NGK Somerstrand – 3 Desember 2023 – Kerk en Youtube 09:00

Jesus moedig ons in die profetiese rede aan om te volhard in waaksaamheid en gebed.

Waaksaamheid beteken dat ‘n mens versigtig moet wees om nie jouself te verloor óf in die genot van hierdie lewe óf in die kommer daaroor nie. ‘n Gesuip of ‘n gejammer sal nie deug nie. Net ‘n sober gewyde lewe wat elke sekonde van elke dag gereed is om te gaan, sal deug.

In ons gebed moet ons fokus op die krag om die uitdagings van die eindtye die hoof te bied, om die sonde te versaak sodat ons nie deur die oordeel oor die sonde vasgevang sal word nie, sodat ons uiteindelik voor die Seun van die mens kan staan om saam met Hom in sy koninkryk te kan ingaan.

Youtube