(Re)gifted VI – LEER

pp-viThe Evangelical Stream – The Magi

20 November 2016 Aanddiens

Foster calls the evangelical tradition the Word-centered life, and the Magi (wise men) stand out as biblical proponents of this stream for good reason.  Kom ons lees die verhaal van die wyse manne, die sterrekenners as ‘n verduideliking van ‘n Woord-gesentreerde lewe.

Matteus 2:1-12

1 Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2 en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.” 3 Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4 Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5 Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe: 6 “En jy, Betlehem, gebied van Juda,jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.” 7 Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8 Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.” 9 Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10 Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11 Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12 En omdat God hulle in ‘n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ‘n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

Continue Reading

‘n Lewe van Deug: Josef

30 Oktober 2016 (Re)gifted – ‘n Lewe van Deug – Josef

Skriflesing

Matteus 1:18-25

Preek

The streams flow together

Ek hoop jy sien vanaand hoe  verskillende strome by mekaar pas.  ’n Lewe van gebed, lei tot ‘n lewe van deug, lei tot ’n lewe van omgee.  Die strome hoort baie nou saam.  As jy net een stroom het, sonder die ander, dan kan geloof skeeftrek.  Dan lei dit tot goed soos die kruisvaarte en die goed wat tans vir gelowiges so ’n slegte naam gee.

Josef

Vanaand gesels ons oor Josef.  Ons weet nie veel van hom nie.  Ons weet hy was ’n ou wat met sy hande gewerk het.  Maar ons sien uit sy storie drie goed, wat ons verder gaan ontwikkel met ’n paar ander lense:

 1. Hy wil reg doen, aan reëls gehoorsaam wees.
 2. Hy wil die reëls gehoorsaam, maar hy wil ook méér as net wette nakom. Hy wil ook vir Maria beskerm.  Dit gaan verder as net lysie ’n afmerk van reg en verkeerd doen.  Dit gaan oor onderskei binne bepaalde omstandighede.  Reg en verkeerd is nie altyd so eenvoudig nie.

Daarom

 1. Josef luister wat God sê en is gehoorsaam daaraan. Dis belangrik.  ’n Lewe van heiligheid, deug, kom uit ‘n lewe van gebed.  As jy die twee apart maak van mekaar, dan sit jy met koue reëls wat nie mense en verhoudings in ag neem nie en met wettisisme – dat jou hele lewe gaan oor die nakom van reëls, omdat jy dink jy kan guns by God verdien.

James and the source of the holy life

Die hele Bybel praat baie oor heiligheid!  Een so plek, wat bietjie van ’n “bad rap” gekry het, is Jakobus.  Ons dink altyd die boek gaan oor dade.  Maar dis nie waaroor dit gaan nie.  Dit gaan eintlik oor die BRON van dade, die HART van deug.

Jakobus is bekend daarvoor dat hy sê (2:17) geloof sonder dade is dood. Maar dit gaan nie oor dade nie!  Dit gaan oor geloof.

Jak 3:11-12: 11 ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 12 ‘n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of ‘n druiwestok vye nie. ‘n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!

’n Lewe van deug is dus weereens nie in die eerste plek wat jy doen nie, maar aan wie jy connected is, waar jou dade vandaan kom.

2 honde

’n Paar weke gelede het ek vinnig verwys na die storie van  twee honde:  ’n Oupa vertel vir ’n seuntjie dat ons almal twee honde of wolwe in ons het, wat voortdurend met mekaar baklei.  (Dis ’n ander weergawe van jou ma se engeltjies op jou skouer.)  Een hond verteenwoordig deug, liefde, vriendelikheid, omgee.  Die ander verteenwoordig haat, woede, gierigheid.  Die seuntjie vra:  “Watter een wen?” Oupa antwoord: “Hang af watter een ek voer.”

’n Lewe van deug sê dat jou lewe gaan wys watter hond jy voer.

Dis die ding wat my die heel meeste ontstel van FMF – dit lyk my ons is besig om die verkeerde hond te voer.  Wanneer slegte goed gebeur, reageer ons met haat en wraak, in stede van liefde, diensbaarheid.  En ons voer daai hond! Ek het vanoggend gesê:  ons haat raak soos kosbare kleinood wat ons koester, versorg en voer!  Ons het almal hierdie ding in ons:  wanneer iemand wat ons dink ’n “bad guy” is, sy verdiende loon kry, dink ons “goed so” en kry ons lekker.

But we lean into our sinful nature.  En hoe meer ons ons sondige natuur voer, hoe meer raak dit wie ons is, hoe meer verslind dit die goeie in ons.  En as ons almal dit gaan doen, dan is ons in ons kanon in.  Dan gaan ons hele land en ons hele wêreld sy jy weet wat sien.

