• Home

Wat doen jy as jy bang is? – Klaagliedere 1


Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy bang is?
Youtube 09:00 7 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

YOUTUBEBOEK

Verwelkoming

Ek begin met ‘n reeks oor Klaagliedere. Die vyf gedigte is geskryf net na die val van Jerusalem en die tempel in 586 v.C. Jeremia huil in hierdie boek hartroerend oor die toorn van God wat hy oor die land sien losbars het. In hartverskeurende detail brei hy uit oor die dodelike impak daarvan op die geloofsgemeenskap: “My oë is gedaan van huil, dit brand in my, my moed is gebreek …” (Klg 2:11)

Die vraag was brandende: Hoe kon God soveel ellende oor Sy volk laat kom? Waar laat dit hulle nou? Sou daar nog iets oor wees vir die toekoms? Wat kon hulle nou van God verwag? Sou daar ’n omkeer moontlik wees?

Dit is vrae wat ons ook vra oor die situasie waarin ons is. Vrae oor die verlies wat ons ervaar. Die ontwrigting. Die onsekerheid. Die toekoms.

Hoewel Jeremia vir ‘n ander tyd skryf, verwoord hy met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk. Sy digwerk gee woorde aan die worsteling, gee redes vir die oordeelsvoltrekking. Daarom bring Jeremia met sy Klaagliedere uiteindelik ’n boodskap van hoop en troos vir die toekoms, terwyl hy ook nie wegskram daarvan om die valse teologie wat hulle tot ’n val gebring het, te ontbloot nie.

En hy leer ‘n nuwe lied oor die troue liefde van die HERE aan: “The steadfast love of the Lord never ceases.” En dit is waaruit ons kan leer hoe ons met die Here ‘n pad kan stap in sulke tye van ontwrigting.

Dit sal goed wees as julle die boek vir stiltetyd en in kleingroepe saam met my lees. Uiteraard is ons in ‘n ander situasie en is die redes vir die virus nie dieselfde as die redes vir die ballingskap in Jeremia se tyd nie. Maar daar is raakpunte met die lesse wat die volk moes leer.

Lees saam met my een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Stuur vrae en bydraes vir my. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in. Ek het dit net nodig voor Vrydag elke week.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys. Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Continue Reading

Pulse Youtube 18:00 7 Junie – Angs en Vrees

VISIE

Pulse is ‘n vriendelike en moderne erediens waar ons op ‘n eerlike, praktiese en kreatiewe manier kyk na relevante kwessies uit ‘n Christelike perspektief en leef vanuit ons identiteit in Christus.

MISSIE

 • Om te groei in ons persoonlike verhouding met God

 • Om almal welkom te laat voel

 • Om ‘n verskil te maak in ons omgewing

WAARDES

 • Liefde

 • Aanvaarding

 • Eerlikheid

VIDEO

Youtube

Continue Reading

Familiediens Youtube 09:00 7 Junie – Wat doen jy as jy bang is?

YOUTUBE SKAKEL VIR EREDIENS

In The Sound of Music sing Maria dat as sy bang is, dan dink sy aan haar “Favourite things.”

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

In die strokiesprent Peanuts (Charles Monroe Shulz) het Linus van Pelt ‘n kombersie wat hy oral met hom saamdra. Dit help hom as hy bang raak. 

Ons lewe egter in ‘n tyd wat rasionalisering nie gaan help nie. Ons gunsteling goed gaan nie help nie. ‘n Kombersie gaan nie help nie. Daar is niks fout met sulke krukke nie. Maar, ons het meer nodig.

Maar, dit is juis in só ‘n toegevalde situasie wat ‘n boek soos Jeremia só ‘n geskenk aan die geloofsgemeenskap is. Want, Jeremia het dit geskryf in ‘n tyd wat hy en sy mense ‘n totale verwoesting ervaar het. Jeremia se ingewande was in beroering, sy hart het omgedraai in sy binneste. Binnekant was dit soos die pes, so het sy hart gevoel (Klg 1:20).

