!

Votum en seëngroet

Genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, en Christus Jesus ons Here.  (1 Tim 1:2 – BDV)

Lofsang

Lied 154 en 220 Kom nou tesaam | Met ons harte sing ons, Here

Kindertyd

Hou jy van legkaart bou?

Darem sleg as daar ‘n paar stukkies weg is. As jy nog ‘n paar stukkies nodig het om die legkaart klaar te bou.

Die verhaal van Jesus is ook só. Soos ‘n groot legkaart. Alles pas mooi in plek. Soos in die verhaal van sy geboorte.

God het vir Maria gekies as ma van Jesus. God het vir Josef gekies as pa van Jesus.

Hulle was gelowige mense. En hulle was gehoorsaam. Maria het ja gesê vir God toe die engel vir haar kom vertel van Jesus. Josef het ja gesê vir God toe die engel vir hom gesê het hy moet met Maria trou.

So, dit is hoe hulle ingepas het in die legkaart. Maria se stukkie. Josef se stukkie. Sodat ons die boodskap van Jesus kan verstaan.

En onthou julle waar Jesus gebore is? In Betlehem, ja. Die profete van die OT het dit al voorspel. Maar, Maria en Josef het mos in Nasaret gebly. So, wat doen die Here? Hy het gesorg dat daar ‘n groot sensus kom. Al die mense moes getel word. Dit is wat ‘n sensus is.

En Josef se mense het van Betlehem af gekom. Daarom moes hy vir Maria daarnatoe neem. Sodat hulle daar in die boeke opgeskryf kan word.

So, dis hoe daardie stukkie van die legkaart inpas. Betlehem was ‘n belangrike stukkie van die legkaart.

Maar, hoekom dink julle is Jesus gebore in ‘n stal? Hoekom dink julle het dit gebeur? Hoe pas daardie stukkie in die legkaart?

Die Bybel vertel vir ons. Toe Josef en Maria in Betlehem kom, sê Lukas vir ons, was daar geen plek vir hulle in die herberg nie. Hulle moes in ‘n stal bly waar Jesus gebore is (Luk 2:7).

Sy het Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. (Luk 2:7 – BDV)

Hoe kan dit wees? Hoe kan dit dan wees dat daar nie plek in ‘n herberg in Betlehem vir Josef en Maria was nie? Hoe pas die stukkie in die legkaart in?

Johannes vertel vir ons wat daar gebeur het:

Hy het gekom na wat syne was,  en tog het sy eie mense Hom nie aanvaar nie. (Joh 1:11 – BDV)

Die punt is dat Jesus vir die meeste mense van sy tyd nie welkom was nie. Dit is wat hierdie stukkie van die legkaart vir ons sê dat daar nie plek vir Hom in die herberg was nie.

Die stukkie pas dus heeltemal in. Al is dit nie lekker om dit agter te kom nie.

Maar, gelukkig is dit nie al nie. Daar is nog ‘n stukkie van die legkaart. Soos Johannes verder skrywe:

Maar aan almal wat Hom aanvaar het, hulle wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. (Joh 1:12 – BDV)

Daar was wel plek in die stal. In ‘n krip. In die harte van die herders. In die harte van sy dissipels. In die harte van duisende gelowiges deur die eeue. Gelowiges wat hierdie Jesus en sy volle boodskap aanvaar het.

Daar was ook plek in ons harte. En as ons Jesus aanneem, dan pas ons ook in op die legkaart. Dan is ons kinders van God.

Kom ons sê vir die Here dankie dat ons die reg het om kinders van God te wees.

Gebed

Aanbidding

Vonkk 127 – By God is ek tevrede

Skriflesing en prediking

Hou jy van legkaart bou?[1]

Darem sleg as daar ‘n paar stukkies weg is, nè? As jy nog ‘n paar stukkies nodig het om die legkaart klaar te bou. En hulle is net skoonveld.

