Op pad na Eden – Efesiërs 2

Die verhaal van die kerk: Paulus versit berge
Tema: Op pad na Eden – Efesiërs
Somerstrand Youtube 09:00 1 November 2020

Verwelkoming

Verjaarsdae

Diaan Rabe, Henry Rautenbach en Brenda van Rooyen verjaar vandag. Baie geluk. Anri Barnardo word 10 hierdie week. Baie gelyk.

Onthou die Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 15 met die brief Efesiërs op die tafel. Met die tema: Op pad na Eden.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Toetrede

Vonkk 53 – Skuil by die Vader

Votum en seëngroet

Aan die heiliges wat in Efese woon, die gelowiges in Christus Jesus: Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. (Ef 1:1b-2 – BDV)

Lofsang

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Kindertyd

Vandag gaan ons praat oor ‘n verhaal wat baie van julle goed ken. Die verhaal van Adam en Eva in die tuin van Eden. Hierdie tuin van Eden het die mooiste bome gehad en daardie bome was vol lekker vrugte!

Stel jou voor hoe dit vir Adam was. Miskien was dit soos by ‘n winkelsentrum. Jy word omring deur al jou gunsteling restaurante. Jy kan kies net wat jy wil eet. Hoe “cool” sou dit nie wees nie!

Maar die Here God het die man beveel:

Die Here God het vir die mens gesê: “Jy mag van al die vrugte in die tuin eet, maar een boom se vrugte mag jy nie eet nie. Dit is die boom wat jou kan help om te weet wat goed is en wat sleg is. As jy van daardie vrugte eet, dan sal jy sterf. Dit is seker.” (Gen 2:16-17 – ABA)

God wou self vir Adam en Eva leer wat goed is en wat sleg. Want, Hy weet immers die beste.

Adam kon dus van elke boom eet, behalwe van die een in die middel, die boom van kennis van goed en kwaad. Solank Adam en Eva nie van daardie boom geëet het nie, sou alles goed wees.

Genesis vertel egter vir ons van ‘n slang wat vir Adam en Eva gesê het, nee, dit kan nie waar wees nie? God het seker nie regtig gesê dat julle nie van daardie boom kan eet nie?

Ek wed dat jy al hierdie soort ding gedoen het.

 • Miskien sê jou ma vir jou: “Ek wil nie hê dat jy na die Kersgeskenke onder die boom moet kyk voordat dit oop is nie.” Jy knik jou kop, maar as jou ma nie sien nie, dan dink jy by jouself, het my ma regtig gesê, ek mag nie na die Kersgeskenke kyk nie? Nie eers na een van hulle nie?”
 • Of miskien het jou ma gesê: “Ek wil nie hê dat jy vandag nog lekkergoed eet nie. Jy het genoeg gehad.” Later kom jy in die kombuis. En die lekkergoed kyk vir jou. Jy dink by jouself: “Ma wil net nie hê ek mag die lewe geniet nie! Sy wil nie hê ek moet die goeie goed soos lekkergoed hê nie. Ek dink Ma wil net alles vir haarself hê.”

Eva het gekyk na die boom en gesien dat die vrugte daaraan regtig goed lyk. Daarom het sy daarvan geëet en ook vir Adam gegee, en hy het dit ook geëet.

Die probleem is dat wanneer ons sondig of slegte dinge doen, ons ons verbintenis met God verbreek. En as ons nie ‘n verhouding het met God as ons sterf nie, kan ons nie hemel toe gaan nie.

So, hoe nou gemaak?

Gelukkig, Adam en Eva se verhaal eindig nie daar nie.

Ons weet mos dat ons ons verhouding met God kan regstel deur Jesus te vra om ons te vergewe. Ons vra Jesus om ons te red van die slegte dinge wat ons gedoen het. Ons vra Hom om ons verhouding met God te herstel en ons toe te laat om hemel toe te gaan wanneer ons sterf. Terug na die Paradys, die tuin van Eden, wat nou in die hemel is.

Dis reg. Dit is waar die tuin van Eden vandag is. In die hemel.

Net soos Adam en Eva, het ons almal verkeerd gedoen. Maar net soos Adam en Eva, is God daar om ons te vergewe, as ons net vra.

