Skip to main content

Psalm 29, Jesaja 42 en Matteus 3 Preek 8 Januarie 2017

Die Keltiese Christelike tradisie praat hulle van verskynings van God as “dun plekke”, plekke waar die grens tussen die gewone en ewige vervaag, waar God die gordyn effens wegtrek en ons ’n kykie kry op sy liefde, mag en majesteit.  Plekke waar ons die hemel sien.  Hierdie dun plekke – die verskyning van God, Epifanie – laat ons toe om onder die gewone oppervlak te kyk en die buitengewone te sien.  Om God te sien.

Die probleem is, natuurlik, dat meeste van ons nog nie ’n helder ster gesien het wat ons na die koning lei, of die hemel sien oopbreek en die Gees wat soos ‘n duif neerdaal met ’n stem uit die wolke nie.  Ons het nie water sien wyn word of Jesus se klere met wit lig sien gloei op ’n bergtop nie.

Psalm 29 beskryf God se stem en sê dit  kloof die seders van die Libanon oop!  Maar meestal, wanneer die jaar nou aan die gang kom en ons elke dag werk toe ry en saans help met huiswerk…  dan is dit asof die stem van God stil is, die hemel toe.  Asof daar geen dun plekke is nie.  Terwyl ons met ons hele wese epifanie begeer – nie net vir ’n seisoen in die kerkjaar nie, maar vir ons hele lewe.

Toetrede

Lied 29:1-2

Votum

Ps. 29:1-10

Respons

Psalm 29:3-4

Seëngroet

Psalm 29:11

Respons

Psalm 29:5

Lofsang

Lied 343 Loof die God van ons verlange! (Staan)

Toewyding

Liturg:  Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees soos U bedoel het ons dit moet wees.

Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L:  Here, ons bely dat ons dikwels nie lief het nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie en omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie.

Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L:  Here, ons sny onsself af van mekaar en ons bou mure van haat en jaloesie.

Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L:  Here, ons bely dat ons selfsugtig lewe en soms nie eens ander mense se nood raaksien nie.

Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L:  Here, ons bely dat ons al stilgebly het waar ons geweet het mense word onregverdig behandel.

Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L:  Ons het niks om vir U aan te bied as versoening vir ons sondes.  Maar ons vlug in hierdie oomblikke na U toe, Jesus, na U wat in ons plek kom sterf het.

G:  Here, wees ons genadig!

Amen

Genadeverkondiging

Jesaja 42:1-9

God werk sag met ons

Jesaja praat van hoe God met ons werk:  “hy sal nie hard skree nie.. ‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie.” Ons verwag dikwels, wanneer ons verkeerd gedoen het, dat iemand op ons sal skree, dat ons gaan raas kry.  Jesaja sê God werk saggies met ons, liefdevol.

Lied 353 v 1 en 3 Die Heiland is gebore (sit) geen Engels

Gebed

Skriflesing

Matt. 3:13-17

Preek

Die verskyning van God

Verlede Sondag het ons Epifaniefees gevier (hoewel dit eintlik eers afgelope Vrydag was).  Nou is ons in die Kerkjaar seisoen van Epifanie.  Dis die tyd van die kerkjaar waar ons fokus op die verskyning van God.  In hierdie tyd lees ons verhale van konings en sterre, duiwe en stemme, water en wyn,  verheerliking.  Verhale van wonderwerke, van die wonderbaarlike verskyning van God in ons wêreld.

Dun plekke

In die Keltiese Christelike tradisie praat hulle van sulke verskynings as dun plekke, plekke waar die grens tussen die gewone en ewige vervaag, waar God die gordyn effens wegtrek en ons ’n kykie kry op sy liefde, mag en majesteit.  Plekke waar ons die hemel sien.  Hierdie dun plekke – die verskyning van God, Epifanie – laat ons toe om onder die gewone oppervlak te kyk en die buitengewone te sien.  Om God te sien.

Die probleem is, natuurlik, dat meeste van ons nog nie ’n helder ster gesien het wat ons na die koning lei, of die hemel sien oopbreek en die Gees wat soos ‘n duif neerdaal met ’n stem uit die wolke nie.  Ons het nie water sien wyn word of Jesus se klere met wit lig sien gloei op ’n bergtop nie.

Psalm 29 beskryf God se stem en sê dit  kloof die seders van die Libanon oop!  Maar meestal, wanneer die jaar nou aan die gang kom en ons elke dag werk toe ry en saans help met huiswerk…  dan is dit asof die stem van God stil is, die hemel toe.  Asof daar geen dun plekke is nie.  Terwyl ons met ons hele wese epifanie begeer – nie net vir ’n seisoen in die kerkjaar nie, maar vir ons hele lewe.

Die verleentheid van Jesus se doop

Wat maak ’n mens dan nou met stories van helder ligte en stemme uit die hemel, vandag?  Waar ons eerder glo in wetenskap as wonderwerke? En dit voel asof God stil is?

