Skip to main content

Wanneer weet ‘n mens wat is waarheid? – Handelinge 16:6-18:23

Die verhaal van die kerk
Tema: Wanneer weet ‘n mens wat is waarheid? – Handelinge 16:6-18:23
Youtube 09:00 9 Augustus 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier met hierdie boodskap seën.

Vrouedag

Suid-Afrika vier vandag Vrouedag. As kerk dink ons terug aan die talle vroue wat die Here gebruik het in sy koninkryk. Sommige as doodgewone ma’s vir hulle kroos, soos Hanna die ma van Samuel wat hom letterlik afgebid het van die Here en die grondslag vir sy loopbaan as priester en profeet gelê het (1 Sam 1). En Maria, die moeder van Jesus, die uitverkore een om die Messias in hierdie wêreld te bring as grondslag vir sy werk as Middelaar tussen mens en God.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Dit is week 3 van my fokus op die lewe van Paulus. Tot en met Advent. Ons lees saam die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai op ons webwerf. Hierdie week is dit hoofstuk 3 met Handelinge 16:6-18:23 op die tafel.

Ek gee aan die einde van my preek na die seën so ‘n kort beskrywing van die reis van Paulus-hulle vir dié wat daarin belangstel.

Dit sal ‘n goeie raamwerk met twee baie bruikbare kaarte vir jou gee vir die leeswerk hierdie week uit Handelinge 16:6-18:23.

Verjaarsdae

Baie geluk aan Lynnette Barnard, André Brewis, Vinie Furstenberg, Heimar Ungerer, Jan van der Merwe en Ian Ungerer (8) wat almal vandag verjaar. Lys van verjaarsdae is op die web. Bel en wens geluk deur die week.

Sterftes en siekes

Slegte nuus is dat Marie Louw van Ockie Oosthuizen dié week oorlede is. Ons bid vir die familie. Craig Serfontein se pa is ook oorlede. Ons dink aan julle. Ons dink steeds aan Leonara Clark en haar familie. Ons het vir Tony die week begrawe.

En dan is Gerrit van tannie Bets Viviers ook oorlede. Die ventilator was nie genoeg om sy lewe te red nie. Mag die Here julle almal dra en vertroos.

Ons bid ook steeds vir almal wat steeds behandeling vir ander siektes ontvang. Valda de Villiers gaan dié week in vir ‘n tweede operasie. Die eerste een was ‘n groot sukses. En vir almal wie se familie en vriende die virus opgedoen het.

Ons bid ook spesifiek vir die mense wat in die voorste linies veg teen die virus. Dokters, verpleegsters, admin personeel. Mag die Here julle ook beskerm en bewaar.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Vandag is dit F vir Feeste in haar Geloofsalfabet. Ons leer vandag oor Feeste wat ons as kinders van God kan vier! En ons maak ‘n baie lekker 3 bestanddeel koek wat julle MOET PROBEER 🙂 ! Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van vriendskap. Ekself gaan dit hanteer. Met die tema “Yster slyp Yster.” Só praat die Bybel oor vriendskap. Want, vriende kan jou bou. Of vriende kan jou breek. Regdeur die Bybel sien ‘n mens voorbeelde van albei. Kom leer by Job en Dawid hoe dit werk.

Skakel hier in by Youtube 18:00.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, Facebook en hierbo beskikbaar.

Votum en Seëngroet

Ek herinner julle aan die waarheid wat Paulus op hierdie tweede sendingreis aan die tronkbewaarder in Filippi gebring het. Hy het gevra:

30Menere, wat moet ek doen om gered te word? 31Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

Dit bly die waarheid vir ons ook vandag.

Ek groet jou in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Dit is weer Kindertyd met oom Jaco Barnard.

Kindertyd

Gebed

Kom ons sing van God se krag

Loflied

Vonkk 58 – Ons vind ons krag in die Here

Skriflesing en prediking

Billy Graham het geworstel met die waarheid van die Skrif

BILLY GRAHAM . EVANGELIST WITH BIBLE. BORN 11/7/18 IN PUBLICITY PHOTO FROM 1964.

Ek het dié week die verhaal van Billy Graham weer gaan lees. Hy is naas Paulus die bekendste en mees suksesvolle evangelis wat hierdie wêreld ooit gesien het. Hy het ses dekades lank die wêreld met die evangelie van Jesus Christus bedien. Hy het vir meer as 210 miljoen mense gepreek. In 185 lande. 3,2 miljoen mense het positief op sy boodskap gereageer.

Die draaipunt by Forest Home

Maar, sy bediening het byna gestop voor dit regtig begin het. Sy hele bediening hang van een moment af in ‘n retraite sentrum, Forest Home. Augustus 1949. ‘n Retraite waar hy die hoofspreker was!

