Wat doen jy as jy magteloos is? – Klaagliedere 05

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy magteloos is? – Klaagliedere 5

Verwelkoming

Welkom van waar in die wêreld jy ook al af inskakel.

Psalm 4

Die mense wat die Eenjaar Bybelleesprogram van die begin van die jaar af volg, het hierdie week weer met die Psalms van vooraf begin. Vanoggend het ons Psalm 4 gelees. Dit is ‘n Psalm om die konflikte in jou lewe voor die Here te bring en vir sy “glimlag” te vra, soos ’n mens vers 6 kan verklaar:

“verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here!”

Mag God se “glimlag” oor jou lewe skyn!

Verjaarsdae

Luzaan Potgieter verjaar vandag. Baie geluk. Baie geluk ook aan Amke Robinson (2).

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Sy noem dit die Geloofsalfabet en deel dit met graagte met ons. Dit is ‘n weeklikse 10 minute aanbieding waarby al ons kinders baat kan vind. Ouers kan dit saam met hulle kinders kyk vir gesprek en aktiwiteite daarna. Dit begin met A vir aanbidding. Geniet!

Kyk dit hier.

Behoeftes

Al die klere wat ons versamel het, is uitgesorteer en uitgedeel. Hier is ‘n video van ons lidmate hard aan die werk om dit uit te sorteer. Onthou die swart sakke wat ons in Lydenstyd met klere volgemaak het, kan steeds hierdie week afgelewer word by Jaco en Annemarie by Bognorstraat 6 enige tyd deur die dag. Klere is ‘n groot behoefte en ons probeer steeds daarin voorsien.

Kos natuurlik steeds ook. Julle kan steeds bydrae vir Theo se lysie en Elsje se ACVV lysie.

Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom. Merk dit net “Noodfonds” as jy EFT. Ons het verskeie mense al gehelp. Dit is ‘n riem onder die hart dat lidmate sulke vrygewige harte het.

Jy is welkom om, as jy weet van nood waartoe ons kan bydra, vir my te kontak. Ons sal dit diskreet hanteer.

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van Seks: Wat sê die Bybel? Net vir bo-13’s. Ouers kan met die lied ná die kindertyd hulle kinders onder-13 net verskoon. Ds Pieter Nel van Hoogland gaan die volgende twee Sondae met ons oor die tema praat. Vanaand uit 1 Korintiërs 6:12-20. 18:00 op dieselfde kanaal. Dit is ook in ‘n aparte playlist gesit om makliker daarby uit te kom. Skakels op die web, Whatsapp en Mailchimp.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk vyf van die Klaagliedere van Jeremia. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video. Jy kan die skakel via Whatsapp weekliks ontvang. Stuur net jou nommer na Liésl (ngksomer@global.co.za) dan sal ons telkens die skakel stuur. Dit sal ook altyd in die nuusbrief, op die web en op Facebook beskikbaar wees.

Dieselfde geld die klankbaan wat nog kleiner is. Dit sal ook weekliks per Whatsapp beskikbaar gestel word. Dui net vir Liésl aan of jy die kleiner video of net die klankbaan wil ontvang. Ek sal dit ook in die nuusbrief, web en Facebook beskikbaar stel.

Votum en Seëngroet

“Dít roep ek in herinnering, daarom het ek hoop: Die troue liefde van die HERE vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut – groot is u getrouheid.” (Klg 3:21-23)

Daarom groet ek jou in die Naam die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Kindertyd

Aanbidding

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Gebed

Skriflesing en prediking

Riviere, stroomversnellings en watervalle

Dit is fassinerend om ‘n groot waterval dop te hou. Tonne water wat elke sekonde oor die wal stroom.

Ek weet nie of jy al met ‘n trekkerband in ‘n rivier afgedryf het en deur ‘n stroomversnelling meegesleur is nie? Dit is heerlik en opwindend. Ek onthou hoe lekker dit was een keer op die Groot Visrivier daar naby Spreeukloof by Cookhouse. Saam met Hannes en Christa Marais en al ons kinders.

Maar hoe groter die rivier, en hoe groter die versnelling, hoe moeiliker raak dit om jou spoed en veral jou rigting te beheer. En in ‘n groot rivier soos die Niagra op die grens tussen New York en Kanada, as jy by die Niagra Valle kom, sal jy geen kans hê om te keer dat die onvermydelike gebeur nie. Dit is 51 meter hoog en daar stroom 2,4 kubieke ton water per sekonde na benede.

As jy daar in stroom beland, sal jy eenvoudig meedoënloos meegesleur word.

Ek onthou ‘n keer toe ons met die kettingleer op is na Mont-Aux-Sources in die Drakensberge. En na die Tugela waterval gestap het. Dit is klein stroompies water wat van bo uit die berg afloop, en dan al hoe groter word tot dit oor die rand van die Amfiteater val, amper ‘n 1 000 meter ver in vyf verskillende watervalle.

Ek onthou hoe ek daar op die rand van die afgrond hierna gekyk het, en hoe onveilig ‘n mens voel. Een verkeerde voetstap en jy val daar af. Om nie te praat van wat met jou sou gebeur as jy in die stroom aan die bokant sou beland en met die waterval sou afval nie.

Wat my getref het van die Tugela is hoe onskuldig en klein die rivier daarbo in die berg gelyk het, en hoe groot dit mettertyd geword het soos dit oor die waterval stort, en later met ander sytakke wat bykom ‘n groot rivier word, en in vloed ‘n groot gevaar vir diere en mense word.

Dit is hoe sonde werk

Ek wil hierdie beeld van ‘n rivier wat as ‘n klein stroompie begin as ‘n metafoor gebruik om die ballingskap van Israel te verduidelik.