Ons enigste hoop, is Christene wat nié hul sondige natuur voed nie, but choose to walk in the opposite spirit.  Dis hoekom ek so trots is op die van julle water gaan uitdeel het, wat mense van die kampus af begelei het – dit wys watter hond jy voer!

Defining a life or virtue

Richard Foster definieer holiness as The ability to do what needs to be done.  Being response-able:  able to respond appropriately to the demands of life.

Weereens, ons praat nie hier van die simpel “rook nie drink nie” storie nie.  ’n Lewe van deug is NIE ’n klomp reëls en wette nie.  Lang lyste van moets en moenies mis die hele punt.  Dit gaan oor die fokus van jou hart:  ’n Hart gefokus op God, wat Sy wil doen en van binne af verander word.

Dis nie altyd so eenvoudig om te weet wat reg en verkeerd is nie.  As ons vanaand meer tyd gehad het, sou ek vertel het van Bonhoeffer, vir baie ’n voorbeeld van ’n lewe van deug – wat deel was van ’n komplot om Hitler te vermoor.  Moord is verkeerd!

Deugdelikheid is ook nie “otherworldliness”, om op jou neus af te kyk na die wêreld en niks van die wêreld e kyk of luister of besoek nie.

Deug is om in hierdie wêreld, in die gewone lewe, die heiligheid ook in hierdie lewe raak te sien.  Dis nie om perfek te wees nie.  Dis om te groei, om al meer God se heerlikheid reflekteer.

En hoe ons dan optree, is die die gevolg eerder as die oorsaak.  Ons tree nie reg op sodat God ons sal liefhê nie.  Ons tree reg op, omdat God ons lief het.  Omdat die regte hond gevoer is.  Omdat die regte optrede uit ons binneste vloei.

A life of virtue here and now

En dan wil ek baie graag baie prakties vra:  Hoe lyk deugdelike lewe hier en nou?  Ek het vir Amos gevra vir ’n binne-perspektief op FMF.

Ek wil jou vra:  luister. Probeer regtig die kwaai hond wat net wil reageer uit jou seerkry van die afgelope weke, jou vrees oor die  toekoms, jou woede oor die goed jy gesien en beleef het, vir eers in die hoekie vasmaak.  Probeer regtig in liefde luister en verstaan.

Dalk hou nie van alles wat Amos sê nie.  Dis goed – daarvoor het ons onderskeidingsvermoë nodig.  Dalk maak dit jou ongemaklik:  bly in die ongemak.  Dis ’n plek van groei.

Gebed

Slotsang

Build you kingdom here

Seën

Continue Reading

(Re)gifted II – LUISTER

The contemplative life

The contemplative life is the steady gaze of the soul upon the God who loves us,” sê Richard Foster. Dit is: “an intimate sharing between friends,” soos hy Teresa van Avila aanhaal.

maria-gebedGebed is ten diepste ‘n diep waarneming en bewussyn van wie God is en wat Hy doen.  Dit is wat ons in Maria se gebed in Lukas 1:26-38; 46-55 (onderaan aangehaal – also in English) raaksien.

Sy as jongmeisie, wat só ‘n groot verantwoordelikheid kry om die Seun van God in die wêreld te bring, sy bid nie soseer oor haarself en wat sy ervaar as sodanig nie, maar oor wat sy van God raaksien in wat sy ervaar en hoe dit haar help verstaan wie God is en wat Hy doen.

En die belangrikste van wat sy raaksien van God, is dat Hy aandag gee aan die nederiges, aan die mense wat in die oë van die wêreld op die randte staan, wat nie hoog geag word deur die magtiges van die wêreld nie.

Mary’s song thus exemplifies the contemplative tradition – die tradisie van ‘n nougesette beoefening van die bewussyn van God – because it celebrates the activity of God in human life.

En ons moet raaksien dat dit altyd ook gaan oor die lewe daarbuite.  Wat binne jou aangaan, wat in jou verhouding met God gebeur, het alles te make met wat daarbuite in die kontak met mense gebeur.

Continue Reading

‘n Lewe van Omgee – Johannes die Doper

(Re)gifted| Johannes die Doper | Lewe van Omgee  |

Lukas 3:1-20 | 16 Okt. 2016 pm

Die van julle in ’n tradisionele NGK grootgeword het:  wat sê die dominee gewoonlik aan die begin van die diens?  Gewoonlik iets soos:  “Genade en vrede vir julle.” Johannes het natuurlik glad niks sulke beleefde of sagte woorde nie.  Hy begin sy preek:  “Julle slange!” Die Engels is eintlik beter:  “brood of vipers!” Kan julle dink as ek hierdie diens begin het:  “Julle brood of vipers! Wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug?!”

Johannes sê:  Geloof en dade pas by mekaar.  Ons moet vrugte dra.  Jy kan nie sê jy is ’n gelowige en dan het dit geen impak op jou lewe nie.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?