Billy Graham het op daardie stadium gesukkel om die Bybel as die gesaghebbende Woord van God te aanvaar. Sommige van sy professore en ander intellektuele vriende, veral Charles Templeton wat by Princeton gestudeer het, het hul eie twyfel oor die Bybel as die Woord van God uitgespreek en op beweerde teenstrydighede in die Bybel gewys.

Charles het by Princeton geleer dat die akademie die antwoorde gee op lewensvrae. Dat die Bybel deur die filter van die akademie gelees moet word. En slegs wat die akademie aanvaar as waar geglo en gepreek kan word.

Charles Templeton het daarom ná 21 jaar as evangelis die geloof vaarwel geroep en ‘n agnostikus geëindig. Sy akademiese vrae het hom sy geloof gekos soos hy in sy boek Farewell to God skryf.

Dieselfde vrae het Billy Graham gepla as jong evangelis. Soos Charles het die vraag na die gesag van die Bybel vir Billy geweldig gepla. Sy eie professore het saadjies van twyfel by hom gesaai. Sy vriende het saadjies van twyfel by hom gesaai. En die saadjies het begin groei en Billy het gesukkel met die vraag oor die integriteit en gesag van die Bybel as die Woord van God.

Toe een maanlig aand op die retraite in die berge van Kalifornië het Billy alleen met sy Bybel gaan stap. ‘n Diep onrus in sy binneste. In sy worsteling het hy regdeur die Ou Testament dieselfde frase sien opduik. “So sê die Here … So sê die Here …”

Terwyl Billy altyd die gesag van die Skrif in sy kop aanvaar het, het hierdie frase die keerpunt geword toe hy in sy hart besef het dat daardie frase onomwonde sê dat die Bybel God se Woord is. Dat die woorde daarvan goddelik geïnspireerd is. Dat dit ‘n ewige oorsprong het. Dat God daardeur in ons lewe aan die woord kom.

Uiteindelik het Billy daardie nag sy oop Bybel op die stam van ‘n boomstomp neergelê en gebid:

“O, Here, ek verstaan ​​nie alles in hierdie boek nie, maar ek aanvaar dit deur die geloof as die Woord van die lewende God.”

Hier is ‘n foto van Will Graham, sy kleinseun, by die boomstomp.

Dit was die draaipunt in Billy Graham se lewe en bediening. Met ‘n vreugdevolle hart en trane in sy oë het hy opgestaan, ‘n ander mens.

Hy kon daarna preek sonder om ‘n oomblik te twyfel dat die Bybel die Woord van God is. Die volgende dag by Forest Home het 400 mense tot bekering gekom en besluit om die Here Jesus in hulle lewe toe te laat.

Die Bybel is absoluut betroubaar

Die Here het boonop daarna die waarheid van die Bybel keer op keer aan hom bevestig, veral deurdat hy die krag van die Woord van God in die lewens van mense gesien het.

Hier is ‘n foto van Billy Graham met ‘n latere preek by dieselfde boomstomp.

Billy het ook ontdek dat ‘n mens nie die besware of argumente teen die Bybel hoef te vrees van diegene wat die Bybel se gesag ontken nie. Daar is eksterne en interne bewyse om die absolute betroubaarheid van die Bybel aan te toon.

Ekstern is daar bewyse uit die argeologie, die geskiedenis en die tekste uit daardie tyd wat vir ons beskikbaar is.

Intern is daar die woorde van die Bybel self wat die Ou Testament bekragtig en die Nuwe Testament antisipeer.

  • Jesus verklaar in Johannes dat die Gees sy dissipels in die volle waarheid sal begelei (Joh 16:13-14).
  • Petrus verklaar Paulus se briewe as deel van die Skrif (2 Pet 3:15-16)

Maar, daardie bewyse maak net sin vir iemand wat reeds die keuse gemaak het om die Bybel as die Woord van God te aanvaar.

Wanneer weet ‘n mens wat is waarheid?

Dit bring my by die vraag: Wanneer weet ‘n mens wat is waarheid?

Die gemeente in Berea wat Paulus op sy tweede sendingreis besoek, gee vir ons die antwoord. Hier is ‘n foto van die mosaïek vandag in Berea van Paulus se prediking daar. Dit is aangebring by die ingang van die Paulus-trappe daar.

Ons lees in Handelinge dat Paulus-hulle goed ontvang is in Tessalonika – hy skryf later op hierdie reis twee briewe aan hulle – maar dat daar ook groot teenstand was:

10Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. 11En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. 12Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ’n groot aantal, vroue en manne. (Handelinge 17:10-12)

Hulle het die woorde met alle welwillendheid ontvang. Dit is nou die woorde oor Jesus, die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. Welwillend kan ook met geesdriftig vertaal word. Hulle was opgewonde om die boodskap van Jesus te hoor.