Met die aanvanklike Intog in die land het die Here hulle verstom met die val van Jerigo. Hulle het die mure laat val sonder om eintlik ‘n vinger te verroer. Hulle het net om die stad gestap en die Here het die mure laat omval toe hulle op die sjofars geblaas het.

Maar, net daarna het Israel hulle rieme styf geloop teen die stad Ai. Hoekom? Want Akan het van die buit in Jerigo vir homself gehou, teen die bevel van die Here in. En die Here het hulle nie in die oorlog gehelp nie, en hulle het ‘n liederlike nederlaag gely.

Een klein oortreding, van een man, in een gesin, in een stam van Israel. En die Here moes hulle ‘n les leer. Die hele volk het gely onder die sonde van een man. Hulle almal is meegesleur in die nederlaag, sonder dat hulle dit kon keer.

En so het dit telkens gegaan. Die volk gehoorsaam die Here, en dit gaan goed met hulle. En dan begin hulle laks raak in hulle toewyding en hulle oortredings neem toe. En voor jy jou oë uitvee, is die volk só afvallig dat die Here iets moet doen om hulle tot hulle sinne te ruk. En hulle word meegesleur in nederlae en verdrukking.

Dit is hoe die sonde werk. Dit begin altyd klein. ‘n Oorsig. ‘n Leuen. ‘n Verkeerde keuse. ‘n Doelbewuste sonde. En soos met ‘n rivier kom al die verskillende stroompies by mekaar en raak hulle saam  ‘n groter stroom en later ‘n magtige rivier van water wat jou onkeerbaar meesleur. En as daar ‘n stroomversnelling kom, of ‘n waterval, word jy as’t ware magteloos meegesleur.

Dit is hoekom die ballingskap nodig was

Dit is dan ook die diepste rede waarom die ballingskap nodig was. Die Here moes die stroom van afgodsdiens en onsedelikheid tot stilstand bring.

 • God moes ‘n einde maak aan die ongehoorsaamheid van die konings. Want hulle het die volk in ooreenkomste ingedwing wat soms nog politiese of ekonomiese sin gemaak het, maar die volk geestelik afvallig van die Here gemaak het. In plaas van op die Here te vertrou, het die konings die volk geleer om op hulle eie politiese en ekonomiese mag te vertrou.
 • God moes ‘n einde maak aan die afgodery van die profete en die onsedelikheid van die priesters, want hulle het die volk verlei om te leef asof God nie bestaan nie, en asof sy wet nie meer hulle maatstaf vir leer en lewe was nie.

Daar was wel goeie konings in Juda – soos koning Hiskia en koning Josia in die sewende eeu vC – maar die oorwig van slegte konings – wat begin het by koning Manasse, die seun van Hiskia in die sewende eeu, en voortgesit is deur Joahas, Jojakim, Jojagin en uiteindelik Sedekia in die vroeg sesde eeu – het die stroom van oortredings net te groot gemaak.

Daar was goeie profete soos Jesaja en Jeremia, maar ook goddeloses soos Gananja (Jer 28) en Agab (Jer 29 – die profeet, nie die koning nie), en die konings en die volk het eerder na die vals profete geluister as na dié wat die Here se woord vir hulle in sy volheid gebring het.

Oor die priesters praat ons nie eers nie, want daar was bitter min van hulle wat vir die Here en gehoorsaamheid aan Hom opgestaan het. Hulle het eenvoudig die leiding van die konings nagevolg.

Die gevolg was dat die volk magteloos meegesleur is oor die afgrond, soos oor die Niagra of Tugela watervalle.

Magteloosheid in jou lewe

Ek weet nie wat jou magteloos maak nie.

 • Miskien is jy in ‘n situasie waar jy uitgebuit word, waar iemand jou sleg behandel en jy net voel daar is nie uitkoms nie. Dit is nie soseer jou sonde wat jou seermaak nie. Jy ly onder ander wat jou in hulle mag het. En jy weet ook nie hoe jy daarvan kan ontsnap nie.
 • Miskien is daar sonde in jou lewe wat jou jy herhaaldelik by vashaak. Wat jou meesleur. Iets wat jou só in sy mag het dat dit soos ‘n stroom jou eenvoudig meesleur. En jy weet nie meer wat jy kan doen om daarvan te ontsnap nie.

Wel, jy is nie uniek nie. Mense in Jeremia se tyd het dieselfde ervarings van magteloosheid gehad het. In Klaagliedere 5 fokus Jeremia op die algehele magteloosheid van die volk. In die eerste 18 verse lees ons:

 • Hulle het hulle huise en besighede verloor – vreemdelinge besit dit nou. Miskien kan jy daarmee identifiseer.
 • Hulle families is gebroke. Baie is weeskinders, sonder pa of ma. Maar, sommige se pa’s is só teen die grond dat hulle vrouens eintlik soos weduwees is. Miskien kan jy daarmee identifiseer.
 • Alles is duur – selfs die water en hout wat hulle voorheen self kon gaan skep en versamel, is nou in die hande van vreemdes wat dit aan hulle verkoop. Miskien roer dit iets by jou.
 • Hulle word gedwing om met hulle vyande te onderhandel, en word uitgebuit. Hoe verskriklik moet dit nie wees as dit jou ervaring is nie.
 • Die gemeenskapslewe is vernietig – gewelddadige verkragting is aan die orde van die dag. Soos ons oral in ons land sien waar geweld oorheers. Ons praat vanaand in Pulse spesifiek oor “gender-based violence” en wat ons daaraan kan doen.

Wees eerlik oor jou situasie

Maar, dit is ook presies waar die herstel begin, deur eenvoudig die dinge te begin lys wat jou ontstel. In die doodgewone erkenning van wat aangaan. Om nie jou magteloosheid weg te steek nie. Om dit te erken.

