Waar is God? – Handelinge 6-12

Die verhaal van die kerk
Tema: Waar is God? – Handelinge 6-12
Youtube 09:00 26 Julie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom by ons geloofsgemeenskap op Youtube. Ons gemeenskap oorspan nou werklik alle grense. Tot in die verste hoek van die aarde. Die bande wat ons bind in die Here oorspan die grense van plek en selfs tyd. Mag die Here jou op ‘n spesiale manier vanoggend seën.

Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Ek fokus die volgende 18 weke op die lewe van Paulus. Dit is tot en met Advent. Ek gebruik die boek Handelinge en Paulus se dertien briewe. Titel en tema: Die verhaal van die kerkPaulus versit berge.

Daar is ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Jy kan alles gratis aflaai ons op webwerf. Daar is ‘n inleidende hoofstuk. Daarna is daar 18 hoofstukke wat ooreenstem met die 18 weke se eredienste. Hierdie week is hoofstuk 1 met Handelinge 6-12 op die tafel.

Die voorblad is ‘n foto van die Touros berge, dié berge waardeur Paulus op sy sendingreise moes beweeg om in Turkey en later in Griekeland die evangelie te gaan verkondig. Dit is my metafoor vir sy lewe – dat hy berge versit het in die proses.

En my gebed is dat die kerk hierdie pioniersgees weer sal herontdek. Spesifiek in ‘n tyd waar ons uitgelewer is aan nie net natuurlike rampe nie, maar ook vervolging op só baie plekke in hierdie wêreld.

Paulus se pionierswerk het die verhaal van die kerk geword. Ek bid dat jy jou plek en rol in daardie verhaal sal ontdek en volstaan.

Psalm 121

Die mense wat van 24 Februarie af die Psalms deurlees, het vanoggend Psalm 121 gelees. Dit is ‘n Psalm vir alle tye in die lewe. Die pelgrims het dit gesing terwyl hulle na Jerusalem toe opgegaan het vir die feeste.

Hulle het opgekyk na die berge op pad en gevra vanwaar sal ons hulp kom. En self geantwoord dat hulle hulp kom van die Here, die Skepper van die hemel en die aarde. Hulle het Hom as die Beskermer van Israel geëer.

God sluimer nie in nie. God slaap nie. Hy is met jou in alles wat jy doen. Hy is met jou selfs wanneer jy slaap in die nag. Hy is soos die skaduwee aan jou regterhand in die dag. Hy is met jou as jy by die huis uitgaan en as jy terugkom. Hy is met jou totdat jy ook eendag die laaste keer hier sal uitgaan en sal tuiskom in die hemelse woning wat vir ons voorberei word.

Verjaarsdae

Baie geluk aan Nicca du Preez (5), Ané Mong (2), Bernard Mansveldt (12) wat hierdie week verjaar.

Siekes

Ons is dankbaar dat Tony Clark darem na hoësorg oorgeplaas is. Hy het dubbele longonsteking na griep. Ons bid vir herstel. Ook vir jou Leonora vir krag in hierdie uitdagende tyd waar jy Tony nie kan besoek nie.

So, bid ons ook vir almal wat steeds behandeling vir ander siektes ontvang. En vir dié familie en vriende wat reeds die virus opgedoen het. Mag die Here julle almal beskerm en bewaar.

Ons bid ook spesifiek vir die mense wat in die voorste linies veg teen die virus. Mag die Here julle ook beskerm en bewaar.

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Vandag is dit D vir Dankbaarheid in haar Geloofsalfabet. Ons leer om dankbaar te wees nie net vir die dinge wat ons kan sien nie, maar ook vir dinge wat ons nie kan sien nie, soos om VIR ALTYD by JESUS te wees in die hemel! Hebr. 12:27-29. Gebruik die 10 minute aanbieding vir gesprek en aktiwiteite met julle kinders. Geniet!