Interessant genoeg was hierdie verhaal van Jesus se doop ’n ernstige verleentheid vir die vroeë kerk.  Nie oor die oop hemel of die duif of die stem van God nie.  Dit was vir hulle maklik om te glo.  Wat hulle geskandaliseer het, was nie die wonderbaarlike nie, maar die gewone.  Dat Jesus homself onderwerp aan Johannes?  Doop saam met sondaars?  Doop van skuldbelydenis?  Dis te gewoon, te menslik, te modderig.

Maar hierdie is die eerste keer dat ons Jesus hoor praat in Matteus EN dan gaan die hemel oop en praat God.  Hier.  In die modder.  Tussen die sondaars.

God openbaar homself.  God praat – in die gewone, alledaagse.  Dalk hoor ons nie God se stem nie, omdat ons dit op die verkeerde plekke soek!  In die groot, blink ouditoriums, waar die rande rol en alles perfek afgerond is, tussen die skare wat skynbaar alles onder beheer het.  In stede van tussen die gevangenes, die armes, die randfigure en verstotenes.

Dis hoekom Jesaja 42 so aangrypend is!  Die N.A.V. het dit eintlik heeltemal weg vertaal, maar die OAV vertaal die gedeelte so:

DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.  2Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. 3Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.  4Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.  5So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:  6Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ’n verbond van die volk, as ’n lig van die nasies, 7om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.

Wat die dienskneg  bring, is reg of geregtigheid. Maar as ons “reg” of geregtigheid of regverdigheid hoor, dan dink ons aan iets wat in die howe gebeur of in wette.  En dan gaan dit eintlik alles oor straf en wraak en krag (geweld) en vyandigheid.  Maar God se geregtigheid is radikaal anders!  G’n wonder ons sukkel om dit raak te sien nie!

God se geregtigheid is sag, deernisvol.  Dit skreeu en skel nie.  Dit laat blindes sien, bevry gevangenes en vreemdelinge, weduwees en wese, armes.  Mense wat uitgelewer en verstoot is, word versorg.

Wat Jesus by sy doop doen, is om hierdie taak, naamlik om geregtigheid te bring, publiek te aanvaar.  In sy doop sê Jesus dat hy aan die kant van God se deernisvolle, liefdevolle geregtigheid gaan staan, dat hy hierdie reg gaan bring; dat hy die goeie nuus vir armes gaan bring; vrylating vir gevangenes; herstel van gesig vir blindes; vryheid vir onderdruktes; genade [n.a.v. Luk. 4:18-19].

En hierdie tema van God se deernisvolle geregtigheid, is inderdaad ’n tema regdeur Matteus, waar daar na die armes en gemarginaliseerdes omgesien word en op die wyse getuig dat Jesus die Messias is.

Dun plekke

En dan is ons wêreld vol dun plekke.  Oral waar mense nie optree soos hul vyande nie, waar mense hul vyande lief het, waar daar geregtigheid is – die tipe geregtigheid wat omsien na armes, randfigure, vreemdelinge – dit is dun plekke.  Dit is die eintlike wonderwerke.  Dit is waar ons God sien.

En dan is Epifanie nie iets wat ons soek nie.  Dis iets wat ons doen.

God is altyd by ons.  God se teenwoordigheid is altyd sigbaar.  God se stem is altyd hoorbaar.  Ons uitdaging, is om met ander oë te kyk. Om in elke plek te staan, wetende dat dit heel waarskynlik ’n dun plek is, maak nie saak hoe ons voel nie.  Om epifanie te beoefen, is om nie afgestomp oor te gee nie, maar om vas te klou aan die moontlikheid dat ons verras kan word

Jesus

En dan sal ons ontdek, soos altyd, dat Jesus die antwoord is.  Jesus IS die dun plek.  Hy is die een in wie die hemel oopbreek, wat vir ons die God wys na wie ons so smag.  Hy is die stem wat vir ons sê wie God is, hoe God is.  In hom is daar geregtigheid, vryheid, deernis, liefde, genade.

In hierdie tyd van Epifanie hoef ons nie sterre te volg ff te soek vir water wat wyn word of duiwe en stemme uit die hemel nie.  Ons kan na Jesus kyk en epifanie doen.

Gebed

Dankoffer

Slotlied

Lied 486 Bring aan die volke die boodskap (staan)

Seën

Die Here is VOOR jou om die weg gelyk te maak.

Die Here is AGTER jou om die aanvalle van die Bose af te weer.

Die Here is LANGS jou om jou in Sy arms toe te vou.

Die Here is RONDOM jou om jou te beskerm.

Die Here is ONDER jou om jou te dra as jy val.

Die Here is BOKANT jou om jou te seën.

Die Here is BINNE jou om jou te lei met Sy Heilige Gees.

So seën die Drie-Enige God jou van nou af tot in ewigheid.

Amen

Respons

Lied 353 v 2 laaste 4 reëls

8 Januarie, dun plekke, Jesaja 42, Matteus 3, preek, Psalm 92

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.