• Home

Die wet as bladmusiek van die koninkryk – Matteus 22:34-40

Die musiek van Beethoven

Wie ken die musiek wat met hierdie vier note begin: ta, ta, ta, DA? Ja, Beethoven se Vyfde Simfonie (1804-1808). Wêreldbekend. Interessant, Beethoven was al doof toe hy dit gekombineer het. Hy kon die note net in sy kop hoor. So lyk die musiek van die eerste blad:

Hierdie Vyfde Simfonie word uitgevoer deur groot simfonie orkeste. Dit word deur bands uitgevoer. Dit is verwerk vir klavier. Selfs vir ghitaar – gaan luister na Kelly Valleau se uitvoering daarvan. Tegnies uitdagend. Pragtig.

En sommige uitvoerings van die musiek is meesleurend mooi. Ander weergawes is nie so musikaal nie. Veral nie die elektroniese midi weergawes nie wat half dowwerig en blikkerig klink. En ‘n groot simfonie orkes het net ‘n groter klank as ‘n enkel ghitaar, selfs al is die ghitaar ook hoe goed.

Maar, die musiek is altyd herkenbaar. Hoekom? Want daar is bladmusiek. Die note is heilig. Onaantasbaar. Dit kan nie verander word nie. Ta, ta, ta, DA.

Jy kan wel die musiek op baie maniere interpreteer, mooi of minder mooi. Maar as jy van die bladmusiek afwyk, speel jy nie meer Beethoven se musiek nie. Is dit nie meer die Vyfde Simfonie nie. Jy kan nie ‘n noot weglaat óf ‘n noot bysit van Beethoven se vyfde nie. Nooit nie. Jy sal altyd uitgevang word.

Die teks van die Bybel

Dit is nie anders met die Bybel nie, al is daar baie wat dit probeer doen. Jy mag en kan jou eie interpretasie gee van hoe ‘n gedeelte jou raak, wat dit vir jou beteken, hoe dit ander raak, en wat dit vir ander kan beteken. Jy moet dit in die konteks wat dit geskryf is, uitlê, wat natuurlik tot beter of slegter interpretasie kan lei. Die konteks kan jou ‘n gedeelte beter laat verstaan, of ‘n gebrek daaraan weer slegter. Jy kan dit meesleurend vertel of aframmel.

Maar, die oomblik as jy die teks verander, is jy nie meer met die Bybel besig nie. Is jy met jou eie Bybel besig.

Wat ons versigtig moet maak vir mense wat vir jou sê, maar ‘n sekere verstaan van die teks is net jou eie interpretasie. Wat sê, ek maak my eie interpretasie van die Bybel. En as dit verskil van jou interpretasie, moet jy maar verlief neem daarmee.

Trouens, baie keer word jou interpretasie van die teks, veral waar jy by die teks wil hou, in die proses verdag gemaak, en talle keer nog jyself ook. Die boodskapper word saam met die boodskap aangeval.

Daarop sal ‘n mens moet antwoord, ja, dit is reg so, jy mag jou eie interpretasie van die teks voorstel … maar, die oomblik as dit duidelik word dat jy aan die teks verander, of dele van die teks weglaat, of dele daarby voeg, dan is jy nie meer met interpretasie besig nie, maar met ‘n ander teks.

Beethoven se Vyfde Simfonie begin met vier note, nie vyf of drie nie. Só ook die Bybel, by wyse van spreke. Daar is 66 boeke. Die kanon is afgesluit. Ons kan nie meer daartoe byvoeg nie. Ons kan ook nie dele van die Bybel weglaat nie. En dit geld die hele Bybel.

Continue Reading

Dankofferfees Lukas 15 Preek

Ons het dikwels hierdie idee van ‘n God wat sit in die hemel en voorsien vir hierdie aardse ou gepeupeltjies doer ver onder.  Maar dis nie God nie.  God kom af.  God word mens, so ernstig is hy daaroor om homself te gee.  God gee sy teenwoordigheid.  Hy deel in ons lewens, is by ons, lei ons as ons daarvoor vra, beskerm ons.

Dis die verrassende deel van God:  God het nie nodig om al die dinge met ons te deel nie.  Maar juis omdat hy ons lief het, wil hy met ons deel, wil hy met ons wees.

God gee insig in sy planne.  God gee liefde.  Al gooi jy alles weg. Al is jy ‘n pyn.

Continue Reading

Luisterblad – 5-11 November 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar waarvoor julle hierdie week spesiaal dankbaar is.

Ingaan in God se tyd: Bid ’n paar gebede van danksegging.

Luister na God se Woord:  Lees Lukas 15:25-32.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle getref het in die gedeelte.

