Posts Tagged ‘Samuel’

Wat van Mikal?

Mikal: Vir mense wat ’n kans wil hê (1 Samuel 18)

(Uit: Landman, Christina. Wat nou van Isebel? Verhale van vroue in die Bybel. 1996. Human en Rousseau, Kaapstad.)

Mikal is Dawid se eerste vrou. Hy is nou nog nie met Abigajil getroud nie en hy vlug nog nie vir koning Saul nie.

Mikal is die jongste dogter van koning Saul. Sy is verlief op die jonge Dawid vir wie Saul oor sy soldate aangestel het. Toe Saul hoor dat sy jongste dogter ’n ogie op Dawid het, is hy baie in sy skik daarmee. Hy dink daaraan om dit te gebruik om Dawid uit te skakel. Ons weet almal dat Saul Dawid nie kan verdra nie omdat Dawid gewilder as hy geword het.

Continue Reading

Preek 2 Samuel 1

Walter Brueggemann skryf:

“Sound religion is so often a matter of finding the right words, words that will let us genuinely experience, process, and embrace the edges of our life. The dominant ideology of our culture wants to silence all serious speech, cover all serious loss, and deny all real grief. But such a muteness will leave us numb, unable to hope or to care . . . [David’s] poem is a bold, daring, subversive alternative. It is an assertion and enactment of the conviction that our humanness may not and must not be silenced.”

Continue Reading

Huisgodsdiens 2 Samuel 1

2 Samuel 1

Huisgeloof week van 22 tot 28 Junie

OMGEE-GESPREKKE

Gesels oor treur en rou. Ouers kan kinders help om te verstaan wat dit is deur te gesels oor iets wat die kinders onlangs hartseer gemaak het. Ouers kan ook self vertel van ’n verlies waaroor hulle gerou het.

BYBEL LEES

Lees 2 Samuel 1:17-27

• Herinner mekaar eers aan die agtergrond van die gedeelte. Kyk by die kleingroepmateriaal om jul geheue te verfris.
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Dawid en Jonatan was baie goeie vriende. Gesels met mekaar oor vriendskap. Wie is julle vriende? Wat maak van iemand ’n goeie vriend?
• Julle kan ook gesels oor die sterk gevoelens wat ’n mens beleef wanneer jy hartseer is. Ons mag maar hartseer wees – kyk hoe hartseer was Koning Dawid. Wat kan ’n mens doen wanneer jy hartseer is? (Bv. Dawid wat stories vertel oor die mense oor wie hy hartseer is – herinneringe deel.)

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Ken julle iemand wat hartseer is? Gaan maak ’n draai by daardie persoon en luister na hulle.

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Continue Reading

Dawid – Van Skaapwagter tot Koning

Verwelkoming & Afk.
Toetrede 
Lied 164 Ons is almal hier tesaam (staan)
Votum
In Psalm 131 sê Dawid
Ek lê nie wakker
oor groot dinge nie, 
dinge waaraan ek niks kan doen ie.  
Ek het rus en kalmte gevind.  
Soos ’n kindertjies by hul mammas
 tevredenheid gevind het,
so het ek tevredenheid gevind.  
Wag op die Here, Israel, 
nou en vir altyd.
Seëngroet
•Uitnodiging vanoggend nie te bekommer oor goed niks aan kan doen,
•Rus, kalmte te vind by God,
•Op hom te wag,
Wete dat hy ons hier wil ontmoet.
Daarom groet in sy Naam:
Genade en vrede vir elkeen van ons.
Lofsang
Lied 212  Loof die Heer, hy is goed (staan)
Lied 205:1-2 Bring lof aan die Vader (sit)
Kindertyd
Ken verhaal Dawid en Goliat – 
Goliat reus, Dawid jonk.
Moes baie moeilik gewees.
God se hulp nodig gehad – 
Kan nie op eie doen,
 
Henry – omstoot, nie seermaak.
 
Onmoontlik!
Partykeer goed in lewe,
Soos reus wat moet omstoot – 
Onmoontlik!
 
Verhaal Dawid leer,
Hoef nie bang te wees,
God sal help. 
 
God help ons
Wanneer ons dink iets is onmoontlik – 
Kan selfs reus plattrek.
 