Die verhaal van die kerk is ook só. Soos ‘n groot legkaart. Die meeste van die stukkies is daar. Die meeste van die stukkies is in plek.

Soos hierdie stukkie. Die verhaal van die Here Jesus wat ek vir die kinders vertel het. Die baba wat van God af kom. God wat mens word. Wat met ons in ‘n verhouding wil leef. Wat uiteindelik vir ons sondes aan die kruis sterf. Wat vir ons die prys betaal.

En die stukkie van Betlehem. Natuurlik. Miga het voorspel dat die Messias in Betlehem gebore sou word (Mig 5:2). Want, dit is die stad van Dawid. En die Messias sou uit sy nageslag gebore word, soos God vir Dawid belowe het (2 Sam 7).

En die stukkie van die sensus. Josef en Maria het in Nasaret gewoon. Op ‘n manier moes hulle in Betlehem kom vir die geboorte. Vandaar die sensus van keiser Augustus.

Maar, daar is ‘n paar stukkies wat lyk asof hulle nie inpas nie. Ons weet nie mooi wat om met hulle te maak nie.

Toe Josef en Maria in Betlehem kom, sê Lukas vir ons, was daar geen plek vir hulle in die herberg nie (Luk 2:7).

Sy het Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. (Luk 2:7 – BDV)

Waarom sou Lukas dié stukkie detail vir ons vertel? Hoe kan ‘n mens hierdie stukkie van die legkaart laat inpas?

Natuurlik weet ons dat dit ‘n besige tyd was. Daar was baie wat op Betlehem toegesak het vir die sensus. Al die herberge was vol. Al die kamers geneem.

Maar, God het tog hierdie geboorte van vóór die skepping van hierdie wêreld al beplan? Deur die eeue het Hy die legkaart stukkie vir stukkie laat bou. Hoe kan dit dan wees dat daar nie plek in ‘n herberg in Betlehem vir Josef en Maria was nie?

Dit het vir seker te make met Jesus se nederige geboorte, sodat Hy uiteindelik in ‘n stal gebore kon word. ‘n Plek waar die herders ook welkom sou wees. En dit is al deel van die verklaring.

Maar die dieper rede gee Johannes vir ons in sy evangelie.

Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense Hom nie aanvaar nie. (Joh 1:11 – BDV)

Die punt is dat Jesus vir die meeste mense van sy tyd nie welkom was nie. Dit is wat hierdie stukkie van die legkaart vir ons sê dat daar nie plek vir Hom in die herberg was nie. Wat vir ons ‘n al hoe beter prentjie gee van wat gebeur het met Jesus se koms na die wêreld.

Daar was nie vir Hom plek in die herberg in Betlehem nie. Die herberg was ‘n simbool van die Joodse volk, sy eie mense, wat aan Hom behoort het, en tog Hom nie aanvaar het nie.

Dit is die insig wat ons nodig het om die begin van die verhaal van Jesus te verstaan. Dit is ‘n noodsaaklike stukkie van die legkaart wat vir ons die voller prentjie gee van wat regtig met die geboorte van Jesus gebeur het. Iets wat ons in die komende Advent tyd weer gaan herdenk.

En dit is waarom ons lees van teenstand regdeur sy bediening. Dink aan die Satan wat Hom versoek nog voor Hy met sy bediening begin. Dink aan die Joodse leiers wat Hom belet om mense gesond te maak op die Sabbat. Dink aan ‘n Judas wat alles met Jesus meegemaak het, maar uiteindelik vir dertig silwerstukke verraai.

Jesus se aardse lewe eindig met ‘n totale verwerping deur die hele godsdienstige, ekonomiese en politieke stelsel van sy tyd. Hy hang uiteindelik aan ‘n kruis.

Dit alles was al simbolies opgesluit in daardie eenvoudig opmerking van Lukas. Daar was nie plek vir Jesus in die herberg nie. Soos Johannes dit sê, daar was nie plek vir Hom in die lewe van sy mense nie.

