Author Archive

Youtube erediens 7 Februarie – Jesus het gesag oor siekte

Dit is al meer as ‘n jaar wat ons lewens ingeperk is op een of ander manier. Die gesag wat die regering oor ons lewens uitoefen, is besig om eksponensieel toe te neem. Ons sien dit nie net in die inperking van byeenkomste nie, maar ook in die inperking van wat ons mag doen en wat nie. Selfs in watter medisyne ons kan gebruik en watter nie. En dit is nie net by ons in Suid-Afrika nie. Dit is wêreldwyd.

Dit was daarom goed om verlede week baie spesifiek van Jesus se gesag te lees. En dit is nie ‘n inperkende gesag waarin Hy mense huis toe stuur, omdat hulle aan een of ander kwaal ly, of ‘n kwaal kan opdoen nie.
Nee, Jesus stuur niemand huis toe nie. Hy tree op en bevry die man met die onrein gees. Jesus reinig die man sodat hy deel kan bly van die geloofsgemeenskap. Hy vermenigvuldig die man se lewensmoontlikhede. Hy herstel hom tot sy volle menswees.

Dit is die tipe gesag wat Jesus het. Hy perk jou nie in, of sonder jou nie af as jy probleme het nie. Hy bevry jou van jou onreinheid. Hy maak jou vry sodat jy met vrymoedigheid die pad saam met Hom en die geloofsgemeenskap kan leef.

Jesus het egter nie net gesag oor demone nie. Hy reinig ons nie net van ons onreinheid en ongeregtighede nie. Nee, Jesus het ook gesag oor siekte.

Wat beteken dit vir ons in die tyd van Covid-19?

Kom aanbid die Here saam met ons en luister na die boodskap uit Markus 1:29-39.

Continue Reading

Ligkids – kinderkerk en kategese

NGK Somerstrand begin hierdie Sondag, 7 Februarie, met ‘n splinternuwe kinderkerk. Ons nooi al ons Glimwurms (voorskools), Vuurvliegies (graad 1-3) en Glowstix (graad 4-6) kinders en hulle ouers om deel te neem.

Ons noem hierdie Youtube aanbieding Ligkids. Die video sal vroegoggend beskikbaar wees op die Youtube playlist en op Facebook.

Ligkids is bedoel vir ouers met kinders voorskools tot 13 jaar oud. Dit is ‘n kinderkerk aanbieding waarby die kategese ingesluit is. Ons wil ons ouers toerus om hulle kinders te begelei in ‘n “fun” geestelike omgewing. Ons sal bid en sing, en lees en leer, hoe om kids van die Lig te wees.

Ons verwelkom ds Thania Botha wat verantwoordelikheid gaan neem vir Ligkids. Ouers sal haar onthou van Lofkabouters waarby ons gemeente verlede jaar ingeskakel het vir kategese.

Hier is ‘n bekendstellingsvideo!

Thania wil hierdie week ook die ouers en kinders graag ontmoet. Sy het die kategese materiaal vir die kwartaal voorberei en wil dit graag self uitdeel. Julle kan die pakkies by die kerk kom afhaal. Thania sal daar wees Vrydag 17:00-17:30  en Saterdag 09:00-09:30 saam met lede van die kinderkerkspan. Of julle kan die pakkies in die week by die kerkkantoor afhaal, Dinsdag of Donderdag 09:00-12:00. Dit is ook in pdf beskikbaar op ons webtuiste sodat julle dit self kan uitdruk by die huis.

Ligkids gaan gedurende die skoolkwartaal aangebied word. Ons volg dieselfde Leesrooster as die Familiediens Sondae om 09:00 by hierdie Youtube playlist.

Kinderkerkspan

Ouers kan dus by albei eredienste insluit. Julle kan ook die stiltetyd materiaal gebruik by Bybelskool.com.

Ons is opgewonde oor Ligkids. Sien jou daar!

