• Home

12 Loof

Ons kom by die laaste en twaalfde element van gebed: Loof (Youtube).

Bid en bely

Die Here Jesus het ons geleer in die Ons Vader om te bid dat sy Naam geheilig sal word, dat sy koninkryk sal kom, dat sy wil sal geskied. Ons sluit die Ons Vader af deur die bestaan van die koninkryk, die krag van God om dit voluit te laat aanbreek, en sy heerlikheid oor alles en vir altyd te bely.

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Dit is hoe die uur van gebed dan ook omraam word. Ons het begin met aanbidding. Ons sluit af met lofprysing.

 • Met aanbidding buig ons voor die Here uit respek en eerbied.
 • Met lofprysing staan ons op met opgehefde hande uit respek en eerbied vir God (Ps 134:2).

Sommige probeer aanbidding en lofprysing onderskei deur aanbidding met God se wese te verbind en lofprysing met God se werke. Maar, baie keer word God geprys vir sy wese, en baie keer word God aanbid vir sy werke.

Die verskil tussen aanbidding en lofprysing

Die verskil tussen aanbidding en lofprysing het baie meer met houding te make as met substansie.

Aanbidding is om op jou aangesig te val of te kniel voor God:

6 Laat ons in aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons Maker (Ps 95:6)

So gebeur dit op aarde, so ook in die hemel:

9 En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan Hom wat op die troon sit, aan Hom wat vir ewig en ewig leef, 10 val die vier-en-twintig ouderlinge in aanbidding neer voor Hom wat op die troon sit. Hulle aanbid Hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê:  11 “U is waardig, ons Here en God,  om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang,  omdat U alle dinge geskep het;  deur u wil het alles ontstaan,  is dit geskep.” (Openb 4:9-11; vgl Ps 22:30; 1 Kor 14:25; Openb 4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:4).

Lofprysing daarenteen is om op te staan, die dagbreek wakker te maak en vir almal te vertel wie God is en wat Hy doen:

8 My hart is standvastig, o God,  my hart is standvastig.  Ek wil sing, ek wil lofsing.  9 Word wakker, my gemoed!  Word wakker, harp en lier!  Ek wil die dagbreek wakker maak. (Ps 57:8-9)

Soos Dawid dit in ‘n ander Psalm sê:

12 My voet staan op gelyk grond;  in die byeenkomste  sal ek die Here prys. (Ps 26:12)

Om God te loof in gebed beteken om sy allesoortreffende waarde te erken. Dit is om God se krag en heerlikheid voor alle mense, voor die hele skepping, te erken. Waar jy in aanbidding hierdie dinge net vir die Here sê, juig jy in lofprysing dit uit dat almal dit kan hoor.

Soos Maria in die NT in haar lofsang gesê het:

46 “My siel loof die Here, 47 my gees jubel oor God my Verlosser, 48 want Hy het die nederigheid van sy diensmeisie raakgesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, 49 want die Magtige het groot dinge vir my gedoen – ja, heilig is sy Naam. (Luk 1:46-49)

Ek sal U vir altyd prys, omdat U opgetree het

Lofprysing is ook nie net vir dit wat in die verlede lê nie. Dit gaan ook oor dit wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is om God te prys vir wat Hy nog gaan doen.

Dit leer Psalm 52 vir ons.

Dawid het die Psalm geskryf in ‘n tragiese en traumatiese tyd in sy lewe toe een van sy vyande, die Edomiet Doëg, ‘n familie van 85 priesters uitgewis het, omdat hulle vir Dawid gehelp het in sy vlug voor Saul uit (1 Sam 21-22).

In die Psalm bring Dawid die bose dade van Doëg voor die Here en bid dat die Here sal optree. Hy bid dat die Here Doëg vir goed sal afbreek, hom sal wegruk uit die land van die lewendes. Nie net as straf vir sy boosheid nie, maar ook sodat regverdiges sal moed skep dat God nie sonde ongestraf laat nie.

En dan sê Dawid:

10 Ek stel my vertroue in God se troue liefde, vir altyd en altyd. 11 Ek sal U vir altyd prys omdat U opgetree het. (Ps 52:10-11)

Let op die toekomstige verlede tyd: “omdat U opgetree het”!

Dit is iets wat Jesus ons ook geleer het. Waar ons seker is dat wat ons vra binne God se wil is, kan ons die gebed van geloof bid, en die Here loof dat Hy opgetree het:

24 Daarom sê Ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. (Mark 11:24)

Dit is ‘n gebed waaroor ‘n mens baie kan sê, en daar is uiteraard ‘n paar kwalifikasies. Een daarvan is in Johannes 15, vers 7-8:

7 As julle in My bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. 8 Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my dissipels kan wees.” (Joh 15:7-8)

Jesus in ons en ons in Jesus. Dan raak sy wil ons wil. En God word verheerlik – sy Naam word groot gemaak – dat ons baie vrug dra as sy dissipels.