Dit sluit in om eerlik te wees oor die redes vir jou sonde of jou situasie. Of dit nou uit jou eie sondigheid kom. Of dit aan jou gedoen word.

Ek het in die vorige bydraes oor Klaagliedere meer gefokus op dinge wat aan jou gedoen word. Ek wil vandag meer fokus op die effek wat sonde in ‘n mens se lewe het.

Jeremia is eerlik in sy klaaglied oor die rede vir die verlies. Die ballingskap is weens die volk se eeuelange afvalligheid van die Here, “die sondes van die vaders.”

Maar, nie net dit nie. Die ballingskap is ook weens die geslag van hulle tyd se sonde. Trouens, hulle eie sonde. Dit is nie net weens Manasse se gruweldade van die vorige eeu wat die ballingskap aangebreek het nie. Dit is ook weens Sedekia die laaste en mees lafhartige koning van Juda se sonde. Die ballingskap is ook weens elke lid van die volk wat stilgebly of saam gesondig het met die konings, priesters en profete.

Jy moet dus op ‘n punt kom waar jy erken dat jy op ‘n plek is waaruit jy jouself nie kan red nie. Dat die stroom jou beet het en dat jy met jou eie kragte nie daaruit kan kom nie.

Dit is in wese wat Jeremia hier doen, om te erken dat die volk vir jare lank hulle oë toegemaak het vir die sondes van die leiers – die konings, priesters en profete – en hulle sondes as ‘n verskoning gebruik het om self niks te doen aan hulle eie sondes nie en eenvoudig saam met almal aan die sondes deel te neem.

1. Moet niks wegsteek nie

Sien, elke sonde en oortreding is verkeerd en bring verwydering tussen jou en God. Maar hoe meer sondes en oortredings daar is, in jou eie lewe, en uiteindelik in ‘n samelewing, hoe moeiliker word dit om die gaping tussen ons en God toe te maak. Hoe moeiliker raak dit om die gety te stop, om die stroom te beheer, totdat jy uiteindelik magteloos meegesleur word, selfs al probeer jy iets aan die saak doen.

En die gemors is, selfs die gehoorsames word uiteindelik meegesleur. Kinders wat nie deelgeneem het aan die afgodsdiens en immoraliteit van hulle ouers nie, word self oor die afgrond van die ballingskap getrek.

Sien, ten diepste is die ballingskap ’n geestelike realiteit. Die tragiese feit dat die volk oorheers word, dat hulle magteloos voel, is weens hulle sonde.

So, moet niks wegsteek nie. Hoe dieper jy kan oopmaak, hoe dieper kan jy skoonmaak.

Hoe gaan dinge verander?

Hoe gaan dinge verander?

Deur te sê: Ja, Here, U was reg. U is reg. U is ook regverdig. Ons het U nie gedien soos ons moet nie. Daarom sit ons nou in hierdie ellende. Daarom is ons in ballingskap.

Maar, dit is net die begin. Want skuldbelydenis moet oorgaan in ‘n geloofsbelydenis.

2. Gryp in geloof vas aan God as Koning

Let op hoe Jeremia dit doen in vers 19:

19 U, HERE, U heers vir ewig. U troon is van geslag  tot geslag.

Jeremia bely dat God die enigste God is. Dat sy troon van geslag tot geslag bestaan. Dat Hy vir ewig heers. Dat daar niemand anders is as Hy nie. Dat sy heerskappy nooit sal ophou nie.

Die enigste weg uit ons magteloosheid – uit ons gevoel dat ons meegesleur word deur magte en kragte wat ons oor is – is om dit te erken, en dan aan die ewige krag van God vas te gryp:

20 Waarom vergeet U ons vir altyd, waarom verlaat U ons vir goed?

21 Bring ons terug na U toe, HERE, sodat ons kan terugkeer;  maak ons dae nuut soos voorheen,

22 Tensy U ons heeltemal verwerp het, tensy u woede teen ons uitermate groot is.

Dit is die enigste vaste punt vir die volk sowel as hulle enigste hoop. In hulle magteloosheid sluit dié enkele geloofsbelydenis hulle toekoms oop. En raak hulle geloofsbelydenis ook die eerste stap van hulle gehoorsaamheid.

3. Laat God jou verander

Want, vir Juda sal dit nie genoeg wees as hulle fisiese omstandighede verander nie. Dit sal nie genoeg wees as hulle familielewe herstel is nie. As hulle weer vryheid van hulle vyande ervaar nie.

Nee, hulle sal net uit hulle magteloosheid verlos word as hulle verhouding met die Here herstel word. Vandaar die sug:

Bring ons terug na U toe, HERE, sodat ons kan terugkeer.

‘n Mens kan ook vertaal:

“Bekeer ons na U toe, Here, sodat ons tot bekering kan kom.”

Dit is net God wat jou kan verander. Jou kan gee wat jy graag wil hê.

En dit is daardie krag waarvan ek jou vandag wil vertel. Die krag van God wat in ons aan die werk is en wat ons uit ons bangwees, uit ons moedeloosheid, uit ons hartseer, uit ons uitlewering, uit ons magteloosheid wil ruk na ‘n ervaring van sy teenwoordigheid wat soos ‘n opstanding uit die dood uit sal voel.

Oor hierdie krag van God bars Paulus in die NT in ‘n lofprysing uit en sê:

“Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, … julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet … hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Ef 1:16b-23).

Ons vier vandag Sondag, die opstandingsdag van die Here Jesus Christus. Hy is nie net uit die dood uit opgewek nie. Hy sit ook aan die regterhand van God in die hemel. Hy is bó elke mag en gesag. Hy is bó elke krag en heerskappy. Hy is bó elke mag in hierdie bedeling en die bedeling wat kom.