Hoewel Jeremia vir ‘n ander tyd skryf, verwoord hy met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk. En hy leer ‘n nuwe lied oor die troue liefde van die HERE aan: “The steadfast love of the Lord never ceases.” En dit is waaruit ons kan leer hoe ons met die Here ‘n pad kan stap in sulke tye van ontwrigting.

Dit sal goed wees as julle die boek vir stiltetyd en in kleingroepe saam met my lees. Lees saam met my een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Stuur vrae en bydraes vir my. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in. Ek het dit net nodig voor Vrydag elke week.

Continue Reading

Pinkster 09 – God skep hemel op aarde vir sy volk – Openbaring 21-22


“Ek kom gou!”
Tema: God skep hemel op aarde vir sy volk
Pinkster 9 – Somerstrand Youtube 09:00 31 Mei 2020 – Pinksterdag – Nagmaal

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die negende Pinksterdiens op Pinksterdag. Dit is ook ‘n nasionale biddag vir die Covid-19 virus.

Kerke word van môre af toegelaat om eredienste by te woon. Jy kan kyk na die amptelike regulasie in hierdie Staatskoerant. Die dagbestuur sal dit bestudeer, maar met die eerste oogopslag sal die uitvoering van die regulasies groot koste meebring – die kerk, voorportaal, kleedkamers en klaskamers moet gedisinfekteer word vóór en ná elke erediens en ‘n register moet gehou word van elke bywoner, om maar net twee goed te noem. En bó sestigs word in elk aangeraai om niks by te woon nie. So, ons gaan vir eers voort met die Youtube video’s tot verdere kennisgewing.

Waaroor ons bly is, is dat leraars tot ‘n essensiële diens verklaar is, wat ten minste ons vrystel om met meer vryheid diens te lewer. Ons sal egter dit ook met versigtigheid hanteer.

Verjaarsdae

7 Mense verjaar vandag! Besonders, gegewe die betekenis van die getal sewe in die boek Openbaring! Baie geluk: Neels Anker, Helane Botha, Asta Louw, Pieter-Willem Moolman, Kaylin Mostert, Tilla Olivier, Hennie Snyman. Mooi jaar vir julle. En vir die ander wat die week verjaar. Ek plaas hulle verjaarsdae op die web.

Pulse

Groot nuus is dat ons ons informele erediens hervat. Dit het ‘n nuwe naam. Jy kan op die video bo na Karin Becker vir ‘n lusmaker vir volgende week.

Volgende erediens

Ek dink en bid nog oor die volgende reeks vir ons Familiediens op Sondae. Klaagliedere het my oog gevang, omdat ek iets daaruit gaan gebruik vir Pulse.

Ek dink, lees en bid baie oor die inperking weens die Covid-19 virus.

Daar is baie positiewe gevolge van die inperking. Al is dit die eerste keer in die geskiedenis dat gesonde mense ingeperk word, en nie siekes nie, het dit natuurlik aanvanklik die gewenste uitwerking. Die spoed waarteen mense geïnfekteer word, is stadiger. Families kan meer fokus op mekaar, en die waarde daarvan sal waarskynlik vir lank met ons wees.

Daar is egter ook baie negatiewe gevolge van die inperking. Gesonde mense word ingeperk. Sosiale verkeer word afgeskaf. Die ekonomie krimp teen ‘n enorme spoed in. Eensaamheid neem toe. Onsekerheid neem toe. Skuld hoop op. Werkloosheid neem toe. Besighede maak toe. Mense gaan nie vir noodsaaklike mediese ondersoeke nie. Ons kinders word noodsaaklike sosiale interaksie ontneem.

Nou, ek wil nie hiermee kritiek lewer nie. Dit is nog te naby aan ‘n mens se lyf. Maar, ek wil hoop preek in ‘n situasie wat ‘n groot invloed gaan hê vir nie net maande nie, maar waarskynlik jare. En daar is seker nie ‘n beter boek om te lees juis in só ‘n tydperk nie. Die Klaagliedere van Jeremia.

