Skat in kleipotte – 2 Korintiërs 4

Die verhaal van die kerk
Tema:  Skat in kleipotte – 2 Korintiërs 4
Youtube 09:00 20 September 2020  Somerstrand Familiediens

Youtube
Boek

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier met hierdie boodskap seën.

Erediens in die kerk

Ons het hervat weer volgende week ‘n erediens in die kerk met ‘n doopgeleentheid. Onthou om in te skryf by Liésl.

Verjaarsdae

Christine Veldsman en Adriaan Vorster verjaar vandag. Baie geluk! Milan Gouws word hierdie week 3 jaar oud. Baie geluk! Die res van die verjaarsdae is op die skerm. Bel en wens mekaar geluk.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Vandag is dit die letter “L” in ds Thania Botha se Geloofsalfabet.  Dit staan vir Liefde. Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan ook oor die tema van die dood. Ds Jan Theron hanteer dit. Meer inligting later.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Dit is week 9 van my fokus op die lewe van Paulus. Tot en met Advent. Ons lees saam die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 9 met die tweede brief aan die Korintiërs op die tafel. Met die tema: Skat in kleipotte.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

Ek groet julle met die groet van Paulus op hierdie derde sendingreis aan die gemeente in Korinte in sy tweede brief:

aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges in die hele Agaje:  2 Genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. (2 Kor. 1:1-2)

Dit is weer Kindertyd en daarna aanbid ons die Here.

Kindertyd

Loflied

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Gebed

Skriflesing en prediking

Dramareeks op TV

Het jy al by die TV gaan sit en sommer ‘n program in die middel begin kyk? Veral as dit ‘n dramareeks is, moet jy kophou om te probeer sin maak van ‘n klomp mense wat praat en dinge wat gebeur, want jy is nie altyd seker wie al die karakters is, of wat aan die gang is nie. Totdat jy ‘n tydjie uitgehou het om ‘n bietjie meer konteks te kry om met meer begrip verder te kyk.

Dit is wat ons in 2 Korintiërs het. Die brief is soos ‘n baie gekompliseerde televisie dramareeks wat jy in die middel daarvan aanskakel. Paulus reageer op dinge wat gesê is. Paulus praat van dinge wat gebeur het, maar jy is nie altyd seker wat al gesê is nie, of wie al die karakters is waarvan gepraat word nie, en wat dus regtig aan die gang is nie (a la Gordon Fee in sy kommentaar)!

Gespanne verhouding

Wat egter stadigaan begin duidelik word deur die brief, is die gespanne verhouding tussen Paulus en die gemeente:

  • Dit is duidelik dat die Korintiërs vies was vir Paulus omdat hy volgens hulle sy woord nie nagekom het nie. Hy het dan gesê hy kom hulle besoek, hy het selfs ‘n reisplan vir hulle gestuur, maar hy het nooit opgedaag nie. Paulus reageer daarop en sê dit is tot julle voordeel dat ek nie gekom het nie, want ek sou met julle moes kom raas het, en ek wou dit nie weer doen nie (2 Kor. 1:12-2:13; 7:5-16).
  • Dit is ook duidelik dat hulle blootgestel is aan ander apostels. Maar, dié het die Korintiërs nie so duidelik oor hulle losbandigheid en onsedelikheid berispe soos Paulus dit telkens gedoen het nie. Hulle het eenvoudig die Woord aangepas by die Korintiërs se behoeftes, en sommer in die proses genoeg geld gemaak vir hulle eie sak. Maar, die Korintiërs kla nie daaroor nie, want dit pas hulle lewenstyl, En, hulle is tog ook apostels, ten minste, só sê hulle! En soos ‘n mens agterkom deur die brief is dit die hoofsaak waaroor Paulus hier skrywe, amper tien hoofstukke lank (2 Kor. 2:14-7:4; 10-13).
  • En dan was daar die kollekte wat ‘n bron van konflik was. Paulus het vir Titus gestuur om die kollekte vir die arm mense in Jerusalem te kom haal, maar kon hulle hom vertrou? Paulus spandeer daarom twee hoofstukke om hulle daarop te antwoord en Titus se waarde te bevestig (2 Kor 8-9).

Dit is die drie hoof dinge wat die spanning veroorsaak het.

Intens persoonlike brief

Vandaar die intens persoonlike trant van die brief verklaar:

  • Paulus spreek op ‘n punt sy verontwaardiging uit: “Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?” (2 Kor. 2:17; 3:1; 6:14-16).
  • Hy is ‘n keer bytend sarkasties oor hulle wanopvattings oor hom is: “Ek, wat mos ‘gedwee’ is as ek by julle is, maar ‘manhaftig’ teenoor julle as ek van julle af weg is” (2 Kor. 10:1) .
  • En dan ‘n ander keer maak hy ‘n sagte appèl op hulle om tot hulle sinne te kom: “Maak vir ons plek in julle harte” (2 Kor. 6:1,11; 7:2).

Dit laat ‘n mens ook begryp waarom sommige gedeeltes soms so moeilik is om te volg.