Gebed

Kom ons bid sommer nou dat die Here ons sal vergewe. As ons in Jesus glo, vergewe Hy vir ons, en gee Hy vir ons die ewige lewe.

Magic Trick

Ek sluit vir die ouer kinders ‘n lekker video van ‘n magic trick in. Dit sal regtig “cool” wees as julle dit probeer en vir my ‘n video stuur waar julle dit doen. En op die web is die teks wat jy kan gebruik as jy die trick doen.

Cut and restored Rope Magic Trick

Adam en Eva se lewe was perfek. Hulle het alles reg gedoen.

(Wys die tou)

Die probleem is dat hulle nie geluister het nie. Hulle het gesondig. Soos ons ook sondig. Ons vertel ‘n leuen. Ons neem iets wat nie ons s’n is nie. Ons slaan iemand. Ons gaan waar ons nie veronderstel is om te gaan nie.

Dit veroorsaak dat ons ons verhouding met God verbreek.

(Sny die tou)

Omdat ons nie meer met God verbind is nie, is ons van Hom geskei. Ons kan nie meer hemel toe gaan nie, want ons het gedoen wat ons nie moes nie.

Ons probeer dit regstel.

(Bind toue saam)

Maar ons verhouding is steeds verbrokkel.

Maar God bied ons ‘n manier om dit reg te stel.

(Begin die knoop stadig verwyder terwyl jy praat)

As ons Jesus vra om die slegte dinge wat ons gedoen het (ons sonde) te vergewe en in ons hart te kom en ons te red, kan ons verhouding met Hom reggestel word. Ons het nou toegang tot God en ‘n manier om na die hemel te gaan, die Paradys, wanneer ons sterf.

Sonde breek ons ​​verbintenis met God, maar dit word reggestel deur te vra dat Jesus ons moet red.

Skriflesing en prediking

Die tuin van Eden

Die tuin van Eden word in die Bybel as ‘n plek geteken waar hemel en aarde ontmoet (Tim Mackey bydrae). Die Paradys, soos Eden in Grieks vertaal is. Waar God se wêreld en die mens se wêreld oorvleuel. Waar God in die tuin teenwoordig is. Waar sy lewe in alles en deur alles werk. Waar daar ‘n eenheid is wat gedemonstreer word in die eenheid wat daar tussen die man en die vrou is.

Die man en sy vrou was bewus van hulle verskille – hulle was kaal – maar hulle het geen skaamte gehad nie. Hulle was veilig by mekaar en by God. Hulle was een met mekaar en een met God.

Die eenheid spat in skerwe

Dit is hierdie eenheid wat verlore gaan met die sondeval. Met die rebellie van die mens teen God. Die eenheid met God in die ruimte tussen hemel en aarde. Asook die eenheid met mekaar soos die verhaal van Kain en Abel demonstreer.

Soos die verhaal van die Bybel ontvou, kom ‘n mens agter hoe hierdie eenheid in duisend skerwe spat. Tussen mense. Tussen nasies. Tussen dié wat die Here wil dien en dié wat in opstand is teen Hom. Tussen die regverdiges en die goddeloses.

Op pad terug na Eden

‘n Mens kom egter terselfdertyd agter dat God nie maar net die mens aan sy eie lot oorlaat nie. Hy werk van die begin af aan die herstel van daardie eenheid. Op pad terug na Eden. Sodat die eenheid tussen mense en met Hom kan herstel.

Dit is waarom Moses die opdrag kry om ‘n tabernakel te bou en Salomo later die tempel (Tim Mackey video). Dit was plekke waar die eenheid tussen God en mens herstel is, soos in Eden. Daarom was daar reëls vir reinheid en heiligheid – met vyf basiese offers – wanneer ‘n mens in God se teenwoordigheid verskyn het. Sodat God se heiligheid die mens nie sou verteer soos ‘n vuur nie.

Simbolies het ‘n mens in die tempel iets van Eden ervaar. Die rus in die teenwoordigheid van God. Dit is waarom Dawid in Psalm 84 kan verlang na net een dag in die huis van God, want dit is beter as ‘n duisend op enige ander plek.