En daardie Jesus, die Een aan wie God alles onderwerp het, die Een wat God bo alles verhef het, Hy is die hoof van die kerk. Ons is sy liggaam. En met die volheid van God wat in Hom woon, is Hy besig om alles in almal in die kerk te vervul.

Sela.

Gebed

Toekoms

Ek gaan die volgende twee weke fokus op twee temas wat my na aan die hart lê, in opvolg van hierdie reeks oor Klaagliedere:

 • Ek sal julle rus geeMatteus 11:25-30
 • God laat alles ten goede meewerkRomeine 8:26-30

Daarna dink ek om op die lewe van Paulus te fokus tot en met Advent. Uit die boek Handelinge en gefokus op sy dertien briewe. Die storie van die kerkperspektiewe uit die briewe van Paulus.

Weer met ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Bid dat die Here my sal lei en in staat sal stel om dit te kan uitvoer!

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Ons wil jou aanmoedig om bv ‘n maandelikse EFT of Snapscan te maak wat jy kan merk “kollekte”. Of natuurlik jou dankoffer te verhoog met daardie bedrag. Uit die staat vir Mei lyk dit asof mense dit reeds begin doen het. Ons het vir die eerste keer hierdie inperking begroting gemaak vir die maand. Dankie!

Ons luister nou na ‘n bydrae van Evelyn Lotz en dan sing ons daarna daardie pragtige lied: Ons vind ons krag in die Here (Vonkk 58).

Evelyn Lotz

Slotlied

Vonkk 58 – Ons vind ons krag in die Here

Seën

Goed is die HERE vir hulle wat op Hom wag, vir die mens wat na Hom soek.

Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die HERE. (Klg 3:25-26)

En die gemeente sê: “Amen!”

Continue Reading

Wat doen jy as jy uitgelewer is? – Klaagliedere 04

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy uitgelewer is? – Klaagliedere 4
Youtube 09:00 28 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom van waar in die wêreld jy ook al af inskakel.

Psalm 148

Die mense wat die Eenjaar Bybelleesprogram van die begin van die jaar af volg, het vanoggend Psalm 148 gelees. ‘n Wonderlike lofpsalm.

Wat my tref in die Psalm is dat die Psalmis die Here loof vir die orde wat Hy in die skepping en die geskiedenis neergelê het. Trouens, hierdie orde in die heelal word sy wet genoem:

6 En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het ’n wet gegee wat geeneen oortree nie.”

Dieselfde geld die natuur – die aarde, die plante, die diere – en die mensdom in sy geskiedenis – oud en jonk, konings en regters. Alles en almal word in die Psalm opgeroep om Hom te loof en te prys.

Lament

Uit die res van die Bybel weet ons dat oral waar God se wet oortree word, word hierdie orde omvergewerp. Neem wanorde en chaos toe. En dit is uit hierdie belewenis van wanorde wat die klaagpsalms gebore is. Soos ons ook nou in die Klaagliedere van Jeremia hoor vanweë die ballingskap.

Soos Mark Vroegop sê:

Lament stands in the gap between pain and promise.” (Dark Clouds, Deep Mercy: Discovering the Grace of Lament deur Crossway – Learning to Lament).

Dit is juis omdat ons glo wat Psalm 148 sê, dat daar orde is, dat God ‘n wet gegee het, dat ons kan bid dat Hy die orde sal herstel, dat Hy die gaping tussen pyn en belofte sal uitwis.

Dit is waarom die Klaagliedere in die Bybel so belangrik is. Dit gee vir ons woorde vir wat ons beleef ook nou waar ons almal in die greep van hierdie Covid-19 pandemie is.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk vier van die Klaagliedere van Jeremia waarin ons fokus op ons gevoel van uitlewering aan kragte buite ons beheer.

En waarin ons gaan hoor dat die doel agter hierdie ervarings is dat ons ons afgode van voorspoed en sukses vaarwel sal roep, en ons toevlug sal neem tot die enigste God wat ons kan help. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Continue Reading

Wat doen jy as jy hartseer is? – Klaagliedere 03

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy hartseer is? – Klaagliedere 3
Youtube 09:00 21 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom van waar jy ook al inskakel in die wêreld. Die Youtube dienste is gewild. Ons het gemiddeld 341 kyke van ons Familiedienste om 09:00 tot dusver. Met ons aanddiens is dit gesamentlik 571 kyke ‘n Sondag. Dankie vir almal wat hieraan meewerk. Dit help ons nie net om hierdie tyd van inperking te oorbrug nie, maar skep waarskynlik ‘n nuwe manier van gemeentewees.

Covid-19

Ons is saam bly met dié wat hierdie week ‘n bietjie verligting gekry het met die oopstel van die gasvryheid en skoonheidsbedryf. Dit wis nie noodwendig die verliese uit nie, maar maak die moedeloosheid minder.

Ons is ook bly oor die eerste werklike stukkie goeie nuus oor behandeling wat mense in suurstof nood gaan help. Die pille word onder andere hier in die Metropool vervaardig. So, ons stad lewer ook ‘n bydrae waarvoor ons dankbaar is.

Aanhef lê egter nog voor en bid vir elkeen wat sukkel met die inperking en die gevolge vir hulle persoonlike, sosiale en ekonomiese lewe.

Mense bel my steeds om te weet wanneer ons met eredienste in die kerk begin. Dit is egter nog te vroeg om daarmee te begin. Ons is besig met ‘n Covid-19 bedryfsplan vir voorlegging aan die kerkraad. Ons vergader môreaand 22 Junie om 17:00. Ons sal die gemeente ingelig hou oor hoe ons planne ontwikkel.

Verjaarsdae

Jenny Troskie, Rehet van der Walt, Gerda van der Westhuizen en Karien Venter verjaar vandag. Baie geluk. Hulle name en nommers verskyn op die web. Bel en sê geluk. Die res van die week se verjaarsdae is ook op die web.

