Ons gebede maak saak – Openbaring 5

Familiediens 1 Mei 2022 NGK Somerstrand | Youtube en kerk 09:00

Verwelkoming

Baie welkom aan Vian en Natania du Plessis en hulle tweeling Josh en Joah. Hulle bly in Bulbringweg 44.

Ons sien uit na hierdie Saterdag 7 Mei se bevestiging 15:30 hier in die kerk en die verwelkoming 16:30 daarna in die Ark (RSVP Marlein van Deemter vir die sop en sjerrie – 083 270 4853). Julle is welkom om nog drinkgoed en glase te bring om verder te kuier.

Volgende Sondag 8 Mei 09:00 is Vian se intreepreek. Die aand ontmoet hy 17:00 ook die tieners en hulle ouers. Hy speel 16:30 volleybal saam met die tieners.

Aankondigings

Ek het twee navrae gekry.

  • Die een is oor die Bybelskool. Of ek dit in die gemeente gaan hervat.
  • Die ander is oor ‘n aanlyn Bybelstudie groep. Wat dieper kan ingaan in die Bybel en spesifieke Bybel- en lewensvrae kan bespreek.

Sal graag wil hoor hoe julle dink. Of daar belangstelling is daarvoor. In die gemeente, bv weer op Woensdae. En/of aanlyn, bv op zoom. Die dag en tyd kan ons dan bepaal na gelang van die belangstelling.

Onthou ook my boek oor Openbaring wat jy gerus gratis kan aflaai om die hele Openbaring deur te werk. Ek hanteer die volgende paar weke al die beloftes in die boek.d

Die beloftes gaan voort. Ons is by dag 160 van 365. So, as jy nou inskakel, is daar nog 205 beloftes om vir jouself toe te eien.

Continue reading

Jesus kom met die wolke en elke oog sal Hom sien – Openbaring 1

NGK Somerstrand 24 April 2022 | Kerk en Youtube 09:00

Verwelkoming

Aankondigings

Ek gaan vir die volgende paar weke by Skrifgedeeltes uit die boek Openbaring stilstaan. Vandag, 24 April, 1 Mei en weer die 22ste Mei. Tussen-in preek ons nuwe leraar, ds Vian du Plessis, met sy intreepreek die 8ste Mei, en ook die 15de Mei. Hy gaan ook die Pinkster behartig wat die 29ste Mei begin.

Ek gaan met die 365 beloftes op Bybelskool.com en WhatsApp ‘n hele aantal beloftes deur Openbaring gebruik. Dit gaan jou baie help om die boek Openbaring uit die hoek van die beloftes daarin deur te werk. Jy kan ook die boek aflaai wat ek daaroor geskrywe het. Hier is die skakel: https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-gou.pdf

Continue reading

God is goed, vir ewig duur sy troue liefde – Psalm 118

NGK Somerstrand 17 April 2022 | Paassondag | Kerk en Youtube 09:00

Ek fokus in hierdie erediens op Psalm 118. Dit is ‘n Psalm wat in die woorde van ‘n oud-koning van Israel nie net die Here vir sy oorwinning prys nie, maar wat Messiaanse kenmerke het, en veral in die laaste deel van die Psalm praat oor die klip wat die bouers afgekeur het, maar toe die hoeksteen geword het. Uit die NT weet ons dat dit in Jesus vervul is, soos bv 1 Petrus 2 daaroor skryf. Met sy kruisdood en opstanding het Hy wat soos ‘n klip deur die Joodse bouers afgekeur is – dws aan die kruis gespyker is – die hoeksteen van die gebou van God geword deur sy opstanding uit die dood sowel as sy hemelvaart. Die Psalm onderstreep dat God goed is, dat sy troue liefde vir ewig duur, en dat ons van Hom kan verwag dat Hy altyd só sal wees. Die Psalm herinner ons ook aan die voorreg om deur lofprysing en danksegging ‘n getuienis af te lê van wie God ook vir ander kan wees. Aan sy troue liefde is daar geen einde nie, voorwaar!

Continue reading

God dink glad nie meer aan ons sondes en wettelose dade nie – Hebreërs 10:15-31

NGK Somerstrand 15 April 2022 | Goeie Vrydag | Kerk en Youtube 09:00

Ons het verlede Sondag gefokus op die sewe kruiswoorde van Jesus op Goeie Vrydag. Ons het kennis geneem van wat op aarde gebeur het. Jesus het sy vyande vergewe. Hy het die misdadiger saam met Hom die ewige lewe ingeneem. Hy het vir sy ma gesorg deur haar ‘n tuiste by Johannes te gee. Hy het die donkerte vir ons getrotseer totdat Hy kon uitroep: “Dit is volbring!” En sy gees in die hand van sy Vader kon gee. Maar, dit is nie al wat op Goeie Vrydag gebeur het nie. Die aardse kant was maar een deel van die werk wat Jesus dié dag gedoen het. Die Hebreërskrywer lig vir ons in hoofstuk 9-10 die gordyn op die hemelse werk wat Jesus gedoen het. In God se hemelse heiligdom. Die skeiding tussen ons en God is daardeur weggeneem. En twee groot beloftes van God tree daarmee vir ons in werking. Vergifnis en Heiligmaking. Dit gee ons groot vrymoedigheid voor God en in gemeenskap met mekaar!

Continue reading

Sewe kruiswoorde: Beleef Jesus se laaste ses uur met Woord en gebed, musiek en sang

Sewe kruiswoorde: Beleef Jesus se laaste ses uur met Woord en gebed, musiek en sang

NGK Somerstrand 10 April 2022 – kerk en Youtube 09:00

Ek fokus in hierdie erediens op die sewe kruiswoorde van Jesus. Ek gaan die verhaal van die kruisiging vertel, afgewissel met musiek en die sewe kruiswoorde met genoeg tyd om oor die betekenis daarvan na te dink. Tussendeur gaan ons ook opeenvolgend die verse van Vonkk 194 sing wat op kosbare wyse die verhaal van die kruisiging vertel.

Continue reading