Gebed
Skriflesing
Psalm 78:70-72
 
Preek
So kyk vanoggend eerste deel verhaal van Dawid.
 
Verlede week Samuel.
NB onthou – volk aanvanklik nie koning gehad.
God wou ook nie hê moet koning hê – 
Moet na God luister.
 
Volk dring aan,
God gee Saul.
 
Saul aanvanklik goeie koning – 
Koning luister na God,
So God regeer steeds,
Deur koning.
 
Mettertyd Saul begin dink hy nie God nodig,
Ongehoorsaam.
 
God verwerp Saul as koning,
Stuur Samuel nuwe koning te gaan salf.
Stuur na ou genaamd Isai.
Isai bring seuns.
(weet nie is om koning te salf – 
Dink is vir offer-fees)
 
1 Samyel 16:6-13, NLV
6Toe [Isai en seuns] daar aankom, 
kyk [Samuel] na [Isai se seun] Eliab en dink: 
“Dis sekerlik die Here se gesalfde!” 
7Maar die Here sê vir Samuel: 
“Moenie volgens voorkoms 
of grootte 
of liggaamsbou oordeel nie, 
want Ek het hom nie gekies nie. 
Die Here neem nie besluite soos mense nie! 
Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, 
maar die Here kyk na die binnekant.”
8Toe roep Isai vir Abinadab 
en laat hom voor Samuel verbyloop, 
maar Samuel sê: 
“Dis ook nie die Here se keuse nie.” 
9Daarna roep Isai vir Samma, 
maar Samuel sê: 
“Hierdie een het die Here ook nie gekies nie.” 
10Sewe van Isai se seuns 
is so aan Samuel voorgestel, 
maar Samuel sê vir Isai: 
“Die Here het nie een van hulle gekies nie.” 
11Daarom vra hy:
 “Is hierdie al jou seuns?”
“Die jongste is nie hier nie,” 
antwoord Isai. 
“Hy pas die skape op.”
“Stuur iemand om hom te gaan haal,” sê Samuel.
 “Ons kan nie eet voordat hy ook hier is nie.”
12Isai het so gemaak 
en hom laat roep. 
Hy was rooierig van voorkoms, 
aantreklik met mooi oë. 
Uiteindelik sê die Here: 
“Dis die regte een. 
Salf hom.”
13Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, 
neem Samuel die olie wat hy saamgebring het 
en gooi dit uit op Dawid se kop. 
Van toe af
 het die Gees van die Here 
kragtig in [Dawid] gewerk. 
 
Sien res van verhaal,
Mense sien nie aanvanklik potensiaal koning in Dawid raak nie!
 
Wanneer Dawid opdaag op slagveld Filistyne,
Oudste broer Eliab raas – 
Hoekom los kleinvee op veld?
Is vermetel in kwaadwillig!
 
Saul sien Dawid aanvanklik as musikant,
Geen bedreiging.
 
Goliat dink is grap.
 
Maar God sien anders.
 
Die Here neem nie besluite soos mense nie! 
Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, 
maar die Here kyk na die binnekant.”
 
Ons weet dit!
 
Maar dalk nodig soms herinner te word – 
God kyk anders as mense.
God sien potensiaal waar ons vaskyk in ander goed.
 
Weet nie wat presies is wat God sien – 
Teks opeenhoping woord “sien” – 
Maar weet is iets aan binnekant,
In hart – 
Nie uiterlike.
 
Ons dalk nodig om herinner te word
Op twee vlakke:
 
Eerstens oor manier waarop ons mense oordeel.
Duidelik tussen kinders,
Maar by grootmense steeds daar – 
Dalk net meer subtiel:
 
Kyk na mense,
Besluit of goed of sleg,
Of van hou of nie,
Op grond van 
•Goed in sport
•Regte brand klere
•Regte plek woon
 
Ou wat by robot staan en bedel
Kind wat…
 
“Searching for Sugarman”- 
Verhaal van musikant Rodriguez – 
Superster in SA,
Ons almal al sy musiek gehoor!
 
Gaan soek hom,
Vind as ambagsman in VSA,
Geen idee van sukses – 
Album of twee uitgegee,
Nie baie suksesvol, – 50 eerste album, “6” in VSA verkoop.
Aangegaan gewone,
Alledaagse lewe.
 