In die proses gee Paulus egter ‘n diepsinnige teologiese besinning oor God en die bediening van die versoening, met hoofstukke 2:12-6:10 van die beste prentjies in die Nuwe Testament van die werk van die Gees in ons om God se heerlikheid te weerspieël, wat van ons nuwe skeppings van God maak (2 Kor. 5:17), sodat ons in die triomftog van die evangelie deur die wêreld hierdie versoening van God met alle mense kan deel.

Maar, en dit is my boodskap vandag. Die evangelie van die Here Jesus Christus is ‘n “skat in kleipotte”.

‘n Skat in kleipotte

4:1 Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. 2 Ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge, en tree nie slinks op of verdraai die Woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor die aangesig van God aan by die gewete van elke mens. 3 As ons evangelie dan tog nog versluier is, is dit versluier vir dié wat verlore gaan, 4 vir die ongelowiges wie se denke deur die god van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. 5 Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. 6 Want God wat gesê het, “Laat daar uit die duisternis lig skyn,” dit is Hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus.  7 Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie.  (2 Korintiërs 4:1-7)

Die skat van die evangelie van Jesus Christus

Die ding waaroor dit gaan in die Christelike geloof is die evangelie – die goeie nuus – van die heerlikheid van die Here Jesus Christus. Die evangelie is die skat wat God vir ons geskenk het. Dit is soos ‘n lig wat in ‘n donker plek skyn en verlig met die kennis van die heerlikheid van God.

In Jesus se gesig sien ons die lig. Hy wys ons wie God is, wie ons is, en hoe ons al hoe meer kan verander na die beeld van God. Daarom dryf Hy die duisternis van ons sonde uit ons lewe weg met die lig wat die Woord ons gee.

Die Woord van God bring lig

Wat ons egter goed moet verstaan, is dat daardie lig van die evangelie net op een manier helder en duidelik by ons uitkom. Die lig van die skat van die evangelie skyn in ons deur die Woord van God. Die Bybel wat jy in jou hand kan hou.

Daar is baie vandag wat die Bybel los maak van Jesus en die Gees en sê dat ons in ‘n mistiese verhouding met God nie die Bybel nodig het nie. Trouens, dat die Bybel eintlik ‘n hindernis is vir ware Godskennis. Ons weet mos darem vandag baie beter hoe dinge werk. Die wetenskap en die wysheid van hierdie wêreld is beter helpers tot begrip as die Bybel.

Ons moet daarom die Bybel lees in die konteks van wat vandag aanvaarbaar is al dan nie. En dan die Bybel daarby aanpas. Die Bybel is ‘n pre-moderne boek wat nie inpas in die post-moderne wêreldbeeld van vandag nie.

En dan praat ek nie eers oor mense wat sê dat die waarheid in ons lyf is nie. En wat die Bybel wil aanpas by hoe ons oor onsself dink of voel. Ons ken nie die Here Jesus deur ons liggaamlike behoeftes of gevoelens nie. Punt.

Ons ken Jesus net deur die Woord en die Gees

Dit is die uiterste dwaasheid. Want, Jesus is nie toeganklik vir ons op ‘n fisiese manier nie. Ons kan Hom nie ken deur ons lyf nie.

Ons kan Hom ook nie ken deur ons siel of gees, los van die Bybel nie. Ons het die Openbaring van God nodig in die Woord van God om Jesus te ken, soos die Gees die Woord van God lewend maak in ons.

Ja, ons het geestelike toegang tot God deur gebed. Ons het daarby die influistering van die Gees in ons gees, en ons het ‘n geestelike gemeenskap met Jesus deur die geloof.

Maar die kennis wat ons nodig het om daardie verhouding met Jesus te begryp, die woorde wat die Gees gebruik om die lig van God in ons lewens te laat skyn, kom alles uit die geskrewe Woord van God. Die Bybel is die “golden standard”, die maatstaf waaraan ons elke enkele idee wat mense bedink, kan en moet meet.

Dit is waarom Paulus soveel moeite doen in hoofstuk 4 om hierdie waarheid van die Bybel – in sy tyd die OT – te onderstreep. En daarmee distansieer hy homself van die ander apostels wat die Bybel verdraai om by die behoeftes en lewenstyl van mense aan te pas.

Ons verdraai nie die Woord nie

Ons is nie listig soos die slang in die tuin van Eden nie, sê Paulus (vgl 2 Kor 11:3), ons verdraai nie die Woord nie, ons verander nie daaraan nie, ons torring nie daaraan sodat dit beter aanpas by die nukke en grille van hierdie wêreld nie (2 Kor 4:2).

Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, is doloō. Dit is ‘n woord wat gebruik is in die wynbedryf vir mense wat die wyn “verdun” het ter wille van eie gewin. Paulus het in gedagte dié mense wat die Woord verdun met ander idees.

Nee, sê Paulus, ons bring die waarheid van die Woord aan die lig, sodat die lig van Christus op julle kan skyn. Dit is die Satan self wat God se woorde van die begin af in twyfel trek en mense verlei om die sonde te doen. Dit is die Satan wat mense se gedagtes benewel sodat hulle die leuen sal glo en die waarheid sal omhels en tot bekering kom nie.