Maar, gelukkig is dit nie al nie. Daar is nog ‘n stukkie van die legkaart. Dit lees ons in Titus wat vir ons nóg ‘n stukkie gee om dié verwerping in ‘n groter konteks te sien.

11 Want die verlossende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en vroom kan leef deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. 13 Dit terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus — 14 Hy wat Homself ter wille van ons gegee het om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir Hom ‘n eie volk te reinig wat ywerig is om goed te doen. 15 Met volle gesag moet jy oor hierdie sake praat, bemoedig en teregwys. Moenie dat iemand op jou neersien nie. (Tit 2:11-14 – BDV)

Jesus het nie ‘n plek in die herberg gehad nie, sodat Hy nie net in ‘n krip beskikbaar vir die eenvoudiges van hierdie lewe beskikbaar sou wees nie, maar vir jou by sy tweede koms plek kan gee in die hemel. Want, dit is waar sy eintlike tuiste is. Waar ook ons eintlike tuiste is.

Die laaste stukkie van die legkaart

Dit is waaroor Paulus aan die jong Titus skryf. Hy begin met sy brief met die belofte van ons tuiste in die hemel:

die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie lieg nie, reeds voor alle tye beloof het. (Tit 1:4 – BDV).

Dit is só ‘n belangrike stukkie van die legkaart, dat ons dit eintlik as die laaste stukkie van die legkaart kan beskou, die belofte van die ewige lewe. Dit is die stukkie wat vir ons die hele prentjie voltooi van die legkaart.

Soos Paulus dit vir ons hier uitspel, dit eggo wat aan die begin in Betlehem gebeur het.

1. God se genade het aan alle mense verskyn

Let op dat Paulus in vers 11 sê dat die verlossende genade van God – dit is die Here Jesus, die Verlosser, soos Hy in vers 13 genoem word – aan alle mense verskyn het. Soos dit in Betlehem was. So is dit regdeur die wêreld.

Die Verlosser het aan alle mense verskyn. Daar is haas nie meer enigiemand op hierdie wêreld wat nie weet van Jesus nie. Elke Kersfees word alle mense herinner, al is dit net met die verwagting wat die geskenke om die Kersboom in almal wakker maak.

Trouens, selfs ons jaartelling herinner ons aan Hom. Regdeur die wêreld. Georiënteer aan die geboorte van Jesus. Of jy dit nou glo of nie. As jy die oujaar of die nuwejaar vier, is daar op die agtergrond die besef dat die geboorte van Jesus ons begrip van tyd en tydsverloop bepaal.

Selfs die gevloek op TV en in flieks waar die Naam van Jesus gelaster word, herinner mense ironies genoeg, aan Jesus Christus. Al is dit nou nie ‘n baie effektiewe manier nie. Maar, niemand kan sê, hy of sy het nie geweet nie.

2. Jesus het ons losgekoop

Maar, bekendheid bring nie bekering nie. Die feit dat almal weet, beteken nog lank nie dat almal glo nie. Nie almal het plek in die herberg van hulle harte vir Jesus nie.

Dit is egter nie al werklikheid nie. Let op dat Paulus regdeur praat van “ons”. Van dié mense wat wel in Hom glo. Wat wel plek gemaak het in hulle harte vir Hom.

Alle mense glo nie in die Here Jesus nie. Dit is so. Die meeste mense verwerp Hom. Wil met Hom niks te doene hê nie. Het nie vir Hom plek in die herberg van hulle harte nie.

Maar, daar is ook dié wat geluister het. Wat plek gemaak het. Wat die boodskap van Jesus met geloof ontmoet het. Hulle, sê Paulus, het Jesus losgekoop. En dit is vir ons die begin van die ewige lewe. Soos Johannes in sy eerste hoofstuk skryf:

Maar aan almal wat Hom aanvaar het, hulle wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. (Joh 1:12 – BDV)

Daar was wel eenmaal plek in die stal. In ‘n krip. In die harte van Maria en Josef. In die harte van die herders. In die harte van die sterrekykers. In die harte van sy dissipels. In die harte van duisende gelowiges deur die eeue. Gelowiges wat hierdie Jesus en sy volle boodskap aanvaar het.

