Ds Vian du Plessis intreepreek | NGK Somerstrand 8 Mei 09:00 | Kerk en Youtube

Petrus word in Johannes 21 bevestig in sy roeping tot herderskap vir Sy kerk. Die bedoeling is nie dat hy as die enigste herder aangestel word nie, want daar is baie ander in die Bybel wat dieselfde roeping ontvang.

Trouens, almal wat deur Jesus se genade herstel word, word herstel tot die roeping van Genesis 1:27 wat sê dat God die mens gemaak het as sy verteenwoordiger op aarde. Petrus het vir Jesus drie maal verloën en dit het hom geknak, want hy het die Here baie liefgehad. Hy was trots op sy liefde vir Jesus, maar dit het hom in die steek gelaat.

1 Johannes 4:10 sê:

“Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.”

Dis die duur les wat Petrus moes leer. Só word elke gelowige herstel, geroep en gestuur. Nie deur ons eie krag en liefde vir God nie, maar alleen deur sy genadige en wyse besluit. Dít moet maak dat ons hierdie roeping slegs as genade kan ontvang en in groot nederigheid, bewus van ons swakheid en feilbaarheid, kan uitleef. Hierdie roeping is om Jesus aan sy skape bekend te maak en op hom te vertrou omdat Hy alleen herstel kan bring.

Familiediens 1 Mei 2022 – Skakel reggemaak!!!

Ons gebede maak saak – Openbaring 5

Alles wat gebeur in hemel en op aarde word vanuit die hemel, vanuit God se teenwoordigheid, beplan en bestuur, uitgedink en uitgevoer. Dit sê Openbaring 4 vir ons. Openbaring 5 brei op dié boodskap uit. Jesus is die Een wat die agenda van God vir die heelal in ontvangs neem. In die res van Openbaring word vertel hoe Hy God se verlossende oordeel uitvoer tot met die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde. Maar, wat ons nie altyd raaksien nie is dat ons ook ‘n rol het om in die uitvoering van hierdie plan van God te speel. Met ons gebede en ons getuienis! Die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge neem ONS gebede en gebruik dit om God te vra dat sy wil sal geskied. En God gebruik ons gebede en ons getuienis in woord en daad om sy planne uit te voer. Watter voorreg. Watter verantwoordelikheid. Ons gebede maak saak!

Ons gebede maak saak – Openbaring 5

Familiediens 1 Mei 2022 NGK Somerstrand | Youtube en kerk 09:00

Verwelkoming

Baie welkom aan Vian en Natania du Plessis en hulle tweeling Josh en Joah. Hulle bly in Bulbringweg 44.

Ons sien uit na hierdie Saterdag 7 Mei se bevestiging 15:30 hier in die kerk en die verwelkoming 16:30 daarna in die Ark (RSVP Marlein van Deemter vir die sop en sjerrie – 083 270 4853). Julle is welkom om nog drinkgoed en glase te bring om verder te kuier.

Volgende Sondag 8 Mei 09:00 is Vian se intreepreek. Die aand ontmoet hy 17:00 ook die tieners en hulle ouers. Hy speel 16:30 volleybal saam met die tieners.

Aankondigings

Ek het twee navrae gekry.

  • Die een is oor die Bybelskool. Of ek dit in die gemeente gaan hervat.
  • Die ander is oor ‘n aanlyn Bybelstudie groep. Wat dieper kan ingaan in die Bybel en spesifieke Bybel- en lewensvrae kan bespreek.

Sal graag wil hoor hoe julle dink. Of daar belangstelling is daarvoor. In die gemeente, bv weer op Woensdae. En/of aanlyn, bv op zoom. Die dag en tyd kan ons dan bepaal na gelang van die belangstelling.

Onthou ook my boek oor Openbaring wat jy gerus gratis kan aflaai om die hele Openbaring deur te werk. Ek hanteer die volgende paar weke al die beloftes in die boek.d

Die beloftes gaan voort. Ons is by dag 160 van 365. So, as jy nou inskakel, is daar nog 205 beloftes om vir jouself toe te eien.

Continue reading