11b Ek wag liewer op die drumpel van die huis van my God as om te woon in die tente van goddelose mense. (Ps 84:11 – BDV).

Dit was soos ‘n geestelike drama wat opgevoer is met die offers en die priesters en die gebede in die hoop dat eendag sal dit oorgaan in ‘n werklikheid. Wanneer God sy mense met Homself en met mekaar sal verenig. Wanneer almal in sy lig sou lewe (Jes 2:6). En die ballingskap van Eden beëindig sou word en hulle sal terugkeer na Eden.

God het ons uitgekies vir Eden

Daardie werklikheid het aangebreek met die koms van die Here Jesus Christus na die aarde. Soos Efesiërs 1 sê:

3 Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Dit is Hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel.  4 So het Hy ons voor die skepping van die wêreld in Hom uitgekies  sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou leef,  5 voorbestem om deur Jesus Christus as kinders vir Hom aangeneem te word,  soos Hy dit volgens sy wil goedgedink het,  6 tot lof van die heerlikheid van sy genade  waarmee Hy ons in die Geliefde begunstig het. (Ef 1:3-6 – BDV)

Ons word uitgekies om heilig en onberispelik in liefde voor God te leef en God het ons elke moontlike geestelike seëning in die hemel gegee dat ons dit kan regkry. Op pad terug na Eden.

En let op die “ons”. Want, die droom is dat nie net die Jode hierdie wonderlike eenheid met God sal ervaar nie. Nee, elkeen wat hulle vertroue plaas op Jesus Christus, uit elke stam, en taal en nasie word ingesluit in hierdie eenheid.

19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, en die huisgesin van God.  20 Julle is gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. 21 In Hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot ‘n heilige tempel vir die Here. 22 In Hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. (Ef 2:19-22 – BDV)

Wanneer ons toelaat dat die Gees ons insluit in die kerk, die huisgesin van God, ‘n heilige tempel vir die Here, word ons ‘n woonplek van God deur die Gees. ‘n Plek soos Eden, ‘n plek waar God en mens en mens en mens ‘n veilige ruimte, ‘n rusplek by mekaar vind. Maar ook ‘n plek wat ons help op die terugkeer na Eden, die Paradys, die nuwe hemel en nuwe aarde wat God vir ons skep.

Ons moenie terugdeins vir die uitdaging nie

As ‘n mens egter kyk na die verspreiding van hierdie boodskap regoor die wêreld sien ons regdeur die eeue dat die kerk sukkel om die suigkrag van die wêreld, die kulturele uitdagings, die hoof te bied. Om die tempel van God te wees, om saam opgebou te word tot ‘n woonplek van God, is nie so eenvoudig nie.

Die probleme wat ons ervaar om mekaar te vind – gegewe ons kulturele verskille – moet ons egter nie laat terugdeins van die hoë roeping wat ons het om skouer aan die wiel te sit om saam opgebou te word tot ‘n woonplek van God deur die Gees nie.

Dink daaraan watter vreugde sal ons ervaar as ons al hoe meer dit regkry om ‘n woonplek van God vir ander te word. As mense aangetrek word na die veilige ruimtes wat ons skep waar liefde en vrede heers. Waar mense mekaar vergewe en laat floreer. Dit is waaraan ons bou in ons gemeente. Dit is ons visie, ‘n herstelde Eden. In ons verhouding met God. In ons verhouding met mekaar.

En dit is vir daardie doel dat Paulus vir ons in die res van die brief aan die Efesiërs ‘n klomp praktiese riglyne gee wat ons in hierdie bouproses kan help. Ek lig net vyf uit. Daar is meer.

En ek nooi jou uit om veral met hoofstuk 4-6 hierdie week te gaan sit. Christus is in jou – jou onsigbare Vriend – soos ons uit Kolossense geleer het. Hy wil jou help met die bouwerk in die gemeenskap van gelowiges. Sodat ons ‘n woonplek van God kan word. Op pad na Eden.

