• Home
 • Preke
 • Ek glo in Jesus (Boustene van geloof)

Ek glo in Jesus (Boustene van geloof)

Wat beteken jou naam en van?  En wat sê dit van jou? Name dra betekenis, vertel stories.  Net so sê ons baie meer as net die woorde wanneer ons sê:  Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here.

Oproep

Openbaring 1:4-6

Lofsang

Gebed

Geloofsbelydenis video

Preek

 

Wat beteken jou naam?

Johan, Jan, John, Johanna, Hanna, Ann… God is genadig
Elizabeth, Elise, Lisa, Liesl, Lizette… God sorg oorvloedig
Carl, Karel, … sterk een
Andre, Andrew… dapper
Nico, Nicolas, Nic = oorwinnaar, wenner
Willem, William, Liam, Will, Willie = vasbeslote oppasser
Christo, Chris, Christien, Kristi, = Christen, volgeling van Jesus

theron = jagter
van der merwe = iemand wat by meer woon
Ellis = afstammeling van God / God is redding
Louw = leeu
van Wyk = woon in dorpie
Koen = priester
du Plessis = woon hedge formed of interlace branches

Wat beteken jou naam/van?

Maar my naam meer as net wat beteken:
sê ook iets van my.

Van Niekerk –
pa dominee, spot – haha
voorouers Europe – Nederland of België
van dorpie Nieuwkerk,

Wat sê jou naam van jou?
[gesels]

Reeks: apostoliese geloofsbelydenis
Vanaand gedeelte wat sê:
Ek glo in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun,
ons Here.

Soos name ons nou gesê,
betekenis,
sê waarvandaan kom –
hierdie kort belydenis
sê klomp goed oor Jesus.

Matteus 16:13-17

13Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi kom,
het Hy vir sy dissipels gevra:
“Wie, sê die mense,
is die Seun van die mens?”
14Hulle antwoord:
“Party sê Johannes die Doper,
party Elia,
party Jeremia
of een van die profete.”
15“Maar julle,”
het Hy gevra,
“wie, sê julle, is Ek?”
16Simon Petrus het geantwoord:
“U is die Christus,
die Seun van die lewende God.”
17“Gelukkig is jy,
Simon Barjona,”
het Jesus vir hom gesê,
“want dit is nie ’n mens
wat dit aan jou geopenbaar het nie,
maar my Vader wat in die hemel is.

Watter van name in geloofsbelydenis sien in teks?
Seun van mens – nie in belydenis, wel in naam “Jesus”- nou-nou sê
Christus
Seun van Lewende God

Geloofsbelydenis:
• Jesus
• Christus,
• sy eniggebore Seun van God,
• ons Here.

Jesus

Jesus –
Jesus aardse naam
mens Jesus naam –
soos my naam Rethie,
jou naam….

Is wat Jesus in teks bedoel wanneer sê:
Seun van die mens.

Dis belangrik,
want daarmee sê Jesus was mens
2000 jaar gelede
op aarde gewoon.

Histories

Sê ook
Jesus was heeltemal mens.

Ding waaroor eeue gelede baie in kerk baklei –
mense gesê Jesus nie heeltemal mens.
Darem te erg,
idee dat God mens was!

Was eintlik God,
maar in mens se lyf.

Of lyk soos mens,
maar God.

Maar Bybel praat baie plekke Jesus méns geword.
Daarom bely
Jesus mens –
heeltemal mens.

Bv.
Hebreërs 2:14-15

14Aangesien hierdie kinders
mense van vlees en bloed is,
het Hy ook
net soos hulle
mens geword.
Dit het Hy gedoen
om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood,
dit is die duiwel,
te vernietig
15en om hulle wat uit vrees vir die dood
hulle hele lewe lank in slawerny was,
te bevry.

Hoekom NB dat Jesus mens was?

Sonde deur mens in wêreld gekom
Jesus in ons plek ingetree
mens geword om straf vir sonde te dra
soos wat sonde deur mens in wêreld gekom
so sonde deur mens oorwin.

Ook vir ons vandag help dat Jesus mens was.
Goed gebeur
bang
seerkry –
dink: hoe kan God verstaan?
Daardie ou liedjie “from a distance”

Punt is:
God nie from distance.
Jesus was self mens
God wéét,
kén ons menslike struggles.

 • werkblad
2. Christus

Christus Grieks vir Hebreeuse Messias.

Beteken “gesalfde”

So God hele tyd beloof
gaan iemand stuur te verlos, bevry.
Deur te sê Jesus is Christus,
beteken Jesus is vervulling van belofte,
Jesus is een ons verlos
bevry.

Efesiërs 1:9-11

9Hy het kragtens sy besluit en voorneme
die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak
10en dit deur Christus tot uitvoering gebring
op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het.
Sy bedoeling was
om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is,
onder een hoof te verenig,
naamlik onder Christus.
11Deur Christus het ons deel geword
van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem.
Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

Beteken God van begin af plan gehad,
en Jesus – die Christus – is vervulling van daardie plan.

Deur hom verlos –
gaan volgende week gesels
wanneer gesels oor res van belydenis oor Jesus.