Hoor hoe kla hy oor die ballingskap wat aangebreek het in 586 vC met al die hooggeplaastes wat weggevoer is. En ‘n bedremmelde klompie mense wat saam met Jeremia in die land agter gebly het.

 • “Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was!” (Klg 1:1).
 • “My kinders is verbyster” (Klg 1:16).
 • “My jongvroue en my jongmanne het in gevangenskap gegaan.” (Klg 1:18).
 • “My hart draai om in my binneste.” (Klg 1:20).

Wat maak ‘n mens in só ‘n situasie?

Wel, een ding het Jeremia geleer. Hy het ‘n nuwe lied geleer, ‘n lied wat wyd oor die wêreld gesing word:

“The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.  They are new every morning, new every morning.  Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.” (Robert Davidson – Klg 3:21-25)

Ek oorweeg daarom ‘n reeks oor Klaagliedere. Dit sal goed wees as in elk geval julle die boek saam met my lees. Een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Vrae en bydraes vir my stuur. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys. Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Noodfonds en behoeftes

Mense dra nog steeds by vir ons noodfonds. Onthou Theo se lysie en die ACVV. Enige hulp word waardeer.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Klaagliedere van Jeremia

COVID-19 INPERKING

Ek dink, lees en bid baie oor die inperking weens die Covid-19 virus.

Daar is baie positiewe gevolge van die inperking. Al is dit die eerste keer in die geskiedenis dat gesonde mense ingeperk word, en nie siekes nie, het dit natuurlik aanvanklik die gewenste uitwerking. Die spoed waarteen mense geïnfekteer word, is stadiger. Families kan meer fokus op mekaar, en die waarde daarvan sal waarskynlik vir lank met ons wees.

Daar is egter ook baie negatiewe gevolge van die inperking. Gesonde mense word ingeperk. Sosiale verkeer word afgeskaf. Die ekonomie krimp teen ‘n enorme spoed in. Eensaamheid neem toe. Onsekerheid neem toe. Skuld hoop op. Werkloosheid neem toe. Besighede maak toe. Mense gaan nie vir noodsaaklike mediese ondersoeke nie. Ons kinders word noodsaaklike sosiale interaksie ontneem.

Nou, ek wil nie hiermee kritiek lewer nie. Dit is nog te naby aan ‘n mens se lyf. Maar, ek wil hoop preek in ‘n situasie wat ‘n groot invloed gaan hê vir nie net maande nie, maar waarskynlik jare. En daar is seker nie ‘n beter boek om te lees juis in só ‘n tydperk nie. Die Klaagliedere van Jeremia.

Hoor hoe kla hy oor die ballingskap wat aangebreek het in 586 vC met al die hooggeplaastes wat weggevoer is. En ‘n bedremmelde klompie mense wat saam met Jeremia in die land agter gebly het.

 • “Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was!” (Klg 1:1).
 • “My kinders is verbyster” (Klg 1:16).
 • “My jongvroue en my jongmanne het in gevangenskap gegaan.” (Klg 1:18).
 • “My hart draai om in my binneste.” (Klg 1:20).

Wat maak ‘n mens in só ‘n situasie? 
Wel, een ding het Jeremia geleer. Hy het ‘n nuwe lied geleer, ‘n lied wat wyd oor die wêreld gesing word:

“The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.  They are new every morning, new every morning.  Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.” (Robert Davidson – Klg 3:21-25)

Ek oorweeg daarom ‘n reeks oor Klaagliedere. Dit sal goed wees as in elk geval julle die boek saam met my lees. Een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Vrae en bydraes vir my stuur. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys.
Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Continue Reading

Pinksterdag – Nagmaal – 31 Mei 09:00 – Youtube

Pinkster 09 – God skep hemel op aarde vir sy volk – Openbaring 21-22

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Openbaring 21 is geskryf om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, en die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Dat alles nuut gemaak sal word. Dat ons in God se heerlikheid vir ewig sal bly.

