Skip to main content

NGK Somerstrand | Familiediens | 25 Februarie 2024 09:00

Tema: Die Heilige Gees getuig teenoor die wêreld … deur ons.

Skriflesing: Johannes 15:26,27 en 16:8-11 Die Heilige Gees getuig deur die lewe van gelowiges dat Jesus die wêreld red van sonde, dat Jesus by die Vader is en dat die Satan reeds verslaan is. Al drie hierdie elemente kom na vore in Handelinge 3 en 4 toe Petrus en Johannes die verlamde man genees [Handelinge 3 en 4].

Dr. Kobus Prinsloo