Maar, dan staan daar, hulle het elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hulle het nie net Paulus op sy woord geneem nie. Hulle het nie net sito-sito alles aanvaar wat hy verkondig het nie. Nee, hulle het gaan kyk, staan dit só in die Skrifte? Is dit in ooreenstemming met die Skrifte?

Net soos die “sinode” in Jerusalem gedoen het.

En onthou dat die “sinode” moeite gedoen het om daardie besluit direk in die Bybel, in die Woord van God te begrond.

Jakobus haal uit Amos 9:11-12 en 2 Samuel 7 aan om die werk onder die heidene in die Skrif te begrond. En die riglyne self is gebaseer op die reëls in Levitikus 17:8-13 oor die bloed en die verbod op afgodsoffers, en op Levitikus 18:6-18 oor onsedelikheid.

Geen wonder dat Levitikus so prominent figureer in hierdie besluit nie, want Levitikus bevat die meeste direkte woorde van God in die hele Bybel. Daarby is die verbod op bloed ook begrond op die verbond met Noag in Genesis 9:4-6.

Presies dieselfde sien ons in Berea. Hulle het die Skrifte ondersoek om te sien of Paulus se boodskap in lyn is daarmee. En eers tóé lees ons, het hulle die boodskap van Jesus ontvang, en in hulle hart gebêre.

Omdat die boodskap van Paulus met die Skrifte ooreengekom het.

Dit is die boodskap vir vandag.

Dit mag nie anders vir ons wees nie.

Jy hoef nie in die donker rond te tas met die kwelvrae van ons tyd nie.

Of dit nou ras-vrae of gender-vrae of enige ander etiese-vrae is nie. Jy hoef nie altyd aan die raai te bly of hierdie teoloog of daardie teoloog reg is nie. Jy hoef nie vir altyd te sit met twyfelvrae, en nooit regtig die waarheid te ken nie.

Die Bybel is helder! Jy kan self elke woord wat jy hoor van elke teoloog of prediker of getuie toets aan die Woord van God. En jy móét dit trouens só toets.

Die Bybel is die woorde van God. Van Genesis af: “En God het gesê, laat daar lig wees …” tot in Openbaring waar Jesus sê: “Kyk, Ek kom gou …” en die Gees en die bruid dit eggo: “Ja, kom gou, Here Jesus!”

2. Jy kán hierdie waarheid ken.

Want God het Homself aan ons geopenbaar het. Natuurlik in die Skepping. Maar, nog baie helderder in die Woord. (Ps 1; 19; 119).

Want, wanneer weet ‘n mens wat is die waarheid?

Wanneer jy dit in die Woord van God lees en jy daarna luister en dit leef.

Luister net weer wat Petrus van die Bybel sê:

19En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 20terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; 21want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. (2 Pet 1:19-21)

Onthou dat Petrus hier vernaamlik praat oor die Ou Testament. En soos ek reeds gesê het, Petrus verwys ook later in sy derde hoofstuk na Paulus se briewe as deel van die Skrif.

3. God het verseker dat die Bybel sy Woord is.

Alhoewel die skrywers van die Skrif dus as mense van hul tyd geskryf het en hul eie persoonlikhede dikwels in hul geskrifte deurskemer, het God verseker dat die woorde en gedagtes geïnspireer en akkuraat daarin opgeneem is soos Hy bedoel het.

Soos Paulus dit sê aan Timoteus:

16Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim 3: 16-17).

Aangesien die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, weerspreek die Bybel nie homself nie en leer die Bybel ons geen onwaarheid nie, omdat God nie kan lieg nie.

Met ons menslike beperkings verstaan ​​ons miskien nie altyd elke detail van die Skrif nie, het ons altyd meer studie nodig om presies vas te stel wat daar staan, maar ons hoef nooit die geloof te verloor dat dit God se Woord is en nie mense se idees of opinies nie.

4. Die Ou en die Nuwe-Testamentiese Skrif is in hul geheel die enigste geskrewe Woord van God.

Dit is sonder enige gebrek in alles wat dit vir leer en lewe bevestig. Dit is die enigste onfeilbare reël van geloof en praktyk. Dit is die norm van die norme.

Ons het hierdie waarheid in Jesus  se lewe gesien. Hy het voortdurend die Ou Testament aangehaal in die begronding van sy bediening. Hy het dit duidelik gemaak dat die Ou Testament, elkeen van die 39 boeke daarvan, die geïnspireerde Woord van God was: die wet, die profete en die psalms (Luk 24:44).