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van ‘n verhouding met jouself. Ds Deon Loots gaan dit hanteer. Hy praat oor die twee groot foute wat ons maak in hoe ons oor onsself dink. Ons leer ook een van Somerstrand se bobaas vissermanne beter ken.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video of die klankbaan. Die skakels is op Whatsapp, nuusbrief, web en Facebook beskikbaar.

Votum en Seëngroet

1 ‘n Pelgrimslied.  Ek kyk op na die berge:  Waar sal my hulp vandaan kom?  2 My hulp is van die HERE,  wat hemel en aarde gemaak het.  3 Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie;  jou Beskermer sal nie insluimer nie.  4 Kyk, die Beskermer van Israel  sluimer nie in nie en Hy slaap nie.  5 Die HERE is jou Beskermer;  die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.  6 Bedags sal die son jou nie dodelik tref nie,  en snags ook nie die maan nie.  7 Die HERE sal jou beskerm teen elke onheil;  Hy sal jou lewe beskerm.  8 Die HERE sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm  van nou af en vir altyd.

Dit is weer Kindertyd met oom Jaco Barnard.

Kindertyd

Gebed

Kom ons aanbid die Here, ons Beskermer en Bewaker.

Loflied

Vonkk 85 – Here, ons Here (Ps 8)

Skriflesing en prediking

Waar is God?

Dit is ‘n vraag wat baie mense vra in hierdie tyd.

In jou lewe

Verlies is ‘n realiteit vir baie. Vir sommige is dit gesondheid. Vir ander inkomste. Vir nog ander die dood. Niemand van ons word dit eintlik gespaar nie. En dan is dit normaal om te vra:

Waar is God?

Dit is ‘n vraag wat ons ook vra:

In die kerk

Daar is ‘n amper onkeerbare behoefte wat ons het om as liggaam van Christus te vergader. In persoon. Om mekaar in die oë te kyk. Die Youtube diens is wonderlik in sy reikwydte. So baie ander mense word aangeraak en ingetrek in ons bediening. Maar, ons mis mekaar. Ons mis die fisiese gestalte van die kerkgemeenskap.

En terwyl ons bly is oor die geleenthede wat nou oopgaan, is daar tog die vraag, maar, kan dit volgehou word? Is dit die nuwe normaal? Gaan dit ooit anders wees? Is dit wat God wil hê? Moet ons eenvoudig inval op die beperkinge wat op ons gelê word?

Waar is God?

Dit is ‘n vraag wat ons ook vra:

In hierdie wêreld.

Daar is amper geen gesprek wat ek met mense het waar hulle nie uitwy oor die oorwegende gebrek aan logika in die respons van die leiers van ons land op die virus nie. Die gebrek aan regtige goeie inligting en kommunikasie daarvan, verstom ‘n mens eenvoudig.

Sommige ander lande doen beter, maar ek lees ook berigte dat In China Christene nou vervolg word deur hulle hulpverlening deur die staat te weier. Hoe hartseer dat die pandemie gebruik word om mense se geloof by te kom.

Dit is net natuurlik dat ons dan ook sal vra, maar hoe pas die virus in by God se plan vir hierdie wêreld?

Waar is God?

Die dissipels het dit ook gevra

Dit is ‘n vraag wat die dissipels ‘n paar jaar na Jesus se hemelvaart ook gevra het. Toe die vreugde van Pinksterdag uitgeloop het op vervolging. Toe die standvastigheid van Stefanus beantwoord is met steniging.

Stefanus se toespraak

Kom ons lees dit. Stefanus het sy toespraak afgesluit met die volgende appèl:

51 “Julle hardnekkiges[1] met onbesnede harte en ore[2], julle weerstaan altyd die Heilige Gees; soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. 52 Wie van die profete is nié deur julle vaders vervolg nie?[3] Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die Regverdige vooraf aangekondig het[4] Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. 53 Julle het die wet deur die beskikking van engele ontvang[5] en tog nie onderhou nie!”

