Liefde is … 1 Korintiërs 13

Die verhaal van die kerk
Tema:  Liefde is ... – 1 Korintiërs 13
Youtube 09:00 13 September 2020  Somerstrand Familiediens

Skakels

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier met hierdie boodskap seën.

Erediens in die kerk

Ons het nie volgende week ‘n erediens in die kerk nie. Ek is met verlof. Ons hervat die eredienste in die kerk 09:00 Sondag 27 September met ‘n doopgeleentheid. Onthou om in te skryf by Liésl.

Verjaarsdae

Crishke van Zyl word hierdie week 12. Baie geluk! Die res van die verjaarsdae is op die skerm. Bel en wens mekaar geluk.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Vandag is dit die letter “k” in ds Thania Botha se Geloofsalfabet! K staan vir…kat? kerk? kroon? Kom luister en vind uit! Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van Hoogmoed uit die verhaal van Hiskia. Annelet Slazus behartig dit.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Dit is week 8 van my fokus op die lewe van Paulus. Tot en met Advent. Ons lees saam die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 8 met die eerste brief aan die Korintiërs op die tafel. Met die tema: Liefde is …

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

Ek groet julle met die groet van Paulus op hierdie derde sendingreis aan die gemeente in Korinte:

2 aan die gemeente van God in Korinthe wat in Christus Jesus geheilig is deur God — geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die Naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here:  3 Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. (1 Kor 1:2-3)

Kindertyd

Gebed

Loflied

Vonkk 53 – Skuil by die Vader

Skriflesing en prediking

Die grootste hiervan is die liefde

13 En nou bly geloof, hoop en liefde,  hierdie drie —  maar die grootste hiervan is die liefde.” (1 Kor 13:13 (BDV).

Dit is ‘n baie bekende aanhaling. Jy sien dit op T-hemde, tafeldoeke en teen mure. Dit is een van die bekendste dele in die Bybel. ‘n Geliefde vers vir troues.

Maar wat is die betekenis van hierdie hoofstuk oor die liefde? Waarom sê Paulus: “die grootste hiervan is liefde”? Waarom sou liefde meer wees as geloof en hoop?

Paulus is op sy derde sendingreis, Hy is in Efese en bedien hulle amper drie jaar lank. Terwyl hy daagliks in die saal van Tirannus besprekings gehou het (Hand. 19:1-20), het hy in die aande waarskynlik sy eerste brief aan die Korintiërs geskrywe, die gemeente waar hy op sy vorige sendingreis ‘n jaar en ‘n half spandeer het.

Lidmate van Korinte besoek Paulus

‘n Klompie lidmate van Korinte het hom in Efese kom besoek. Ons lees van die huisgesin van Chloë (1 Kor. 1:11) en ook Stefanas, Fortunatus en Agaïkus wat by Paulus besoek afgelê het (1 Kor. 16:17). Hulle het berig gebring oor wat in Korinte aangaan en veral watter vraagstukke hulle mee worstel.

Die uitdagings in Korinte

Daar was breër samelewingskwessies. Veral die viering van losbandige liefde. Afrodiete – die Griekse godin van die liefde (die Romeine het haar Venus gedoop) – het ‘n geweldige groot invloed uitgeoefen van buite af op Korinte. Sommige historici bereken dat daar in haar hoogbloei meer as ‘n duisend prostitute in tempeldiens was. Die term “meisies van Korinte” het ‘n idiomatiese uitdrukking in ander stede geraak wanneer mense na prostitute verwys het.

Maar die uitdagings was nie net van buite af nie. Dit was veral van binne af.

 1. Die gemeente het gesukkel met leierskap. Daar was vier groepe in die gemeente. Sommige was vir Apollos, die begaafde prediker. Sommige vir Sefas (die Aramese vertaling van die Griekse Petrus, soos Jesus hom genoem het – Joh 1:43), die rots van die kerk. Sommige was vir Paulus, die stigter van die gemeente. Sommige was selfs vir Jesus, so asof Hy nie deur al die leiers gewerk het nie (1 Kor 1:10-16).
 2. Hulle het gesukkel met seksuele sake. Die gemeente het hulle beroem op hulle verdraagsaamheid, maar dit het ongelukkig ingesluit dat hulle alles toegelaat het. Hulle het bloedskande toegelaat, ‘n man wat met sy stiefma getrou het (1 Kor. 5:1-13). Hulle het egbrekers, selfdegeslagverhoudings en prostitusie toegelaat (1 Kor. 6:1-20).