Trouens, daar is honderde direkte aanhalings uit die OT in die NT, en talle meer toespelings en sinspelings. In die vier evangelies alleen, is daar 120 direkte aanhalings uit die OT. 60 direkte aanhalings in Romeine. Meer as ‘n 1 000 aanhalings, toespelings en sinspelings in Openbaring. (GK Beale & DA Carson, 2007. Commentary on the New Testament’s Use of the Old Testament).

Ons wat die naam dra dat ons Christene is, dat ons Christus volg, kan dus nie anders as om net so ‘n hoë waardering van die Skrif hê soos Jesus nie. Soos die OT die Woord van God was vir Hom, só is dit ook vir ons.

Die gemeente van Berea het opgewonde geluister na Paulus. Hulle het sy boodskap geesdriftig ontvang. Maar, dit was nie al nie. Hulle het “elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”

Dit is wanneer die “penny drop” ook vir jou, as jy hulle navolg en die Skrifte ondersoek en die waarheid van God daarin hoor.

Amen.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Joseph en Nolizwe Ntlatywa van Zithulele het vir ons ‘n bydrae gestuur.

Kom ons luister daarna.

Slotlied

Ek lees die week ‘n artikel van Tim Keller A Biblical Critique of Secular Justice and Critical Theory. As jy ‘n goeie Bybelse hantering wil lees oor die groot vrae oor geregtigheid in ons wêreld en veral die sogenaamde “kritiese teorie” wat die basis van die huidige onrus regoor die wêreld in die Weste vorm, is jy welkom om dit te lees.

Kom ons wy ons aan die Here toe: God bly met jou waar jy ook mag gaan.

Lied 269 – God bly met u waar u ook mag gaan

Seën

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle.

En die gemeente sê: “Amen!”

Paulus se tweede sendingreis

Ek gebruik ‘n kaart van Biblestudy.org.

Paulus se tweede sendingreis duur drie jaar lank, van 49-52 nC. Paulus en Silas het van Antiogië af vertrek en hierdie keer padlangs deur die Tourus berge na die gemeentes in Sirië en Silisië gereis. Oral het hulle die gemeentes versterk en bemoedig. Derbe, Listra, en Ikonium.

In Listra het Timoteus by hulle aangesluit. Hulle het ook nuwe gebiede besoek in Frigië en Galasië. Oral het hulle die besluite van die “sinode” in Jerusalem oorgedra. Oor afgodery en onsedelikheid. Die gemeentes is in die geloof versterk en die getal gelowiges het al hoe groter geword (Hand 16:5).

Paulus-hulle probeer toe links na die provinsie Asië gaan in die weste van Turkey, maar die Heilige Gees het hulle verhinder. Toe probeer hulle regs na die noorde reis in Bitinië, maar weereens het die “Gees van Jesus” hulle verhinder.

Hulle moes reguit reis na die provinsie Misië waar hulle vir Lukas gekry het by Troas aan die Egeïese See aan die noordweste kant van Turkye.

En dit is waar die kerk ‘n kwantumsprong gemaak het.

Ons lees:

9Daar het Paulus in die nag in ’n gesig ’n Masedoniese (Griekse) man gesien wat by hom staan en hom smeek: “Kom oor na Masedonië toe en help ons.” 10Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons (Lukas reis saam) so gou as moontlik gereed gemaak en na Masedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. (Handelinge 16)

Let op hoe die man in die visioen vra: “Help ons.” Drome en visioene was ’n baie normale manier om die Here se wil agter te kom, soos ons talle plekke in Handelinge lees (Hand 9:10, 12; 10:3, 17; 18:9; 22:17).

Paulus-hulle vaar van Troas na Samotrake, ‘n eiland in die Egeïese See, en vandaar na Neapolis aan die Griekse kus en reis onverwyld na ‘n hele reeks stede in Europa: Filippi, Amfipolis, Apollonië, Tessalonika, Berea en uiteindelik Atene.

Hulle reis verder tot in Korinte en daar bly hulle ‘n hele jaar en ‘n half. ‘n Baie geseënde bediening. Dit is ook waar Paulus sy twee briewe aan die gemeente in Tessalonika en sy brief aan die Galasiërs skryf, voordat hy via die hawe Krenchië terugreis na Turkey en in Efese ‘n kort tyd bly – hy sou op sy derde sendingreis direk na hulle toe reis om daar vir twee jaar te bly – voor hy waarskynlik vir die Paasfees na Jerusalem gereis het.

Daar het hy terug gerapporteer aan die Joodse leiers oor die besluite wat hy oorgedra het van die “sinode” voor hy terug is Antiogië, sy ankergemeente.

‘n Reis van 5 000 km te voet en per boot! ‘n Verstommende reis vir daardie tyd. Hier is nog ‘n beter interaktiewe kaart. Volg Paulus se tweede sendingreis hier. Dit is briljant!

Lekker lees aan die verhaal van hierdie inspirerende reis.

Paulus

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.