 

Continue Reading

Youtube erediens 31 Januarie – Bevryding van ‘n onrein gees

Het jy al bevryding beleef? ‘n Demoon wat uit iemand gedryf is? Waarskynlik nie. Tog is besetenheid en bevryding nie vreemd aan ons tyd nie, soos jy kan lees in die NT teoloog Craig Keener se boek Miracles. Jesus dryf hier in Markus ‘n “onrein gees” uit ‘n man in vervulling van die profesie in Sagaria 13. Dit is deel van sy nuwe gesagvolle onderrig. Daarmee ontbloot Hy ook die verdraaide verdraagsaamheid van ‘n gemeente wat hierdie besete man aan sy lot oorlaat. Maar bring Hy ook bevryding vir elkeen van ons wat vasgevang is in onreinheid. Want, onreinheid kom in baie vorme. Ons almal ken die slegte gevoelens in ons hart – woede, wraak, ongeduld. Want onreinheid is ‘n hartsaak. En Jesus wil jou reinig van alles wat sleg is in jou hart.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 31 Januarie

Continue Reading

Leesrooster 2021 – stiltetyd en kleingroepe

Ek volg vanjaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021) by die NGK Somerstrand. Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube kanaal of by Somerstrand se Facebook. Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by hierdie YouTube kanaal doen.

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis vir ons. Die eerste bydrae word 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by https://bybelskool.com/subscribe/. Almal wat reeds ingeskryf is by Bybelskool sal die bydraes soos in die verlede via e-pos ontvang.

Vorige bydraes kan jy hier bereik.

HIER IS DIE LEESROOSTER TEKSTE VIR DIE JAAR VANAF 25 JANUARIE 2021

Continue Reading

Youtube erediens 24 Januarie 09:00 – Net by God vind ek rus

Psalm 62 raak ‘n sentrale tema van die menslike lewe aan. Geborgenheid in God midde in ‘n wêreld vol geweld, onreg en rusteloosheid. Net by God vind ek rus, sê Dawid. Dit is nie ‘n soort rus ten spyte van die ervarings van die lewe nie. Dis ‘n rus in God ten spyte van die gebrokenheid van die lewe. Ons voel ook soms soos ‘n muur wat wil omval, ‘n klipmuur wat omgestoot word. Net nog ‘n klein stampie, en dit is verby. Ons vind egter rus by God. Ons kan ons hart voor Hom uitstort en rus vind in die vertroue dat Hy vir ons ‘n skuilplek is. Dat Hy regverdig en billik sal handel met ons.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 24 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 17 Januarie 09:00 – God hou ons vas

God ken ons van vóór geboorte af. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons. Ook in die tyd van die koronavirus. God sal ons hierdie jaar vashou en deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan. Dit is waarom ons God se eer ten alle koste wil beskerm. En absoluut getrou en lojaal aan God wil leef deur Hom toe te laat om ons op die beproefde pad te lei, die pad wat nou alreeds sin maak en tot in ewigheid sal hou.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 17 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 10 Januarie 09:00 – Krag en Vrede

Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik. Sy stem is soos die weerlig en die donderslae. God is egter ook daarbo verhewe. Sy stem word in sy hemelse woning gehoor waar almal sy heerlikheid loof. Dawid herinner ons daarmee dat God nie net in beheer is van die natuurkragte nie, nie net bókant al die storms in die hemel teenwoordig is nie, maar dat hierdie ontsagwekkende God sorg vir gelowiges. God gee krag aan sy volk. God seën hulle met vrede.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 10 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 3 Januarie 09:00 – Vreugde vir Volgelinge

Die verhaal van die sterrekenners motiveer ons om in 2021 met meer aandag te luister na wat die Here vir ons sê en tree vir tree, volgens die lig wat ons het, te stap op die pad wat die Here aandui. God wil jou intrek in die werklikheid van ‘n lewe saam met Jesus, om Hom bó alles en met jou hele lewe, te dien. Dit is waarin die vreugde lê hierdie jaar. Om die Here te volg. Om tree vir tree saam met Hom hierdie jaar binne te stap.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 3 Januarie.

Continue Reading

Youtube erediens 27 Desember 09:00 – Klere maak die man

Daar is ‘n spreekwoord wat sê: “Klere maak die man.” Dit bedoel: jou klere wys wie jy is. Dit dui bv jou status aan, of jou beroep, of jou stand. Die spreekwoord druk die waarheid uit dat ‘n mens baie keer na die uiterlike beoordeel word. Dit is in ‘n geestelike sin ook waar. Die klere maak die man. Die klere maak die vrou. Die klere maak die mens. Dit is wat Jesaja vir ons leer.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 27 Desember

Continue Reading