 •  werkblad
3. Eniggebore Seun

“eniggebore” gewoon: enigste

In antieke wêreld
dikwels van mense as seuns van God gepraat.
OT dikwels koning as seun van God,
selfs hele volk.

Maar soos wat mense van Jesus as Seun van God gepraat,
meer begin beteken –
as lees hoe ontwikkel selfs in NT.

Wanneer sê Jesus is eniggebore Seun van God,
sê Jesus is self God.

Nou as nog wakker is,
dadelik optel:
Jesus = mens
Jesus = God.

Skeinat: dis een van daardie goed maar moet weet.

Sal nooit verstaan,
kan verduidelik.

maar weet Jesus was heeltemal mens
en was gelyk
heeltemal God.

Kan nie wetenskaplik verduidelik
formule of prentjies teken.

Maar net soos wat Jesus mens was
was en is God.

Kolossense 1:15-17:

15Die Seun
is die beeld van God,
van God
wat self nie gesien kan word nie.
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
16God het
deur Hom
alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings,
heersers,
maghebbers,
gesagvoerders.
Alles is deur Hom
en vir Hom geskep.
17Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.

Ons dink dikwels aan God Vader as Skepper –
verlede week.

Maar Kolossense – Jesus skepper,
deur hom, vir hom.

Weereens: Drie-eenheid
God een.

OMDAT Jesus God was
ons kon red,
al skuld van wêreld kon dra.

Omdat Jesus God was,
ons genade ken –
dat God self mens word,
God self plan maak,
doen wat nodig is
sodat ons verhouding met hom herstel kan word.

Maar weet jy wat vir my beste deel van Jesus?
Dat in Jesus
God kan sien,
God kan leer ken,
kan weet hoe God is.

Hebreërs 1:1-3

In die verlede
het God baiekeer
en op baie maniere
met ons voorvaders gepraat
deur die profete,
2maar nou,
in hierdie laaste dae,
het Hy met ons gepraat deur die Seun.
God het Hom
deur wie Hy die wêreld geskep het,
ook erfgenaam van alles gemaak.
3Uit Hom straal die heerlikheid van God
en Hy is die ewebeeld van die wese van God.
Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.
Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het,
het Hy gaan sit aan die regterhand
van die Majesteit in die hoë hemel.

Baie mense sê wil nie OT lees,
hou nie van beeld van God wat in OT sien.
(natuurlik nie mooi gelees – God liefdevol, genadig…)

Maar wil weet hoe God regtig –
kyk Jesus.

Wie/hoe Jesus?

 • werkblad

• Liefde
• Omgee
• Armes
• onreg
• kinders, vroue – samelewing verwerp
• gesond
• kuiermense niemand wil kuier
• bemagtig mense
• gee lewe

Dis wie God is
dis hoe God is.

Laaste ding hierdie stukkie van geloofsbelydenis sê:

Ons Here

Hierdie waarskynlik hart van ons geloof.

Het paar weke gelede gesê was eerste –
en radikaalste!
belydenis van Kerk.
Jesus Here is politieke uitspraak –
teenoor Romeinse Ryk wat occupy,
teenoor keiser –
jaarliks sê “Keiser is Here” –
daarmee keiser is God,
kan voortgaan eie God aanbid.

Christene geweier –
Jesus enigste Here.

Here bedoel
regeer
koning
heerser.

Wanneer ons sê Jesus is Here,
beteken regeer oor magte van aarde –
nie regering, maar Jesus.

Openbaring (1:5) heel heel aan begin gelees:

die heerser oor die konings van die aarde.

Hebreërs 1: al die engele moet hom aanbid (vers 6)

Efesiërs 1:10

Sy [God] bedoeling was
om alles wat in die hemel
en alles wat op die aarde is,
onder een hoof te verenig,
naamlik onder Christus.

Beteken Jesus ook Here van my,
van jou.

Glo jy dit?

 • Werkblad

Dis wat beteken dissipel van Jesus te wees:
erken en bely
Jesus regeer
oor hele lewe
alles gebeur – ook in SA, PE, Wêreld –
ook oor jou.

Jy nie self besluite neem –
beroep
waar woon
wat doen –
maar sy heerskappy erken,
sy wil soek
hom gehoorsaam.

Beteken hoe optree
nie soos jy lus –
maar soos Jesus bepaal.

Ouers
broers en susters
vriende fight
mense gekrenk laat voel
seergemaak
armes…

Beteken dien
liefde –
want Jesus is jou Here.

Verlosser!
Vergewe, aanvaar en liefhê wanneer misluk.

Maar ook:
Here,
beteken met alles in jou streef
leef soos iemand
lewe bepaal deur Jesus.

Wat gasvry was
omgegee
uitgereik mense deur ander verwerp
lewe gegee.

So wanneer sê
ek glo in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun,
ons Here…
Dan sê in Jesus God leer ken
God leer ken as een wat lief het,
verlos,
volg Jesus –
wil sy liefde vir wêreld wys.

 • Werkblad

Gebed
Lied
Seën

     

Tags: , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.