God is goed, vir ewig duur sy troue liefde – Psalm 118

NGK Somerstrand 17 April 2022 | Paassondag | Kerk en Youtube 09:00

Ek fokus in hierdie erediens op Psalm 118. Dit is ‘n Psalm wat in die woorde van ‘n oud-koning van Israel nie net die Here vir sy oorwinning prys nie, maar wat Messiaanse kenmerke het, en veral in die laaste deel van die Psalm praat oor die klip wat die bouers afgekeur het, maar toe die hoeksteen geword het. Uit die NT weet ons dat dit in Jesus vervul is, soos bv 1 Petrus 2 daaroor skryf. Met sy kruisdood en opstanding het Hy wat soos ‘n klip deur die Joodse bouers afgekeur is – dws aan die kruis gespyker is – die hoeksteen van die gebou van God geword deur sy opstanding uit die dood sowel as sy hemelvaart. Die Psalm onderstreep dat God goed is, dat sy troue liefde vir ewig duur, en dat ons van Hom kan verwag dat Hy altyd só sal wees. Die Psalm herinner ons ook aan die voorreg om deur lofprysing en danksegging ‘n getuienis af te lê van wie God ook vir ander kan wees. Aan sy troue liefde is daar geen einde nie, voorwaar!

Continue reading

God dink glad nie meer aan ons sondes en wettelose dade nie – Hebreërs 10:15-31

NGK Somerstrand 15 April 2022 | Goeie Vrydag | Kerk en Youtube 09:00

Ons het verlede Sondag gefokus op die sewe kruiswoorde van Jesus op Goeie Vrydag. Ons het kennis geneem van wat op aarde gebeur het. Jesus het sy vyande vergewe. Hy het die misdadiger saam met Hom die ewige lewe ingeneem. Hy het vir sy ma gesorg deur haar ‘n tuiste by Johannes te gee. Hy het die donkerte vir ons getrotseer totdat Hy kon uitroep: “Dit is volbring!” En sy gees in die hand van sy Vader kon gee. Maar, dit is nie al wat op Goeie Vrydag gebeur het nie. Die aardse kant was maar een deel van die werk wat Jesus dié dag gedoen het. Die Hebreërskrywer lig vir ons in hoofstuk 9-10 die gordyn op die hemelse werk wat Jesus gedoen het. In God se hemelse heiligdom. Die skeiding tussen ons en God is daardeur weggeneem. En twee groot beloftes van God tree daarmee vir ons in werking. Vergifnis en Heiligmaking. Dit gee ons groot vrymoedigheid voor God en in gemeenskap met mekaar!

Continue reading

NGK Somerstrand 17 April 2022 | Paassondag | Kerk en Youtube 09:00

Psalm 118 – God is goed, vir ewig duur sy troue liefde

Ek fokus op Psalm 118. Dit is ‘n Psalm wat in die woorde van ‘n oud-koning van Israel nie net die Here vir sy oorwinning prys nie, maar wat Messiaanse kenmerke het, en veral in die laaste deel van die Psalm praat oor die klip wat die bouers afgekeur het, maar toe die hoeksteen geword het. Uit die NT weet ons dat dit in Jesus vervul is, soos bv 1 Petrus 2 daaroor skryf. Met sy kruisdood en opstanding het Hy wat soos ‘n klip deur die Joodse bouers afgekeur is – dws aan die kruis gespyker is – die hoeksteen van die gebou van God geword deur sy opstanding uit die dood sowel as sy hemelvaart. Die Psalm onderstreep dat God goed is, dat sy troue liefde vir ewig duur, en dat ons van Hom kan verwag dat Hy altyd só sal wees. Die Psalm herinner ons ook aan die voorreg om deur lofprysing en danksegging ‘n getuienis af te lê van wie God ook vir ander kan wees. Aan sy troue liefde is daar geen einde nie, voorwaar!

NGK Somerstrand 15 April 2022 | Goeie Vrydag | Kerk en Youtube 09:00

Hebreërs 10:15-31 – God dink glad nie meer aan ons sondes en wettelose dade nie

Ons het verlede Sondag gefokus op die sewe kruiswoorde van Jesus op Goeie Vrydag. Ons het kennis geneem van wat op aarde gebeur het. Jesus het sy vyande vergewe. Hy het die misdadiger saam met Hom die ewige lewe ingeneem. Hy het vir sy ma gesorg deur haar ‘n tuiste by Johannes te gee. Hy het die donkerte vir ons getrotseer totdat Hy kon uitroep: “Dit is volbring!” En sy gees in die hand van sy Vader kon gee. Maar, dit is nie al wat op Goeie Vrydag gebeur het nie. Die aardse kant was maar een deel van die werk wat Jesus dié dag gedoen het. Die Hebreërskrywer lig vir ons in hoofstuk 9-10 die gordyn op die hemelse werk wat Jesus gedoen het. In God se hemelse heiligdom. Die skeiding tussen ons en God is daardeur weggeneem. En twee groot beloftes van God tree daarmee vir ons in werking. Vergifnis en Heiligmaking. Dit gee ons groot vrymoedigheid voor God en in gemeenskap met mekaar!