Daar was ook plek in ons harte. En ons is nou kinders van God. Al weet ons nog nie heeltemal wat dit alles beteken nie. Wat met ons gaan gebeur nie. Wat kindskap alles in die nuwe bedeling gaan inhou nie. Dit is deel van die nuwe legkaart wat ons in die nuwe lewe sal bou.

Al wat ons weet in die legkaart van hierdie lewe, is dat God belowe dat ons aan Jesus gelyk sal wees in ons herstelde menswees. Dat ons ‘n nuwe liggaam soos Jesus sal verkry. Dat ons sonder sonde die hiernamaals met God sal betree.

3. Ons leef vroom en verwerp wêreldse begeertes

Hierdie boodskap van Jesus, sê Paulus, het ‘n groot effek op ons. Dit :

“voed ons op sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en vroom kan leef deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp.”

Die “penny” moes al vir jou “gedrop” het dat dissipelskap ‘n nou pad is. Dat Paulus in elke brief gelowiges oproep om heilig en onberispelik te lewe. Dat daar geen onsedelikheid en gierigheid in ons lewens mag wees nie. Dat ons verstandig, regverdig en vroom sal lewe, soos Paulus dit hier uitspel.

Hoekom is dit so belangrik? Hoekom sal ‘n mens weerstand bied teen die wêreldse waardes wat dreig om selfs oor die kerk en sy mense te spoel? Hoekom sal ‘n mens nie maar ‘n bietjie aanpas nie?

Dit is omdat ons hierdie belofte van die ewige lewe het, omdat dit vir ons die laaste stukkie van die legkaart is, dat ons die volle prentjie kan sien.

Dit is omdat ons weet wat vir ons wag … dat ons nie omgee om die pyn te vat van verwerping deur die wêreld nie. Van ‘n wêreld wat dit nie kan uithou dat ons verstandig, regverdig, en vroom wil leef nie. ‘n Wêreld wat dit nie kan vat dat ons die goddeloosheid en die wêreldse begeertes verwerp nie.

Hoekom gee ons nie om nie? Want, ons sien uit na die salige hoop van die ewige lewe, sê Paulus. Ons sien uit na die glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Ons sien uit na sy wederkoms en maak ons gereed om Hom finaal in te wag, sodat Hy ons in sy nuwe wêreld kan ontvang.

Jesus het Homself immers ter wille van ons gegee aan die kruis. Hy het ons losgekoop van alle wetteloosheid. Ons kan dus nie anders nie. Ons wil dus nie anders nie. Ons wil Hom volg in alles wat Hy in die Woord vir ons openbaar het.

Jesus is besig om vir Hom ‘n eie volk te reinig wat ywerig is om goed te doen. En ons wil op geen manier agter raak en sy doel met ons verydel nie.

Ons het: “erfgename geword van die ewige lewe  waarop ons hoop,” soos Paulus later in sy brief sê (Tit 3:7). Soos Peterson in The Message vertaal:

“And there’s more life to come – an eternity of life! You can count on this.”

Dit gaan nie net oor die lengte van die ewige lewe nie. Dit gaan ook oor die oorvloed wat vir ons wag. “An eternity of life!”

Prakties

Paulus spel vir Titus in vers 15 uit wat dit prakties beteken:

Met volle gesag moet jy oor hierdie sake praat, bemoedig en teregwys. Moenie dat iemand op jou neersien nie. (Tit 2:11-14 – BDV)

Ons kan, soos Titus, nie terughou om te gesels oor hierdie sake nie. Ons moet gesels oor vroomheid. Ons moet mekaar bemoedig. Ons moet mekaar teregwys. En ons moenie toelaat dat enigiemand, om watter rede ook al, op ons neersien, omdat ons rein wil lewe nie.