Sommige het hulle verset daarteen, maar ongelukkig na die ander kant oorgehel deur teen enige seks te velde  te trek, selfs binne die huwelik! Sodat Paulus hulle moet aanmoedig om liewer nie hulle eie selfbeheersing só op die proef te stel nie (1 Kor 7:1-8).

En daar was nog meer: hofsake, gierigheid, afgodsdiens, dronkenskap, rowery, misbruik van gawes, en mishandelinge van armes om maar net ‘n paar van die baie sake uit te lig.

Die “Weg van God”

En onthou dat Paulus baie moeite gedoen het in Efese om die mense daar van die “Weg van God” te leer, soos ons in Handelinge 18:24-19:38 gelees het. Die Korinte het die gevaar geloop om van die “Weg van God” afvallig te raak en die “Weg van die wêreld” te volg.

Hulle was juis so vatbaar vir die “wyse mense” van Korinte, die filosowe van hulle tyd wat verdraagsaamheid gepredik het (1 Kor 1:17-31). Wat gesê het: “Alles is my geoorloof … “ (1 Kor. 6:12). ‘n Gedagte wat egter reguit teen die “Weg van God” ingedruis het.

“Alles is nie voordelig nie,” het Paulus hulle getroef. Die liggaam is nie vir onsedelikheid gemaak nie, maar vir die Here (1 Kor 6:13). Vlug weg van onsedelikheid (porneia), want jy beskadig die tempel van God, jou liggaam (1 Kor 6:18-20).

Julle is vrygespreek

Paulus kon dus nie hierdie wêreldse verdraagsaamheid, en hierdie wêreldse leringe só los nie. Die Korinte het die gevaar geloop om van die pad af te gaan. Om terug te keer na die sondige situasie waaruit God hulle laat red het deur die evangelie van Jesus. Om die koninkryk van God mis te loop (1 Kor 6:10). Immers:

“So was sommige van julle ook, maar julle is gewas, julle is geheilig en julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.” (1 Kor 6:11).

Vandaar die berispende emosionele toon van sy brief. Hy gebruik skerp taal as hy hulle verwaande opgeblase houding konfronteer:

21 Wat verkies julle? Dat ek met ‘n slaanstok na julle kom, of in liefde en ‘n gees van sagmoedigheid? (1 Kor. 4:21)

Die Korinte verstaan die liefde verkeerd

En dan besef Paulus, dit is presies wat hulle nodig het om te hoor. Hulle verstaan die liefde verkeerd.  Hulle dink dat om een leier bó ‘n ander te verkies, is liefde. Hulle dink dat bloedskande is liefde. Hulle dink dat verdraagsaamheid vir enige seks buite die huwelik is liefde. Hulle dink dat om almal toe te laat om te leef soos hulle wil, is liefde.

En dit is presies nie wat liefde is nie!

Dan skryf hy Korintiërs 13, in baie opsigte die hart van hierdie wonderlike brief. In drie dele.

1. Die liefde is noodsaaklik

Hy besing eerstens die noodsaak van die liefde. Sonder liefde maak niks saak nie:

13:1 Al praat ek die tale van mense en engele,  maar ek het nie liefde nie,  dan het ek ‘n galmende ghong  of ‘n weerklinkende simbaal geword.  2 En al profeteer ek  en begryp ek alle geheime  en besit ek alle kennis,  en al het ek al die geloof om berge te versit,  maar ek het nie liefde nie, is ek niks!  3 Al deel ek al my besittings uit  en gee ek my liggaam oor sodat ek daarop kan roem,  maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks.