Prakties

Ons sluit ons gebed dus af met lofprysing waarin ons die Here loof vir wat Hy gedoen het, en vir wat Hy nog sal doen.

Maar, voor ek jou begelei in lofprysing met sagte musiek op die agtergrond (Awake and See), net ‘n paar praktiese opmerkings vir die toekoms:

 • Jy moet goed nadink oor jou dagprogram en die beste tyd vir jou persoonlike gebedstyd vind. Onthou om dit met jou Bybellees te kombineer.
 • Commit jouself elke dag daaraan – dit is ongelooflik belangrik. As ‘n uur te lank is – en vir die meeste sal ‘n uur ‘n “tall order” wees – kies ‘n tydsduur wat vir jou kan werk. En hou daarby.
 • Staan onderbrekings teë. Veral wanneer jou roetine onderbreek word met verlof of oor die naweek.
 • Wees prakties en ontwikkel ‘n plan wat vir jou werk.
 • Onthou dat jy die video wat al die elemente van hierdie twaalf elemente van gebed kan aflaai om in een sitting van ‘n uur te gebruik.

Ek sluit af. Jy is in die leerskool van Jesus. Dit is Hy wat vir jou intree (Hebr 7:25). Vertrou Hom om jou te leer hoe om te bid en daarin te volhard.

Om te waak en bid.

Gebed

Dink terug aan alles wat jy die afgelope tyd in gebed ervaar en geleer het. Loof die Here in jou eie woorde.

Stilte

Dink vooruit aan dinge wat jy vir die Here gevra het, en loof Hom dat Hy sal antwoord.

Stilte

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Hier is die skakel na die video wat al twaalf elemente verenig.

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

Continue Reading

Ligkids 23 Mei 2021 Geraamte(s) in die klas…

Vandag is daar ‘n geraamte, of eerder, klomp geraamtes in die klas! Het jy al ‘n geraamte gesien? Miskien toe jy na die dokter of na ‘n museum toe gegaan het. Ons het baie bene aan die binnekant van ons lyfies. ‘n Geraamte is wat oorbly, wanneer ‘n mens of diertjie doodgaan. Ons lees vandag wat Esegiël gedroom het in Eseg.37:1-14 en ons hoor: Vir God is niks onmoontlik nie! Hy kan selfs dooie bene weer lewendig laat word! WOW! Jesus self het mos ook uit die dood opgestaan en Hy belowe dat ons wat in Hom glo ook vir altyd sal lewe saam met Hom! Daarom hoef ons vir niks en niemand, nie eers die dood, bang te wees of daaroor moedeloos te word nie. Kom luister, lees, sing en speel lekker saam!

 

Continue Reading

Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef – Familiediens 09:00 op Youtube en in die kerk

Dit is vandag Pinksterdag. Ons herdenk die geboorte van die kerk. Dit is wat die uitstorting van die Heilige Gees van ons kom maak het. Die kerk van die Here Jesus Christus. Ons lees vandag uit Esegiël 37 en dink na oor die betekenis daarvan vir ons soos Jesus in Johannes 5 en Paulus in 1 Tessalonisense 4 dit uitgespel het.

Continue Reading

Wys met jou hele lewe dat jy ‘n kind van God is – Pulse Sondag 23 Mei van 06:00 af op Youtube

Verandering begin by God wat sy Gees in jou gee soos Esegiël 37 ons leer. Die Here Jesus sluit in Johannes 5 daarby aan en leer jou dat Hy elkeen wat in Hom glo se sondes vergewe en verseker van ‘n plek in die hemel. Daarom kan jy nie anders as om met jou lewe God se hart bly te maak nie. Om nog harder te leef soos wat Hy wil hê, soos Paulus ons in 1 Tessalonisense 4 leer. Om met jou hele lewe te wys dat jy ‘n kind van God is.

Youtube Sondag 06:00

Continue Reading

11 Luister

Ons kom by die elfde element van gebed: Luister (Youtube).

‘n Hele paar van die vorige elemente van gebed het al te make gehad met luister. Om te wag op die Here. Om oor die beloftes in sy Woord na te dink, en met Hom in gesprek te tree daaroor. Trouens, gebed is ‘n dialoog, ‘n gesprek. Dit impliseer dat God na ons luister, en dat ons na Hom luister.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.