Author Archive

Pulse – Christenskap en Comfort Zones – 22 November 2020

Christenskap en comfort zones saam met Ds Jaco Strydom hierdie week by Pulse. Sondag, 22 November vanaf 11:00.

Wat leer ons uit Jesus se voorbeeld? Is liefde overrated? Hoe lyk Jesus se hart? Wat beteken: “Love looks like something”?

Ons leer ook die brawe en gehoorsame Evelyn Lotz en haar pad deur Egipte, Israel, Port Elizabeth, Jeffreysbaai en Patensie tot in Cradock beter ken.

Youtube

Continue Reading

Die laaste stukkie van die legkaart – Titus 2:11-14

Die verhaal van die kerk: Paulus versit berge
Tema: Die laaste stukkie van die legkaart – Titus 2:11-14
Somerstrand Youtube 09:00 15 November 2020

Youtube
Klankbaan (44 MB)
Boek

Continue Reading

Youtube erediens 15 November 09:00 – Die laaste stukkie van die legkaart

Hou jy van legkaart bou? Darem sleg as daar ‘n paar stukkies weg is, nè? As jy nog ‘n paar stukkies nodig het om die legkaart klaar te bou. En hulle is net skoonveld. Die verhaal van die kerk is ook só. Soos ‘n groot legkaart. Die meeste van die stukkies is daar. Die meeste van die stukkies is in plek. Maar, daar is ‘n paar stukkies wat lyk asof hulle nie inpas nie. Ons weet nie mooi wat om met hulle te maak nie. Toe Josef en Maria in Betlehem kom, sê Lukas vir ons, was daar geen plek vir hulle in die herberg nie (Luk 2:7). Waarom sou Lukas dié stukkie detail vir ons vertel? Hoe kan ‘n mens hierdie stukkie van die legkaart laat inpas? Natuurlik weet ons dat dit ‘n besige tyd was. Daar was baie wat op Betlehem toegesak het vir die sensus. Al die herberge was vol. Al die kamers geneem. Maar, God het tog hierdie geboorte van vóór die skepping van hierdie wêreld al beplan? Deur die eeue het Hy die legkaart stukkie vir stukkie laat bou. Hoe kan dit dan wees dat daar nie plek in ‘n herberg in Betlehem vir Josef en Maria was nie? Kom luister Sondag hoe dié stukkie van die legkaart inpas. En hoe Paulus vir ons die laaste stukkie van die legkaart gee in Titus 2:11-14.

Chris van Wyk – Youtube 09:00 – 15 November 2020
GEEN EREDIENS IN DIE KERK WEENS COVID-19

Youtube
Klankbaan (44 MB)
Boek

Continue Reading

Eredienste in die kerk word vir November afgestel weens Covid-19

Liewe gemeentelid

Die dagbestuur het kennis geneem van die toename in Covid-19 gevalle in die Nelson Mandela Metropool. Die statistiek vir Somerstrand op 10 November was 122 gevalle, Humewood 54, en Forest Hill 15 gevalle. ‘n Paar van ons gemeentelede is ook siek.

Ons kan dus nie anders as om alle eredienste in die kerkgebou vir November af te stel en net voort te gaan met die eredienste op Youtube nie. Daar is dus die volgende drie Sondae nie eredienste in die kerk nie.

Dit raak ongelukkig ook die belydenisaflegging en Kerssangdiens.

  • Belydenisaflegging skuif na Februarie.
  • Die Kersangdiens sal ons opneem en deel van die Youtube diens maak.

Ons gaan wel voort met ons Familiediens om 09:00 en Pulse om 11:00 op Youtube.

Die kerkkantoor sal net op Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00 oop wees. Geleenthede soos begrafnisse en pastorale besoeke sal steeds in die kerk op afspraak plaasvind. Ons sal te alle tye die Covid-19 protokolle daar handhaaf.

Ons wil baie graag die normale gemeentewees in ons kerkgebou hervat, maar ons wil nie mense se lewens in gevaar stel nie. Die dagbestuur sal dus later weer oor Desember en Januarie se eredienste in die kerk praat en ons besluit kommunikeer.

Baie sterkte vir almal wat worstel met die uitwerking van die virus in hulle lewe. Mag die Here ons deur hierdie moeilike tyd dra en weer saambring met nuwe krag as ‘n gemeenskap van gelowiges.

