Skip to main content

Inspiratus: 10-17 Mei

Pinkster 2015: InspiratusWeek van 10 tot 16 Mei se kleingroepmateriaal, in voorbereiding vir 17 Mei se eredienste

RUS

 • Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Gesels oor jul kennis en ervaring van die Heilige Gees. Wat weet julle van die werk van die Gees?  Wat wonder julle?  Hoe beleef julle die werk van die Gees in jul lewens?

HOOR

Lees 1 Korintiërs 2:1-5, 1 Tessalonisense 1:4-6, Galasiërs 5:5

 1. Gesels oor wat julle in dié gedeeltes tref.
 2. Barth het gesê dat egte geloof juis die opheffing van alle sogenaamd natuurlike godsdienstigheid of natuurlike godskennis is. Geloof is ’n daad en wonder en geskenk van die Heilige Gees.  Dat die mens God kan ken, is nie vanselfsprekend óf die produk van ons eie inspanning nie.  Of soos Willie Jonker dit stel:  “Die geloof is eintlik die één groot werk van die Gees in die mens, want in die geloof lê alles verder opgesluit, omdat dit alles deur die geloof tot ’n mens se eiendom word.”
 3. Hoe dink julle oor die verhouding tussen die werk van die Gees en die mens se geloof? Wat is die mens se rol in geloof?
 4. As die geloof, soos Jonker sê, alles verder insluit, wat beteken dit? Gesels ook sommer oor wát geloof is:

4.1.  Wat is die inhoud van hierdie geloof wat die Gees ons skenk?

4.2.   Wat is die vorm van die geloof (m.a.w. hoe lyk dit in die lewe – as dit bv. meer as blote intellektuele instemming is)?

LEEF

 1. Ons beleef maklik dat daar ’n gebrek aan krag of passie of inspirasie in ons geloofslewe is. As julle kans sien, kan julle gerus met mekaar deel wat die frustrasies is wat julle in jul geloof beleef.
 2. Neem ruim tyd om te bid vir vanjaar se Pinkster, wat volgende Sondag begin. Ons tema is “Inspiratus” – wat sinspeel op asem, blaas, inspirasie.  Rethie, Chris, Annelet en Kobus gaan weer vanjaar saam Pinkster aanbied.
 • Bid vir hul voorbereiding – vir inspirasie!
 • Bid ook dat die Gees oor ons gemeente sal waai, ons sal vul en inspireer.
 • Vertel vir die Here van jul persoonlike geestelike behoeftes en verwagtinge (soos in 1 hierbo bespreek) en bid dat die Gees in jul lewens sal werk.
 1. Bid ook vir die spesifieke sendeling vir wie jul groep ondersteun.

Heilige Gees, Inspiratus, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, pinkster, selmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.