Openbaring 22 rond dié prentjie af met ’n beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God en die Lam uit die stad vloei. Die boek sluit af met ’n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus om ons aan te moedig om aan te hou omvas te hou aan die woorde van God.

God maak alles nuut. Elkeen wat hierna smag, sê God, sal versadig word. Want Hy is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Alle gelowiges sal drink uit die fontein van lewegewende water om vir ewig te lewe. En dié lewensdrank sal verniet wees.

Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem eggo God se heerlikheid, want die belangrikste boustof van die mure is ook jaspis. Die stad is verder van suiwer goud gebou. Die glans daarvan is soos suiwer glas of kristal.

Die fondamente van die stad is versier met edelgesteentes, twaalf van die sogenaamde anisotropiese edelgesteentes wat nie net hulle eie kleur het nie, maar onder suiwer lig al die kleure van die reënboog aanneem. Interessant is dat daar nie isotropiese edelgesteentes op die fondamente is nie, moontlik omdat wanneer suiwer lig daarop hulle val, raak hulle swart of grys. Dit is edelgesteentes soos diamante of robyne.

Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te keer, waarop die kerk asof in ’n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ’n seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.

Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

Continue Reading

Pinkster 08 – Die bruilof van die Lam breek aan – Openbaring 19-20


“Ek kom gou!”
Tema: Die bruilof van die Lam breek aan
Pinkster 8 – Somerstrand Youtube 18:30 29 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die agste Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes met die sewe briewe wat Jesus vir hulle stuur.

Die volgende agt hoofstukke – hoofstuk 4-11 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls en sewe trompette uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende sewe hoofstukke – hoofstuk 12-18 – fokus op God se beskerming van sy kerk waarna Hy die kerk bevry van die bose Babilon deur die sewe bakke.

Vanaand fokus ons op die Bruilof van die Lam – hoofstuk 19-20.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 08 – Youtube 29 Mei 18:30

Die bruilof van die Lam breek aan – Openbaring 19-20

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Daar is ‘n ontstellende lering wat wyd posgevat het in die wêreldkerk. Dit steek op talle plekke ook sy kop uit in ons kerk. Dit is die lering van die universalisme. Dit is ‘n lering wat sê, alle mense is uitverkies – sommige weet dit, ander nie. As daar ‘n hemel is, sal almal daar wees. In elk geval is daar verseker nie ‘n hel nie. Want niemand sal daarheen gaan nie. Almal sal uiteindelik tot bekering kom. God sal sorg daarvoor. Sommige sal nog verder gaan en sê die enigste hemel is in elke geval eintlik hier op aarde as ons mekaar goed behandel. Die enigste hel is dus ook hier op aarde as ons mekaar sleg behandel. Daar is geen hiernamaals nie.

Dit is egter onmoontlik om só ‘n lering te handhaaf as jy Openbaring lees. Daar is regdeur die boek ‘n kontras wat gehandhaaf word tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die gelowiges en die ongelowiges, tussen die oordeel van God oor die sonde en die verlossing van die heiliges, tussen die hemel en die hel, tussen die bruid van die Lam en die prostituut Babilon, tussen die ewige lewe en die ewige dood. Natuurlik is Openbaring ‘n boeiende en beeldryke boek wat uitdagende simboliek bevat. Maar, die visioene beskryf werklikhede. Dit is ook nie iets wat Johannes uitgedink het nie. Dit is iets wat vir hom gewys is, wat aan hom geopenbaar is. En die bron hiervan is God self. Deur die Here Jesus en die Gees, uitgevoer deur die engele en hemelse wesens, waarin die kerk se gebede en getuienis ‘n groot rol speel, vestig God die Vader ‘n nuwe hemel en nuwe aarde.

