Author Archive

Youtube Kersdiens 25 Desember 09:00 – Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie

As ‘n mens kyk na die duisternis om ons kan ‘n mens baie moedeloos raak. Dink maar net aan die konflikte in talle politieke sisteme. Die vervolging rondom vryheid van spraak. Die ernstige verdrukking rondom vryheid van geloof. Baie gelowiges ly op talle plekke in die wêreld. Op talle maniere gee die virus ons ook die idee dat die duisternis oorneem. Daar is soveel disinformasie. Soveel onsekerheid. Miskien is dit egter ‘n bedekte seën dat ons soveel inperking belewe. Want, dit wys vir ons hoe onnatuurlik dit is vir ligte om nie te skyn waar dit donker is nie. Ons het miskien te gewoond geraak om ons lig te laat skyn waar al die ander ligte in die kerk brand. So, Johannes 1 is daarom ‘n wekroep. Jesus is die Lig vir hierdie wêreld. Hy het eenmaal deur die getuienis van Johannes sy mense bereik. Sommige het Hom verwerp. Ander het geglo. Jesus soek egter nog steeds mense om van Hom te getuig. Ook op hierdie Kersdag. Al wat jy moet doen, is om ja te sê, sodat Hy jou kan stuur.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Kersdag 25 Desember

Continue Reading

Youtube erediens 20 Desember 09:00 – God se liefde maak saak

Dit is so twintig jaar vandat Dawid koning geword het. Hy het van ‘n skaapwagter gevorder tot koning. Van ‘n herder van skape na ‘n herder van mense. Hy het begin dink wat nog? Wat kan ek nog doen? Toe skiet die gedagte hom te binne. Hy sal ‘n tempel vir die Here bou. Uit liefde vir God. Maar, die Here het ander planne gehad. Langtermyn planne. Ewige planne. Dawid se goedbedoelde planne was ‘n hindernis vir God se planne. Dawid moes leer dat God die aktiewe Een is. Dat dit sy liefde is wat saak maak. Dit leer ons dat ons nie vir God ‘n helpende hand hoef te gee nie. En dat ons God moet raadpleeg in alles.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 20 Desember.

 

Continue Reading

Youtube erediens 13 Desember 09:00 – Vreugde in Verlies

Ons het nodig om die vreugde van die evangelie weer te herontdek. Om aan die voete van ons Vader die boodskap van verlossing weer in te drink. Om weer bly te raak oor die gawes wat God ons gee soos kinders wat opgewonde raak oor die verrassings van die Adventskalender.

Want, as ons net gaan fokus op die uitdagings van hierdie jaar gaan ons 2021 met ‘n agterstand begin. As ons net gaan vassteek by die verliese van hierdie jaar, gaan ons die vreugdes wat God vir ons weggelê het, doodgewoon mis.

Ek self is intens bewus van die verliese van hierdie jaar. In die gemeenskap. In die gemeente. Ook in my eie gesin. Niemand van ons is onaangeraak deur wat hierdie jaar vir ons gebring het nie.

Maar, en dit is die maar van Jesaja 61. Dit is die maar van hierdie Advent. Daar is nie net verliese nie. Daar is ook vreugdes. En dit is die vreugdes wat ons die moed gaan gee vir die nuwe jaar wat kom. Wat ons die murg in ons pype gaan gee om die uitdagings die hoof te bied. Om ‘n verskil te maak in hierdie wêreld. Om boodskappers van blydskap te wees.

Kom luister wat dit beteken om “Terebinte van geregtigheid” genoem te word.

Youtube 13 Desember 09:00 – Chris van Wyk

Ons kyk ook na die Joubert-gesin wat die vreugde van die Adventskrans en Adventskalender beleef!

Continue Reading

KERSSANGDIENS Sondag 6 Desember Youtube 09:00

Kerssangdiens – Soos ‘n Herder versorg God sy skape – Jesaja 40:1-11

2020 was ‘n baie moeilike jaar. Met die virus. Met inperking. Met skole. Met besighede. Werkloosheid. Onsekerheid.

Dan is dit goed om die boodskap van VREDE te hoor in Jesaja 40:1-11. Jy hoef nie oorweldig te voel deur die nood en geweld in ons wêreld nie. Kyk, hier is jou God! sê Jesaja. Hy is die Sterk God. Hy kan doen wat Hy wil doen. Hy is ons Herder. En Hy bring die vrede waarna jy met jou hele wese smag!

