Wat is goed? – Romeine 12:1-2

Die verhaal van die kerk
Tema:  Wat is goed? – Romeine 12:1-2
Youtube 09:00 27 September 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier met hierdie boodskap seën.

Eredienste in die kerk

Ons het ons eredienste in die kerk hervat. 250 maksimum. Registrasie by Liésl Knipe is egter steeds noodsaaklik.

Byeenkomste in die kerk

Die Ark asook die konsistorie is beskikbaar vir Bybelstudiegroepe. Bespreek asseblief by Liesl “nul sewe drie 4713 647” of epos haar by info@somerstrandgemeente.co.za. Handhaaf asseblief die Covid-protokol:  Dra maskers en saniteer die stoele en oppervlaktes wat gebruik word. Temperatuurmeter en handreiniger sal beskikbaar wees.

Verjaarsdae

Rita Lucas verjaar vandag. Só ook Dante Durand wat 3 jaar oud is en Temika Mostert wat vandag 10 jaar oud is. Baie geluk aan julle almal. Ankia Weitz word ook hierdie week 11 jaar oud. Baie geluk aan jou. Die res van die verjaarsdae is op die skerm. Bel en wens mekaar geluk.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Kermis

Die kerrie-en-rys het R10 000 gemaak! Dankie aan Esmé Dorfling en almal wat op só ‘n wonderlike manier reageer en help en ondersteun.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van PE Hoogland. Vandag is dit die letter “m” in ds Thania Botha se Geloofsalfabet. Waarvoor staan die letter “m” in ons Geloofsalfabet? Dit staan vir “moed”! Ds Pieter Nel leer vir ons van “moed”. Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Pulse

Rethie van Niekerk gesels vanaand by Pulse oor die problematiek van boeliegedrag aan die hand van die verhaal van Ester.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Dit is week 10 van my fokus op die lewe van Paulus. Tot en met Advent. Ons lees saam die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 10 met die brief aan die Romeine op die tafel. Met die tema: Wat is goed?

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

Ek groet julle met die groet van Paulus op hierdie tweede sendingreis aan die gemeentes in Galasië:

7 aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges:  Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. (Romeine 1:7)

Kindertyd

Loflied

Vonkk 85 – Here, ons Here (Ps 8)

Gebed

Skriflesing en prediking

Wat is goed?

Wat is goed? Dit is ‘n belangrike vraag, want jou antwoord daarop bepaal jou morele kompas. Dit bepaal hoe jy dink, wat jy doen, hoe jy optree. Dit bepaal hoe jy na die wêreld kyk. Hoe jy gebeure op die wêreldverhoog beoordeel. Dit bepaal wat jy glo, waarvoor jy staan. Dit bepaal die maatstaf waarmee jy meet.

Wat is goed in die Bybel?

Wat is goed? Toe die profeet Miga oor die vraag nagedink het, het hy geantwoord:

8Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? (Miga 6:8 – OAV)

Goed beteken volgens Miga dat ons doen wat God wil hê. En wat wil God hê? Hy vra van ons dat ons die regte dinge sal doen, dat ons betroubaar sal wees – dit is wat dit beteken om liefde te betrag – en veral dat ons aan Hom gehoorsaam sal wees. Dit is wat goed is. Dit is wat God wil hê.

Toe die apostel Paulus oor die vraag nagedink het, het hy ‘n soortgelyke antwoord gegee, maar meer prakties gefokus op ‘n voorskrif vir ons liggame en ‘n voorskrif vir ons gedagtes:

1Ek doen dan ’n beroep op julle, broers, deur die ontferming van God, om julle liggame te gee as ’n lewende, heilige, aanneemlike offer aan God – dit is julle egte godsdiens. 2En moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word omvorm deur die vernuwing van julle denke sodat julle kan onderskei wat die wil van God is – sy goeie en aanneemlike en volmaakte wil. (Romeine 12:1-2 – ASV)

Wat vir God goed is, is dat ons ons liggame sal offer aan God. Dat ons soos die Leviete van ouds ‘n “lewende” offer sal wees, totaal toegewy aan wat die Here wil. Dat ons in ons liggame heilig sal lewe. Dat ons ons liggame net sal gebruik vir wat vir God aanneemlik is.