Behoeftes

Onthou die swart sakke vir ons Lent projek met klere wat julle kan aflewer by Jaco en Annemarie by Bognorstraat 6 enige tyd deur die dag.

Julle kan steeds kos bydra vir Theo se lysie en Elsje se ACVV lysie.

Bydraes vir die Noodsfonds is ook steeds welkom. Merk dit net “Noodfonds” as jy EFT.

Jy is welkom om, as jy weet van nood waartoe ons kan bydra, vir my te kontak. Ons sal dit diskreet hanteer.

Pulse

Ons het ons tweede informele erediens gehad verlede week. Die eerste diens het al 253 kyke gehad en die tweede een 207 teen Vrydag hierdie week.

Vanaand gaan dit oor Ouer-Kind verhoudinge met ds Wouter Olivier van La Rochelle gemeente in Bellville. Tema: Om die kombuistafel. 18:00 op dieselfde kanaal. Dit is ook in ‘n aparte playlist gesit om makliker daarby uit te kom. Skakels op die web, Whatsapp en Mailchimp.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk drie van die Klaagliedere van Jeremia. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Wat doen jy as jy moedeloos is? – Klaagliedere 2


Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy moedeloos is? – Klaagliedere 2
Youtube 09:00 14 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Die lidmate wat die Eenjaar Bybelleesprogram volg van die begin van die jaar af, het vanoggend Psalm 133 gelees. Hierdie Psalm gebruik die ideaal van broers uit dieselfde uitgebreide familie wat eensgesind saamwoon op hulle gesamentlike erfporsie as metafoor vir almal in die kerk:

“Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon.”

Waar die pelgrims uit alle rigtings bymekaar gekom het in Jerusalem het hulle saam hierdie lied gesing. Want, hulle was een in die Here. Die feeste in Jerusalem was die gom wat hulle saamgebind het, sodat hulle daarna weer elkeen in sy eie rigting kon teruggaan na hulle eie stukkie van die grondgebied van Israel, maar steeds verbind bly aan mekaar as een geloofsgemeenskap.

Hierdie erediens is die viering van ‘n diep geestelike eenheid tussen ons. God se seën versprei hier op ‘n besondere manier na almal van ons. Dit is soos kosbare reukolie wat van die kop af in die baard van Aäron, die hoëpriester, tot op sy klere afloop. Tot by ons.

Hierdie seën het ook ‘n impak op ons gewone lewe. Soos Psalm 133 in die tweede metafoor in die Psalm sê, die eenheid wat ons hier ervaar, is soos oorvloedige dou wat versprei na ons alledaagse lewe. Die seën wat ons hier ervaar verander selfs die ekologie en die ekonomie, só sê Psalm 133.

Die punt is, waar ons die Here eensgesind dien, waar ons al hoe meer groei in ons gehoorsaamheid aan Hom, daar beleef ons ‘n ongelooflike seën, geestelik en gemeenskaplik.

Dit is my gebed vir hierdie erediens, my gebed vir jou.

Lament

Dit is waarom ons vandag ook ons gesamentlike angs en vrees voor die Here bring. Want, hierdie uitmergelende tyd van inperking bring ons by lament. Ons is bewus van die moedeloosheid en die verlies. Ons kies om te fokus op ons emosies en behoeftes en dit na die Here te bring. Dit is ‘n tyd om tot stilstand te kom, om te treur met die wat treur, om te ween met die wat ween.

Ons praat met die God wat hoor, die God wat sien, die God wat ons seer in sy eie liggaam ervaar het. En ons kan ons eie seer voor God uitstort sowel as die seer van ons eie tyd: om geregtigheid, om genade, om uitkoms.

Continue Reading

Wat doen jy as jy bang is? – Klaagliedere 1


Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy bang is?
Youtube 09:00 7 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

YOUTUBEBOEK

Verwelkoming

Ek begin met ‘n reeks oor Klaagliedere. Die vyf gedigte is geskryf net na die val van Jerusalem en die tempel in 586 v.C. Jeremia huil in hierdie boek hartroerend oor die toorn van God wat hy oor die land sien losbars het. In hartverskeurende detail brei hy uit oor die dodelike impak daarvan op die geloofsgemeenskap: “My oë is gedaan van huil, dit brand in my, my moed is gebreek …” (Klg 2:11)

Die vraag was brandende: Hoe kon God soveel ellende oor Sy volk laat kom? Waar laat dit hulle nou? Sou daar nog iets oor wees vir die toekoms? Wat kon hulle nou van God verwag? Sou daar ’n omkeer moontlik wees?

Dit is vrae wat ons ook vra oor die situasie waarin ons is. Vrae oor die verlies wat ons ervaar. Die ontwrigting. Die onsekerheid. Die toekoms.

Hoewel Jeremia vir ‘n ander tyd skryf, verwoord hy met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk. Sy digwerk gee woorde aan die worsteling, gee redes vir die oordeelsvoltrekking. Daarom bring Jeremia met sy Klaagliedere uiteindelik ’n boodskap van hoop en troos vir die toekoms, terwyl hy ook nie wegskram daarvan om die valse teologie wat hulle tot ’n val gebring het, te ontbloot nie.

En hy leer ‘n nuwe lied oor die troue liefde van die HERE aan: “The steadfast love of the Lord never ceases.” En dit is waaruit ons kan leer hoe ons met die Here ‘n pad kan stap in sulke tye van ontwrigting.

Dit sal goed wees as julle die boek vir stiltetyd en in kleingroepe saam met my lees. Uiteraard is ons in ‘n ander situasie en is die redes vir die virus nie dieselfde as die redes vir die ballingskap in Jeremia se tyd nie. Maar daar is raakpunte met die lesse wat die volk moes leer.