1. Die eerste praktiese riglyn is gebed.

14 Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader 15 van wie elke geslag (patria) in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. 16 Ek bid dat Hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk: om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word;  17 om Christus deur die geloof in julle harte te laat woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is,  18 sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges  die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte te verstaan,  19 ja, om die liefde van Christus te ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volle wysheid van God. (Ef 3:14-19 – BDV)

Gaan dink na oor die verdelingslyne in ons gemeente en in ons kerk. Die dinge wat ons van mekaar af dwing. En begin bid dat die Here ons in liefde sal saamsnoer. En waar jy ervaar dat daar mense is met wie jy verskil, of wat van jou verskil, bid daaroor en vra om leiding van die Gees om uit te reik en saam vol gemaak te kan word met die wysheid van God. Op pad na Eden.

2. Die tweede praktiese riglyn is om in liefde te bly by die waarheid.

Ons moet alles in die stryd werp dat ons toegerus kan word deur die gawes wat God daarvoor gegee het sodat ons:

14 nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat ronddobber en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan; 15 maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 16 uit wie die hele liggaam harmonieus met die hulp van elke gewrig saamgevoeg en verenig word en sy eie groei bewerk deur die aandeel van elke lid. So bou die liggaam homself op in liefde. (Ef 4:14-16 – BDV)

Daar is nie verskillende waarhede nie. Daar is maar een Waarheid, die Here Jesus Christus. Hy het vir ons sy Woord gegee sodat ons daarin kan leer wat is reg en wat verkeerd; wat is goed en wat is sleg; wat is vir God aanvaarbaar en wat nie; wat is vir God volmaak en wat nie.

Die enigste manier om mekaar te kan vind as ons verskil, is om te vra, wat sê die Skrif? Wat sê God oor ‘n saak? En dan saam te bly dink tot ons dit goed verstaan en mekaar kan help om in liefde by die waarheid te bly. Op pad na Eden.

3. Die derde praktiese riglyn is dat ons nie meer soos heidene sal lewe nie.

Ons kan nie bekostig om volgens die waardes van hierdie wêreld te leef nie. Die wêreld word gekenmerk deurdat:

19 … hulle hulleself oorgegee aan losbandigheid om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg.  20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie. 21 Julle het tog van Hom gehoor en julle is oor Hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is, 22 naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat as gevolg van sy drang na dwaling vergaan. 23 Julle moet eerder deur die aard van julle denke vernuwe word. 24 Ja, trek die nuwe mens aand wat in geregtigheid en ware heiligheid na God se beeld geskep is. (Ef 4:19-24 – BDV)

Ons sal met mekaar moet gesels oor etiese goed. Oor die sekulêre samelewing se waardestelsel wat met menseregte werk, en nie met gehoorsaamheid aan God se reg nie. Dit raak dinge soos die beskerming van die lewe. Die beskerming van die huwelik. Die beskerming van menswaardigheid – soos God daaroor dink, nie soos hierdie wêreld daaroor dink nie. Op pad na Eden.

4. Die vierde praktiese riglyn is dat ons navolgers van God sal wees.

Soos Christus Homself geoffer het ter wille van ons versoening met God, moet ons bereid wees om ons lewe vir die verkondiging van die evangelie in hierdie wêreld te gee. Dit vra van ons ‘n onberispelike lewe. En dit vra van ons ‘n bereidheid om vir die evangelie te ly.

1 As geliefde kinders moet julle navolgers van God wees 2 en in liefde leef, net soos Christus ons liefgehad het en Homself ter wille van ons oorgegee het as ‘n offergawe aan God, as ‘n offerande met ‘n aangename geur.  3 Maar, soos dit heiliges betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, 4 ook nie van skandelikhede en dwase of lawwe praatjies, wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging. 5 Want dit moet julle goed begryp: Geen ontugtige of onreine of gierigaard — so iemand is ‘n afgodedienaar — het ‘n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie. (Ef 5:1-5 – BDV)

Let op hoe “liefde” in hierdie teks uitgelê word. Dit is om jouself oor te gee as ‘n offergawe aan God. Dit is wat God vir ons in Christus gedoen het. Dit is wat sy liefde is. Sy sélf prysgawe. Sy selfopoffering.

Dit het niks te doen met gevoelens nie. Dit het niks te doen met romantiese liefde nie. Dit het alles te doen met ‘n bereidheid om jou lewe neer te lê vir iemand anders.