Dit is wat Paulus “egte godsdiens” noem. Waar ons ons liggame inspan om in totale oorgawe aan God te lewe.

Maar, dit begin natuurlik in ons denke, want dit is die ander belangrike deel van wat vir God goed is. Dat ons nie gelykvormig aan hierdie wêreld sal word en sal doen soos die wysheid van hierdie wêreld vir ons voorskryf nie, maar soos God dit vir ons openbaar.

Daarom moet ons ons toelê daarop om ons denke daagliks te vernuwe sodat ons kan onderskei wat die wil van God is – wat vir Hom goed, en aanneemlik en volmaak is.

Wat is goed vandag?

Ons leef in ‘n tyd waar die antwoord na wat goed is heel anders geantwoord word. Soos Friedrich Nietzsche gesê het: “We’ve moved beyond good and evil.”

 • Goed is nie meer wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê.
 • Goed is nie ‘n universele en absolute waarheid wat deur God aan ons geopenbaar word nie.
 • Goed lê opgesluit in die belange van die groep waaraan jy behoort of doodgewoon wat goed is vir jouself.
 • Goed is wat goed is vir jou as mens, nie wat goed is vir God nie.

Daar is vandag in ons wêreld geen universele of absolute kompas van wat goed is nie. Daar is min of geen verwysing na God in enige verklaring van wat goed is nie. Daar is veral geen verwysing na die Bybel in wat die media en die politieke sisteme vir ons as goed voorskryf nie. Dit gaan net oor dít wat die groepe waaraan jy behoort, of nog meer basies, jou eie belange sal bevorder.

Ons moet onderskei wat vir God goed is

Ons sal dus goed doen – “pun intended” – as ons kennis neem van hierdie wêreldse gedagtes – oor wat goed is en wat nie. Want, as ons val vir die voordele wat die wêreldse inkleding van wat goed is vir ons inhou, sal ons doen en dink soos die wêreld vir ons voorskryf. Sal ons onsself oorgee aan hierdie wêreldse waardesisteem en nie aan God se goeie wil nie. Ons sal die wêreld begin napraat en begin dink en doen soos wat die wêreld vir ons voorskryf.

Ons moet ons fokus plaas op wat vir God goed is, sodat ons nie val vir die suigkrag van hierdie wêreldse maniere van dink en doen nie.

Dit is waarom ons Paulus se aanmoediging ter harte moet neem om nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie, maar in liggaam en gedagtes die Here toe te laat om ons te verander dat ons kan onderskei wat vir God goed is en volgens sy wil kan lewe. Dit is die enigste manier waarop ons dié dinge kan dink en doen wat vir God aanneemlik en volmaak is.

Geroepe heiliges

Paulus noem gelowiges immers reg aan die begin van sy brief aan die Romeine “geroepe heiliges” (Rom 1:7). Gelowiges is mense wat geroep is om heilig voor God te lewe, afgesonder vir Hom, in liggaam, siel en gees. In Engels: “called to be saints” (klētois hagiois). Ons is mense wat já gesê het vir God se roeping in Christus Jesus en daarom néé sê vir die Satan, die wêreld en die sonde.

Ons is geroep uit die sondige wêreld na ‘n lewe van heiligmaking by God. En ons moet leef soos dit “geroepe heiliges” betaam.

God se geregtigheid

Paulus motiveer ons daartoe in hoofstuk 1 deur die twee openbarings van God.

Die eerste is die openbaring van God se verlossing – die geregtigheid wat God gee vir elkeen wat in Jesus glo (Rom 1:16-17). Dit is die heerlike boodskap van die evangelie. Dit is ‘n krag tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood. Maar ook vir die Griek.

16Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is ’n krag van God met die oog op verlossing vir elkeen wat glo: eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. 17Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof met die oog op geloof, soos geskryf is: “En hy wat op grond van die geloof geregverdig is, sal lewe.” (Romeine 1:16-17 – ASV)

Die gelowiges in Rome het in geloof geantwoord op hierdie openbaring, hierdie roepstem, van God. Hulle het in Jesus Christus sy Seun geglo. Hulle het hierdie openbaring van God omhels en omarm. Dit is hoekom hulle nou “geroepe heiliges” was.

God gee ons die krag om as verlostes te lewe

Dit is wat ons ook is, as ons in Jesus Christus glo. “Geroepe heiliges.” Wat die geregtigheid ontvang wat God vir ons gee. ‘n Geregtigheid wat ons nie verdien nie, maar enkel en alleen deur geloof ons deel word.

Maar, dié evangelie van verlossing is ‘n krag in ons wat ons help om as verlostes te lewe.

God se toorn

En ons verheug onsself in hierdie verlossing, en geniet die krag wat dit in ons loslaat, want, ons weet, net soos die gelowiges in Rome, dat daar ook ‘n tweede openbaring van God is, soos Paulus dit uitspel in die res van hoofstuk een.

Dit is die openbaring van God se toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk (Rom 1:18-32).

En hierdie toorn van God is nie maar net iets wat aan die einde van die tyd ons lot in die ewige verdoemenis verseël nie. Dit is iets wat mense se lewens hier en nou bepaal.

God gee ongelowiges oor aan die sonde

Soos Paulus dit hier uitspel, dit is weens die toorn van God wat God mense oorgee aan onsedelikheid en skandelike seksuele drange, en ‘n horde ander korrupte gedagtes en gedrag. Dit is weens God se toorn oor mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk dat Hy hulle daaraan oorgee.

18Want die toorn van God word uit die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat die waarheid in ongeregtigheid onderdruk, 19omdat dit wat van God geken kan word, vir hulle bekend is, want God het dit onder hulle bekendgemaak. 20Want sy onsienlike dinge word van die skepping van die wêreld af in dit wat gemaak is, begryp en raakgesien, sowel sy ewige mag as sy goddelikheid, sodat hulle sonder verontskuldiging is, 21omdat, alhoewel hulle God geken het, hulle Hom nie as God geëer of gedank het nie, maar dwaas was in hulle redenasies en hulle onverstandige hart verduister is. 22Alhoewel hulle daarop aanspraak gemaak het dat hulle wys is, het hulle dwaas geword 23en hulle het die eer van die onverganklike God verruil vir die voorkoms van ’n beeld van ’n verganklike mens en van voëls en diere en reptiele.

Dit is wat ons regdeur hierdie wêreld sien. Mense wat in God se wêreld lewe asof Hy nie bestaan nie. Wat sy wil – al is dit só duidelik aan hulle bekend gemaak – ignoreer en daarom in dwaasheid dit wat goed is nie meer definieer in terme van wat God wil nie, maar in terme van wat mense self besluit wat goed is en wat nie.

Dit het gelei tot ‘n driedubbele “oorgee aksie” van God. Die eerste is in vers 24-25:

24Daarom het God hulle, in die begeertes van hulle harte, oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer; 25hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en wat die skepsel aanbid en gedien het in plaas van die Een wat geskep het, Hy wat geprys moet word vir altyd, amen.

Dit is ‘n uiters ontstellende perspektief op God. Dat God nie net red en verlos nie. Maar dat Hy mense ook oorlaat aan hulle eie begeertes.

Soos Tom Wright sê, wanneer jy die Here nie die sentrum van jou lewe maak nie, is dit die tipe dinge wat met jou sal gebeur.

Waar dié dinge voorkom, is die oordeel van God aan die werk in mense se lewens. Nie dat hulle God kan verkwalik daarvoor nie, want dit is ‘n gevolg van hulle eie keuse om Hom nie in hulle lewe te erken en te gehoorsaam nie.