Kom gee jou oor aan hierdie boodskap in sang en Skrif.

NG Kerk Somerstrand Kerssangdiens – Youtube 09:00 – 2de Advent, 6 Desember – Chris van Wyk

Met Albert Troskie en Erika Bothma op orrel en klavier – Kersliedere deur die koor en gemeente – sowel as voorlesers: jonk en jonger … dit is ‘n fees!

Youtube
Klankbaan (48 MB)

Continue Reading

Laat die berge bewe – Erediens Youtube 09:00

‘n Mens kan jou goed inleef in die vrees van die volk in die vreemde. Hulle was bang dat God nie meer vir hulle lief was nie. Hulle was in ballingskap en ver van hulle huise af. Dit was ‘n allerverskriklike tyd wat uiteindelik sewentig jaar lank geduur het. Voel jy ook so? Wanneer gaan hierdie tyd ophou? Sal daar hoegenaamd ‘n einde aan kom? Dra die pandemie nie uiteindelik die boodskap dat die Here nie meer bekommerd is oor ons nie? Dat Hy nie meer jammer is vir ons nie? Na Wie toe sal ons draai om ons hoop te gee?

Kom luister Sondag na die boodskap van Jesaja 64: Laat die berge bewe … Youtube 09:00 | Chris van Wyk.

Youtube
Klankbaan (45 MB)

Continue Reading

Op pad na Kersfees – Vir gesinne

Hoe goed ken jy die storielyn van Jesus? Kan jy en jou kinders die verhale van sy geboorte en kinderjare een na die ander vir mekaar vertel? Hier is ‘n boek wat jou gaan help om die storielyn van Jesus onder die knie te kry. Die verhale van Jesus se geboorte en kinderjare is kronologies gerangskik. Maak vir julle ‘n Adventskrans met vyf kerse (instruksies ingesluit). Steek elke dag ‘n kers aan en lees die geboorte en kinderverhale van Jesus saam met jou kinders. Daar is ‘n teks vir elke dag van Sondag 29 November tot en met Kersdag, Vrydag 25 Desember. ‘n Maklike kindvriendelike vertaling is ingesluit met vrae vir bespreking en voorstelle vir ‘n Adventskalender met ‘n daaglikse verrassing vir jou kinders (jy sal dit vooraf moet regkry!). Skep vir jou kinders opnuut die verwagting van die Koms van die Kind van God. Jesus is sy grootste Kersgeskenk aan ons.

Continue Reading

Youtube erediens 22 November 09:00 – Wees getrou

Ek was November 34 jaar in die gemeente van Somerstrand. Wonderlike herinneringe. Ek bel dié week vir tannie Bets Vivier. Om net te hoor hoe dit gaan. Haar seun Gerrit is so ‘n paar weke gelede oorlede. Die wonde is nog rou. So ‘n pragtige familie. En ons ken mekaar so lank. Sy vertel my toe van ons eerste ontmoeting. By Veritas op kampus waar ek en Hannes Marais ‘n klomp waatlemoene moes kom aflaai. Tannie Bets se geheue skrik vir niks!

So het ek baie van julle die week gebel. Veral om van ons siekes moed in te praat. Om te simpatiseer met verliese. Dit is ‘n voorreg om só ‘n groep gelowiges te hê om ‘n pad mee te stap. Die kerkraad en dagbestuur het ook vergader om oor volgende jaar te gesels. En ons kategete. Dit is lekker om na al die jare nog soveel vitaliteit te sien, selfs al is hierdie jaar seker die grootste uitdaging in die gemeente se geskiedenis.

Dit is daarom heel gepas om hierdie laaste brief van Paulus, sy tweede aan Timoteus, te lees en daarmee ons reeks oor Paulus af te sluit. En ek kan aan geen beter tema dink om die brief se boodskap op te som nie. Hy moedig vir Timoteus in ‘n uitdagende konteks aan: Wees getrou. Aan die evangelie. Aan die Here Jesus. Aan die Woord. Aan jou roeping.

En dit is wat ek ook vir jou wil deurgee. Wees getrou.

Chris van Wyk – Youtube 09:00 – 22 November 2020 – GEEN EREDIENS IN DIE KERK WEENS COVID-19

Youtube
Klankbaan
Boek

Continue Reading