Lees saam met my een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Stuur vrae en bydraes vir my. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in. Ek het dit net nodig voor Vrydag elke week.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys. Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Continue Reading

Pinkster 09 – God skep hemel op aarde vir sy volk – Openbaring 21-22


“Ek kom gou!”
Tema: God skep hemel op aarde vir sy volk
Pinkster 9 – Somerstrand Youtube 09:00 31 Mei 2020 – Pinksterdag – Nagmaal

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die negende Pinksterdiens op Pinksterdag. Dit is ook ‘n nasionale biddag vir die Covid-19 virus.

Kerke word van môre af toegelaat om eredienste by te woon. Jy kan kyk na die amptelike regulasie in hierdie Staatskoerant. Die dagbestuur sal dit bestudeer, maar met die eerste oogopslag sal die uitvoering van die regulasies groot koste meebring – die kerk, voorportaal, kleedkamers en klaskamers moet gedisinfekteer word vóór en ná elke erediens en ‘n register moet gehou word van elke bywoner, om maar net twee goed te noem. En bó sestigs word in elk aangeraai om niks by te woon nie. So, ons gaan vir eers voort met die Youtube video’s tot verdere kennisgewing.

Waaroor ons bly is, is dat leraars tot ‘n essensiële diens verklaar is, wat ten minste ons vrystel om met meer vryheid diens te lewer. Ons sal egter dit ook met versigtigheid hanteer.

Verjaarsdae

7 Mense verjaar vandag! Besonders, gegewe die betekenis van die getal sewe in die boek Openbaring! Baie geluk: Neels Anker, Helane Botha, Asta Louw, Pieter-Willem Moolman, Kaylin Mostert, Tilla Olivier, Hennie Snyman. Mooi jaar vir julle. En vir die ander wat die week verjaar. Ek plaas hulle verjaarsdae op die web.

Pulse

Groot nuus is dat ons ons informele erediens hervat. Dit het ‘n nuwe naam. Jy kan op die video bo na Karin Becker vir ‘n lusmaker vir volgende week.

Volgende erediens

Ek dink en bid nog oor die volgende reeks vir ons Familiediens op Sondae. Klaagliedere het my oog gevang, omdat ek iets daaruit gaan gebruik vir Pulse.

Ek dink, lees en bid baie oor die inperking weens die Covid-19 virus.

Daar is baie positiewe gevolge van die inperking. Al is dit die eerste keer in die geskiedenis dat gesonde mense ingeperk word, en nie siekes nie, het dit natuurlik aanvanklik die gewenste uitwerking. Die spoed waarteen mense geïnfekteer word, is stadiger. Families kan meer fokus op mekaar, en die waarde daarvan sal waarskynlik vir lank met ons wees.

Daar is egter ook baie negatiewe gevolge van die inperking. Gesonde mense word ingeperk. Sosiale verkeer word afgeskaf. Die ekonomie krimp teen ‘n enorme spoed in. Eensaamheid neem toe. Onsekerheid neem toe. Skuld hoop op. Werkloosheid neem toe. Besighede maak toe. Mense gaan nie vir noodsaaklike mediese ondersoeke nie. Ons kinders word noodsaaklike sosiale interaksie ontneem.

Nou, ek wil nie hiermee kritiek lewer nie. Dit is nog te naby aan ‘n mens se lyf. Maar, ek wil hoop preek in ‘n situasie wat ‘n groot invloed gaan hê vir nie net maande nie, maar waarskynlik jare. En daar is seker nie ‘n beter boek om te lees juis in só ‘n tydperk nie. Die Klaagliedere van Jeremia.

Hoor hoe kla hy oor die ballingskap wat aangebreek het in 586 vC met al die hooggeplaastes wat weggevoer is. En ‘n bedremmelde klompie mense wat saam met Jeremia in die land agter gebly het.

 • “Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was!” (Klg 1:1).
 • “My kinders is verbyster” (Klg 1:16).
 • “My jongvroue en my jongmanne het in gevangenskap gegaan.” (Klg 1:18).
 • “My hart draai om in my binneste.” (Klg 1:20).

Wat maak ‘n mens in só ‘n situasie?

Wel, een ding het Jeremia geleer. Hy het ‘n nuwe lied geleer, ‘n lied wat wyd oor die wêreld gesing word:

“The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.  They are new every morning, new every morning.  Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.” (Robert Davidson – Klg 3:21-25)

Ek oorweeg daarom ‘n reeks oor Klaagliedere. Dit sal goed wees as in elk geval julle die boek saam met my lees. Een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Vrae en bydraes vir my stuur. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys. Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Noodfonds en behoeftes

Mense dra nog steeds by vir ons noodfonds. Onthou Theo se lysie en die ACVV. Enige hulp word waardeer.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Pinkster 08 – Die bruilof van die Lam breek aan – Openbaring 19-20


“Ek kom gou!”
Tema: Die bruilof van die Lam breek aan
Pinkster 8 – Somerstrand Youtube 18:30 29 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die agste Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes met die sewe briewe wat Jesus vir hulle stuur.

Die volgende agt hoofstukke – hoofstuk 4-11 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls en sewe trompette uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende sewe hoofstukke – hoofstuk 12-18 – fokus op God se beskerming van sy kerk waarna Hy die kerk bevry van die bose Babilon deur die sewe bakke.

Vanaand fokus ons op die Bruilof van die Lam – hoofstuk 19-20.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18


“Ek kom gou!”
Tema: God bevry sy kerk
Pinkster 7 – Somerstrand Youtube 18:30 28 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die sewende Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 4-7 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 8-11 – handel oor dieselfde tydperk met die blaas van die sewe trompette deur die sewe aartsengele, maar fokus ook op die rol van die kerk in gebed en getuienis.

Die volgende drie hoofstukke – hoofstuk 12-14 – fokus op God se beskerming van sy kerk.

Vanaand fokus ons op God wat sy kerk bevry van die bose Babilon deur die sewe bakke.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 06 – God beskerm sy kerk – Openbaring 12-14

“Ek kom gou!”
Tema: God beskerm sy kerk
Pinkster 6 – Somerstrand Youtube 18:30 27 Mei 2020

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die sesde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 4-7 – handel oor God op die troon wat deur die Here Jesus sy agenda met sy verlossende oordeel deur sewe seëls uitvoer. Dit dek die hele tydperk van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Die volgende vier hoofstukke – hoofstuk 8-11 – handel oor dieselfde tydperk met die blaas van die sewe trompette deur die sewe aartsengele, maar fokus ook op die rol van die kerk in gebed en getuienis.

Vanaand doen ons die drie hoofstukke – hoofstuk 12-14 – en fokus op God se beskerming van sy kerk.

 • Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.
 • Like sommer nou die Youtube videokanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe
Continue Reading

Pinkster 05 – God se agenda vir die kerk en die sewe trompette – Openbaring 8-11


“Ek kom gou!”
Tema: God se agenda vir die kerk en die sewe trompette
Pinkster 5 – Somerstrand Youtube 18:30 26 Mei 2020 

Kyk die videoLees die boek

Verwelkoming

Baie welkom by die vyfde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die sewe gemeentes. Die volgende agt hoofstukke handel oor God se teenwoordigheid in die hemel en die uitvoering van sy plan vir die herskepping van die heelal.

Dit teken vir ons ‘n prentjie van God wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

Gister het ons die eerste vier hoofstukke gehanteer, hfste. 4-7. Ons het gefokus op die meer hemelse kant van hierdie deel van Openbaring met die breek van die sewe seëls. Van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms.

Vanaand fokus ons op die laaste vier hoofstukke van hierdie deel, hfste. 8-11. Daarmee fokus ons meer op die aardse kant met die blaas van die sewe trompette tot by die oordeel aan die einde van die tyd. En ons kyk meer spesifiek na die rol van die kerk in hierdie verlossende oordeel.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Pinkster 04 – God se agenda vir die heelal en die sewe seëls – Openbaring 4-7

“Ek kom gou!”
Tema: God se agenda vir die heelal en die sewe seëls
Pinkster 4 – Somerstrand Youtube 18:30 25 Mei 2020 

Kyk die videoLaai die boek af.

Verwelkoming

Baie welkom by die vierde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring.

Die eerste drie hoofstukke van Openbaring handel oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die gemeentes. Die volgende agt hoofstukke handel oor God se teenwoordigheid in die hemel en die uitvoering van sy plan vir die herskepping van die heelal.

Dit teken vir ons ‘n prentjie van God wat op alles wat bestaan ’n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

Vanaand hanteer ons die eerste vier hoofstukke, hfste. 4-7. En ons fokus meer op die hemelse kant van hierdie deel van Openbaring met die breek van die sewe seëls. Van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms. Môreaand fokus ons op die laaste vier hoofstukke van hierdie deel, hfste. 8-11. Daarmee fokus ons meer op die aardse kant met die blaas van die sewe trompette tot by die oordeel aan die einde van die tyd. En ons kyk meer spesifiek na die rol van die kerk in hierdie verlossende oordeel.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Pinkster 03 – Bekeer jou – Openbaring 3

“Ek kom gou”
Tema: Bekeer jou
Pinkster 3 – Somerstrand Youtube 18:30 24 Mei 2020 

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Verwelkoming

Baie welkom by die derde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring. Ons is besig met die sewe briewe. Ons het in die tweede diens stilgestaan by Smirna. In hierdie derde diens staan ons stil by Laodisea.

Onthou die boek oor Openbaring: “Ek kom gou!” Gratis en verniet.

Kyk na die video by Youtube: VideokanaalLike sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Pinkster 02 – Bly getrou – Openbaring 2

“Ek kom gou”
Tema: Bly getrou
Pinkster 2 – Somerstrand Youtube 09:00 24 Mei 2020 

Kyk die video hier - laai die boek af hier

Verwelkoming

Welkom – van naby en van ver. Klein en groot. Ingeperk of met meer vryheid, omdat jy ‘n essensiële diens lewer. Ek bid veral vir julle, veral dié wat met kos en klere voorsiening help. En dié wat in die voorste linies in ons gesondheidsdienste werk. Ook die onderwysers wat dié week begin om die skole gereed te kry.

Ons verlang egter na geloofsgemeenskap en om ons rol in die samelewing te speel. Soos president Trump dit nou moontlik gemaak het in die VSA. Met onmiddellike effek. Ons bid vir dieselfde om hier by ons te gebeur. Dat ons regering rede sal insien, hoewel dit wel lyk asof nie sal kan sing as dit uiteindelik gaan gebeur nie!

Maar die positiewe is dat dit lyk asof families by ons op nuwe maniere aan mekaar verbind word. Die familie word herontdek as ‘n geloofseenheid. En dit is ‘n onverwagte bonus van hierdie inperkingstyd.

Juliette en David le Roux en hulle gesin het ingeskakel by die Dink-Jeug program. Hulle vind baie baat by hulle programme. Julle is welkom om daar te gaan rondblaai en van die programme te volg. Ek het self met die Milo-klub al van hulle programme gevolg.

Daar word oral nuut gedink oor die toekoms. Oor werk. Oor skool. Oor familiewees. Oor kerkwees. En dit is ‘n goeie ding. Ons gaan nuwe maniere van saamwees moet ontwikkel. Dieselfde geld ons barmhartigheid en sending.

Bid saam met ons dat ons aan die een kant die beproefde dinge wat die Here vir ons in die Woord geleer het, nie sal verlaat nie. Maar, aan die ander kant ook nuwe maniere van kontak maak en van kommunikeer sal aanleer.