Let in hierdie eerste “oorgee”-aksie op hoe Paulus immoraliteit beskryf as die ontering van ons liggame onder mekaar. Dit is wat onsedelikheid en onreinheid in wese is. Dit is ‘n sonde wat ons pleeg teenoor ons eie en ander se liggame.

Wat ons ook goed moet hoor hier is dat onsedelikheid ‘n straf van God is vir elkeen wat weier om Hom te erken en sy wil te volg in hierdie lewe.

Soos God aan elkeen wat glo in Jesus geregtigheid gee – ‘n regte verhouding met Hom – só gee Hy elkeen wat die waarheid onderdruk oor aan die mag van die sonde.

Spreuke het al gesê:

“Die mond van verbode vroue is ‘n diep put; hy op wie die toorn van die Here rus, val daarin.” (Spr 22:14)

Maar dit is nie al nie, daar is ‘n tweede “oorgee”-aksie, vers 26-27:

26Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare hartstogte, want, soos hulle vroue natuurlike omgang vir omgang téén die natuur verruil het, 27net so het ook die mans die natuurlike omgang met die vrou laat vaar en in hulle lus vir mekaar ontbrand; mans het met mans skaamtelose dade bedryf en in hulleself die vergelding ontvang wat hulle vir hulle dwaling moes ontvang.

Ons kan lank gesels oor wat dié gedeelte alles beteken, en ek het dit deeglik nagevors, maar die kern daarvan is dat God mense ook aan skaamtelose dade oorgee, omdat hulle God nie erken as die enigste Een wat kan definieer wat goed is en wat nie.

Maar, dit is ook nog lank nie al nie. Paulus beskryf ook ‘n derde “oorgee”- aksie:

28En, omdat hulle dit nie goed geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan ’n perverse denkwyse, om dit te doen wat nie betaamlik is nie; 29vol van alle onreg, boosheid, gierigheid, slegtheid; vol van jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid; skinderaars, 30kwaadpraters, God-haters, beledigers, arrogantes, grootpraters, beramers van slegte dinge; ongehoorsaam aan hulle ouers; 31onverstandiges, onbetroubares, liefdeloses, genadeloses; 32hulle wat, alhoewel hulle die verordening van God ken dat dié wat sulke dinge doen, die dood waardig is, nie net sulke dinge doen nie, maar selfs goedkeuring verleen aan dié wat dit doen. (Romeine 1:18-32 – ASV)

Geen wonder dat ‘n mens in die lig van al dié sondige praktyke sal moet erken dat dit eintlik ‘n beskrywing van almal van ons is. Op een of ander manier het ons almal een of meer van hierdie sondes in ons lewe gepleeg. Wie van ons het nie al geskinder of onverstandig opgetree nie! Of liefdeloos of onbetroubaar.

Ons kan maar net erken, soos Paulus dit in hoofstuk 2-3 uitspel, daar is niemand regverdig nie, niemand nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.

Gryp na geregtigheid in geloof

Daar is net een manier om hierdie “oorgee”-aksie van God in ons lewens stop te sit, en dit is om in die Here Jesus Christus te glo, om deur Hom vrygespreek te word van al hierdie sondes, en dan ons toe te lê op ‘n lewe in gehoorsaamheid aan wat God as goed beskryf.

Jy sal goed doen – “pun intended” – as jy Paulus se gedagtegang vanaf hoofstuk 4-8 verder sal volg, want hy sê soveel belangrike dinge oor geloof, die stryd teen die sonde, en die rol wat die Heilige Gees daarin speel.

Maar, ek wil net fokus op die appèl wat Paulus aan ons almal as “geroepe heiliges” rig soos ek vroeër gelees het in hoofstuk 12:1-2.