Ek sal my plig versuim as ek jou nie waarsku teen die universalisme nie. Prominente teoloë en predikante handhaaf hierdie onbybelse lering. Sulke teoloë dien ‘n valse god met ‘n valse ideologie wat nie uit die Bybel kom nie, maar uit ‘n misleide hart. Hulle dink dat hulle mense ‘n guns doen deur net aanvaarding te preek, maar werk in die hande van die bose driemanskap van Openbaring. Hy is die groot misleier. En universalisme is een van die groot misleidings. “The most brazen lie of all is the lie people tell themselves: “I have nothing to worry about from the wrath of God. My God is a God of love.” If that is your thought, your god is an idol.” (RC Sproul)

Dit is noodsaaklik om hierdie lering te verwerp met al die oortuiging waartoe jy beskik. En die boek Openbaring is waarskynlik die beste boek wat jou kan help om inhoud te gee aan jou oortuigings oor die hemel en die hel, die verlossing en die oordeel, die ewige lewe en die ewige dood.

Die bruilof van die Lam

Dieselfde model wat ek vir die sewe seëls, sewe trompette, en sewe bakke gebruik het, kan ‘n mens steeds herken in die wyse waarop Johannes hierdie siklus van sy visioene vertel. Daar is die prentjie van God – hierdie keer as die Almagtige Koning wat heers – geteken. Daar is die agente wat hierdie keer baie direk onder die Hoofagent van God, die Here Jesus Christus self, optree. Trouens, meesal tree Hy alleen op. En daar is steeds die verlossende oordeel in ‘n reeks van kontraste. Die bruilof van die Lam versus die feesmaal van Armageddon. Die ewige lewe versus die ewige dood. Die hemelse stad Jerusalem versus die poel van vuur.

Maar, kom ons begin by die positiewe boodskap van vanaand. Want dit is hoe Johannes dit hierdie keer vertel. Hy begin wel met die visie op God, maar dan val hy direk weg met die verlossing, die wonderlike uitkoms wat God vir ons bedoel, Die bruilof van die Lam is sy pièce de résistance, die hoogtepunt en doel van ons verlossing. Die bruilofsfees met die bruidegom, die Here Jesus Christus.

Continue Reading

Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18


“Ek kom gou!”
Tema: God bevry sy kerk
Pinkster 7 – Somerstrand Youtube 18:30 28 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die sewende Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 4-7 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 8-11 – handel oor dieselfde tydperk met die blaas van die sewe trompette deur die sewe aartsengele, maar fokus ook op die rol van die kerk in gebed en getuienis.

Die volgende drie hoofstukke – hoofstuk 12-14 – fokus op God se beskerming van sy kerk.

Vanaand fokus ons op God wat sy kerk bevry van die bose Babilon deur die sewe bakke.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 07 – Youtube Donderdag 28 Mei 18:30

Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18

Kyk die videoLaai die boek af

Julle ken nou al goed die model wat ek gebruik om die vloei van die visioene te verklaar. ‘n Mens kan dit net so goed toepas op die visioen van die sewe bakke. Daar is ‘n beskrywing van:

1. God in die hemelse tempel (Openb. 15:5). ‘n Mens moet die ongetwyfelde verband tussen die wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel hierin raaksien. Onthou, die probleem met die wet was nie dat dit nie volmaak was nie. Die probleem van die wet was dat ons onvolmaak is, soos Paulus uitvoerig in Galasiërs en Romeine vir ons leer.

2. God se agente – sewe engele wat uit die tempel kom (Openb. 15:6-8). Die sewe engele ontvang van die vier lewende wesens, verteenwoordigend van die skepping en God se teenwoordigheid daarbinne, die sewe bakke met gloeiende kole van God se toorn.

3. Die oordeel van die sewe bakke van God se toorn wat hulle op die aarde uitgooi waarvan die grootste deel aan die beskrywing van die val van Babilon spandeer word (Openb. 16:1-18:24) – die bakke kom veral ooreen met die trompette, maar is net erger, meer volledig. Waar die seëls ’n kwart van die aarde vernietig het en die trompette ’n derde, tref die bakke eintlik die hele kosmos.