Let op hoe Paulus regdeur van die gawes wat hy net in die vorige hoofstuk genoem het (tale, profesie, kennis, geloof), eksplisiet relativeer en ondergeskik maak aan die liefde. Om die waarheid te sê, die gawes spruit voort uit die liefde. So, waar die liefde ontbreek, is daar min oor van die gawes. Selfs die bereidheid om jouself op te offer, word ondergeskik gestel aan die liefde. Trouens, ‘n mens sou kwalik jouself offer, as jy nie dit uit liefde doen nie.

2. Die liefde is …

Dan besing Paulus die wyse waarop die liefde met die gawes tot sy reg kom in die gemeente (1 Kor. 13:4-7). In taal wat herinner aan wat hy in sy vorige brief, dié aan die Galasiërs, geskryf het oor die vrug van die Gees, spel Paulus die kenmerke van die liefde uit. Vyftien kenmerke:

4 Liefde bly geduldig,  liefde gee om,  liefde is nie jaloers nie,  spog nie en is nie verwaand nie.  5 Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eiebelang na nie,  is nie liggeraak nie.  Dit hou nie boek van die kwaad nie,  6 is nie bly oor onreg nie,  maar is saam bly oor die waarheid.  7 Dit bedek alles, glo alles,  hoop alles, verduur alles.

Paulus begin met twee positiewe eienskappe van die liefde:

 • Liefde bly geduldig – ‘n Mens kan dit ook vertaal met “lankmoedig”. Liefde is om lank moed te hou met iemand.
 • Liefde gee om – dit kan ook met “vriendelik” of “kind” vertaal word. Liefde hanteer ander met ‘n sagte hand en hart.

Hy volg dit op met agt negatiewe eienskappe van wat die liefde nie is nie:

 • Liefde is nie jaloers nie – probeer nie inpalm wat aan ander behoort nie.
 • Liefde spog nie – loop nie te koop met sy goeie hoedanighede nie.
 • Liefde is nie verwaand nie – dink nie jy is beter as ander net omdat jy ‘n besondere gawe het nie.
 • Liefde tree nie onbehoorlik op nie – Onbehoorlik (aschēmoneō) verwys na die skandelike seksuele dade waarvan hy reeds in hierdie brief geskryf het, maar nog later op sal uitbrei in sy brief aan die Romeine hierna (Rom 1:27).
 • Liefde jaag nie eiebelang na nie – dit is só ‘n versoeking om jou eiebelang vóór ander s’n te stel.
 • Liefde is nie liggeraak nie – ‘n mens kan ook vertaal, “raak nie kwaad nie”
 • Liefde hou nie boek van die kwaad nie – koester nie wraakgedagtes nie, maar is bereid om te
 • Liefde is nie bly oor onreg nie – die woord adikia word hier gebruik, ‘n mens kan ook vertaal “wrongdoing” of “ongeregtigheid”. Paulus sal hierna aan die Romeine skrywe dat dit juis hierdie adikia van die mensdom is wat God se toorn oor mense laat losbars (Rom 1:18).

Dan sluit Paulus af met vyf positiewe aspekte van die liefde wat hy teenoor die vorige agt negatiewe eienskappe stel:

 • Die liefde is saam bly oor die waarheid – die liefde “rejoice” in die waarheid, die waarheid van God in Jesus, die waarheid van God in die Woord van God, die waarheid wat die Gees ons leer. Soos Paulus later aan die Efesiërs sal skryf: “ons sal in liefde by die waarheid bly.” (Ef 4:15). Die liefde en die waarheid is verbind aan mekaar. Daarom is onreg nooit iets waaroor ’n gelowige hom kan verbly nie. So, hoewel jy nie boekhou van die kwaad nie, kan onreg nooit aanvaar word nie.
 • Die liefde bedek alles – Dit is ’n interessante aspek van die liefde, wat, hoewel dit nie bly is oor die onreg nie, dit tog in liefde bereid is om “alles te bedek”, dws om te verdra en te beskerm (NIV), wat ’n mens herinner aan Spreuke 10:12: “Haat verwek twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee.” Miskien is die beste manier om dit te verstaan dat die liefde nie ou wonde wil oopkrap nie, bereid is om ’n tweede myl te loop, bereid is om 70×7 keer te vergewe, bereid is om te verdra en vorentoe te kyk.