Wanneer vriende, kollegas in VSA hoor
Dat eintlik superster in SA,
Lag – 
Glo nie,
Dink hy jok!
Verbeelding,
Oordryf – 
Is sommer net gewone ou Rodriguez wat elke dag saam met ons werk,
In armoede leef – 
Niks spesiaal!
Beslis nie superster!
 
Dogter sê iets in lyn van:
People don’t think that poor people can have beautiful souls.
 
Ons dikwels na mense kyk,
Net uiterlike sien,
Ons maatstaf sukses of nie – 
En nie die beeldskone siel raaksien.
Een interessante ding hier oor Dawid – 
Was waarskynlik 16 toe gesalf!
 
[praat met volwassenes:]
Ons dikwels geneig jongmense onderskat – 
Hulle kan nie leiding neem,
Ons kan nie by hulle leer,
Kan nie woord by hulle ontvang.
 
Maar Gees van God kan ook kragtig in kinders se lewens werk,
Kan hulle ook gebruik.
 
Daarom NB dat ons hulle ook respekteer,
Oop wees vir stem van God deur hulle.
 
En uitkyk vir potensiaal in mense rondom ons – 
Jongmense – 
Help dit bereik.
 
Vir hulle Jonatan wees – 
Wat self moes koning wees!
Pa Saul sou opvolg.
Maar potensiaal in Dawid raaksien,
Help te bereik.
 
Selfde potensiaal in ander sien,
Help bereik.
 
Dalk soms ten koste van self – 
Maar dan jou potensiaal nie koning te wees,
Maar ander help koning word!
 
So, ons moet kennis neem God anders kyk,
Omdat dit manier wat ons kyk
Moet temper:
Sagter oë kyk na jongmense/kinders
Ouer mense
Veral mense wat ons dink op manier nie goed genoeg,
Nie belangrik genoeg,
Suksesvol
Talentvol
Genoeg
 
Soek vir potensiaal in ander – 
Veral in die wat ons voel nie onmiddellik sigbaar.
 
Maar tweede rede waarom kennis neem dat God anders kyk – 
Eerstens sodat self anders kan kyk na ander mense.
Maar tweedens omdat soms nodig dat anders kyk na self.
 
Grootgemaak nederig te wees.
Is goed en reg.
 
Maar wanneer nederigheid verhoed
Potensiaal bereik,
Doen waarvoor God jou op aarde geplaas,
Dan moet jy anders kyk!
 
God elkeen van ons spesiale roeping hier op aarde geplaas – 
Elkeen van ons gebore potensiaal daardie ding vir God te doen.
Soms kyk so vas in eie beperkinge,
Dat nie volle potensiaal leef God ons geskape.
 
Nie genoeg geld.
Nie genoeg invloed – 
Niemand luister na my.
Nie mooi genoeg.
Nie slim genoeg.
Praat nie goed genoeg.
 
Moontlik alles waar.
Maar beteken nie JY is nie goed genoeg.
Beteken nie jy kan NIE iets beteken nie,
NIE seën wees nie.
 
Want dit is hoekom God jou geskape het – 
Omdat jou wil gebruik,
Gebruik om ander te seën.
 
Kan dit doen,
Al is arm.
Al is in rolstoel,
Al is alleen – 
God kan jou gebruik.
 
Ray Boltz – Shepherd boy:
Well it wasn’t the oldest
It wasn’t the strongest
Chosen on that day
And yet the giants fell
And nations trembled
When they stood in his way
 
But when others see a shepherd boy
God may see a king
Even though your life seems filled
With ordinary things
In just a moment He can touch you
And everything will change
When others see a shepherd boy
God may see a king
 
Nou is Dawid gesalf as koning.
Behalwe… 
Hy word nie koning nie.
 
Eers word hy musikant in Saul se hof.
 
Dan verslaan Goliat…
Dalk nou koning.
 
Maar nee.
 
Wat volg,
Is VEERTIEN JAAR 
Van stryd – 
Saul begin Dawid wantrou,
Naderhand moet Dawid vlug,
Uit land waarvan hy kwansuis koning moet wees,
Vlug vir lewe.
 
VEERTIEN JAAR lange stryd,
Voordat Dawid uiteindelik koning word,
Voordat uiteindelik BEGIN potensiaal vervul wat God in hom gesien.
 