Harde woorde, maar waar woorde. Leiers van hierdie wêreld moet hoor dat wat hulle doen onaanvaarbaar is. Dat hulle nie met God rekening hou nie. Hom nie intrek in hulle besluitneming nie. Nie van Hom vra, maar, hoe nou verder nie.

Amper vanselfsprekend, wil ‘n mens sê, sal mense wat nie wil hoor nie, nie na sulke reguit woorde wil luister nie. Ons lees in Handelinge 7:54-8:1:

Die leiers se reaksie

54 Toe hulle dit hoor, was hulle innerlik briesend en het op hulle tande gekners oor hom.[6] 55 Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees,[7] het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan.[8] 56 En hy het gesê: “Kyk, ek sien die hemele geopen[9] en die Seun van die Mens aan die regterhand van God staan.” 57 Maar hulle het luidkeels geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. 58 Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle klere neergesit by die voete van ‘n jongman bekend as Saulus. 59 En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy uitroep: “Here Jesus, ontvang my gees!”[10] 60 Hy het op sy knieë geval en met ‘n harde stem uitgeroep:[11] “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!” En met dié woorde het hy ontslaap.[12]

Die leiers was rasend van woede

Die leiers was rasend van woede. Hulle opstand teen God is deur Stefanus ontbloot. Hulle kon dit nie vat dat Stefanus so reguit met hulle praat nie.

En hulle het luidkeels geskreeu; hulle ore toegedruk; soos een man op Stefanus afgestorm; hom uit die stad uitgesleep; hulle klere uitgetrek dat die bloed nie daarop spat nie; en hom met klippe doodgegooi.

Waar was God?

So, waar was God?

Die Joodse leiers het God nie raakgesien nie. Hulle het net vir Stefanus raakgesien en hom met klippe doodgegooi. Soos op hierdie prent. Let op aan die regterkant hoe die hoëpriester eenkant staan, nie sy hande vuil maak nie. Maar, goedkeur wat hier gebeur met sy hande gevou om sy bors. Dit lyk asof daar iemand is wat hom probeer keer, ten minste vrae vra soos sy oop gestrekte hand dit wys.

Dié aan die linkerkant vra egter geen vra nie. Hulle tel net klippe op en gooi. Die een na die ander.

Maar, as ‘n mens die prent ‘n bietjie voller oopmaak en probeer raaksien wat Stefanus raaksien, dan sien jy dat Stefanus vir Jesus sien staan in ‘n geopende hemel, die Seun van die Mens, aan die regterhand van God.

Waar was God? Stefanus het Hom gesien in die hemel. Hy het Jesus sien staan die hemel.

Nou, interessant, regdeur die NT word Jesus veral in ‘n sittende posisie in die hemel aan die regterhand van God geteken na sy hemelvaart. Sestien keer. Hierdie keer staan Hy regop. Om Stefanus te verwelkom in die hemel.

Ons lees dat Stefanus uitgeroep het: “Here Jesus, ontvang my gees!” Stefanus het op sy knieë geval en weer hard uitgeroep: “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!” En met dié woorde het hy gesterf. Die woord “ontslaap” word gebruik, want dit is die woord wat sê dat Hy nou by die Here Jesus is.

Waar was God?

Jesus het opgestaan om Stefanus in sy heerlikheid te ontvang. Sy roeping was voltooi. Sy lewenstaak volbring. Soos Jesus aan die kruis – met woorde van vergifnis en oorgawe – só word Stefanus deur God self ontvang.

Waar was God?

Direk betrokke by Stefanus terwyl die klippe op hom gereën het.

Maar dit is nie al nie.

Lukas vertel vir ons so amper terloops in vers 58: “Die getuies het hulle klere neergesit by die voete van ‘n jongman bekend as Saulus.”

Ons sien dit ook aan die linkerkant van die prent. Saulus wat die klere vashou van die klipgooiers. Goedkeurend – vir nou.