Daarby is die liefde bereid om onbevange ’n pad met mense te loop, en nie in sinisme te verval nie en mense te wantrou op grond van ervarings uit die verlede. Dit is waarom Paulus sê:

 • Die liefde glo alles
 • Die liefde hoop alles
 • Die liefde verduur alles.

Hierdie tipe liefde is eienskappe van God (bv. Eks. 34:6 – lankmoedig) wat Hy deur die Gees aan ons skenk, dinge wat deel is van die vrug van die Gees (Gal. 5:22). Daarom maak die liefde dat ’n mens die gawes gebruik terwyl jy geduldig is met mense, vriendelik is en nie afgunstig nie, en verseker nie grootpraterig en verwaand daaroor nie. Anders bring die gawes verdeeldheid en hoogmoed.

En hier sien ons die antwoord op die vraag na hoekom die liefde die grootste is. Die Liefde is die grond van geloof en hoop, dit is waarom dit die grootste is.

3. Die liefde is onmisbaar in alles

Dan besing Paulus die onmisbaarheid van die liefde in alles (1 Kor. 13:8-13). Daarmee korrigeer Paulus die verkeerde idees wat die Korinte oor die liefde gehad het, wat eerder in onsedelikheid en afguns ontaard het.

8 Liefde faal nooit nie.  Maar profesieë — sal tot ‘n einde kom;  of tale — sal ophou;  of kennis — sal tot niet gaan.  9 Want ons ken gedeeltelik  en ons profeteer gedeeltelik,  10 maar wanneer die volmaakte gekom het,  sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan.  11 Toe ek nog ‘n kind was,  het ek gepraat soos ‘n kind,  gedink soos ‘n kind,  geredeneer soos ‘n kind.  Noudat ek volwasse is, het ek die dinge van ‘n kind agtergelaat.  12 Nou sien ons wel ‘n geheimenisvolle beeld soos in ‘n spieël,  maar eendag van aangesig tot aangesig.  Nou ken ek slegs gedeeltelik,  maar eendag sal ek ten volle ken soos ek ten volle geken is.

Wat Paulus uitbring by sy belangrike slot, dat al wat saak maak, is geloof, hoop en liefde, waarvan die liefde die grootste is.

13 En nou bly geloof, hoop en liefde,  hierdie drie —  maar die grootste hiervan is die liefde.

Boodskap

Alles spruit voort uit liefde uit. Maar, belangrik, uit die liefde van God, die liefde wat Hy vir ons het. Dit is die basis vir ons geloof. Dit is die basis vir ons hoop. Dit is die basis vir ons etiek. Vir die “Weg van God”, die wyse waarop Hy wil hê dat ons moet lewe.

So, hoe raak 1 Korintiërs 13 ‘n werklikheid in my lewe?

Ek fokus op God en sy liefde vir my

Dit sal jou geloof en vertroue laat groei. Dit sal sorg dat jy elke gawe uit sy hand as ‘n geskenk sal ontvang. Dat die dankbaarheid in jou sal groei. Dit sal sorg dat jy bly is oor die waarheid. Dat jy alles wat in stryd is met die waarheid sal verwerp.

Ek fokus op God en sy liefde vir mense

Dit sal jou diensbaarheid laat groei. Jou gawes in perspektief plaas. Dit gaan nie oor jou nie, maar oor die mense vir wie God iets wil beteken. So ook jou besittings en vermoëns.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Ons luister na ‘n bydrae van Hugo Wolmarans en sluit daarna af met die pragtige lied van Gretha Delport-Benadé oor die liefde van God.

Slotlied

Lied 286 – Here God van liefde

Seën

Ek sluit met die seën in Paulus se eerste brief aan die Korintiërs

23 Die genade van die Here Jesus bly met julle. 24 My liefde bly met julle almal in Christus Jesus. (1 Kor 16:23-24)

En die gemeente sê: “Amen!”

Paulus

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.