Ons grootste uitdaging

Daar is waarskynlik geen groter uitdaging vir die NG Kerk op hierdie oomblik in sy geskiedenis nie, trouens vir die kerk in die wye wêreld, as presies hierdie problematiek van die Woord nie.

Die Woord word op allerhande maniere verdun om in te pas by die ideologieë van hierdie wêreld. Die drade van die Woord word soos ‘n tapisserie uitmekaar getrek om die drade van die ideologieë van hierdie wêreld daarin te weef en dit as die nuwe waarheid vir ons weer te gee. Ons “skryf vandag die Bybel” soos ‘n leraar dit aan my goedkeurend gestel het.

‘n Verskraalde, verdraaide, verdunde Bybel

Maar, dan sit jy doodgewoon uiteindelik met ‘n “verskraalde” boodskap, ‘n “verdraaide” weergawe, ‘n “verdunde” produk – om die wyn metafoor te gebruik – wat glad nie meer smaak soos die oorspronklike nie, wat soos suikerwater proe wat jy liefs uit jou mond wil spoeg.

Die enigste skat wat ons het, is die Woord van God.

Aan die een kant is die Woord van God die mees ongelooflike bron van insigte, beloftes en opdragte van die “Weg van God”. Dit dek die hele spektrum van die lewe. Dit het kos vir konings en knegte. Dit ruk en troos. Dit ontstel en dit stel gerus.

Op geen manier mag ons dié skat wat God ons gegee het, opoffer op die altaar van politieke korrektheid nie. Ons mag nie ‘n stukkie aanlas of ‘n stukkie afskeur daarvan nie. Die Woord is helder en duidelik, volledig en voldoende, onfeilbaar vir leer en lewe.

As jy sukkel met die Bybel moet jy die fout nie by God gaan soek nie, maar by jouself, by jou gebrek aan begrip, jou gebrek aan gehoorsaamheid. Want, sê Jesus, dit is eers as jy doen wat die Woord van jou vra, wat jy sal verstaan wat die Woord van jou vra (Joh 7:17).

Skat in kleipotte

Maar aan die ander kant is dit ook waar dat ons hierdie skat in kleipotte het. Die bedienaars van die Woord van God – leraars en lidmate – is brose mense. Paulus skryf oor elkeen wat hierdie boodskap glo en dit aan hierdie wêreld bring:

8 In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie;  ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie;  9 ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie; ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie.  10 Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam,  sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word.  11 Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. 12 So werk die dood dan in óns, maar die lewe in julle. 13 Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het — soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” — glo ons ook en daarom praat ons. 14 Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor Hom sal stel. 15 Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. (2 Korintiërs 4:8-15)

Ons broosheid blyk uit die verdrukking waaraan ons blootgestel word. Ons het nie altyd al die antwoorde nie, al is dit ook duidelik dat die meeste van ons antwoorde in twyfel getrek word, omdat mense nie in God wil glo nie.

Ons broosheid blyk uit die vervolging waaraan ons blootgestel word. Maar, Goddank, Hy laat ons nie in die steek nie. Ons word dus soms platgeslaan, maar Goddank nie vernietig nie.

Dit is deel van God se plan om die skat van die evangelie deur kleipotte aan hierdie wêreld te bring. Oral waar die kleipotte gebreek word, skyn die evangelie van Jesus Christus deur. Word die lewe in Jesus Christus sigbaar vir hierdie wêreld.

Paulus stel dit sterk – die dood werk in ons, sodat die lewe in julle kan triomfeer. Want, Paulus glo met sy hele hart dat Jesus hom en ook vir ons uit die dood uit sal opwek. So, wat maak dit saak as ons in hierdie lewe die dood ervaar. Solank die genade net al hoe meer mense kan insluit om saam met ons uit die dood uit opgewek te kan word.

Uitdaging

Ek wil jou op twee maniere uitdaag. Oor die skat. En oor jou as kleipot.

  1. Moenie jou ore uitleen vir mense wat die boodskap van die Bybel verdraai, verander of verdun nie. Daar is geen ander evangelie nie.

Sorg dat jy leef in die Woord. Dat jy doen wat die Woord van jou vra. Want ‘n mens begryp eers wat die Bybel sê, as jy begin om te doen wat die Bybel sê.

  1. Staan op vir die waarheid van die Woord.

Jy het niks meer nodig as om maar net die Bybel te lees en te doen wat daarin staan nie. Maar, dan moet jy die waarheid daarvan uitleef, al kos dit jou ook jou lewe. Ons is brose kleipotte. Maar, dit is presies soos God dit gewil het. In jou opoffering om hierdie boodskap te bring, lê alreeds die oortuigingskrag van die boodskap opgesluit.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Elspeth Liebenberg deel met ons een en ander oor haar bediening waarna ons ‘n gebed vir Afrika sing.

Slotlied

Vonkk 159 – Heer, ons dink aan Afrika

Seën

Ek seën julle met die baie bekende seën wat juis uit die tweede brief aan die Korintiërs kom:

13 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. (2 Kor. 13:13)

En die gemeente sê: “Amen!”

Paulus

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.