Maar, dit is nog lank nie al nie. Ons lees verder in Handelinge 8:1-3:

8:1 Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag het ‘n hewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal behalwe die apostels is deur die streke van Judea en Samaria verstrooi.[13] 2 Vroom manne het Stefanus begrawe[14] en erg oor hom gerou. 3 Maar Saulus het die gemeente probeer uitroei deur huis ná huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi.

Hewige vervolging

Die gevolg van Stefanus se dood was dat die gelowiges uit Jerusalem moes vlug vir hulle lewe. Op die koop toe het Paulus die verleentheid van die gelowiges aangegryp en die gemeente in Jerusalem verwoes. Nie net het Saulus die moord op Stefanus goedgekeur nie, hy het van huis tot huis in Jerusalem gegaan en die mans en vroue uitgesleep en in die tronk laat gooi. Hy het uiteindelik soos ‘n besetene agter die vlugtelinge aan gereis om hulle met geweld terug te sleep na Jerusalem om hulle in die tronk te laat gooi.

Waar was God?

Ons weet dit uit die verdere verloop van die verhaal in Handelinge 9 wat jy dié week gaan lees. Jesus was op die pad na Damaskus; Om Paulus te ontmoet; Om Paulus van ‘n besete vervolger in ‘n begeesterde verkondiger van die evangelie te verander.

Want, die Here was dus nie net met Stefanus besig nie. Hy was terselfdertyd besig met Saulus, die vuurvreter vervolger.

As Paulus in Handelinge 22 met die Joodse volk in die tempel praat toe hulle hom wou gevange neem, dan verwys hy terug na ‘n gesprek met Jesus in dié tyd. Handelinge 22:17-21:

22:17 “Toe ek ná my terugkeer na Jerusalem besig was om in die tempel te bid, het ek in geestesvervoering geraak. 18 [15]Ek het Hom gesien wat vir my sê, ‘Maak gou en gee haastig pad uit Jerusalem, want hulle sal jou getuienis oor My nie aanvaar nie!’ 19 Toe het ek gesê, ‘Here, hulle weet dat dit ek is wat diegene wat in U glo in die tronk laat gooi en in die sinagoges laat slaan het. 20 En toe die bloed van Stefanus, u getuie, vergiet is, het ek self goedkeurend bygestaan en die klere opgepas van diegene wat hom doodgemaak het.’ 21 En Hy het vir my gesê, ‘Gaan, want Ek wil jou ver weg stuur na die heidene.[16]’ ”

Waar was God?

Jesus het opgestaan van sy sitplek in die hemel, Hy het Paulus kom ontmoet op die Damaskus pad. Hy het hom kom ontmoet in die tempel in Jerusalem en ten spyte van sy besware – ek het dan Stefanus se dood goedgekeur! – gestuur na die heidene.

Waar is God?

Dit is nie anders vandag nie. Al is ons in ‘n heel ander situasie. Maar, in selfs die grootste uitdagings wat ons beleef, soos bv. in die Covid-19 pandemie, is die Here nie net by ons nie, maar besig om sy plan uit te werk

  • Om ons te roep; Om ons te stuur; Om ons te begelei.

Totdat hierdie hele wêreld die boodskap van Jesus gehoor het.

Prakties

Die ding is, ons moet leer om nie vas te val by die onmiddellike dinge wat rondom ons gebeur nie. Ons moenie vaskyk teen die aggressie van mense of selfs die klippe wat op ons reën nie. Ons moet wyer kyk, opkyk, om God raak te sien. Want dit is Hy wat dinge in beheer het en besig is om sy wil uit te werk.

Ook in jou lewe. In die verlies. In die verwarring. In die verguising.

Ons moet ook leer om nie vas te val in ons vooroordele nie. Ons moenie ‘n Saulus net beoordeel omdat hy die klere vashou van dié moordenaars nie. Want, God wag vir hom op die Damaskus pad. God maak van vuurvreter vervolgers vuurwarm verkondigers. Hy maak van vyande vriende.