Hoekom?
Omdat dit is hoe God dit wou hê.
Kan nie Saul blameer,
Volk – 
Is pad wat God met Dawid geloop!
 
Maar in proses,
In sukkel
En vlug
En oorlog,
Word Dawid gevorm.
 
Word potensiaal wat binne hom bestaan het,
Gevorm.
Ontwikkel as leier.
 
Leer God vertrou,
Wanneer niks het – 
Lees Psalms,
Sien dikwels moedeloos –
 Leer afhanklik van God wees,
Weet dat God sorg.
 
Word karakter gevorm na God wil.
Kom voor keuses – 
Kan kies verkeerd te doen,
Kan kies God wil – 
Word gevorm,
Sodat mens word wat God geweet het binne was – 
Gereed koningskap volk oor te neem.  
 
Ons dikwels,
Uiteindelik agterkom wat God roeping vir ons – 
Nou gaan alles vlot verloop,
Geen teenstand – 
Gaan in toekoms inglip wat God vir ons bedoel.
 
God my geroep mamma te wees.
Nou gaan pragtige kinders hê,
Geen gedragsprobleme,
Gehoorsame tieners…
 
En dan werk dit nie so,
Kry teenstand en oorlog.
 
God geroep leier te wees – 
Word nie gekies as prefek.
 
God my geroep rugby te speel – 
Breek sleutelbeen eerste wedstryd.
God my geroep dokter te wees – 
Kry nie keuring.
 
God geroep besigheid – 
Vou binne eerste jaar.
 
God sien potensiaal in jou,
Maar beteken nie gaan oornag bereik.
 
God gaan omstandighede gebruik – 
Saul’s van lewe gebruik – 
Om jou te vorm,
Om potensiaal te ontwikkel.
 
Soms kyk na Saul – 
Ding keer doen wat moet,
Struikelblok duiwel,
Gevolg sonde.
 
Dikwels is!
 
Maar dikwels – 
Dalk altyd – 
Iets God gebruik
Ons te vorm.
 
Kan opgee,
Hande in lug gooi – 
Dalk my misgis,
Dalk het ek nie potensiaal ek gedink.
Dis te moeilik.
Te seer.
Teenstand te veel.
 
Of kan te midde teenstand,
Terwyl in grot wegkruip,
In vreemde land vlugteling – 
Leer God vertrou,
Leer God loof TE MIDDE van teenstand, onsekerheid.
 
Weet dat hierdie goed ons vorm,
Mense te word God bedoel.
 
Foto my vriendin Sarah Jane Wessels.
Gebore 1937.
Grootgeword Elliot.
 
Vertel van kleins af geweet geroep dominee te word.
1937 geen manier vrou word dominee!
 
Klein dogtertjie,
Rok met haakspelde tussen bene vasgemaak,
Broek, dan man
Preek vir pampoene.
 
Studeer, 
Teologiese vakke,
Maar uiteraard nie dominee.
 
Eers 1991,
Toe sy 54 was,
Vroue toegelaat as dominees.
 
Sarah-Jane lang stryd eintlik toe eers begin,
Studeer,
Laaste akademiese vereistes voldoen.
Uiteindelik, 
Toe 60 was,
Akademiese vereistes voldoen – 
Kan nou potensiaal bereik van kleintyd af al daar was – 
Kan dominee word.
 
Behalwe,
NGK legitimeer nie mense 60 en ouer.
 
Nuwe stryd begin.
 
Uiteindelik,
Datum
In VGK gelegitimeer.
 
Op ouderdom xxx
Sarah Jane dominee geword!
 
Vandag emeritus – 
Afgetrede dominee,
Steeds bedien gemeentes rondom Parys, Vrystaat,
Waar woon.
Foto van haar facebook profiel gaan steel,
Lees gunsteling aanhalings:
•Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg
•Nie waarom, maar waartoe
•Vrae oor lyding het nie noodwendig ‘n oplossing nie, maar ‘n Verlosser
 
Laaste ding oor hele storie ons hierdie jaar lees – 
Ons nie elke week uitlig,
Maar elke, elke week deel van die storie!
 
Die Storie
Is Jesus se storie.
 