4. Die verlossing wat deur ‘n groot menigte in die hemel gevier word in aanbidding voor God op die troon (Openb. 19:4). Die tafel is gedek vir die laaste sewe episodes waarmee God se verlossing sy doel bereik.

Continue Reading

Pinkster 06 – God beskerm sy kerk – Openbaring 12-14

“Ek kom gou!”
Tema: God beskerm sy kerk
Pinkster 6 – Somerstrand Youtube 18:30 27 Mei 2020

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die sesde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 4-7 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 8-11 – handel oor dieselfde tydperk met die blaas van die sewe trompette deur die sewe aartsengele, maar fokus ook op die rol van die kerk in gebed en getuienis.

Vanaand doen ons die drie hoofstukke – hoofstuk 12-14 – en fokus op God se beskerming van sy kerk.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 06 – Youtube 18:30 27 Mei 2020

God beskerm sy kerk

Openbaring 12-14 (eintlik tot 15:4) fokus op die kerk. Die kerk van die eeue.

Kyk die videoLaai die boek af.

Die kerk word as ‘n vrou voorgestel, ‘n grootse figuur, beklee met die son, haar voete op die maan, met ‘n oorwinnaarskroon van twaalf sterre.

Die verhaal van die kerk word in drie dele vertel waarin veral gefokus word op God se beskerming van die kerk.

1. In hoofstuk 12 is die kerk in ‘n geweldige en langdurige stryd met die draak, die duiwel, die slang van ouds, die Satan, die aanklaer van die kinders van God. Die geveg word in die res van hoofstuk 12 uitgespel in beide die OT as die NT bedeling. Telkens gryp God in om die kerk te beskerm.

2. In hoofstuk 13 word uitgebrei op die strategie van die duiwel en sy twee trawante, die onheilige triniteit. Daar is die dier uit die see – die antichris – die teenstander van Christus. Daar is die dier uit die aarde – die profeet – die teenstander van die Heilige Gees. Daar is die draak – die Satan – die teenstander van die Vader. Dit is waar die berugte teken van die dier beskryf word, die 666.

Hulle strategie is om die werk van die ware Triniteit na te boots om mense te mislei en deur politieke, ekonomiese en godsdienstige mag te dwing om téén God en sy kerk te draai. Hulle kry dit egter nie reg om die ware gelowiges te mislei nie. Hulle geloof en volharding en wysheid help hulle om aan God getrou te bly. Hierdie tyd word as ‘n “vergunning” van die Here geskets.

3. In hoofstuk 14 word uitgebrei op die oorwinning van die kerk en die uiteindelik skeiding tussen die kinders van God en die kinders van die duiwel, uitgedruk met ‘n oes van koring, en ‘n oes van druiwe. Die koring word deur Jesus self ingesamel. Die druiwe word deur ‘n ander engel ingesamel en in die groot druiwepers van God se toorn gegooi en getrap.

‘n Wonderlike prentjie word in die eerste verse van hoofstuk 15 van die hemel gegee van die kerk wat die lied van Moses (OT) en die lied van die Lam (NT) sing. Voordat die volgende sewe oordele ons weer terugvat na God se agenda wat in die geskiedenis uitspeel waarin die politieke en ekonomiese mag van Babilon uiteindelik gebreek en verwoes word.

Continue Reading

Pinkster 05 – God se agenda vir die kerk en die sewe trompette – Openbaring 8-11


“Ek kom gou!”
Tema: God se agenda vir die kerk en die sewe trompette
Pinkster 5 – Somerstrand Youtube 18:30 26 Mei 2020 

Kyk die videoLees die boek

Verwelkoming

Baie welkom by die vyfde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes. Die volgende agt hoofstukke handel oor God se teenwoordigheid in die hemel en die uitvoering van sy plan vir die herskepping van die heelal.