Luister na ander en die tye:   Sondagoggend is ons jaarlikse Dankofferfees.  Hoe verstaan julle die idee van dankoffers:  hoekom gee ons dankoffers, watter rol speel dit in ons geestelike lewe, hoeveel moet ’n mens gee, ens.?

Hoe help die woord “rentmeesterskap” jou om te dink oor dankoffers?  Watter gedagte maak vir jou die meeste sin:  dié van rentmeesterskap, of van “dank”-offers?

Luister weer na die Woord: Dink aan die teks as ’n venster op God.  Wat sê die teks van wie en hoe God is?  Hoe leer jy vir God ken uit die teks?

Dink aan die teks as ’n spieël wat vir jou opgehou word.  Wat sê die teks oor jou?  Waarop laat dit God se lig val?  Wat leer jy van jouself?

Fokus op wat God nou doen:   Dink aan die teks as ’n deur waardeur jy kan gaan.  Watter reaksie vra die teks van jou?  Wat moet jy doen?

Antwoord met ons lewe:   Bid vir mekaar vir wysheid.  As daar ’n spesifieke saak is waarvoor iemand wysheid soek, bid spesifiek daarvoor.

Continue Reading

Die wet as spieël, stang en sweep – Eksodus 20

Ons het verlede week Hervormingsondag gevier. Dié dag waarop ons nadink oor ons Protestantse erfenis. Ons kon die baanbrekerswerk van die Waldense, Johannes Hus van Boheme, Maarten Luther van Duitsland, John Wycliff van Engeland, Johannes Calvyn van Genève, en talle ander hervormers in herinnering roep.

Waarmee hulle ons gehelp het, is om terug te beweeg na die Skrifte, om teenoor die kerktradisie die primêre plek van die Skrifte te beklemtoon (sola Scriptura). Om teenoor die aflaatstelsel die primêre plek van Christus wat sy genade deur geloof in ons lewens aan die werk sit te beklemtoon (solus Christus, sola gratia en sola fide). En oorhoofs vir ons te leer om tot God se eer te lewe (soli Deo Gloria).

Die Tien Woorde

Ek wil egter vandag ‘n bietjie verder terug gaan in die geskiedenis, na die basis van die belydenis van Sola Scriptura. Na die eerste gawe van God se Woord aan ons. Na die tien woorde wat God op Sinai in sy eie handskrif aan ons gegee het. Die Tien Gebooie.

Want, dit is wat die tien gebooie in die Hebreeus genoem word: tien woorde, vanwaar die naam vir die Tien Gebooie as die Dekaloog kom (deka = tien; logos = woord: Eks 34:28; Deut 4:13; 10:4):

Soos Moses dit vertel:

4Die Here het in dieselfde skrif as tevore die tien gebooie (tien woorde – ʿǎśěʹ·rěṯ   hǎd·deḇā·rîmʹ) geskryf wat Hy op die berg, die dag toe die volk bymekaargekom het, uit die vuur uit vir julle gegee het.  Daarna het Hy die twee plat klippe vir my gegee. 5Toe het ek van die berg af gekom en soos die Here my beveel het, het ek die plat klippe in die ark gesit wat ek gemaak het.”

En die kommentaar van die redakteurs van die Pentateug: “Hulle is nog daar.” (Deut 10:4)

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Anita

  |

  My 22 jarige dogter soek dringend ‘n netjiese, rustige en veilige tuinwoonstel/privaat en suite kamer binne kommune met veilige parkering vir lang termyn huur (begin 4 Jan ) in Somerstrand. Kontak asb Anita 0828524452

 • Avatar

  Laurelle Wright

  |

  Dringend opsoek na studente verblyf vir 2 vroulike studente vir 2019 in Summerstrand. 0798878210

 • Avatar

  Tilla

  |

  Baie dankie vir hirdie besielende preek Rethie. Net wat ek nodig gehad het en beteken vir my baie.
  Did een ding om te vra vir insig en gehooraamheid, maar op ‘n veel dieper vlak om te vra vir ‘n luisterende hart.
  Dit wys op ‘n gesindheid van die hart wat so luister dat dit in sinc is met God se hart.
  Dit wys op ‘n luister met liefde – vir God, en vir ander.
  Dis om nuut te luister en met gevoel te hoor! Dis waauit ware gehoorsaamheid gebore word!

 • Avatar

  Tilla

  |

  Baie dankie hiervoor! Dit het vir my baie beteken!

  Dis een ding om wysheid en insig te vra/he, maar veel dieper om ‘n luisterende hart te he. Dit wys heen op ‘n ware gesindheid van luister na Hom, in liefde vir Hom, en vir ander persone. Dit bring mens in voeling met God se hart, en laat mens nuut kyk na ander en hulle hart!

 • Avatar

  Tilla Olivier

  |

  God se grootheid en genade oorweldig ons!
  Dit geen nuwe perspektief te midde van moeilike uitdagings!