Dawid se storie
Wys na Jesus se storie.
 
Dawid word voorbeeld-koning,
Waarna volk vir eeue uitsien,
Weer een sal kry.
 
Voorspellings 
Uit geslag van Dawid sal koning kom
Volk finaal verlos.
 
En dan word Jesus gebore,
Uit geslag van Dawid.
 
Maar nie net Dawid storie
Op ou end Jesus storie – 
Ook ons stories
Op ou end Jesus se stories.
 
Wanneer praat van potensiaal
In elkeen van ons,
Raaksien in mense rondom ons – 
Dan is dit potensiaal om deur God gebruik te word,
Sodat wêreld kan lyk soos wat hy wil.
 
God seën ons met potensiaal,
Nie ter wille van onsself,
Maar ter wille van sy Naam,
Sy Eer – 
Sodat mense hom kan leer ken,
Kan sien dat hy regeer.
Dis sleutel,
Lens waardeur na alle potensiaal 
En alle teenstand moet kyk – 
Hoe eer Jesus Naam?
 
God seën ons – 
Nie ter wille van self,
Maar sodat ons tot seën kan wees.
 
Afsluit,
Weer Ray Boltz – Shepherd Boy:
 
One by one problems come
And dreams get shattered
And sometimes it’s hard
To understand
But things like chance
And circumstance
They don’t really matter
Our Father holds tomorrow
In His hands
 
But when others see a shepherd boy
God may see a king
Even though your life seems filled
With ordinary things
In just a moment He can touch you
And everything will change
When others see a shepherd boy
God may see a king
 
Nadenke
Nadink:  watter potensiaal God jou mee geseën?
Wat is reuse jou moeilik maak te bereik?
Hoe God jou gebruik ander te seën?

Gebed
Dankoffers
Slotlied
Lied 207 vv 1, 4 en 5 (staan)
Seën
Lied 313
Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Pieter

  Jy kan uiteraard lees wat ek self oor Romeine en Efesiërs geskryf het:

  Maar, as jy ‘n bietjie dieper wil delf, kan jy kyk na die volgende bronne:

  • Faithlife Study Bible (korter kommentaar oor die hele Bybel)
  • NET Bible (kort tekstuele kommentaar oor die hele Bybel – gratis op YouVersion se Bible app)
  • Scripture Direct (uitstekende woordverklarings oor die hele NT – gratis as app)
  • Keener, C. S. The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Second Edition). IVP Academic. 2014.
  • Vosloo, W., & van Rensburg, F. J. Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. 1993
  • Van Zyl, A. H.. Die Bybel verklaar: 1983-vertaling. Kaapstad: Lux Verbi. 1993

  Dan is daar natuurlik volbloed kommentare.
  Op Romeine:

  Op Efesiërs:

  • Lincoln, Andrew T. Ephesians WBC 1990
  • Bruce, F. F. The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians NICNT
   1984
  • Foulkes, Francis Ephesians TNTC 1989
  • Stott, John R. W. The Message of Ephesians BST 1991
  • Fowl, S. E. Ephesians: A Commentary. Westminster John Knox Press 2012
  • Roberts, J. H. Die brief aan die Efesiers. N G Kerk-Uitgewers. 1990
  • William Barclay http://www.dannychesnut.com/Bible/Barclay/Galatians%20and%20Ephesians.htm
 • Avatar

  Pieter

  |

  Naand Chris.
  Kan jy my dalk help met goeie bronne om studie van Effesiers en Romeine te doen.
  Dankie vir jou wonderlike werk en leeringe

 • Avatar

  Petra Marneweck

  |

  Die inhoud van die preek bevestig wat hierdie week in ons Bybelstudiegroep bespreek is en versterk my geloof dat Jesus opgestaan het. Baie dankie vir die besondere boodskap

 • Avatar

  Dean van Wyk

  |

  Baie dankie Rethie vir hierdie inspirerende boodskap. Ek is oorspronklik van PE en woon nou 20jaar lank in PTA.
  In my stiltetyd vanoggend het ek Fil 2:12b-13 gelees en dit kan net deur die Gees van God wees dat ek op hierdie preek afgekom het.

  God seën jou bediening en geniet die see( ek beny julle).

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Hansie. Die Here is goed vir ons.