Dit teken vir ons ‘n prentjie van God wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

Gister het ons die eerste vier hoofstukke gehanteer, hfste. 4-7. Ons het gefokus op die meer hemelse kant van hierdie deel van Openbaring met die breek van die sewe seëls. Van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Vanaand fokus ons op die laaste vier hoofstukke van hierdie deel, hfste. 8-11. Daarmee fokus ons meer op die aardse kant met die blaas van die sewe trompette tot by die oordeel aan die einde van die tyd. En ons kyk meer spesifiek na die rol van die kerk in hierdie verlossende oordeel.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Pinkster 05 – Youtube 18:30 26 Mei – Openbaring 8-11

God se agenda vir die kerk en die sewe trompette

Luister die video hierLaai die boek af hier.

Weereens gaan dit in Openbaring 8-11 oor vir breë sake. Oor God, oor die agente wat Hy gebruik, oor sy oordeel en uiteindelik oor die verlossing. Soos ons dit in Openbaring 4-7 gesien het. Die manier en orde waarop Johannes dit vertel, is egter so ‘n klein bietjie anders.

Dit is ‘n belangrike manier vir jou op sin te maak van die boeiende beelde wat Johannes gesien het om te verklaar wat is en wat kom.

 • In hoofstuk 8 word kortliks oor God Die ontsag vir Hom word in die stilte oorgedra. Ek gaan nie vanaand daaroor gesels nie, maar stilte is ‘n manier om ontsag vir God te toon.
 • Dan word meer uitgebrei oor God se agente. Hierdie keer is dit meervoud! Daar is die sewe aartsengele aan wie sewe trompette gegee word. Hierdie engele is God se agente, maar interessant genoeg speel die heiliges ook ‘rol deur hulle gebede. Dit is ‘n verstommende insig en ‘n inspirasie. Natuurlik is dit nog alles deel van Jesus se werk, want dit is Hy wat die seëls oopmaak waaruit die trompette en bakke voortvloei. Maar, Hy gebruik die engele en die mense in die uitvoering van God se agenda.
 • Daarna begin die aartsengele hulle sewe trompette een na die ander blaas en die oordele van God skop in. Daar is dinge wat dieselfde is, maar ook ‘n hele aantal ander aspekte wat beklemtoon word as met die sewe seëls. Die res van hoofstuk 8 en die hele hoofstuk 9 gaan oor hierdie oordele.
 • Dan word terugbeweeg na die rol van die kerk waarin naas die gebede van hoofstuk 8 gepraat word oor die onontbeerlike rol wat hulle getuienis Daarvan lees ons in hoofstuk 10 en die eerste deel van hoofstuk 11.
 • Hoofstuk 11 sluit af met die verlossing en ‘n geopende hemel en die finale oordeel. Interessant is die kontras tussen die futiele woede van die nasies en die verwoestende woede van God. Hy vernietig almal wat Hom nie vrees nie.

Dit is die prentjie wat jy in gedagte moet hou as ons hier lees: God /  Agente / Oordeel / Verlossing. Met die kerk se rol wat op twee plekke in gebed en getuienis uitgespel word.

Continue Reading

Pinkster 04 – God se agenda vir die heelal en die sewe seëls – Openbaring 4-7

“Ek kom gou!”
Tema: God se agenda vir die heelal en die sewe seëls
Pinkster 4 – Somerstrand Youtube 18:30 25 Mei 2020 

Kyk die videoLaai die boek af.

Verwelkoming

Baie welkom by die vierde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die gemeentes. Die volgende agt hoofstukke handel oor God se teenwoordigheid in die hemel en die uitvoering van sy plan vir die herskepping van die heelal.

Dit teken vir ons ‘n prentjie van God wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

Vanaand hanteer ons die eerste vier hoofstukke, hfste. 4-7. En ons fokus meer op die hemelse kant van hierdie deel van Openbaring met die breek van die sewe seëls. Van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms. Môreaand fokus ons op die laaste vier hoofstukke van hierdie deel, hfste. 8-11. Daarmee fokus ons meer op die aardse kant met die blaas van die sewe trompette tot by die oordeel aan die einde van die tyd. En ons kyk meer spesifiek na die rol van die kerk in hierdie verlossende oordeel.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading