NGK Somerstrand | 14 Augustus 2022 09:00 | Kerk en Youtube

 

Skriflesing: Lukas 12:49-59

Tema: Selfde speelveld, ander spel!

Boodskap: Jesus praat van sy kruisiging (doop) en dat Hy daardeur ‘n vuur op die aarde sal gooi. Hy volg dit op met die skokkende stelling dat Hy eerder verdeeldheid bring as vrede! Om die Vredevors te volg beteken nie dat jy vrede met alle mense in die teenswoordige tyd gaan hê nie. Dis deel van die kruis. Soms is ons in ‘n posisie waar ons nie die vrede wil versteur deur die regte ding te doen nie. Jesus waarsku egter dat dit nie die storm sal uithou nie. Mense moet die tekens van die tyd lees soos wat hulle die weer aan die winde voorspel. Die wêreld en mensdom stuur af op ‘n vreeslike uiteinde, maar Jesus is die een wat ons werklik kan verlos! Hy benadruk die gedagte deur die voorbeeld van iemand wat buite die hof skik voordat die regstelsel sy gang gaan en hom laat boet. In ‘n sekere opsig bedoel Hy dat ons nie vir ons eie regte en geregtigheid moet leef nie. Die loon daarvan is in elk geval nie in ons guns nie. Ons leef deur genade en daarom leef ons nie meer vir ons regte en gemak in die teenswoordige tyd nie. Ons speel dalk nog op dieselfde speelveld as ander, maar ons speel nie meer dieselfde spel nie. Óns doel is om die gekruisigde en opgestane Christus te verheerlik, selfs al beteken dit dat ons onreg moet ly en deur ons eie familie verstoot kan word.

 

Lukas 12:22-48 – Wees gereed!

NGK Somerstrand | 7 Augustus 2022 09:00 | Kerk en Youtube

Ek sluit by die verhaal in Lukas 12 aan waar Jesus besig is om sy dissipels te bemoedig op pad na Jerusalem toe. Hy wil hulle help om hulle bekommernisse oor kos en klere agter te laat, want Hy is in staat om vir hulle lewe en liggaam te sorg.

Jesus borduur dan verder voort op wat vir sy dissipels nodig is in ’n lewe vir die koninkryk. Hy wil nie net hê dat hulle hulle kommer vir Hom gee nie. Hy wil hê dat hulle al hoe meer gereed sal word vir die lewe wat kom. Hulle moet gereed wees vir sy tweede koms. Jesus gebruik daarvoor twee beelde en drie gelykenisse wat wys wat gereedheid beteken.

English translation: Luke 12_22-48

Continue reading

NGK Somerstrand | 7 Augustus 2022 09:00 | Kerk en Youtube

Wees gereed! Lukas 12:22-48

Ek sluit vandag aan by die verhaal in Lukas 12 waar Jesus besig is om sy dissipels te bemoedig op pad na Jerusalem toe. Hy wil hulle help om hulle bekommernisse oor kos en klere agter te laat, want Hy is in staat om vir hulle lewe en liggaam te sorg. Hy moedig daarmee sy dissipels aan om nie kleingelowig te wees nie. Hulle moet in dieselfde geloof waarmee hulle hulle vertroue op Hom geplaas het, volhard, en die Here met alles vertrou. Die punt is dat jou hart is waar jou skat is. Soos die Bybel vir Kinders dit sê: “Doen net dinge wat God se hart bly maak. Dan maak julle vir julle skatte in die hemel bymekaar.” Jesus borduur verder voort op wat vir sy dissipels nodig is in ’n lewe vir die koninkryk. Hy gebruik daarvoor twee beelde en drie gelykenisse. Daarmee dwing Hy ons om diep oor ons lewe saam met Christus ná te dink. Nie net oor hierdie lewe nie, maar ook oor die toekomstige lewe.

Nuusbrief