• Home

1 Korintiërs 7:29-31 – Die koninkryk verdien ons onverdeelde aandag

Geluk begin by gehoorsaamheid

Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.” (Anna Karenina, Leo Tolstoy).

Dit is een van die beroemdste eerste sinne ooit van ‘n roman. Dit vat in ‘n neutedop die kontras tussen twee van die hoofkarakters in Tolstoy se roman saam, Konstantin Levin en Anna Karenina.

Aan die een kant het jy Levin wat kies vir lojaliteit aan sy vrou Kitty Shcherbatsky en hulle familie, al het dit bloedsweet gekos. Hulle beleef uiteindelik liefde, geluk en vrede.

Aan die ander kant het jy Anna wat kies vir ‘n buite-egtelike verhouding met Alexei Vronsky om te ontsnap aan haar ongelukkige huwelik met die baie ouer Alexei Karenin. Dit eindig tragies in ongeluk, onvrede, verwydering, selfs van haar seun, en uiteindelik selfmoord.

‘n Mens is in die lees van die boek óf in die meeleef met die rolprent aanvanklik opgevang in die romantiek van die passie wat Anna het vir Vronsky, maar besef algaande die selfvernietigende pad waarop sy haarself en almal rondom haar plaas. Jy begin algaande besef dat dit onafwendbaar op ‘n tragedie gaan afstuur.

Die omgekeerde is waar van die verhouding van Levin en Kitty wat deur hoeveel drama en stryd, misverstande en versoekings gaan, maar vir wie die keuse vir eerbaarheid en lojaliteit ‘n fondament gee vir uiteindelike geluk en vrede.

Dit illustreer vir my die eeueoue waarheid: Geluk (of Saligheid as jy die Bergrede ernstig neem) begin by Gehoorsaamheid. Jy kan net gelukkig leef as jy luister na die waarhede wat ingebed lê in ons oorgelewerde Christelike waardes.  In terme van ons gemeente se visie – luister kom voor leef; leef spruit uit luister.

Gelukkige families is almal dieselfde.  Hulle kies om eerbaar te wees.  Hulle kies om mekaar eerste te stel.  Hulle kies om God se wil vir die lewe na te volg.  Hulle kies om getrou te bly aan mekaar.  Hulle kies om hulle self te gee, hulle self te verloën, selfs tot die punt van die dood. Dit beteken nie dat alles voorspoedig met hulle gaan nie. Dit beteken nie dat hulle nie daagliks moet werk aan hulle familiewees nie. Maar die geluk lê alreeds in die besef dat julle die regte keuses maak, om gehoorsaam aan God te wees en lojaal aan mekaar.

Ongelukkige families se ongeluk kom van verskillende hoeke af.  Hulle is soms nie eerbaar nie.  Hulle is soms selfsugtig en plaas eiebelang bo die familie s’n, soos Anna haar passie vir Vronsky bó alles gestel het. Hulle is soms ontrou, dislojaal, goddeloos. En onthou, goddeloosheid lê nie net in die aktiewe dien van afgode nie, maar in apatie, in traak-my-nie-agtigheid, in belangeloosheid. Selfs die voorspoed wat sulke families beleef, bring nie vir hulle geluk nie.

Geluk lê immers nie in die voorspoed as sodanig nie, maar in die diep tevredenheid wat jy put uit dit wat reg is, dit wat reg gedoen word, dit wat volgens God se wil is, dit wat in lyn is met die bron van al ons waardes, die Woord van God.

Vier beginsels

Ek gaan daarom vier beginsels uitlig uit 1 Korintiërs 7.  Vier beginsels wat Paulus hier vir ons deurgee.  Dit is die dinge wat hy van die Here ontvang het rondom familiewees, waaraan ons gehoorsaam moet wees, waaraan ons geluk in ons families verbind is.  Dit is ook die vier dinge wat die Here op my hart gelê het om reg aan die begin van die jaar vir ons almal te gee as rigtingwysers vir ons verhoudinge, met God en met mekaar.

(Download the English translation: 1 Corinthians 7:29-31.DOCX)

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Jeug-groepies 2018 begin Sondag

Welkom terug! 

Sondagoggend begin ons weer volstoom met al ons jeug bedrywighede.  Alle voorskoolse tot Gr 7 kinders en hul ouers gaan tydens die erediens uitgaan na die Ark vir die indeling van vanjaar se groepies.

Let op dat die Graad 7’s se groepies voortaan soggens tydens die familiediens gaan ontmoet en nie meer voor die aanddiens soos verlede jaar nie.

Ons benodig baie dringend nog groepie-leiers vir Gr 1, 2, 3, 4, 5 en 7.  (Graad 3, 5 en 7 het nog geen groepleiers nie.)  Ons probeer om twee leiers per groep te hê, sodat leiers net elke tweede week ’n byeenkoms lei.  Meld asb. Sondagoggend tydens die groepe-indeling in die Ark aan as jy ’n groepie sal neem, of kontak vir Rethie.

Gr 8-11 kategese begin Sondagaand – almal kom 17:30 in die Ark bymekaar.

Continue Reading

1 Korintiërs 6:12-20 – Verheerlik God met jou liggaam

Dit is nie om dowe neute dat Paulus 1 Korintiërs 6 begin het met die etiese kwessie van die gemeente se hantering van onreg nie.  Hy wou hulle leer om hulle onderlinge verskille te hanteer – d.w.s. om uit die howe te bly – sowel as hoe om seksueel onberispelik te lewe.  Hoekom?  Want albei dié twee sake het met onreg te make.