Want, dit gee ons só ‘n diep greep op wat goed is, in God se oë. Paulus sê:

1Ek doen dan ’n beroep op julle, broers, deur die ontferming van God, om julle liggame te gee as ’n lewende, heilige, aanneemlike offer aan God – dit is julle egte godsdiens. 2En moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word omvorm deur die vernuwing van julle denke sodat julle kan onderskei wat die wil van God is – sy goeie en aanneemlike en volmaakte wil. (Romeine 12:1-2 – ASV)

Dit is wat goed is vir God.

Kom ons raak prakties. Hoe doen jy dit?

Drie wenke

Jy voer hierdie opdrag uit deur versigtig te wees met wat jy met jou liggaam doen, sowel as wat jy met jou gedagtes doen. Dit gaan oor wat jy doen en wat jy dink. En veral wat jy toelaat om deel van jou lewe te raak.

1. Wees versigtig met wat jy doen.

Dit sluit in wat jy inneem, wat jy eet en drink. Dit sluit in wat jy met jou liggaam doen. Gebruik jou liggaam soos God dit bedoel het. Sluit ‘n verbond met jou oë om nie na ‘n vrou te kyk om haar te begeer nie. Dieselfde geld vrouens met mans. Beskou jou liggaam as ‘n heilige offer aan God. Gebruik jou liggaam soos God dit in sy Woord geopenbaar het. Lees weer deur Romeine 1 se lys van sondes van die liggaam en verbind jou daaraan om ook in jou liggaam en hoe jy jou liggaam gebruik, rein en heilig voor God te lewe.

2. Wees versigtig met wat jy dink.

Dit sluit in wat jy lees. Waarna jy luister. Waarna jy kyk. Al hierdie dinge voed jou gedagtes en help jou óf met vernuwing óf benadeel dit. As ons die mens wil wees wat God wil hê ons moet wees – “geroepe heiliges” – en wil bereik wat Hy wil hê ons moet bereik, dan is hierdie vernuwing van gedagtes noodsaaklik. Voed jouself met die lewende woorde van God wat in die Bybel vir jou gegee is. Lees, luister en kyk dit wat geestelik opbouend is, en moenie val vir die misleiding dat ‘n mens jou aan alles moet blootstel nie. Jy het nie nodig om die kwaad te ken, om die goeie te kan kies nie.

3. Wees versigtig met wat jy sê.

Dit beteken egter ook dat jy versigtig moet wees met die gesprekke waarby jy betrokke raak. Jy moet versigtig wees vir die invloed wat ander mense op jou het en ook vir die invloed wat jy op ander kan hê. Paulus het ons in 1 Korintiërs 15:33 gewaarsku:

Moenie dwaal nie; “slegte gesprekke bederf goeie sedes.” (1 Kor 15:33 – ‘n aanhaling van die digter Menander wat Paulus hier inspan)

Natuurlik moet ons gasvry en vriendelik teenoor almal wees. Maar, jy kan nooit vriende wees met almal nie. Daar is geen geestelike gemeenskap tussen gelowiges en ongelowiges nie. Jy kan nie in dieselfde juk trek met ongelowiges nie. Dit raak die keuses wat jy maak rondom vriende. Dit raak die keuses wat jy maak rondom ‘n lewensmaat.

Maar, lees ook weer Romeine 1 en dink na watter van die lysie van sondes nog deel van jou lewe is. Skinder, kwaadpraat, liefdeloosheid ensomeer. Jy moet ook versigtig wees met wat jy indra in gesprekke. Hoe jy ander beïnvloed met jou manier van dink en doen.

Ek bid dat jy sal leer om die suigkrag van hierdie wêreld sal teenstaan en die plan van God vir jou lewe sal omhels. Dat jou denke en dade sal vernuwe om te onderskei wat vir God goed is en aan Hom alleen gehoorsaam te wees.

Dit sal nie net jou lewe radikaal verander nie, maar dit sal die lewens van almal rondom jou beïnvloed.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Joseph en Nolizwe van Zithulele.

Slotlied

Vonkk 58 – Ons vind ons krag in die Here

Seën

24Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal!” (Rom 16:24 – OAV)

En die gemeente sê: “Amen!”

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?