Ek wil jou uitdaag, volg saam met my die lewe van Paulus, hierdie passievolle pionier vir die evangelie.

  • Soos Lukas dit beskryf in die boek Handelinge; Soos Paulus self aan die woord kom in sy dertien briewe.

Paulus se verhaal is die verhaal van die kerk. Dit is die verhaal van ‘n man wat berge versit vir die evangelie. Maak nie saak wat die uitdagings was nie. Wat die evangelie gevat het waar dit nog nie in hierdie wêreld was nie. Oor berge en deur riviere. Te voet en per boot. Na enkelinge en skares. In klein dorpies en groot stede. In tronke en raadsale.

  • Tot almal die boodskap gehoor het, selfs die konings van sy wêreld.

Daarmee het Paulus se verhaal ook die verhaal van die Christelike kerk geword.

Ons, die kerk is geroep om soos Paulus gestuurdes te wees, om berge te versit in diens van die evangelie. Ons is geroep om alle hindernisse te oorkom sodat hierdie wêreld in God kan glo en op hulle beurt gestuurdes kan word.

God die Vader roep ook vir jou om die boodskap van Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees regdeur die wêreld tot aan die einde van die aarde te vat.

  • Doen Bybelstudie saam met my uit Handelinge en die dertien briewe van Paulus.
  • Luister na die reeks eredienste op Youtube waar ek 18 temas daaruit verkondig (daar is ook ‘n kleiner video en klankbaan beskikbaar). Skakels by ngkerksomerstrand.co.za/paulus.
  • Luister na die stem van die Here in die volgende vier maande en laat Hy jou lewe hierdeur verander sodat Hy jou kan gebruik om die taak van die kerk te voltooi.

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde vir ‘n halfminuut weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Bydrae

Elspeth Liebenberg het vir ons ‘n bydrae gestuur van die #Hope2020 projek van Campus Crusade for Christ in Suidelike- en Oos-Afrika. Dit gaan oor ‘n Gospel response to Covid-19. Om mense vir Christus te wen, om hulle op te bou en weer te stuur om die evangelie te verkondig. Met gebed en digitale strategieë: Whatsapps, Zoom, Jesus film, en talle meer. 150 miljoen mense is bereik. 4 miljoen het gereageer. 1 miljoen is opgevolg. 40 000 is opgelei. 700 kerke geplant. ‘n Geleentheid wat aangegryp is in ‘n wêreldkrisis.

Kom ons luister daarna.

Slotlied

Ons lied is ‘n belydenis van ons verbintenis aan die evangelie wat regdeur die wêreld moet gaan.

Lied 505 – Jesus, U gaan voor

Seën

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle.

En die gemeente sê: “Amen!”

Snapscan

[1] Eks 32:9; 33:3,5

[2] Lev 26:41; Jer 9:26; 6:10

[3] 2 Kron 36:16

[4] Matt 23:31

[5] Hand 7:38; Gal 3:19; Hebr 2:2

[6] Hand 5:33

[7] Job 16:9; Ps 35:16; 37:12; 112:10

[8] Jesus sit gewoonlik aan die regterhand van God: Matt 22:44; 26:64; Mark 12:36; 14:62; 16:19; Luk 20:42; 22:69; Hand 2:34; Rom 8:34; Ef 1:20; Kol 3:1; Hebr 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Pet 3:22

[9] Matt 3:16; Luk 3:21; Joh 1:51; Hand 10:11; Op 19:11

[10] Ps 31:6; Luk 23:46

[11] Matt 27:46,50; Mark 15:34; Luk 23:46

[12] Tegniese term vir Christene wat sterf; vgl 1 Tess 4:13.

[13] Hand 8:4; 11:19

[14] Soos met Johannes die Doper – Matt 14:12; Mark 6:29

[15] Hand 9:29-30

[16] Hand 9:15; 13:2; Gal 2:7-9

Paulus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.