Die hoofsaak in kwessies waar sterk verskil van mening is, sê Paulus, is om onreg te vermy. En hoe doen jy dit?  Jy vermy onreg deur nie jou toevlug tot die howe te neem nie, maar dit in die geloofsgemeenskap uit te sorteer. Die howe is ‘n onvriendelike plek vir gelowiges.  Die howe werk met ander wette, nie met dié van die Bybel nie.

Op soortgelyke wyse, in kwessies van seksualiteit en moraliteit, is die hoofsaak om onreg te vermy deur nie buite die wil van God met seksualiteit om te beweeg nie.  Dit is wat agter sy absolute voorskrif lê dat ons onsedelikheid moet vermy.  Want onsedelikheid doen ‘n onreg aan ander, bv. met owerspel, bv. met egbreuk, bv. met prostitusie ensomeer.  En laat ons nooit vergeet nie; jy loop die gevaar dat jy die ewigheid kan mis weens jou onsedelikheid.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue Reading

Matteus 2:1-12 – Die verhaal van die sterrekenners

Ons weet min van hierdie sterrekenners af.  In die oorlewering van die geskiedenis het hulle name gekry, Caspar, Melchior en Balthasar, maar daar is geen historiese getuienis wat dit bevestig nie.  Dit is nie eers seker of hulle wel drie mans was nie.  Dit is afgelei uit die drie geskenke wat hulle aan die voete van Jesus neergelê het.  Sommige noem hulle ook konings op voetspoor van Jes. 60:3: “Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het.”

Daar is ‘n moontlikheid dat hulle volgelinge van Zoroaster was, ‘n priester van ‘n monoteïstiese godsdiens in wat vandag bekend staan as Iran.  Dit sou hulle goeie kennis van die sterrekunde verklaar, omdat Zoroasters bekend was daarvoor.  Die Grieke het bv. hulle sterrekunde by die Zoroasters geleer.

Ons weet ook nie baie van die ster af nie.  Dit kon ‘n supernova of ‘n samekoms van ‘n paar planete of doodgewoon ‘n Goddelike natuurwonder gewees het.  En hoe hulle die ster se pad bereken het en toe gevolg het – dit weet ons ook nie.

Maar dit is nie vir Matteus belangrik nie.  Hy het iets heeltemal anders op sy agenda.  Wat vir hom saak maak, is nie wie die sterrekenners of die ster was nie.  Wat saak maak is die Een wat hulle kom soek het, die Een wat gebore is in die stal in Betlehem, Jesus.

Matteus fokus dus in sy verhaal van die sterrekenners op die reaksies op die goeie nuus van die geboorte van Jesus.

Vier dinge tref my van die reaksies op Jesus in die verhaal van die sterrekenners:

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Johannes 1 Oujaarsdiens Deel die Hoop

Dit is die verhaal van God wat liefdevol uitrek na die wêreld – ’n verhaal van onwaarskynlike rolspelers. Van Josef, ’n timmerman.  Maria, ’n jong meisie.  Herders.  Vreemdelinge uit ’n vreemde land.

Van Johannes.  Markus se beskrywing beeld hom uit as ’n vreemde, onwaarskynlike karakter, met kameelhaar-klere wat leef van veldheuning en sprinkane.

Ook van my; en jou. Onwaarskynlike karakters wat God kies, red en stuur.  Wanneer ons deur Advent gewag het op hoop, oor Kersfees herinner is aan ons hoop – dan stuur God ons om in die nuwe jaar as agente van hoop te leef.

Niemand voel opgewasse tot hierdie taak nie!  Ons voel ons weet nie genoeg nie.  Of ons doen te veel sonde.  Kan nie genoeg Bybelverse aanhaal nie.  Is self te bang en broos en onseker.

Tog… God kies ons, in ons swakheid en broosheid en vrees en onsekerheid.  En God stuur ons.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Elrike Claassen

  |

  Jong dame, eerstejaars student in 2018, opsoek na studente verblyf.
  Ernstig oor studies, verantwoordelik en het sober gewoontes(rook en drink of kuier nie). Verkieslik veiilige ondedak parkering vir klein motor.
  Prysklas tussen R1500-R2500.

  Kontak my asb.
  0822380396

 • Avatar

  Kobus Kloppers

  |

  Baie dankie vir die preek. Baie geniet en baie stof tot nadenke gegee.

  Seenwense

 • Avatar

  Rethie van Niekerk

  |

  Daar is 3 skakels na die inskrywingsvorm hier bo, by “Inskrywings sluit 22 Januarie 2018″, “Skryf asb in voor 22 Januarie 2018″ en by “Kliek hier om in te skryf”. 😀
  En hier is die direkte skakel: https://goo.gl/EdsAJS
  Sien uit om julle te sien! [sit dansende mense in jou verbeelding hier]

 • Avatar

  WERDINE

  |

  Rethie,
  ek wil net weet waar skryf ek in vir die kamp? ekt op die link gekliek maar dit gee nie vir my n inskrywingsvorm nie. ek kom kamp toe saam met kobus so sal sommer vorm en geld kan invul en gee. geseende kersfees vir julle.

 • Avatar

  Marie Albertyn

  |

  Goeie Middag
  Ek sien u het verlede jaar verblyf gesoek vir u seun. As u van nog seuns weet, ek het n baie lekker kamer met kombuis en badkamer vir n seun.
  Tel.: 041-5831173 of 0842513492