Pinkster

Dit sien ons immers ook in Jesus se sewe briewe aan die sewe gemeentes van Turkye.

Ons kan dus baie daarby leer, want dit is duidelik briewe wat gerig is aan alle gemeentes soos elke brief afgesluit word: “luister na wat die Gees aan die gemeentes (meervoud) sê.”

Jesus het ‘n weegskaal waarmee Hy gemeentes aan sewe kernwaarhede meet – liefde, getrouheid, lering, moraliteit, lewe, gehoorsaamheid, en dade. ‘n Wonderlike sinopsis van waaroor gemeentewees gaan.

En waar die gemeentes goed doen daarmee, prys Jesus hulle. Waar hulle tekort skiet, waarsku Hy hulle en gee voorstelle hoe hulle kan verander. En waar hulle saak met Hom reg is, moedig Hy hulle aan om te volhard – soos by Smirna – en die oop deure wat Hy gee – soos by Filadelfia – te benut.

Ek wil fokus op Smirna vanoggend en Laodisea vanaand. Met verwysing na die ander gemeentes.

Youtube: Videokanaal – Boek: “Ek kom gou!”

Continue Reading

Pinkster 01 – Jesus kom weer – Hemelvaart

“Ek kom gou”
Tema: Jesus kom weer
Pinkster 1 – Somerstrand Youtube 18:30 Hemelvaart 21 Mei 2020 

Youtube Videokanaal – Boek: “Ek kom gou!”

Verwelkoming

Ons vier Hemelvaart vandag. Vandaar die pragtige inleiding met die orrel om die grootsheid van God aan te kondig. Dit kom uit ‘n verwerking van Psalm 117, ‘n Psalm wat ons hierdie week op 19 Mei in die Eenjaar Bybelleesprogram gelees het, dié wat die program van die begin van die jaar af volg. Die koor gaan die verwerking ook vir ons aan die begin sing.

Hemelvaart

Hemelvaart is ‘n belangrike herdenking in die kerklike jaar.

Ons dink terug aan die dag toe Jesus sy plek as God op die troon van God gaan inneem het. Dat Hy sy posisie as Koning van die kerk en die koninkryk ingeneem het. Vandaar het Hy sy Gees uitgestort op die kerk en die proses van die verspreiding van die evangelie begin.

En watter kragtige beweging het dit nie van stapel gestuur nie. Die hele bekende wêreld van daardie tyd het die evangelie gehoor, selfs al het dit baie keer geweldige teenstand uitgelok van die politieke en godsdienstige heersers van daardie tyd. Die Goddelike kant van die hemelvaart is ‘n buitengewone inspirasie vir ons om moed te hou in ons volharding as sy dissipels.

Ons dink ook terug aan hemelvaart as die dag wat Jesus as mens sy plek in die hemel ingeneem het. Iemand wat ons verteenwoordig in die hemel voor God die Vader. Dit is daar wat Hy vir ons as sy dissipels intree. Dit is ‘n buitengewone troos vir ons dat Hy weet wat dit is om mens te wees, om versoekings te moet deurstaan, om leed te ervaar. Hy is immers nie net die Seun van God nie, maar ook die seun van ‘n mens, gebore uit die maagd Maria. En daarom kan Hy as ‘n mens vir ons met begrip en deernis pleit en intree, daar aan die regterhand van die Vader.

Die Gees in ons is alreeds ‘n waarborg van ons ewige bestemming in die hemel. Maar, dat Jesus reeds daar in die hemel is, is ‘n dubbele waarborg dat ons ook daar sal kan kom. Die hemel is nie net ’n plek vir God en sy engele nie. Dis ook ’n plek vir God se mense. Dit is wat Jesus se hemelvaart vir ons sê.

Dit is met hierdie boodskap wat Openbaring begin. Jesus op die troon in die hemel. In sy Goddelike-menslike gestalte. Wat vir ons moed gee vir ons stryd vir die geloof. Hy is vanuit die hemel besig om sy koninkryk te vestig. Wat ons troos vir die uitdagings wat ons moet trotseer. Hy weet waardeur ons gaan. Hy het trouens dieselfde dinge gely en getriomfeer.

En waarmee Hy die eerste hoofstuk begin is om nie net sy hemelvaart te beklemtoon nie, maar sy wederkoms. “Kyk, Ek kom gou!” Jesus kom weer!

Dit is die boodskap van hierdie Pinkster. Dit is waarmee die Here Jesus jou wil troos en jou wil moed inpraat vir die stryd vir die evangelie in hierdie wêreld.

Continue Reading

Staan sterk in die geloof – 1 Petrus 5:5-11

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Staan sterk in die geloof – 1 Petrus 5:5-11
Somerstrand 19 Mei 2020

Verwelkoming

Daar is min dinge wat ‘n geloofsgemeenskap só in harmonie kan laat funksioneer as die fokus aan die een kant op onderlinge versorging en aan die ander kant op standvastig saamstaan in die geloof.

In dié mate wat ons vir mekaar voorbeelde van standvastigheid in die geloof verskaf, in dié mate versterk ons die band wat ons aan mekaar bind.

Dit is iets wat van leiers gevra word. Dit is iets wat net soseer van volgelinge gevra word.

Dit is die boodskap wat Petrus vir ons in hoofstuk 5 van sy eerste hoofstuk gaan gee. Staan sterk in die geloof sodat ons kan Volhard vol van Vreugde, die tema van ons reeks.

Dit is so heerlik om die onderlinge hulpbetoon waar te neem. Mense wat ons noodfonds ondersteun. Mense wat help met hulpverlening. Uitsortering van klere. Kos. Bel.

Hou so aan!

Continue Reading