Baie seën

Chris van Wyk
namens die dagbestuur

Continue Reading

Kersgeskenke MTR Smit Kinderoord

MTR Smit Kinderoord

Soos u weet is ons Gemeente jaarliks verantwoordelik vir die kersgeskenke van die 15 dogters by Huis 5, MTR Smit Kinderoord. Om soos gebruiklik ‘n kersboom in die voorportaal te plaas, is die jaar onprakties en daarom neem ek – Laetitia Greyling – die vrymoedigheid om die versoek op hierdie wyse deur te gee:

Om duplisering uit te skakel is met ACKERMANS, GREEN ACRES (enigste winkel wat ingestem het) gereël dat daar by die toonbank AGTER IN DIE WINKEL 2 mandjies met items wat reeds vir elke dogter uitgesoek is, sal wees. U kan daar gaan koop en die item(s) by die kerk-kantoor of by my afgee VOOR OF OP DONDERDAG 19 NOVEMBER ASB., of u kan ‘n kontantbedrag inbetaal, gemerk MRT Kersboom.

Vir elke dogter is daar 1 van elk van die volgende : Short, T-hemp, 2-stuk stel nagklere en ‘n pak panties. Ons sal ook graag vir elkeen ‘n 80g blok sjokolade en n bederfsepie en/of roompie wil gee. Enige kontant bydraes daarvoor is ook welkom.

U ondersteuning sal hoog op prys gestel word. Baie, baie dankie!

Laetitia “nul agt twee 202 2345”

NG Gemeente Somerstrand Bank besonderhede:

NG Kerk Somerstrand ABSA , PE, reknr. 01008731388 (Tjekrek) Bank-kode: 632005

Continue Reading

Youtube erediens 8 November 09:00 – Bid vir alle mense

Dwaalleraars was nog altyd die kruis van die kerk. Veral dié wat hulle eie dwaashede verkondig het. Dié wat óf die wet óf die evangelie afgekraak het. En nie besef het dat daar ‘n integrale verband daartussen bestaan nie. Albei kom immers van God af! Maar, as Paulus met Timoteus hieroor gesels in sy eerste brief dan wy hy wel oor die onkunde van die dwaalleraars uit. Wys met hoeveel venyn hulle die waarheid teenstaan. Maar, die eerste ding wat hy vir Timoteus aanraai in die gemeente is nie om hulle soseer teë te staan nie. Nee, hy begin met die opdrag dat die gemeente sal bid – vir alle mense! Kom leer prakties hoe om met smekinge, gebede, voorbidding en danksegging mee te werk dat God mense tot ‘n kennis van die waarheid kan begelei.

Chris van Wyk – Kerkgebou en Youtube 09:00 – 8 November 2020

Youtube
Klankbaan (44 MB)
Boek

Continue Reading

Kerkdienste 2020

Ons mis die meelewing van ons lidmate in die kerkgebou. Veral ons kinders. Dit is só lekker om hulle vorentoe te sien hardloop om deel te neem in die kerk!

Ons besef egter dat ons nog nie die voorskoolse kinders in die konsistorie kan akkommodeer nie. En die kategese vir die laerskoolkinders kan ook nog nie hervat in die klaskamers nie. Ons volstaan dus hierdie jaar met die Kindertyd wat by ons twee Youtube dienste ingesluit is. Sowel as met die Lofkabouters op Youtube vir ons kategese.

Dink en bid egter saam met ons oor ons kinderbediening. Ons wil dit graag hervat in die nuwe jaar. Ons het leiers nodig wat sal voorvat en saam beplan aan die kinderbediening. Kontak my as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak.

Ons het twee besondere dienste wat voorlê. Die belydenisaflegging (22 November) en die Kerssangdiens (29 November).

  • Ons wil veral hoërskool lidmate sowel as ouer lidmate aanmoedig om die belydenisaflegging by te woon.
  • Ons wil veral families aanmoedig om die Kerssangdiens by te woon. Ons wil daar die Adventskrans en Adventskalender bekendstel. Uiteraard sal dit ook deel van die Youtube diens vorm.

Mag die Here ons in 2021 lei na ‘n meer normale situasie waar ons Hom weer saam kan aanbid.

Sterkte vir ons matrieks met die eksamen!

Groete

Chris van Wyk

Continue Reading

Youtube erediens 1 November 09:00 – Op pad na Eden

Die tuin van Eden word in die Bybel as ‘n plek geteken waar hemel en aarde ontmoet. Waar almal veilig was by mekaar en by God. Dit is hierdie eenheid wat verlore gegaan het met die sondeval. Gelukkig het God die mens nie aan sy eie lot oorgelaat nie. Hy werk van die begin af aan die herstel van daardie eenheid. Op pad terug na Eden. Sodat die eenheid tussen mense en met Hom kan herstel. Dit is waarom Moses die opdrag kry om ‘n tabernakel te bou en Salomo later die tempel. Simbolies het ‘n mens daar iets van Eden ervaar. Die werklikheid daarvan het egter verdiep toe ons ingesluit is in die kerk. God het mense uit elke taal, stam en nasie uitgekies om deel te raak van die huisgesin van God. Om onder ons te woon terwyl ons opgebou word tot ‘n heilige tempel. Op pad terug na Eden.

Chris van Wyk – Kerkgebou en Youtube 09:00 – 1 November 2020

Continue Reading