Daarom spel Paulus dit so duidelik uit dat ons “lewe in liefde” niks te doene kan hê met onsedelikheid (porneia – enige seks buite die huwelik) of onreinheid (akatharsia – skandelike seksuele verhoudings soos in Romeine 1) of gierigheid (pleonexia – om meer as ander mense te wil hê).

 • Die riglyne sluit daarom ons huwelikslewe in, want dit wys hoe die liefde werk. Die huwelik is ‘n bastion teen onsedelikheid en onreinheid.
 • Dit sluit ons gesinslewe in, want dit is waar die selfopofferende liefde tot sy reg kom. Waar ons die lewe beskerm en alles in ons vermoë doen om selfs die ongebore lewe te beskerm.
 • Dit sluit ons werkslewe in, want dit is waar ons leer om ons gierigheid af te lê in ons belegging in ander mense.

Daaroor brei Paulus verder uit in hoofstuk 5. En jy moet dié hoofstukke gaan lees om agter te kom presies hoe dit werk. Gaan lees bv oor onderdanigheid, en jy sal verras wees dat die eerste ding wat Paulus sê, is dat ons aan mekaar onderdanig moet wees. En dat onderdanigheid eintlik maar presies dieselfde van ons vra as wat selfopofferende liefde van ons vra. Op pad na Eden.

Om dan uiteindelik die laaste aspek op die tafel te sit.

5. Die vyfde praktiese riglyn is dat ons sterk moet staan in die geestelike oorlog waarin ons gewikkel is.

10 Ten slotte: Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die listighede van die duiwel. 12 Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. 13 Om hierdie rede moet julle die volle wapenrusting van God opneem sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. (Ef 6:10-13 – BDV)

Daar is sewe dele van hierdie wapenrusting. Ek skryf daaroor in my huidige boek oor Paulus. Trouens, ook in ‘n vollengte boek oor Geestelike Oorlogvoering. Jaco het ook in die kindertyd die afgelope paar Sondae die kinders daarvan geleer.

Gaan dink oor elkeen van daardie elemente daarvan na – gordel van waarheid, borsplaat van geregtigheid (vryspraak), skoene van getuienis, skild van geloof, helm van verlossing, swaard van die Gees, dit is die Woord van God, gebed deur die Gees – trek dit aan in jou eie stryd om die waarheid in hierdie wêreld.

Ek sluit af met die gedagte waarmee ek begin het. Ons is op pad na Eden. Die Paradys. Die plek waar hemel en aarde ontmoet. ‘n Tempel van die Here.

Die gemeente is ‘n tempel van God, waar ons saam opgebou word tot woonplek van God deur die Gees. Soos in Eden. Soos in die Paradys. Maar, terselfdertyd op pad na Eden.

Geen wonder dat dit dan ook Jesus se belofte is aan die gemeente van Efese in sy brief in die Openbaring aan Johannes. Hy roep hulle op om te luister wat God van hulle vra:

7 Wie ore het, moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan. (Openb 2:7 – BDV)

Ons is op pad na Eden. Watter vreugde.

Gebed

Dankoffers

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Hoe kan ek ryk wees? R is vir RYKDOM. Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Eredienste in die kerk

Ons begin al hoe meer na normaal toe terugkeer. By die kerk kan 250 bywoon. Ons sing reeds met maskers om die Here te loof en aanbid. Ons doen dit gelyktydig met die Youtube erediens dat ons geestelik saam met mekaar die Here kan loof en aanbid.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor begin ook na normaal terugkeer. Ons volg al die regulasies, maar ons admin personeel is weer terug op kantoor. Pastorale besoeke vind ook by voorkeur daar plaas. Jy is welkom om ‘n afspraak te maak met my.

Byeenkomste in die kerk

Die Ark asook die konsistorie is beskikbaar vir Bybelstudiegroepe. Bespreek asseblief by Liésl 041 583 51115, of “nul sewe drie 4713 647”, of epos haar by info@somerstrandgemeente.co.za. Handhaaf asseblief die Covid-protokol:  Dra maskers en saniteer die stoele en oppervlaktes wat gebruik word. Temperatuurmeter en handreiniger sal beskikbaar wees.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Lied 286 – Here God van liefde

Seën

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?