My vraag aan jou is daarom drieërlei:

  1. Hoe gesond is jou persoonlike geloof? Dit bly ‘n kardinale en eerste rondte vraag. Een wat net jy regtig kan beantwoord. Het jy regtig al die Here Jesus as jou persoonlike Here aanvaar? Het jy regtig ‘n persoonlike verhouding met Hom? Waar Hy met jou deur sy Woord praat? Waar Hy jou gebede beantwoord? Waar jy groei in jou geloof? Hoe lyk jou stiltetyd? Wat het jy die afgelope maand geleer van Hom? Wat is jou beplanning vir jou geestelike lewe? Saam met wie stap jy ‘n pad in die geloof? Met wie deel jy jou geloof? Waar staan jy jou plek in die liggaam van Christus vol? Ek wil jou bemoedig … om te volhard … en teregwys … as jy agter geraak het en uitgesak het. Onthou jou eerste liefde. Doen weer die eerste dinge.
  2. Hoe gesond is die inhoud van jou geloof? Dit is duidelik dat daar groot verskille is in die kerk oor wat mense glo. Ook in ons kerk. Maar, ons kan nie iets anders glo as wat in die Bybel geskrywe staan nie. Alles wat ons glo, moet uiteindelik getoets word om in die ooreenstemming met die Bybel, die Woord van God, te wees. Selfs ons belydenisskrifte moet daaraan getoets word. So, my vraag aan jou is, wat is jy besig om te lees, om jou kennis van die Woord en jou kennis van “die geloof” – nie net “jou geloof” nie – te bou? Wanneer laas het jy deur ons belydenisskrifte gewerk en die Bybeltekste nageslaan om jou kennis te verbreed? Dieselfde met jou studie van die Woord. Moenie staatmaak op wat ander vir jou leer in boeke nie. Lees self die Bybel, en maak jou eie gevolgtrekkings uit die Woord self uit. Dit is met die Woord in ons hand dat die Gees in ons hart ons begelei. En wees uiters versigtig vir mense wat die Bybel verander of verwerp.
  3. Hoe gesond is die uitleef van jou geloof? Dit is baie maklik om huiwerig te raak in die publieke verantwoording van ons geloof as ons agterkom dat die media ‘n anti-Christelike vooroordeel het. As mense vir die uitlewing van hulle geloof vervolg word. Maar, onthou, dit is in die gesprekke tussen gelowiges en nie-gelowiges wat ons geloof gedeel word. Moenie daarvoor terugdeins nie. Ek het die afgelope tyd baie gelees oor die verdediging van ons geloof: Os Guinness – Fool’s talk; John Frame – Apologetics: A Justification of Christian Belief; Ravi Zacharias en Vince Vitale – Jesus Among Secular Gods. Kevin de Young – Grace Defined and Defended (oor die Dordtse Leerreëls). Lees, luister en leef. Dit is die motto van ons geestelike lewe, soos ons gemeente visie dit ook vir ons deurgee.

Liewe geloofsgenoot. Ons moet mekaar bemoedig en teregwys. Want, ons is op pad na Eden, die laaste stukkie van die legkaart, die hoop van ons verlossing, die Wederkoms van die Here Jesus Christus.

Moenie verslap nie. Wees waaksaam en gereed. Jesus is baie naby.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Ds Thania Botha fokus op die letter T in haar Geloofsalfabet. Ons leer oor God se Trou! Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is beskikbaar Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00 weens die toename in Covid-19. Pastorale besoeke vind ook by voorkeur daar plaas. Jy is welkom om ‘n afspraak te maak met my.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Lied 599 – As Hy weer kom

Seën

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. 2 Kor 13:13 – BDV)

Amen

Lied 314 – Amen

[1] Met erkenning aan die idee van Scott Suskovic by https://www.sermonsuite.com/free-access/missing-piece

Paulus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.